Fråga Google

You searched for: programmilepingu (Estniska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Estniska

Engelska

Info

Estniska

Programmilepingu 6. aprilli 2006. aasta muudatus

Engelska

The amendment of 6 April 2006 to the Programme Agreement

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Lisaks rõhutatakse, et programmilepingu 1/97 ümbervaatamist või muutmist ei toimunud.

Engelska

It is emphasised, further, that there was no renegotiation or amendment in the case of programme agreement 1/97.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

15. juuli 2005. aasta programmilepingu täitmist kontrolliva komitee 6. oktoobril 2005 peetud koosoleku protokoll

Engelska

The minutes of a meeting, held on 6 October 2005, of the committee supervising the implementation of the Programme Agreement of 15 July 2005

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Programmilepingu lõike 14 kohaselt pidi kokkulepitud üleandmisaja rikkumise eest määratavate trahvide arvestus algama neljakümne päeva möödumisel lepingujärgsest üleandmiskuupäevast ja üksnes juhul, kui rikkumise süüdlaseks on tarnija.

Engelska

Under paragraph 14 of the programme agreement, the penalties for non-compliance with an agreed delivery time were to commence 40 days after the contractual delivery date and only if the supplier was to blame for the non-compliance.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

mail 1999. aastal sai ETVA laenule täiendava tagatise kõigi nõuete üleandmise kaudu programmilepingu 1/97 suhtes, mis sõlmiti HSY ja ISAPi vahel 125 vaguni ehitamiseks ning tarnimiseks.

Engelska

On 19 May 1999, ETVA received additional security for the loan through the conveyance of every claim in respect of Programme Agreement 1/97 which HSY had concluded with ISAP for the construction and supply of 125 rail cars.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Vastavalt programmilepingu esialgsele versioonile loetakse oluliseks uueks teenuseks uue teenuse pakkumist, mida eristatakse selgelt juba olemasolevatest teenustest ning mida saab pidada võrdlustoote turuks ning mis suudab mõjutada turgu, eriti nõudlust.

Engelska

According to the draft of this programme contract, a significant new service will be taken to mean a new service offer clearly differentiated from the services already in place, which can be classified as the reference product market, with the ability to have an effect on the market, in particular in terms of the impact on demand.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Vastavalt programmilepingu esialgsele versioonile loetakse oluliseks uueks teenuseks uue teenuse pakkumist, mida eristatakse selgelt juba olemasolevatest teenustest ning mida saab võrdlustoote turuks pidada ning mis suudab mõjutada turgu, eriti nõudlust.

Engelska

According to the draft of this programme contract, a significant new service will be taken to mean a new service offer clearly differentiated from the services already in place, which can be classified as the relevant product market, with the ability to have an effect on the market, in particular in terms of the impact on demand.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Hispaania teatas ka, et kavatseb sõlmida RTVEga 1. novembril 2010 programmilepingu (contrato-programa), kus määratletakse oluline uus teenus.

Engelska

Spain furthermore indicated that it intends to sign a programme contract (contrato-programa) with RTVE by 1 November 2010 which will define what constitutes a significant new service.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Selle programmilepingu konsortsiumi kuulusid HSY, Siemens AG ja ABB Daimler-Benz Transportation (alates 1. maist 2001. aastal Bombardier Transportation).

Engelska

The consortium for the programme agreement consisted of HSY, Siemens AG and ABB Daimler-Benz Transportation (Bombardier Transportation from 1.5.2001).

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Tõendina Fri-El Acerra investeerimisprojekti ergutava mõju kohta viitasid Itaalia ametiasutused lisaks ka 15. juuli 2005. aasta programmilepingu täitmist kontrolliva komitee 6. oktoobril 2005 peetud koosoleku protokollile.

Engelska

As proof of the incentive effect for Fri-El Acerra’s incentive project, the Italian authorities further refer to the minutes of a meeting, held on 6 October 2005, of the committee supervising the implementation of the Programme Agreement of 15 July 2005.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Nad rõhutavad, et kui stiimuleid ei oleks antud, siis investor ei oleks oma tegevust asjaomases piirkonnas alustanud, nagu võib näha programmilepingu täitmist kontrolliva komitee 6. oktoobri 2005. aasta koosoleku protokollist.

Engelska

They stress that if the incentives had not been available the investor would not have located its operation in the area concerned, as can be seen from the minutes of the meeting of the committee supervising the implementation of the Programme Agreement held on 6 October 2005.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Komisjon järeldab, et 15. juuli 2005. aasta programmilepingu 6. aprilli 2006. aasta muudatus ei vasta 2007. aasta suuniste punkti 38 tingimustele ning igal juhul on see pärit projekti elluviimise alguskuupäevast hilisemast ajast.

Engelska

The Commission concludes that the amendment of 6 April 2006 to the Programme Agreement of 15 July 2005 does not satisfy the tests of paragraph 38 of the 2007 Guidelines, and that in any event it dates from after the date on which the realisation of the project began.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Programmilepingu esimese muudatusega (Protocollo integrativo dell’Accordo di programma) püüti leida lahendus tööstuskriisile äriühingus Ilmas SpA-s ja see sõlmiti 6. aprillil 2006 muu hulgas riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, ettevõtjate Sviluppo Italia, Consorzio ASI di Napoli, Exide Italia Srl, ILMAS SpA ning ametiühingute vahel.

Engelska

The first amendment to the Programme Agreement (Protocollo integrativo dell’Accordo di programma) sought to secure a solution to the industrial crisis at Ilmas SpA, and was signed on 6 April 2006 by, among others, national, regional and local authorities, Sviluppo Italia, Consorzio ASI di Napoli, Exide Italia Srl, ILMAS SpA and the trade unions.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Programmilepingu teine muudatus (Protocollo integrativo dell’Accordo di programma) sõlmiti 8. aprillil 2008 muu hulgas riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, ettevõtjate NGP ja Fri-El Acerra vahel.

Engelska

The second amendment to the Programme Agreement (Protocollo integrativo dell’Accordo di programma) was signed on 8 April 2008 by, among others, national, regional and local authorities, NGP and Fri-El Acerra.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Täpsemalt viitab Fri-El Acerra 12. mai 2004. aasta vastastikuse mõistmise memorandumile, [12]15. juuli 2005. aasta programmilepingule, [13] programmilepingu 6. aprilli 2006. aasta muudatusele, [14] Campania maakonna valitsuse otsusele nr 1857 [15] ning programmilepingu 8. aprilli 2008. aasta muudatusele [16].

Engelska

More specifically, Fri-El Acerra refers to the Memorandum of Understanding of 12 May 2004 [12], the Programme Agreement of 15 July 2005 [13], the amendment to the Programme Agreement of 6 April 2006 [14], Resolution No 1857 of the Regional Executive of Campania [15], and the amendment to the Programme Agreement of 8 April 2008 [16].

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Fri-El Acerra on arvamusel, et õiguspärast ootust kinnitati programmilepingu esimese muudatusega, mille Itaalia ametiasutused sõlmisid 6. aprillil 2006 ja mille artiklis 3 on selgelt osutatud Campania maakonna kohustusele anda rahalist toetust uue biokütusel töötava elektrijaama projekti jaoks.

Engelska

Fri-El Acerra considers that the legitimate expectation was reinforced by the first amendment to the Programme Agreement signed by the Italian authorities on 6 April 2006, Article 3 of which clearly referred to the Region of Campania’s obligation to provide financial support for the new biofuel power plant project.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Nad märgivad, et esimeses, 6. aprilli 2006 programmilepingu muudatuses viidatakse kaudselt ettevõtjale Fri-El Acerra ning selles on sätestatud, et Campania maakond kavatseb luua stiimuleid uude elektrijaama investeeringute tegemiseks.

Engelska

They observe that the first amendment to the Programme Agreement, dated 6 April 2006, contains an implicit reference to Fri-El Acerra, and that it states that the Region of Campania intends to provide incentives for the investment in the new power plant.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Itaalia ametiasutused väitsid, et Fri-El Acerra hakkas Acerra elektrijaama ümberehitamiseks algatatud investeerimisprojekti ellu viima 2006. aastal (suletud elektrijaama ostu kuupäeval) nende kohustuste põhjal, mille Itaalia ametiasutused olid võtnud kooskõlastatud meetme programmilepingu alusel ettevõtja NGP Spa tööstuskriisi piirkonnas Acerras (Accordo di programma per l’attuazione coordinata dell’intervento nell’area di crisi industriale della NGP Spa di Acerra).

Engelska

The Italian authorities stated that Fri-El Acerra had launched the investment project to convert the Acerra power plant in 2006 (on the date of the purchase of the closed power plant), on the basis of a commitment given by the Italian authorities under the Programme Agreement for Coordinated Action in the Industrial Crisis Area of NGP SpA in Acerra (Accordo di programma per l’attuazione coordinata dell’intervento nell’area di crisi industriale della NGP Spa di Acerra).

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Programmilepingu täitmist kontrolliv komitee pidas kaks koosolekut, 29. septembril ja 6. oktoobril 2005, mille kohta Itaalia esitas komisjonile protokollid; teisel koosolekul mainis NGP esindaja võimaliku investorina Fri-El kontserni, kes oli näidanud üles oma huvi vana elektrijaama ülevõtmise vastu tingimusel, et investeerimisprojekt oleks regionaalabi kõlblik.

Engelska

The committee supervising the implementation of the Programme Agreement held two meetings, on 29 September and 6 October 2005, for which Italy provided the Commission with the minutes; at the second of these meetings the representative of NGP mentioned Fri-El Acerra as a potential investor, which had manifested interest in a takeover of the old power plant on the condition that the investment project would qualify for regional aid.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Hispaania teatas aga, et kavatseb hiljemalt 1. novembriks 2010 sõlmida RTVEga programmilepingu (contrato-programa), milles sisaldub ka vastav määratlus.

Engelska

But Spain indicated that it intends to sign a programme contract (contrato-programa) with RTVE by 1 November 2010 at the latest which will contain such a definition.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK