You searched for: remediation (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

we have plans to implement new arrangements for the identification and remediation of contaminated land

Walesiska

mae gennym gynlluniau i weithredu trefniadau newydd er mwyn dynodi a gwella tir a ddifwynwyd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

however , the assembly is funding a scoping study to assess the options for remediation

Walesiska

fodd bynnag , mae'r cynulliad yn ariannu astudiaeth gwmpasu i asesu'r opsiynau ar gyfer adfer afonydd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

that reply ignores the fact that site contamination and remediation proposals were reserved matters in this case

Walesiska

mae'r ateb hwnnw'n anwybyddu'r ffaith bod halogiad y safle a'r cynigion adfer yn faterion neilltuedig yn yr achos hwn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

geraint davies : any waste strategy must include policies on the remediation of landfill sites

Walesiska

geraint davies : rhaid i unrhyw strategaeth gwastraff gynnwys polisïau ar y broses o adfer safleoedd tirlenwi

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

for the past few years , i have been a member of a working group that considers possible options for remediation

Walesiska

dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf , bûm yn aelod o weithgor sy'n ystyried opsiynau posibl ar gyfer adfer

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

where there is significant harm to health or the environment , the regulations allow the serving of remediation notices

Walesiska

lle ceir niwed sylweddol i iechyd neu i'r amgylchedd , mae'r rheoliadau yn galluogi i rybuddion adfer gael eu gweithredu

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

decisions can then be reached about this site , leading to the ultimate remediation , which i think that everyone wants

Walesiska

gellir dod i benderfyniadau wedyn am y safle hwn , gan arwain at ei adfer yn y pen draw , fel y mae pawb yn dymuno , yr wyf yn credu

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

it seems to me that engineers are making subjective assessments of health risk data that have a huge bearing on the standards of remediation to be applied

Walesiska

ymddengys i mi fod peirianwyr yn gwneud asesiadau goddrychol o ddata risgiau iechyd sy'n cael effaith aruthrol ar y safonau adfer sydd i'w cymhwyso

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

on the question of remediation of sites poisoned by around 40 years or more of steelworks activity in bryngwyn , corus has a legal obligation

Walesiska

o ran adfer safleoedd a wenwynwyd gan tua 40 mlynedd neu fwy o weithgarwch gweithfeydd dur ym mryngwyn , mae corus o dan rwymedigaeth gyfreithiol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the site contamination investigations had been completed and draft remediation proposals had been prepared , but in may 2001 , these reports had still not been published

Walesiska

yr oedd yr ymchwiliadau i halogiad ar y safle wedi'u cwblhau a'r cynigion adfer drafft wedi'u paratoi , ond erbyn mai 2001 , nid oedd yr adroddiadau wedi'u cyhoeddi

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

therefore , the recommendation on the remediation of the site is of the utmost importance , and must be carried out using the best and most modern technology

Walesiska

felly , mae'r argymhelliad ar gyfer adfer y safle yn hollbwysig , rhaid ei weithredu gan ddefnyddio'r dechnoleg orau , fwyaf cyfoes

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

he listed a long litany of omissions , errors , inconsistencies and limitations to the risk assessment models used by the engineers in producing the remediation proposals

Walesiska

rhoddodd restr hir o ddiffygion , gwallau , anghysonderau a chyfyngiadau yn y modelau asesu risg a ddefnyddiwyd gan y peirianwyr wrth gynhyrchu'r cynigion adfer

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

however , corus will not try to wriggle out -- and we will not let it -- of its legal obligations as regards site remediation

Walesiska

fodd bynnag , ni fydd corus yn ceisio ymryddhau -- ac nid adawn iddo -- o'i rwymedigaethau cyfreithiol o ran adfer safleoedd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

it would be morally wrong for the assembly to allow the significant cost of closure and remediation to fall squarely on the shoulders of some of the poorest council tax payers in wales

Walesiska

byddai'n anghywir yn foesol i'r cynulliad adael i rai o dalwyr y dreth gyngor tlotaf yng nghymru ysgwyddo'r gost sylweddol o gau ac adfer y safle

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

these regulations contain measures that would require the remediation of contaminated land that blights wales , especially the industrial wastelands left following the demise of the coal industry

Walesiska

mae'r rheoliadau hyn yn cynnwys mesurau a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i adfer tir halogedig sydd yn diffeithio cymru , yn enwedig y tiroedd gwastraff diwydiannol segur yn dilyn tranc y diwydiant glo

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

until remediation work is finished on the site , the people of abercwmboi and the cynon valley will continue to be affected by its legacy and to be concerned about it

Walesiska

nes y caiff y gwaith adfer ei orffen ar y safle , bydd pobl abercwmboi a chwm cynon yn parhau i gael eu heffeithio gan ei waddol ac yn parhau i bryderu amdano

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

it was not until september 2001 , some 20 months after the original outline planning permission had been granted , that the final contamination and remediation proposals were published

Walesiska

ni chyhoeddwyd y cynigion terfynol ar halogiad ac adfer tan fedi 2001 , tua 20 mis ar ôl rhoi'r caniatâd cynllunio amlinellol gwreiddiol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the strategy will result in less landfill in general , less landfill at the bryn pica site in cynon valley and , most crucially , the closure and remediation of nantygwyddon

Walesiska

bydd y strategaeth yn arwain at lai o waredu mewn safleoedd tirlenwi yn gyffredinol , llai o waredu yn safle tirlenwi bryn pica yng nghwm cynon ac , yn bwysicach fyth , cau ac adfer safle nantygwyddon

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

it also requires them to ensure that new development is not undertaken without an understanding of the risk , including those associated with the previous land use , and to ensure that development does not take place without appropriate remediation

Walesiska

maent hefyd yn mynnu eu bod yn sicrhau na fydd datblygu newydd heb ddealltwriaeth o'r risgiau , gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â'r defnydd tir blaenorol , ac yn sicrhau na fydd datblygu heb adfer priodol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

it states that only if local authorities are satisfied that remediation will eliminate unacceptable risk to health should they grant planning permission , subject to conditions framed , to ensure that the necessary remediation is achieved

Walesiska

dywed mai dim ond os yw'r awdurdodau lleol yn sicr y bydd adfer yn dileu perygl annerbyniol i iechyd y dylent roi caniatâd cynllunio , yn unol ag amodau a nodwyd , i sicrhau y cyflawnir y gwaith adfer sydd ei angen

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK