You searched for: castle in (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

we have just come from the castle in caernarfon

Walesiska

dyn ni newydd ddod o'r castell yng nghaernarfon

Senast uppdaterad: 2011-07-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

denise idris jones : you do not have conwy castle in your area , do you , owen john ?

Walesiska

denise idris jones : nid yw castell conwy yn eich ardal chi , ydyw , owen john ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

i have visited the holway estate on many occasions , as well as the bryn gwalia estate in mold and flint castle in rural north flintshire

Walesiska

ymwelais ag ystâd holway ar sawl achlysur , yn ogystal ag ystâd bryn gwalia yn yr wyddgrug a chastell y fflint yng ngogledd sir y fflint wledig

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

owen john thomas : a year or two ago , a proposal was made to establish a museum recording the history of workers at cyfarthfa castle in merthyr tydfil

Walesiska

owen john thomas : flwyddyn neu ddwy yn ôl , yr oedd bwriad i sefydlu amgueddfa hanes gweithwyr yng nghastell cyfarthfa , merthyr tudful

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

there is no point in building castles in the air

Walesiska

nid oes diben codi cestyll yn yr awyr

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

however , if we want to use kidwelly castle in my constituency in the same way , we must pay quite an expensive admission fee , which means that many local people cannot visit

Walesiska

ond , os yr ydym am ddefnyddio castell cydweli yn fy etholaeth i yn yr un modd , mae'n rhaid inni dalu ffi fynediad eithaf drud , sy'n golygu nad yw llawer o bobl leol yn gallu gwneud hynny

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

brian hancock : when you referred to barbara castle in your reply to ann jones earlier , you talked about her work on social inclusion , and the payment of child and family allowance to mothers and parents via the post office

Walesiska

brian hancock : pan gyfeiriasoch at barbara castle yn eich ateb i ann jones yn gynharach , soniasoch am ei gwaith ar gynhwysiant cymdeithasol , a thalu lwfans plant a theulu i famau a rhieni drwy swyddfa'r post

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

owen john thomas : some local authority museums in the south wales valleys , such as the heritage centre in rhondda cynon taff and cyfarthfa castle in merthyr tydfil , are facing unfair competition because of the decision to grant free entry to the national museum

Walesiska

owen john thomas : mae rhai amgueddfeydd sydd yn perthyn i awdurdodau lleol yng nghymoedd y de , fel y ganolfan dreftadaeth yn rhondda cynon taf a chastell cyfarthfa ym merthyr tudful , yn wynebu cystadleuaeth annheg oherwydd y penderfyniad i gynnig mynediad am ddim i'r amgueddfa genedlaethol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

we are all aware of that fantastic castle in conwy , but , within the town walls and in the immediate environs , there is also a huge variety of structures dating from a variety of historical periods , which add enormously to the tourist appeal of that town

Walesiska

yr ydym oll yn gwybod am y castell hynod hwnnw yng nghonwy , ond , o fewn muriau'r dref ac yn y cyffiniau , ceir hefyd amrywiaeth mawr o adeiladweithiau sydd yn dyddio o wahanol gyfnodau hanesyddol , sydd yn ychwanegu'n aruthrol at apêl y dref honno i ymwelwyr

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

how does it equate that with having an independent wales , which is undoubtedly the party's philosophy ? no matter how well meaning its proposals -- i know that they are meant sincerely -- it is castles in the air as far as plaid cymru is concerned

Walesiska

sut y mae'n cyfystyru hynny â chael cymru annibynnol , gan mai honno yw athroniaeth y blaid yn ddi-os ? ni waeth pa mor dda eu bwriad y mae ei chynigion -- a gwn fod bwriad diffuant iddynt -- cestyll yn yr awyr ydynt o ran plaid cymru

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

wales has some wonderful architecture and the finest collection of castles in western europe , the finest victorian city in britain , cardiff , as well as wonderful modern attractions such as the millennium stadium , the wales millennium centre and that other building that i cannot mention

Walesiska

mae gan gymru bensaernïaeth fendigedig a'r casgliad gorau o gestyll yng ngorllewin ewrop , y ddinas fictoriaidd orau ym mhrydain , sef caerdydd , yn ogystal ag atyniadau modern gwych fel stadiwm y mileniwm , canolfan mileniwm cymru a'r adeilad arall hwnnw na allaf ei grybwyll

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

•great painters and sculptors such as michelangelo and botticelli;•talented architects like brunelleschi;•the amazing inventor and artist leonardo da vinci;•great thinkers such as thomas more, erasmus and montaigne;•scientists such as copernicus and galileo (who discovered that the earth and other planets move around the sun);•beautiful buildings such as the castles in the loire valley;•a new interest in what human beings can achieve.

Walesiska

•arlunwyr a cherflunwyr mawr fel michelangelo a botticelli;•penseiri dawnus fel brunelleschi;•y dyfeisiwr a’r arlunydd rhyfeddol leonardo da vinci;•meddylwyr mawr fel thomas more, erasmus a montaigne;•gwyddonwyr fel copernicus a galileo (a ddarganfu fod y byd a phlanedau eraill yn symud o amgylch yr haul);•adeiladau prydferth fel cestyll dyffryn loire;•diddordeb newydd mewn beth gall pobl ei gyflawni.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK