Fråga Google

You searched for: järelevalveasutuselt (Estniska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Estniska

Engelska

Info

Estniska

Lõikes 1 osutatud tegevusluba peavad päritoluliikmesriigi järelevalveasutuselt taotlema:

Engelska

The authorisation referred to in paragraph 1 shall be sought from the supervisory authorities of the home Member State by the following:

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

siseriiklikult järelevalveasutuselt vähemalt kinnitust, et on teostatud kõik vajalikud kontrollid.

Engelska

at least a confirmation from the national supervisory authority that all applicable checks have been carried out.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

siseriiklikult järelevalveasutuselt vähemalt kinnitust, et on teostatud kõik vajalikud kontrollid.

Engelska

at least a confirmation from the national supervisory authority that all necessary verifications have taken place.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Andmete subjekt võib taotleda abi ja nõustamist artikli 20 alusel loodud ühiselt järelevalveasutuselt.

Engelska

The data subject may also apply for assistance and advice to the joint supervisory authority set up by Article 20.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Teise liikmesriigi asutused võivad igalt järelevalveasutuselt taotleda, et see kasutaks oma volitusi.

Engelska

Each authority may be requested to exercise its powers by an authority of another Member State.

Senast uppdaterad: 2016-11-30
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Samuti võiksid kõnealused asutused edendada kohustuste ja ülesannete delegeerimist ühelt riiklikult järelevalveasutuselt teisele.

Engelska

They could also promote the use of delegation of tasks and responsibilities from one national supervisory authority to the other.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Asjaomane isik taotleb igal üksikjuhtumil järelevalveasutuselt kirjalikult luba kauba ajutiseks väljaviimiseks tollilaost, enne kui ta seda teeb.

Engelska

Before temporarily removing goods from the premises of the customs warehouse, the person concerned shall apply to the supervising office in writing, on a case-by-case basis, for authorization to do so.

Senast uppdaterad: 2016-12-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Asjaomane isik taotleb igal üksikjuhtumil järelevalveasutuselt kirjalikult luba teha kaubaga tavalisi käitlemistoiminguid, enne kui ta neid tegema hakkab.

Engelska

The person concerned must apply to the supervising office in writing, on a case-by-case basis, for authorization to carry out usual forms of handling before such handling is carried out.

Senast uppdaterad: 2016-12-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Saanud ühiselt järelevalveasutuselt nõu, sätestab haldusnõukogu indeksisüsteemi loomise üksikasjaliku korra, sealhulgas indeksisüsteemile juurdepääsu tingimused.

Engelska

The Management Board shall define the detailed procedures for the design of the index function, including the conditions of access to the index function, after obtaining the advice of the Joint Supervisory Body.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Kui see on võimalik, küsib nõukogu järelevalveasutuselt nõu mis tahes kavandatavate juhiste tõenäolise laiema mõju kohta Galileo süsteemile.

Engelska

The Council shall, if practicable, invite advice from the SA on the likely wider impact on the Galileo system of any instructions it intends to decide on.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Kui see on tõhususe eesmärgil vajalik või asjakohane, siis EVJA peab saama oma järelevalvealases tegevuses paluda abi pädevalt järelevalveasutuselt liikmesriigi tasandil.

Engelska

Where necessary or appropriate for reasons of efficiency, in its supervisory activity ESMA must be able to seek the assistance of a competent supervisory authority at national level.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

teave, millele euroala RKP tugines oma otsuse tegemisel, sh asjakohaselt järelevalveasutuselt saadud mis tahes teave või arvamus;

Engelska

the information upon which the euro area NCB based its decision, including any information or opinion obtained from the relevant supervisory authority;

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Samuti võib Euroopa Pangandusjärelevalve paluda konsolideerimisgrupi järelevalveasutuselt järelevalvekolleegiumi koosoleku kokku kutsumist või mõne punkti lisamist koosoleku päevakorda.

Engelska

It may also require the consolidating supervisor to schedule a meeting of the college or add a point to the agenda of a meeting.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Eriolukorra olemasolu kindlakstegemise õigus tuleks anda nõukogule pärast sellekohase taotluse saamist mis tahes Euroopa järelevalveasutuselt, komisjonilt või Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogult.

Engelska

The power to determine the existence of an emergency situation should be conferred on the Council, following a request by any of the ESAs, the Commission or the ESRB.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Kui pädevale asutusele laekub mõnelt teiselt pädevalt asutuselt või Euroopa järelevalveasutuselt teabepäring, võtab see pädev asutus ilma põhjendamatute viivitusteta vajalikke meetmeid soovitud teabe kogumiseks.

Engelska

When receiving a request for information from another competent authority or a European Supervisory Authority, the competent authority receiving such request shall, without undue delay, take the necessary measures to gather the required information.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

komisjon ei ole veel kiitnud heaks nelja rakenduseeskirja, millega kolmelt Euroopa järelevalveasutuselt nõuti eeskirjade läbivaatamist uute vormide alusel kooskõlas uute personalieeskirjadega;

Engelska

four implementing rules that finally required the three ESAs to revise the rules based on new templates in line with the new Staff Regulation have not been approved by the Commission;

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Kõnealuseid kokkuleppeid võib sõlmida üksnes pärast nõukogu heakskiitu, nõukogu konsulteerib eelnevalt haldusnõukoguga ning isikuandmete vahetamise puhul saab haldusnõukogu kaudu ühiselt järelevalveasutuselt arvamuse.

Engelska

Such agreements may be concluded only after the approval by the Council, which shall previously have consulted the Management Board and, as far as it concerns the exchange of personal data, obtained the opinion of the Joint Supervisory Body via the Management Board.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Juhul kui ühenduse õiguse rikkumine kestab edasi, võiks komisjon nõuda riiklikult järelevalveasutuselt kas konkreetset tegevust või tegevusest hoidumist, et taastada kooskõla ühenduse õigusega.

Engelska

In the event that the non-compliance with Community law would persist, the Commission could require the national supervisory authority to either take specific action or to refrain from action in order to restore compliance with Community law.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Kui komisjoni leiab, et kasutaja on aja jooksul saanud oodatud puhastulu, teatab ta sellest asjaomasele liikmesriigile viie kuu jooksul pärast ettepaneku saamist riiklikult järelevalveasutuselt.

Engelska

Where the Commission finds that the expected net benefit to users over time is demonstrated, it shall notify the Member State concerned thereof within five months after receiving the submission by the national supervisory authority.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Estniska

Igal isikul on õigus nõuda siseriiklikult järelevalveasutuselt, et see tagaks teda puudutavate andmete sisestamise või ükskõik millisel kujul Europolile edastamise ja asjaomaste liikmesriikide poolt andmete kasutamise õiguspärasuse.

Engelska

Any person shall have the right to request the national supervisory body to ensure that the input or communication to Europol of data concerning him or her in any form and the consultation of the data by the Member State concerned are lawful.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK