Fråga Google

You searched for: just cannot rely on your work colleagues (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

We cannot rely on this money sitting in town halls

Walesiska

Ni allwn ddibynnu ar yr arian hwn yn eistedd mewn neuaddau trefi

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We cannot rely on local councils to do that job for us

Walesiska

Ni allwn ddibynnu ar y cynghorau lleol i wneud y gwaith hwnnw ar ein rhan

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We cannot rely on promise ; we must rely on the transport links that are currently in place

Walesiska

Ni allwn ddibynnu ar addewidio ; rhaid inni ddibynnu ar y cysylltiadau trafnidiaeth sydd ar waith ar hyn o bryd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Research and development is vital , but we cannot rely on that alone , however tempting it is to do so

Walesiska

Mae ymchwil a datblygu'n hollbwysig , ond ni allwn ddibynnu ar hynny'n unig , er mor ddengar yw credu y gallwn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We cannot rely on the high quality of a produc ; we must ensure that we brand and market it much more effectively

Walesiska

Ni allwn ddibynnu ar ansawdd da'r cynnyrc ; rhaid inni sicrhau ein bod yn ei frandio a'i farchnata'n llawer mwy effeithiol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We cannot rely on the coin dropping into the box to ensure that our children , for example , receive advocacy services if they are in care

Walesiska

Ni allwn ddibynnu ar ollwng darnau arian i flychau i sicrhau bod ein plant , er enghraifft , yn derbyn gwasanaethau eiriolaeth os ydynt mewn gofal

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

This raises all kinds of questions and I rely on your wisdom , Presiding Officer , to decide on these matters

Walesiska

Mae hyn yn codi pob math o gwestiynau a dibynnaf ar eich doethineb , Lywydd , i benderfynu ar y materion hyn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We cannot rely on plan B every time , which is the issue that you raised about outgrowing the current settlement , but it has been part of our experience in the first five years of our existence

Walesiska

Ni allwn ddibynnu ar gynllun amgen bob amser , sef y mater a godwyd gennych ynglyn â thyfu ynghynt na'r setliad cyfredol , ond mae wedi bod yn rhan o'n profiad yn ystod y pum mlynedd gyntaf ers sefydlu'r Cynulliad

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Glyn Davies : No , but the consequences of changes in the policy certainly have a significant effect on your work as Minister for Social Justice and Regeneration

Walesiska

Glyn Davies : Nac ydy , ond mae canlyniadau newidiadau yn y polisi yn sicr yn cael effaith sylweddol ar eich gwaith fel Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Karen Sinclair : Can you give us a brief update on your work with young farmers ' groups on support for young entrants ?

Walesiska

Karen Siclair : A allwch ddweud wrthym yn fras beth yw'r diweddaraf ar eich gwaith gyda grwpiau ffermwyr ifanc ar gyfer cefnogi newydd-ddyfodiaid ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In general , this is a very good report , and it shows that the Assembly is working well on behalf of the people of Wales , and I complement you and the committee on your work

Walesiska

Yn gyffredinol , mae hwn yn adroddiad da iawn , a dengys fod y Cynulliad yn gweithio'n dda ar ran pobl Cymru , a hoffwn eich canmol chi a'r pwyllgor ar eich gwaith

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

The Minister takes much personal responsibility for driving issues through , but they cannot rest on the shoulders of one person , and with the greatest of respect to Jane , whose commitment is excellent , we cannot rely on the goodwill of one Minister

Walesiska

Mae'r Gweinidog yn ymgymryd â llawer o gyfrifoldeb personol dros yrru materion drwodd , ond ni ddylai un person eu hysgwyddo , a chyda phob parch tuag at Jane , y mae ei hymrwymiad yn rhagorol , ni allwn ddibynnu ar ewyllys da un Gweinidog

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Everything else on the table , insofar as it is possible to make sense of any of it , depends on behind-the-scenes deals with the Westminster Government , and we know that we cannot rely on that

Walesiska

Mae popeth arall a gynigir , i'r graddau ag y gellir ei ddeall , yn dibynnu ar daro bargen gyda Llywodraeth San Steffan y tu ôl i ddrysau caeedig , a gwyddom na allwn ddibynnu ar hynny

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

You will recall that the WLGA's official spokesperson came before the Health and Social Services Committee and said that the truth about children and young people's services is that there are no votes to be won and that therefore we cannot rely on local government to act

Walesiska

Fe gofiwch i lefarydd swyddogol CLlLC ddod gerbron y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a dweud mai'r gwir o ran gwasanaethau plant a phobl ifanc yw nad oes pleidleisiau i'w cael ac ni allwn ddibynnu felly ar lywodraeth leol i weithredu

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

I remind you that this is not an old-style Labour Valleys council , where you can rely on 30 years of one-party rule to deliver on your agenda -- or not

Walesiska

Fe'ch atgoffaf nad hen gyngor Llafur y Cymoedd yw hwn , lle y gallwch ddibynnu ar 30 mlynedd o reolaeth gan un blaid er mwyn cyflawni eich agenda -- neu beidio â'i chyflawni

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

If your work involves a specific risk of exposure to certain dangerous agents, processes or working conditions, your employer should firstly assess the risks to your safety or health, and any possible effects on your pregnancy or breastfeeding.

Walesiska

Anghysondebau a hepgoriadau gweinyddol yw ystyr arferol 'camweinyddu'.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK