You searched for: submitted by (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

final plans are to be submitted by 21 december

Walesiska

dylai'r cynlluniau terfynol gael eu cyflwyno erbyn 21 rhagfyr

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

at the end , following ` reports submitted by committees ', add

Walesiska

ar y diwedd , ar ôl ` adroddiadau a gyflwynir gan y pwyllgorau pwnc ', ychwaneger

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the chair explained that an application had been submitted by <PROTECTED> from the <PROTECTED> <PROTECTED>.

Walesiska

esboniodd y cadeirydd fod cais wedi dod i law gan <PROTECTED> o’r <PROTECTED> <PROTECTED>.

Senast uppdaterad: 2008-02-29
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Engelska

motions proposing debates on reports submitted by subject committees may not be amended

Walesiska

ni chaniateir i gynigion sy'n cynnig dadleuon ar adroddiadau a gyflwynir gan y pwyllgorau pwnc gael eu gwella

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

` motions proposing debates on reports submitted by subject committees may not be amended '

Walesiska

` ni chaniateir i gynigion sydd yn cynnig dadleuon ar adroddiadau a gyflwynir gan y pwyllgorau pwnc gael eu gwella '

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

last year , we consulted widely on proposals submitted by local authorities to raise the current limits

Walesiska

y llynedd , ymgynghorwyd yn eang ar y cynigion a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol i godi'r terfynau presennol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

will you give us your assurance that the new bid being submitted by the hospice will be looked upon favourably ?

Walesiska

a roddwch eich sicrwydd inni y caiff y cais newydd a gyflwynir gan yr hosbis ei ystyried yn ffafriol ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

it is apparent from the draft submitted by you that you have generally followed the board's template.

Walesiska

mae’n amlwg o’r drafft yr ydych wedi ei gyflwyno eich bod ar y cyfan wedi defnyddio templed y bwrdd.

Senast uppdaterad: 2009-08-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

before us today is a notice of dissatisfaction submitted by a number of members , and it is this issue which we are discussing

Walesiska

yr hyn sydd ger ein bron heddiw yw hysbysiad o anfodlonrwydd a gyflwynwyd gan nifer o aelodau , a hwn yw'r mater yr ydym yn ei drafod

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

in addition , a number of projects submitted by regional partnerships , of which there are 13 or 14 will also impact on the area

Walesiska

yn ogystal , bydd nifer o brosiectau a gyflwynwyd gan y partneriaethau rhanbarthol , rhyw 13 neu 14 ohonynt , hefyd yn effeithio ar yr ardal

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

` time shall be made available in each 12 month period for -- debates on reports submitted by subject committees '

Walesiska

` trefnir bod amser ar gael ym mhob cyfnod o 12 mis ar gyfer . . .dadleuon ar adroddiadau a gyflwynir gan y pwyllgorau pwnc '

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

` debates on reports submitted by subject committees , including reports on the outcome of consideration of bills remitted by plenary '

Walesiska

dadleuon ar adroddiadau a gyflwynir gan bwyllgorau pwnc , gan gynnwys adroddiadau ar ganlyniad ystyried mesurau a drosglwyddwyd gan gyfarfod llawn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

to conclude , we are not against amendment 3 , submitted by the liberal democrats , but we will abstain as we are unclear about the exact nature of the proposal

Walesiska

i gloi , nid ydym yn gwrthwynebu gwelliant 3 a gyflwynwyd gan y democratiaid rhyddfrydol , ond byddwn yn ymatal am nad ydym yn sicr ynghylch union natur y cynnig

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

at present , i am in the process of agreeing local action plans that have been submitted by the three community safety partnerships in the south wales central area for 2004-05

Walesiska

ar hyn o bryd , yr wyf wrthi'n cytuno ar gynlluniau gweithredu lleol a gyflwynwyd gan y tair partneriaeth diogelwch cymunedol yn ardal canol de cymru ar gyfer 2004-05

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the presiding officer : i have allowed a question of urgent public importance , jointly submitted by christine gwyther and richard edwards , to be asked to the first secretary

Walesiska

y llywydd : yr wyf wedi caniatau cwestiwn sydd yn fater brys o ran pwysigrwydd cyhoeddus , wedi'i gyflwyno ar y cyd gan christine gwyther a richard edwards , i'w ofyn i'r prif ysgrifennydd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

jonathan morgan : the physical environment of several communities in cardiff has been under attack recently , with planning applications being submitted by mobile telephone companies wishing to erect mobile telephone masts

Walesiska

jonathan morgan : ymosodwyd ar amgylchedd ffisegol sawl cymuned yng nghaerdydd yn ddiweddar , gyda cheisiadau cynllunio yn cael eu cyflwyno gan gwmnïau ffonau symudol sydd am godi mastiau ffonau symudol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

is it not the case that a high proportion of applications are being returned because inadequate supporting documentation is submitted by the consultants ? is that not a reflection on the training given to those consultants ?

Walesiska

onid yw'n wir bod cyfran fawr o'r ceisiadau'n cael eu dychwelyd am fod yr ymgynghorwyr wedi cyflwyno dogfennaeth atodol annigonol ? onid yw hynny'n adlewyrchu ar yr hyfforddiant a roddir i'r ymgynghorwyr hynny ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

it is similar to the passenger transport authority bill submitted by the assembly government last march , in its provisions to establish transport authorities and/or executives , and in seeking powers of direction over the strategic rail authority

Walesiska

mae'n debyg i'r mesur awdurdod trafnidiaeth teithwyr a gyflwynwyd gan lywodraeth y cynulliad fis mawrth diwethaf , o ran ei ddarpariaethau ar gyfer sefydlu awdurdodau a/neu awdurdodau gweithredol trafnidiaeth , ac wrth geisio pwerau cyfeirio dros yr awdurdod rheilffyrdd strategol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the reference to the regional tier of government that is found in the final text is there because of the joint paper submitted by peter hain , on behalf of the foreign and commonwealth office when he was the minister for europe , and a great deal of the work was done by the assembly government and our officials

Walesiska

mae'r cyfeiriad at yr haen ranbarthol o lywodraeth a geir yn y testun terfynol wedi'i gynnwys oherwydd y papur ar y cyd a gyflwynwyd gan peter hain , ar ran y swyddfa dramor a chymanwlad pan oedd yn weinidog dros ewrop , a gwnaed cryn dipyn o'r gwaith gan lywodraeth y cynulliad a'n swyddogion

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

q4 mick bates : when will carwyn jones make a full response to the questions about the flintshire genetically modified maize trial submitted by friends of the earth on 16 june ? ( oaq8304 )

Walesiska

c4 mick bates : pryd y bydd carwyn jones yn rhoi ateb llawn i'r cwestiynau a gyflwynwyd gan gyfeillion y ddaear ar 16 mehefin am y profion ar indrawn a addaswyd yn enetig a gynhaliwyd yn sir y fflint ? ( oaq8304 )

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
7,477,142,365 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK