Fråga Google

You searched for: differentiates (Engelska - Ukrainska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Ukrainska

Info

Engelska

Giving a character a signature line, if you will, or tag line at the end of his sentences — such as “Know what I'm saying?” or “Okay?” — will differentiate him from other characters.

Ukrainska

Наданий персонажу сигнатурний рядок (відмітна репліка) або позначувальний його рядок у кінці його речень – наприклад, «Знаєте, що кажу?» або «Гаразд?» – буде вирізняти його від інших персонажів.

Senast uppdaterad: 2020-12-20
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Urikulik

Engelska

We use a very bright color to differentiate the subject from the background, so it is easier to see any artifact or problem with our mask; then we can change this color to any other background with total confidence in the quality of our mask.

Ukrainska

Ми використовуємо дуже яскравий колір, щоб відрізняти суб'єкт від фону, тому легше буде побачити будь-який артефакт чи проблему за допомогою нашої маски; потім ми можемо змінити цей колір на будь-який інший фон із цілковитою впевненістю в якості нашої маски.

Senast uppdaterad: 2020-03-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

The things that differentiate such surfaces from natural counterparts often describe the process of manufacture and the way we interact with them.

Ukrainska

Ознаки, які відрізняють штучні поверхні від природних аналогів, часто вказують на процес їх виготовлення та спосіб взаємодії з ними.

Senast uppdaterad: 2020-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

It distorts the shape of an object and makes it difficult or even impossible to differentiate details.

Ukrainska

Це спотворює форму об'єкта і робить важким або навіть неможливим розрізнення його деталей.

Senast uppdaterad: 2020-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

Differentiate your query from the typical query; it's okay to stand out.

Ukrainska

Відрізняйте ваш запит від типового запиту; добре вирізнятися.

Senast uppdaterad: 2020-01-30
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

Differentiation is how you differentiate yourself from other writers competing for that same market segment.

Ukrainska

Диференціація - це те, як ви диференціюєте себе від інших письменників, які конкурують за той самий сегмент ринку.

Senast uppdaterad: 2020-01-30
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

On the other hand, if you can find small, clever ways to differentiate yourself from the pack, then that's usually a plus, even if it's as simple as a clever format for a query.

Ukrainska

З іншого боку, якщо ви можете знайти маленькі, хитрі способи, щоб диференціювати себе від маси, то це зазвичай плюс, навіть якщо це так просто, як розумний формат для запиту.

Senast uppdaterad: 2020-01-30
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

To focus and physicalize the beats, and differentiate the behavioral phases of the scene.

Ukrainska

Для зосередження та фізичного втілення биттів, та розрізняння поведінкових фаз сцени.

Senast uppdaterad: 2019-05-10
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

How these concepts are implemented will differentiate across various 3D software packages, and it is there-in that the research component of the course resides.

Ukrainska

Як ці концепції будуть впроваджуватися буде відрізнятися по різних пакетах програмного забезпечення 3D, і саме там існує дослідницька складова курсу.

Senast uppdaterad: 2018-07-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

Displacement Maps perform a simmilar purpose, however differentiate substantially in how they are applied to a model as they will generally require application to a high resolution model in order to see thier effects.

Ukrainska

Карти Зміщення виконують подібне призначення, однак, істотно відрізняється те, як вони накладаються на модель, оскільки вони зазвичай вимагають застосування до високо роздільної моделі, щоб бачити їх ефекти.

Senast uppdaterad: 2018-07-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

Tessalation , although the term does not technically differentiate from subdivision surfacing is however, used more regularly within the context of rendering as opposed to modelling.

Ukrainska

Теселяція , хоча цей термін технічно не відрізняються від підподілення поверхні, однак, використовується більш регулярно у межах рендерингу, а не для моделювання.

Senast uppdaterad: 2018-07-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Urkulik

Engelska

Differentiate

Ukrainska

Диференціювання

Senast uppdaterad: 2012-02-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Engelska

Already years ago experts were not able to differentiate a 256 kbps mp3 from the & CD; original and that was in a blind test with a HiFi system which you might never be able to effort. That still will reduce the storage space of the original wav by the factor of 5.5. On most modern systems you can as well use variable bit rate. Here the encoder varies the bit rate depending the complexity of the music according to its psychoacoustic model. The lame setting '--preset extreme 'generates a file with a VBR (variable bit rate in opposite to CBR, constant bit rate) of 224 to 256 kbps, depending the complexity of the music. This will compress the original by a factor up to 6.3 and will play on nearly everything currently on the market.

Ukrainska

Як було доведено ще роки тому, експерти не здатні відрізнити mp3 з бітовою швидкістю 256 кб/ с від початкового компакт- диска. Все це було встановлено на висококласній звуковій системі, якої, ймовірно, у вас ніколи не буде. За використання цієї бітової швидкості коефіцієнт стискання порівняно з початковим буде рівним 5, 5. У більшості сучасних систем доцільним буде використання змінної бітової швидкості. Цей спосіб передбачає зміну інструментом кодування бітової швидкості залежно від складності музичного твору за психоакустичною моделлю, що використовується для кодування. За використання параметра « -- preset extreme » lame створить файл з VBR (змінною бітовою швидкістю (variable bit rate) на відміну від CBR, сталої бітової швидкості (constant bit rate)) у діапазоні від 224 до 256 кб/ с, залежно від складності твору. За такої швидкості початкові дані буде стиснуто з коефіцієнтом до 6, 3, а файл можна буде відтворити майже на будь- якому сучасному обладнанні.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Engelska

Also, & kappname; differentiates between the import of a bank statement file and historic data exported from another application. The default is to import a bank statement file. In case you are importing data from your previous personal finance manager application select the appropriate option.

Ukrainska

Крім того, у & kappname; існують відмінності між імпортом файла виписки банку і даних журналу, експортованих іншою програмою. Типовим є імпортування файла банківської виписки. Якщо ви імпортуєте дані з вашої попередньої програми для ведення фінансового обліку, позначте відповідний пункт.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Engelska

Differentiate

Ukrainska

Продиференціювати

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Engelska

Differentiate

Ukrainska

ПродиференціюватиComment

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Engelska

Only entries that match the current collection type will be found. The Description column provides additional information about the entry, in order to differentiate between videos in different formats, or books in different bindings, for example. Once an entry is successfully added to the collection, a checkmark is added to the first column in the list.

Ukrainska

Буде знайдено лише записи, які відповідають поточному типу збірки. У стовпчику Опис буде показано додаткові відомості щодо запису, наприклад, для того, щоб ви могли відрізнити відео у різних форматах або книги у різних палітурках. Після успішного додавання запису у перший стовпчик списку буде додано позначку.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Engelska

Perceptual, also called Image or Maintain Full Gamut. This is generally recommended for photographic images. The color gamut is expanded or compressed when moving between color spaces to maintain consistent overall appearance. Low saturation colors are changed very little. More saturated colors within the gamuts of both spaces may be altered to differentiate them from saturated colors outside the smaller gamut space. Perceptual rendering applies the same gamut compression to all images, even when the image contains no significant out-of-gamut colors.

Ukrainska

Відчуттєве (перцептуальне), також називається відповідним зображенню або таким, що зберігає палітру повністю. Зазвичай, це відтворення рекомендують для фотографічних зображень. Під час перетворення між просторами кольорів палітра кольорів розширюється або стискається з метою збереження загального вигляду. Кольори з низькою насиченістю майже не змінюються. Насиченіші кольори, що потрапляють як до палітри початкового простору, так і до палітри кінцевого простору, змінюються так, щоб їх можна було відрізнити від насичених кольорів поза палітрою простору з вужчою палітрою. За використання відчуттєвого відтворення до всіх зображень застосовується однакове стискання палітри, навіть якщо зображення не містить значних ділянок кольорів поза палітрою.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Engelska

Project ID is used to differentiate translation memories of absolutely different projects and languages. For example, if you have several projects for translating KDE applications (e. g. they are in different repositories), use same ID for all of them.

Ukrainska

Ідентифікатор проекту використовується для розрізнення банків пам’ яті перекладів абсолютно різних проектів, перекладених різними мовами. Наприклад, якщо ви маєте декілька проектів з перекладу програм KDE (тобто, ці проекти знаходяться у різних сховищах), скористайтеся однаковим ідентифікатором для всі цих проектів. @ label: textbox

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Engelska

The one thing that differentiates the archiving capabilities of film vs digital is that with digital you can make as many new originals as you want. With film you only have one original. All copies will have a slightly lower quality, and both originals and copies are more or less slowly aging and disappearing. The only way to keep it "forever fresh" is to make a digital copy of it. And that is also the only way to protect it from all hazards.

Ukrainska

Однією з відмінностей між зберіганням зображень на плівці і зберіганням зображень на цифрових носіях є те, що за допомогою цифрових даних ви можете створити будь- яку кількість оригіналів зображення. Зображення ж на плівці завжди залишатиметься єдиним оригіналом. Рівень будь- яких копій такого зображення завжди буде трохи нижчим на оригінал, крім того, і оригінали, і копії на плівці швидше чи повільніше старіють і зрештою зникають. Єдиним способом збереження їх у « вічно новому » стані є створення їх цифрової копії. Це також єдиний шлях захисту цих зображень від всіх можливих загроз їх якості.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK