Fråga Google

You searched for: developmen (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

This is not against developmen ; each case must be examined on its merits

Walesiska

Nid yw hyn yn erbyn datblygia ; rhaid edrych ar bob achos yn ôl ei deilyngdod

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

notes the proposed structure and content of the strategic plan and the next steps in its developmen ; and

Walesiska

yn nodi strwythur a chynnwys arfaethedig y cynllun strategol a'r camau nesaf yn ei ddatblygia ; ac

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

recognises that it will assist businesses in Wales to identify and meet the challenges of sustainable developmen ;

Walesiska

yn cydnabod y bydd yn cynorthwyo busnesau yng Nghymru i nodi a wynebu'r her a ddaw yn sgîl datblygu cynaliadw ;

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

It shows the level of interest that the Conservatives have in sustainable developmen ; we should all remember that

Walesiska

Dengys y maint o ddiddordeb sydd gan y Ceidwadwyr mewn datblygu cynaliadw ; dylem oll gofio hynny

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

recognises the positive impact of the Assembly Government's policies in respect of international trade developmen ;

Walesiska

yn cydnabod effaith gadarnhaol polisïau Llywodraeth y Cynulliad o ran datblygu masnach ryngwlado ;

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

recognises the positive impact of the Assembly Government's policies in respect of international trade developmen ; and

Walesiska

yn cydnabod effaith gadarnhaol polisïau Llywodraeth y Cynulliad o ran datblygu masnach ryngwlado ; ac

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

calls upon the Government for Wales to pursue sustainable development as a positive opportunity for economic and social as well as environmental developmen ;

Walesiska

yn galw ar Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â datblygu cynaliadwy fel cyfle cadarnhaol ar gyfer datblygu economaidd a chymdeithasol yn ogystal â datblygu amgylcheddo ;

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

calls upon the Government of Wales to pursue sustainable development as a positive opportunity for economic and social as well as environmental developmen ;

Walesiska

yn galw ar Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â datblygu cynaliadwy fel cyfle cadarnhaol ar gyfer datblygu economaidd a chymdeithasol yn ogystal â datblygu amgylcheddo ;

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

notes the commitment to finalise a set of top-level composite indicators to gauge progress towards sustainable developmen ;

Walesiska

yn nodi'r ymrwymiad i orffen paratoi set o ddangosyddion cyfansawdd ar y lefel uchaf er mwyn pwyso a mesur llwyddiant wrth ymgyrraedd at ddatblygu cynaliadw ;

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

imposition of ` stealth taxation ' which has reduced the competitiveness of our industries and impeded entrepreneurial developmen ;

Walesiska

gosod ` trethi trwy'r drws cefn ' sydd wedi gwneud ein diwydiannau'n llai cystadleuol ac wedi rhwystro datblygiad entrepreneuraid ;

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

investigates the feasibility of appointing a panel of sustainability experts to assist the Assembly in the appraisal of policies to achieve sustainable developmen ; and

Walesiska

yn ymchwilio i ba mor ymarferol fyddai penodi panel o arbenigwyr ar gynaliadwyedd i gynorthwyo'r Cynulliad i werthuso polisïau er mwyn ymgyrraedd at ddatblygu cynaliadw ; ac

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Andrew Davies : I am not sure what you mean by the Shotton developmen ; I am not sure whether you mean by that the northern gateway development

Walesiska

Andrew Davies : Nid wyf yn hollol siwr beth yr ydych yn ei olygu gan ddatblygiad Shotto ; nid wyf yn siwr ai datblygiad y porth gogleddol sydd gennych mewn golwg

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

instructs the Minister to make allocations in the final budget in accordance with the duty to promote sustainable developmen ; paying particular attention to tackling social disadvantage and equal opportunities

Walesiska

yn cyfarwyddo'r Gweinidog i wneud dyraniadau yn y gyllideb derfynol yn unol â'r ddyletswydd i hyrwyddo datblygiad cynaliadw ; gan dalu sylw arbennig i fynd i'r afael ag anfantais gymdeithasol a chyfle cyfartal

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

instructs the Minister to make allocations in the final budget in accordance with the duty to promote sustainable developmen ; paying particular attention to tackling social disadvantage and equal opportunities

Walesiska

yn cyfarwyddo'r Gweinidog i wneud dyraniadau yn y gyllideb derfynol yn unol â'r ddyletswydd i hyrwyddo datblygu cynaliadw ; gan roi sylw arbennig i fynd i'r afael ag anfantais gymdeithasol a chyfle cyfartal

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Alun Pugh : The protection of children has been an important aspect of policy developmen ; we have created the Children's Commissioner for Wales

Walesiska

Alun Pugh : Bu amddiffyn plant yn agwedd bwysig ar ddatblygu polis ; bu inni greu'r Comisiynydd Plant i Gymru

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

However , in a response to a written question tabled to the First Minister , it seems that the only functions delegated to the Deputy First Minister are related to rural developmen ; none relate to Wales abroad

Walesiska

Fodd bynnag , mewn ymateb i gwestiwn ysgrifenedig a gyflwynwyd i Brif Weinidog Cymru , mae'n ymddangos mai â datblygu gwledig y mae'r unig swyddogaethau a ddirprwywyd i'r Dirprwy Brif Weinidog yn ymwneud , nid â Chymru dramor o gwbl

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

confirms that agriculture is a basic industry of vital importance to the Welsh economy and recognises that food production and land use is central to achieving the National Assembly's commitment to sustainable developmen ; and

Walesiska

yn cadarnhau bod amaethyddiaeth yn ddiwydiant sylfaenol o werth holl bwysig i economi Cymru ac yn cydnabod bod cynhyrchu bwyd a defnydd tir yn ganolog i'r gwaith o gyflawni ymrwymiad y Cynulliad Cenedlaethol i ddatblygu cynaliadw ; ac

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

supports the creation of a sustainable business taskforce and its aim of facilitating greater economic benefit from public sector expenditure by creating synergies between the commercial needs of the public sector and wider economic developmen ; and ###

Walesiska

yn cefnogi’r bwriad i greu tasglu busnes cynaliadwy a’i nod o hwyluso mwy o fanteision economaidd o’r gwariant yn y sector cyhoeddus drwy greu cysylltiad rhwng anghenion masnachol y sector cyhoeddus a datblygiad economaidd ehangac ; ac ### &nbs ; ###

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Engelska

We would see this as part of their personal professional developmen ; they will go an accredited course and the qualification gained will be available across Wales , and will be portable across the English-Welsh border

Walesiska

Byddem yn ystyried hynny'n rhan o'u datblygiad proffesiynol persono ; byddant yn dilyn cwrs achredu a bydd y cymhwyster a dderbynir ar gael ledled Cymru , ac fe'i derbynnir yr ochr draw i'r ffin

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

When you refer to sustainable development , it is not correct to suggest that Peter Law only has a subsidiary interest or that other Assembly Secretaries do not have an interest , or that Rhodri does not have a responsibility for industrial development in relation to sustainable developmen ; he does

Walesiska

Pan fyddwch yn cyfeirio at ddatblygu cynaliadwy , nid yw'n gywir awgrymu mai ond Peter Law sydd â diddordeb atodol neu fod yr Ysgrifenyddion Cynulliad eraill heb ddiddordeb , neu nad oes gan Rhodri gyfrifoldeb dros ddatblygu diwydiannol mewn perthynas â datblygu cynaliadw ; mae ganddo

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK