Fråga Google

You searched for: lest we forget (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

lest we anghoflo

Walesiska

rhag i ni anghoflo

Senast uppdaterad: 2017-10-02
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

Health is a devolved issu ; we forget that at times

Walesiska

Mae iechyd yn bwnc sydd wedi'i ddatganol ; anghofiwn hynny weithiau

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Nor should we forget that it can be a double-edged sword

Walesiska

Ac ni ddylwn ychwaith anghofio y gall fod yn gleddyf daufiniog

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

There is a danger that we forget what they do and undervalue their contribution

Walesiska

Mae perygl inni anghofio'r hyn y maent yn ei wneud a dibrisio'u cyfraniad

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We forget many things , but , as far as I am concerned , it is important that we remember that

Walesiska

Anghofiwn lawer o bethau , ond , o'm rhan i , mae'n bwysig ein bod yn cofio hynny

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

How could we forget that ? You mentioned one firm , but there are many such firms around Wales

Walesiska

Sut y gallem anghofio hynny ? Crybwyllwyd un cwmni gennych , ond mae llawer o gwmnïau tebyg ledled Cymru

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

It is almost as if we forget some people , such as the person driving the minibus that takes a school group out

Walesiska

Ymddengys fel pe baem yn anghofio rhai pobl , megis y person sy'n gyrru'r bws mini a fydd yn mynd â grŵp o blant ysgol allan

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Too often , we forget the suffering of children who are affected by domestic violence and its psychological impact on their lives

Walesiska

Yn rhy aml , anghofiwn ddioddefaint plant y mae trais yn y cartref yn effeithio arnynt a'i effaith seicolegol ar eu bywydau

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We should never forget tha ; neither should we forget that we must keep those fire stations , which make our communities safe

Walesiska

Ni ddylem byth anghofio hynn ; ac ni ddylem anghofio ychwaith bod yn rhaid inni gadw'r gorsafoedd tân hynny , sy'n diogelu ein cymunedau

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Sometimes in the hurly-burly of a committee room , the Assembly or House of Commons Chamber , we forget that we represent many thousands of people

Walesiska

Weithiau , yng nghynnwrf ystafell bwyllgor , y Cynulliad neu Dy'r Cyffredin , anghofiwn ein bod yn cynrychioli miloedd lawer o bobl

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

The measure of a democracy is how it treats its minorities , and , if we forget this , we forfeit the checks and balances of both liberal and social democracy

Walesiska

Y ffordd o fesur democratiaeth yw sut y mae'n trin ei lleiafrifoedd , ac , os anghofiwn hyn , ni chadwn gydbwysedd rhwng democratiaeth ryddfrydol a chymdeithasol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We sometimes get so obsessed with hospital-building programmes that we forget about the importance of modernising the health-centre side for the delivery of GP services

Walesiska

Weithiau byddwn yn mwydro ein pennau gymaint gyda rhaglenni codi ysbytai nes anghofio am bwysigrwydd moderneiddio agwedd y canolfannau iechyd i gyflwyno gwasanaethau meddygon teulu

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

However , woe betide us if we forget the value of education for the intellectual development of the individual and societ ; and to create -- and create is the word , not produce -- a cultured people and a cultured society

Walesiska

Serch hynny , gwae ni os anghofiwn werth addysg yn adeiladaeth feddyliol yr unigolyn a'r gymdeitha ; er mwyn creu -- a chreu yw'r gair , nid cynhyrchu -- pobl ddiwylliedig a chymdeithas ddiwylliedig

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

However , lest we mislead the people of Cwmllynfell , it is right to say that the planning committee that granted the application for that site was made up of cross-party Members and that Dai's party , Plaid Cymru , was also represented on that committee

Walesiska

Fodd bynnag , rhag inni gamarwain pobl Cwmllynfell , mae'n gywir dweud bod y pwyllgor cynllunio a ganiataodd y cais ar gyfer y safle hwnnw'n cynnwys Aelodau o bob plaid a bod plaid Dai , sef Plaid Cymru , hithau wedi'i chynrychioli ar y pwyllgor hwnnw

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK