You searched for: the better we seem to get at it (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

we never seem to get down to the issues that matter

Walesiska

nid ydym fyth yn cyrraedd y gwir faterion

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

in terms of how we spend this money , you still do not seem to get it

Walesiska

o ran y ffordd y gwariwn yr arian hwn , ymddengys nad ydych yn deall pethau o hyd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

unfortunately , we seem to have lost count

Walesiska

yn anffodus , ymddengys inni fethu â'u cyfrif i gyd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

we seem to be going round in circles

Walesiska

ymddengys ein bod yn troi mewn cylchoedd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

however , we seem to have lost our way since then

Walesiska

fodd bynnag , ymddengys ein bod wedi colli ein ffordd ers hynny

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

janet davies : a lot of this debate has centred on the fact that we only seem to get one bill each year

Walesiska

janet davies : mae llawer o'r ddadl hon wedi canolbwyntio ar y ffaith mai dim ond un mesur y flwyddyn a gawn , fe ymddengys

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

we do not seem to get down to the issues that matter and the reasons that we are here

Walesiska

nid ydym fyth yn cyrraedd y gwir faterion a'r rhesymau pam yr ydym yma

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

ever since you started coming around things seem to get better.

Walesiska

byddwn yn cael fy ngcolli hebddot ti

Senast uppdaterad: 2022-11-28
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

however , with the educational maintenance allowances , we seem to have a whole new definition of this standing order

Walesiska

fodd bynnag , yn achos y lwfansau cynhaliaeth addysg , ymddengys bod diffiniad cwbl newydd o'r rheol sefydlog hon

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

however , we seem to be going down the same route again with this budget

Walesiska

er hynny , ymddengys ein bod yn dilyn yr un llwybr eto gyda'r gyllideb hon

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

all the lines seem to suffer from the same problem : not enough railway and signalling engineers to get on with the job

Walesiska

ymddengys fod pob llinell yn dioddef o'r un broblem : dim digon o beirianwyr rheilffordd a pheirianwyr arwyddion i fwrw ymlaen â'r gwaith

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

i thought that that was what alun cairns was trying to get at in framing his question as he did

Walesiska

tybiais mai hynny a oedd dan sylw gan alun cairns gan iddo lunio ei gwestiwn yn y fath fodd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

for example , if the better government initiative applies to the finance function here , the audit committee will probably look at it , and jane hutt and the health and social services committee will consider equal opportunities

Walesiska

er enghraifft , os yw'r cynllun ar gyfer gwell llywodraeth yn berthnasol i'r swyddogaeth ariannol yn y lle hwn , mae'n fwy na thebyg y bydd y pwyllgor archwilio yn ei ystyried , ac y bydd jane hutt a'r pwyllgor iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn rhoi sylw i gyfle cyfartal

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

it is interesting to note that janet ryder made the point in an earlier debate that we must get to grips with local authorities in terms of homelessness , but pauline does not seem to want to get to grips with them on any issues at all

Walesiska

diddorol yw sylwi bod janet ryder wedi nodi mewn dadl gynharach fod rhaid inni fynd i'r afael â'r awdurdodau lleol ynghylch digartrefedd , ond ei bod yn ymddangos nad yw pauline am fynd i'r afael â hwy ar unrhyw faterion o gwbl

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

david melding : the unemployment rate has fallen again this month , and we seem to be entering an age where we will again have full employment

Walesiska

david melding : mae'r gyfradd diweithdra wedi disgyn eto'r mis hwn , ac mae'n ymddangos ein bod yn cychwyn ar oes pan geir cyflogaeth lawn eto

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

david davies : i have a simple question , mike , as we seem to be a bit light on detail

Walesiska

david davies : mae gennyf gwestiwn syml , mike , gan ei bod yn ymddangos ein bod braidd yn brin o fanylion

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

jane davidson : all local authorities will continue to get their formula allocation at its current level with a slight increase

Walesiska

jane davidson : bydd pob awdurdod lleol yn parhau i gael eu dyraniad fformiwla ar y lefel gyfredol gyda rhywfaint o gynnydd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

alun cairns will use the debate to raise an issue on which he has not been able to get satisfactory answers to what seem to me to be perfectly legitimate questions

Walesiska

bydd alun cairns yn defnyddio'r ddadl i godi mater nad yw wedi llwyddo i gael atebion boddhaol yn ei gylch i gwestiynau sy'n ymddangos i mi yn rhai hollol ddilys

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

in this debate , we seem to have avoided the issue that people give their time for free , but it is important that we recognise that , and ensure that there are programmes in all communities to build capacity

Walesiska

yn y ddadl hon , ymddengys ein bod wedi osgoi'r ffaith bod pobl yn rhoi o'u hamser am ddim , ond mae'n bwysig ein bod yn cydnabod hynny , ac yn sicrhau bod rhaglenni ym mhob cymuned i feithrin gallu

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

for many , it is simply about trying to get as drunk as possible , and if there is more time in which to do it , so much the better

Walesiska

i lawer , mae a wnelo â cheisio bod mor feddw â phosibl , ac os oes mwy o amser i wneud hynny , gorau oll

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
7,476,377,911 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK