Fråga Google

You searched for: except where indicated (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

Except where indicated , it is an agreed report

Walesiska

Oni nodir yn wahanol , cafwyd cytundeb yn yr adroddiad

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

However , there is no evidence that it has happened , except where the numbers of pupils were reducing

Walesiska

Fodd bynnag , nid oes tystiolaeth iddo ddigwydd , heblaw pan oedd niferoedd y disgyblion yn gostwng

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

` Except where Standing Orders provide otherwise , amendments may be proposed to any motion . '

Walesiska

` Ac eithrio lle mae Rheolau Sefydlog yn darparu fel arall , gellir cynnig gwelliannau i unrhyw gynnig . '

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

be held in public , except where it was considered that this would prejudice the outcome of the investigatio ;

Walesiska

gael ei gynnal yn gyhoeddus , ac eithrio pan ystyrir y byddai hynny'n andwyol i ganlyniad yr archwilia ;

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Also , we are providing information free of charge except where the cost of collecting it and disgorging it exceeds £500

Walesiska

Hefyd , darparwn wybodaeth am ddim ac eithrio lle y bo'r gost o'i chasglu a'i datgelu'n fwy na £500

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

I am not responsible for the content of Members ' statements , except where those statements are out of order

Walesiska

Nid myfi sydd yn gyfrifol am gynnwys datganiadau'r Aelodau , ar wahân i'r rheini sydd allan o drefn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In our opinion testing should not be mandatory except where individual are to accused of crime where drugs are a factor.

Walesiska

Yn ein barn ni ni ddylai'r profion fod yn orfodol ond lle cyhuddir unigolyn o drosedd y mae cyffuriau yn ffactor ynddi

Senast uppdaterad: 2015-10-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Funding for special grants is accommodated within the overall annual budget , except where there is a need to make additional funds available in-year

Walesiska

Darperir arian ar gyfer grantiau arbennig o fewn y gyllideb flynyddol gyffredinol , heblaw am achosion pan fydd angen rhyddhau arian ychwanegol yn ystod y flwyddyn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

The regulations perpetuate the previous situation whereby most school meals staff were under LEA's management except where school meals responsibilities were delegated to the school

Walesiska

Mae'r rheoliadau'n parhau â'r sefyllfa flaenorol lle'r oedd y rhan fwyaf o staff prydau ysgol dan reolaeth yr AALl ac eithrio lle y dirprwywyd y cyfrifoldebau am brydau ysgol i'r ysgol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

I should also say that this does not seek to increase the level of Members ' or office holders ' salaries , except where there was not a decision in the original determination

Walesiska

Dylwn ddweud hefyd nad yw hyn yn ceisio cynyddu lefel cyflogau Aelodau neu ddeiliaid swyddi , ac eithrio lle na chynigiwyd ateb yn y penderfyniad gwreiddiol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

` Except where standing orders provide otherwise , the chair of a committee shall determine its procedures , subject to guidelines which may be issued by the Presiding Officer after consulting the Business Committee and the panel of subject committee chairs . '

Walesiska

` Ac eithrio lle mae'r rheolau sefydlog yn darparu fel arall , cadeirydd pwyllgor fydd yn pennu ei weithdrefnau , yn amodol ar ganllawiau y gall y Llywydd eu rhoi ar ôl ymgynghori â'r Pwyllgor Busnes a phanel cadeiryddion y pwyllgorau pwnc . '

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:



Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK