You searched for: when his father played in the orchestra (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

i recall the role that the rnli played in the towyn floods 10 years ago

Walesiska

cofiaf y rôl a chwaraeodd sefydliad cenedlaethol brenhinol y badau achub yn y llifogydd yn nhowyn 10 mlynedd yn ôl

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

i am grateful to the commission for the report and for the role that it has played in the programme

Walesiska

yr wyf yn ddiolchgar i'r comisiwn am yr adroddiad ac am y rhan a chwaraeodd yn y rhaglen

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

i remember from my own childhood the important role that the co-operative movement played in the valleys

Walesiska

cofiaf o adeg fy mhlentyndod y rôl bwysig a oedd gan y mudiad cydweithredol yn y cymoedd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

we know that one football match , or possibly two or three , will be played in the excellent millennium stadium

Walesiska

gwyddom y bydd un gêm bêl-droed , neu efallai ddwy neu dair , yn cael ei chwarae yn stadiwm y mileniwm , sy'n fan rhagorol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

finally , i would not want this occasion to pass without taking the opportunity to pay tribute to the commissioner for the part he has played in the debate surrounding hitting children

Walesiska

yn olaf , hoffwn fachu ar y cyfle hwn i dalu teyrnged i'r comisiynydd am y rhan a chwaraeodd yn y ddadl ynglyn â tharo plant

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

however , i was discouraged when his approach to having a debate was not to take an intervention and now he is not in the chamber , so it is rather difficult to have a debate with him

Walesiska

fodd bynnag , fe'm digalonnwyd pan sylweddolais mai drwy beidio â derbyn ymyriad yr oedd yn bwriadu cynnal dadl ac erbyn hyn nid yw yn y siambr , felly mae braidd yn anodd cynnal dadl ag ef

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

i am proud of the part i played in the crime and disorder act 1998 which introduced a new offence for racially aggravated assault , and provided for the anti-social behaviour order

Walesiska

ymfalchïaf yn fy rhan yn neddf troseddau ac anhrefn 1998 a gyflwynodd drosedd newydd sef ymosod gyda chymhelliad hiliol , ynghyd â darparu'r gorchymyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

indeed , on an amusing note , i was discussing this with one of my senior staff just recently , and it was his father who found the missing bundle of 50 labour votes under a table in the election of 1974 , which labour won by just three votes

Walesiska

yn wir , ar nodyn doniol , bûm yn trafod hyn gydag un o'r aelodau hyn o'm staff yn ddiweddar , a'i dad ef a ddarganfu'r bwndel coll o 50 o bleidleisiau llafur dan fwrdd yn etholiad 1974 , a enillwyd gan lafur o dair pleidlais yn unig

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

although we are discussing the modern film industry in this debate , there is a place for us to pay tribute to the industry's pioneers and the part that they played in the medium's development in the last century

Walesiska

er ein bod yn trafod y diwydiant film modern yn y ddadl hon , mae lle inni dalu teyrnged i arloeswyr y diwydiant , a'r rhan a chwaraesant yn natblygiad y cyfrwng yn y ganrif ddiwethaf

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

for those who know these things , in the intervening year between her marriage and the birth of queen elizabeth ii , cardiff city played in their only cup final appearance and were splendid runners-up

Walesiska

i'r rhai sy'n gwybod y pethau hyn , yn y flwyddyn rhwng ei phriodas a geni'r frenhines elizabeth ii , chwaraeodd dinas caerdydd yn eu hunig ymddangosiad yng ngêm derfynol y gwpan a daethant yn ail cwbl haeddiannol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

will you join me in applauding the cross-party approach that exists in the chamber towards promoting the welsh language , and recognise the role that recent conservative governments , and lord roberts of conwy in particular , played in the progress and achievements of the language in recent years ?

Walesiska

a wnewch chi ymuno â mi wrth gymeradwyo'r ymagwedd drawsbleidiol sy'n bodoli yn y siambr tuag at hyrwyddo'r iaith gymraeg , a chydnabod y rôl y mae llywodraethau ceidwadol diweddar , a'r arglwydd roberts o gonwy yn benodol , wedi ei chwarae yng nghynnydd a gorchestion yr iaith yn y blynyddoedd diwethaf ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

helen mary jones : you talked about the westminster government , but do you acknowledge the role that gordon brown's economic policies played in the process that led to the closure of the steelworks ? we are not part of the euro , so we cannot compete on a level playing field and those jobs were allowed to go without a fight

Walesiska

helen mary jones : gwnaethoch sôn am lywodraeth san steffan , ond a ydych yn cydnabod rôl polisïau economaidd gordon brown yn y broses a arweiniodd at gau'r gwaith dur ? nid ydym yn rhan o'r ewro , felly ni allwn gystadlu'n deg , a gadawyd i'r swyddi hynny fynd heb ymladd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

david davies : do you agree that sporting excellence begins in schools and that , at the moment , not enough sport is being played in schools ? the reason for that is , first , because pupils do not have enough time due to changes in the curriculum and , secondly , because teachers are being overwhelmed by an avalanche of forms , documents and other meaningless paperwork and pettifogging bureaucracy , much of which emanates from the national assembly for wales

Walesiska

david davies : a ydych yn cytuno bod rhagoriaeth mewn chwaraeon yn dechrau yn yr ysgolion ac nad oes digon o chwaraeon yn yr ysgolion ar hyn o bryd ? y rheswm am hynny , yn gyntaf , yw nad oes gan ddisgyblion ddigon o amser oherwydd newidiadau yn y cwricwlwm ac , yn ail , am fod yr athrawon wedi'u gorlethu gan lif o ffurflenni , dogfennau a gwaith papur diystyr arall a biwrocratiaeth orfanwl , y daw llawer ohoni o gynulliad cenedlaethol cymru

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Vissa mänskliga översättningar med låg relevans har dolts.
Visa resultat med låg relevans.

Få en bättre översättning med
7,498,423,757 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK