Fråga Google

You searched for: kinnisvarareservid (Estniska - Finska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Estniska

Finska

Info

Estniska

4.Sihtotstarbelised kinnisvarareservid -— -— -— -— -— -— -— -— -— -[…] -[…] -[…] -[…] -

Finska

4.Erityisrahasto -— -— -— -— -— -— -— -— -— -[…] -[…] -[…] -[…] -

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Estniska

(139) Bilansi seisuga 31. detsember 1999 kandis liidumaa lisaks LSH-le üle sihtotstarbelised kinnisvarareservid, mis tõi kaasa bilansilise omakapitali suurenemise summani […] mln Saksa marka. Pärast kaht täiendavat üleandmist oli sihtotstarbelise reservi väärtus 31. detsembril 2002 kokku […] mln Saksa marka.

Finska

(139) Osavaltio siirsi tilinpäätöspäivänä eli 31 päivänä joulukuuta 1999 LSH:lle myös kiinteistöomaisuudesta muodostuvan erityisrahaston, jonka myötä LSH:n taseeseen kirjatun oman pääoman määrä nousi […] miljoonaan Saksan markkaan. Kahden lisäsiirron jälkeen erityisrahaston arvo oli 31 päivänä joulukuuta 2002 yhteensä […] miljoonaa Saksan markkaa.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Estniska

(181) Saksamaa selgitas, et tehingu jõustumisega 1. juunil 2003 eraldati LSH varast IB. Sihtotstarbelised kinnisvarareservid eraldati LSH-st tehingu õigusliku jõustumisega 1. juunil 2003.

Finska

(181) Saksa on ilmoittanut, että toimenpiteen, jolla IB irrotettiin LSH:n omaisuudesta, oikeusvaikutukset alkoivat 1 päivänä kesäkuuta 2003. Erityisrahasto irrotettiin LSH:sta toimenpiteellä, jonka oikeusvaikutukset alkoivat niin ikään 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Estniska

(33) Vastavalt IBG § 17 lõikele 2 anti Schleswig-Holsteini liidumaa finants-ja energeetikaministeeriumile volitused anda kinnisvarareservid üle IB-le. Müügitehinguga sai IB üleantud kinnisvarareservide õiguslikuks ja majanduslikuks omanikuks. Saksamaa andmete kohaselt ei saanud IB üleantud kinnisvara siiski suvaliselt käsutada. Vastupidi – kogu kinnisvara, kaasa arvatud võimalik kasum, oli ette nähtud sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

Finska

(33) Schleswig-Holsteinin osavaltion valtiovarain-ja energiaministeriö valtuutettiin IBG-lain 17 §:n 2 momentin nojalla siirtämään kiinteistöomaisuus IB:lle. Tämä kaupan myötä IB:stä tuli kiinteistöjen oikeudellinen ja taloudellinen haltija. Saksan antamien tietojen mukaan IB ei kuitenkaan voinut käyttää itse siirrettyjä kiinteistöjä. Koko kiinteistöomaisuus eli myös mahdolliset ylijäävät osat oli sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Estniska

(36) Saadud müügihinnast kandis Schleswig-Holsteini liidumaa alati osa niinimetatud "sihtotstarbeliste kinnisvarareservide" kaudu üle LSH-le. Liidumaa kinnisvara kaasamine kajastus LSH bilansilistes omavahendites järgmiselt: esimese osa omandamine IB poolt bilansi seisuga 31. detsember 1999 tõi kaasa LSH bilansilise omakapitali suurenemise […] mln Saksa marga võrra. Teise osa omandamisega olid sihtotstarbelised kinnisvarareservid bilansi seisuga 31. detsember 2000 kokku suurenenud väärtuseni […] mln Saksa marka. Pärast kolmanda osa omandamist olid need bilansi seisuga 31. detsember 2001 kokku […] mln Saksa marka ja jäid kuni 31. detsembrini 2002 muutumatuks [10].

Finska

(36) Schleswig-Holsteinin osavaltio siirsi kuitenkin osan maksetuista myyntihinnoista LSH:lle kiinteistöomaisuudesta muodostuvana erityisrahastona. Osavaltion kiinteistöjen siirtäminen vaikutti LSH:n taseeseen kirjattuihin omiin varoihin seuraavasti: IB:n kautta siirretty ensimmäinen erä korotti LSH:n taseeseen kirjatun oman pääoman määrää tilinpäätöspäivänä eli 31 päivänä joulukuuta 1999 […] miljoonalla Saksan markalla. Toisen erän siirron jälkeen erityisrahaston arvo oli kasvanut tilinpäätöspäivään eli 31 päivään joulukuuta 2000 mennessä […] miljoonaan Saksan markkaan. Kolmannen erän siirron jälkeen arvo oli tilinpäätöspäivänä eli 31 päivänä joulukuuta 2001 yhteensä […] miljoonaa Saksan markkaa, jossa se pysytteli seuraavaan tilinpäätöspäivään eli 31 päivään joulukuuta 2002 saakka [10].

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Estniska

(37) Saksamaa andmete kohaselt ei olnud sihtotstarbelised kinnisvarareservid LSH-s ette nähtud ei finantseerimiseks ega äritegevuse laiendamiseks. Kuna Saksamaa krediidiasutuste järelevalveasutus [11] ("BAKred") ei aktsepteerinud neid pangandusjärelevalve tähenduses esimese taseme omavahenditena, ei saanud nende baasil äritegevust arendada.

Finska

(37) Saksan toimittamien tietojen mukaan LSH ei voinut käyttää kyseistä erityisrahastoa rahoitustarkoituksiin eikä liiketoiminnan laajentamiseen. Koska luottolaitosten valvonnasta vastaava liittovaltion virasto (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen [11], jäljempänä "BAKred") ei hyväksynyt kyseistä omaisuutta pankkivalvontalainsäädännössä tarkoitetuksi ydinpääomaksi, sitä ei voitu käyttää liiketoiminnan laajentamiseen.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Estniska

(39) 30. juuniks 1993 [14] pidid Saksa pangad viima oma kapitali adekvaatsuse näitajad vastavusse uute nõuetega maksevõime suhtarvu direktiivi ja omavahendite direktiivi järgi [15]. Juba enne maksevõime suhtarvu direktiivi nõuete ülevõtmist Saksa õigusesse oli paljude Saksa liidumaade riiklike pankade kapitali adekvaatsus madal. Asjaomaste krediidiasutuste ees seisis tungiv vajadus tugevdada omakapitali baasi, et takistada piirangute kerkimist ettevõtte laienemisele või tagada vähemalt olemasoleva tegevusmahu säilimine. Pingelise eelarve tõttu ei saanud avalik-õiguslikud omanikud kapitalisüsti teha, teisalt ei tahtnud nad ka erastada ega lisakapitali kapitaliturgudelt hankida. Nii otsustati vara ja kapital üle anda, näiteks WestLB puhul Nordrhein-Westfaleni liidumaa elamuehituse edendamise asutuse (edaspidi: "WfA") vara, LSH puhul nimetatud WKA ja WAK-i vara ning hiljem ka kinnisvarareservid.

Finska

(39) Saksan pankkien oli sopeutettava 30 päivään kesäkuuta 1993 [14] mennessä vakavaraisuuspääomansa määrä vakavaraisuusdirektiivin ja omia varoja koskevan direktiivin uusiin vaatimuksiin [15]. Monilla Landesbank-pankeilla oli jo ennen vakavaraisuusdirektiivin saattamista osaksi Saksan lainsäädäntöä suhteellisen vähän vakavaraisuuspääomaa. Kyseisten pankkien oli sen vuoksi välittömästi vahvistettava pääomarakennettaan, jotta ne voisivat laajentaa liiketoimintaansa tai vähintäänkin jatkaa sitä entisessä laajuudessaan. Kireän taloudellisen tilanteen vuoksi julkiset osakkaat eivät kuitenkaan voineet siirtää pankeille lisäpääomaa. Ne eivät myöskään olleet halukkaita yksityistämään pankkeja eivätkä hankkimaan lisäpääomaa pääomamarkkinoilta. Sen vuoksi päätettiin toteuttaa omaisuuden-ja pääomansiirtoja. Esimerkiksi WestLB:n tapauksessa Nordrhein-Westfalenin osavaltion asuntorakentamisen tukilaitoksen (Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen, WfA) omaisuuserät liitettiin WestLB:hen ja LSH:n tapauksessa WKA:n ja WAK:n omaisuuserät sekä myöhemmin myös kiinteistöomaisuus LSH:lle.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Estniska

(6) 6. augusti 1997. aasta ja 30. juuli 1998. aasta kirjades teavitas BdB komisjoni veel kahest vara üleandmisest Schleswig-Holsteini liidumaal LSH-le ja Hesseni liidumaal Landesbank Hessen-Thüringenile. BdB andmetel kavatses Schleswig-Holsteini liidumaa oma täisehitatud krundid IB-le üle anda ja näidata nimetatud liidumaa kinnisvara LSH omakapitalis sihtotstarbelise reservina. BdB viitas seoses sellega Schleswig-Holsteini liidumaa investeerimispankade seaduse (Investitionsbankgesetz) muutmise seaduse eelnõu paragrahvile 20 (26. juuni 1997 seisuga), mille kohaselt tuleb kinnisvara pärast kohustuste mahaarvamist näidata LSH kapitalis sihtotstarbelise reservina. BdB viitas nimetatud seaduse eelnõu paragrahvi 20 käsitlevale seletuskirjale, mille kohaselt on sihtotstarbelised kinnisvarareservid vastavalt krediidiasutuste seadusele (Kreditwesengesetz) liidumaa panga tagatiskapital. Seaduse seletuskirjas nimetatud eesmärk "mobiliseerida likviidsuse suurendamiseks liidumaa vara liidumaa käsutus-ja otsustusõigusi piiramata" ei oleks täidetud, kui LSH peaks üleantud kinnisvara eest tõepoolest maksma ostuhinnana turuhinna.

Finska

(6) BdB ilmoitti 6 päivänä elokuuta 1997 ja 30 päivänä heinäkuuta 1998 päivätyillä kirjeillä komissiolle kahdesta muusta omaisuudensiirrosta, joista toinen oli toteutettu Schleswig-Holsteinin osavaltiossa LSH:n hyväksi ja toinen Hessenin osavaltiossa Landesbank Hessen-Thüringenin hyväksi. BdB:n tietojen mukaan Schleswig-Holsteinin osavaltio aikoi siirtää osavaltion rakennuttamat kiinteistöt IB:lle ja kirjata kyseisen kiinteistöomaisuuden LSH:n omiin varoihin erityisrahastona (Zweckrücklage). BdB viittasi tässä yhteydessä Schleswig-Holsteinin osavaltion investointipankkilain muutosehdotuksen 20 §:ään (Investitionsbankgesetz des Landes Schleswig-Holstein, 26 päivänä kesäkuuta 1997 voimassa ollut versio), jonka mukaan kiinteistöomaisuus on velkojen vähentämisen jälkeen kirjattava LSH:n omiin varoihin erityisrahastona. BdB viittasi myös lakiehdotuksen 20 §:n perusteluihin, joiden mukaan erityisrahastona kirjatut kiinteistöt lasketaan luottotoiminnasta annetun lain (Kreditwesengesetz) periaatteiden nojalla osaksi Landesbankin vakavaraisuuspääomaa. Lain perusteluissa esitettyä tavoitetta eli osavaltion omaisuuserien vapauttamista maksuvalmiuden parantamiseksi ilman osavaltion käyttöoikeuden ja päätösvallan menetystä ("Mobilisierung des Landesvermögens zur Liquiditätsschöpfung ohne Verlust der Dispositions-und Entscheidungsbefugnis des Landes") ei saavutettaisi, jos LSH:n olisi maksettava siirretyistä kiinteistöistä markkinahinta.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Estniska

(93) Lisaks vaidlustas Saksamaa ka väite, et üleantud kapitali järelevalveõiguse alusel mitteaktsepteeritava osa (LSH juhtumi puhul sihtotstarbeliste kinnisvarareservide) eest tuleb maksta hüvitist. Kuna see oli pikaajaliselt sihtotstarbeliselt seotud, oli see finantstehnilises ringluses ega andnud LSH-le maksevõime suurendamise näol mingit eelist. Samuti vaatlesid reitinguagentuurid esimese taseme vastutava omakapitalina eranditult järelevalveõiguse alusel aktsepteeritud kapitali. Saksamaa jaoks ei olnud seetõttu arusaadav, miks peaks sihtotstarbelised kinnisvarareservid pangandusjärelevalve ja võlausaldajate seisukohast kujutama endast püsivaid väärtusreserve.

Finska

(93) Saksa vastusti myös väitettä, jonka mukaan korvausta olisi maksettava myös siitä osasta siirrettyä pääomaa, jota ei ole hyväksytty pankkivalvontalainsäädännön nojalla (LSH:n tapauksessa kyse on kiinteistöomaisuudesta muodostuvasta erityisrahastosta). Koska kyseinen pääoma oli sidottu pysyvästi erityistarkoituksiin, se oli koko ajan rahoituskäytössä eikä tuottanut LSH:lle hyötyä maksuvalmiuden paranemisen muodossa. Myös luottoluokituslaitokset ottavat Saksan mukaan huomioon ainoastaan pankkivalvontaviranomaisten ydinpääomaksi hyväksymän pääoman. Saksa ei sen vuoksi voinut ymmärtää, miksi pankkivalvontaviranomaiset ja velkojat katsoisivat kiinteistöomaisuudesta muodostuvan erityisrahaston pysyväksi omaisuusvarannoksi.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK