You searched for: vahingonkorvausoikeutta (Finska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Engelska

Info

Finska

yhteisöjen tuomioistuimen kanta on selvä: vahingonkorvausoikeutta tarvitaan yhteisön kilpailusääntöjen tehokkuuden takaamiseksi.

Engelska

the court has been clear: the right to damages is necessary to guarantee the effectiveness of community competition rules.

Senast uppdaterad: 2012-02-29
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Finska

arvoisa puhemies, hyvät kollegat, oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden historiallinen toimivalta ympäristövastuukysymyksissä vastaa juuri teidän tulkintaanne työjärjestyksemme liitteestä vi, jossa tälle valiokunnalle osoitetaan vahingonkorvausoikeutta koskevat kysymykset alasta riippumatta.

Engelska

mr president, ladies and gentlemen, the traditional competence of the committee on legal affairs in matters of environmental liability is derived precisely from annex vi to our rules of procedure, which makes this committee responsible for matters of civil liability, regardless of the sector in question.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Finska

vahingonkorvausoikeus

Engelska

tort law

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

sen pitäisi käsittää ennen kaikkea vahingonkorvausoikeus, mainonta, kaupallinen viestintä, vapaat ammatit ja tavaramerkit.

Engelska

it should encompass in particular the areas of private law, advertising, commercial communications, freelance work and trademarks.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

tässä direktiiviehdotuksessa vahingonkorvausoikeus langetetaan tietenkin saastuttajalle, ja pyydän jo nyt, että parlamentti voisi äänestää näiden kysymysten ja asioiden puolesta ja vahvistaa puhemiehistön tekemän päätöksen.

Engelska

this is a proposal for a directive which clearly places civil liability on the polluter 's shoulders, and it is on the basis of these problems, these issues, that i now ask parliament to vote for the motion and confirm the decision that the bureau has made.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

tarkistuksen 3 hylkäämiseen ensinnäkin sen takia, että sillä olisi poistettu ehdotuksesta vahingon kärsineen velvollisuus todistaa tuotteen puutteellinen turvallisuus tai puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys tiettyjen ehtojen mukaisesti; tämä sääntö on ristiriidassa vahingonkorvausoikeuden periaatteiden kanssa.

Engelska

firstly, i disagree with amendment no 3 because it removed the obligation of the injured party to provide proof of the defect or the causal relationship between defect and damage under certain circumstances, a rule that is not compatible with liability law.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

vahingonkorvausoikeus

Engelska

tort

Senast uppdaterad: 2013-10-05
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

tarkasteltaviksi olisi otettava myös ne vahingonkorvausoikeuden seikat, jotka liittyvät sopimuksiin tai ovat muutoin sisämarkkinoitten kannalta merkittäviä, kunhan ne jo sisältyvät voimassa olevaan ey-lainsäädäntöön.

Engelska

finally, the aspects of tort law linked to contracts and to its other features relevant to internal market should also be taken into consideration insofar as they are already part of existing ec law.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

yhteinen viitekehysluonnos kattaa yksityisoikeuden kuten sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden periaatteet, määritelmät ja mallisäännöt6.

Engelska

the dcfr covers principles, definitions and model rules of civil law6, including contract and tort law.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

saksan oikeuskäytännössä tulkitaan sovellettavia vahingonkorvausoikeuden säännöksiä jatkuvasti siten, että lähestytään tuottamuksesta riippumatonta vastuuta.

Engelska

in germany case law constantly interprets applicable provisions of tort law in such a way that they come close to a no-fault based liability.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

vaikka yhteisöjen tuomioistuin on suoraan asettanut edellytykset, joilla jäsenvaltio on velvollinen korvaamaan vahingot, joita se on sen syyksi luettavalla yhteisön oikeuden rikkomisella aiheuttanut yksityisille, 61 jäsenvaltion on sitä vastoin korvattava aiheutettu vahinko kansallisen vahingonkorvausoikeuden mukaisesti, kunhan kansallisissa lainsäädännöissä istuin on siten pitänyt yhteisön oikeuden mukaisena, että kansallisissa menettelysäännöissä asetetaan oikeussuojakeinojen käyttämiselle kohtuulliset preklusiiviset määräajat, mikä tarkoittaa sitä, että ”sovelletaan oikeusvarmuuden perustavanlaatuista periaatetta, jolla suojataan sekä maksuvelvollista että asianomaista viranomaista”.

Engelska

57the court has thus recognised that it is compatible with community law for national procedural rules to set reasonable periods of limitation within which an action must be brought, the laying-down of such timelimits being ‘an application of the fundamental principle of legal certainty protecting both the taxpayer and the administration concerned’.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

näiden edellytysten täyttyessä jäsenvaltion on korvattava sen syyksi luettavasta yhteisön oikeuden rikkomisesta aiheutunut vahinko kansallisen vahingonkorvausoikeuden mukaisesti, eivätkä sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetyt vahingonkorvauksen edellytykset saa olla epäedullisempia kuin edellytykset, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia, eivätkä ne saa olla sellaisia, että korvauksen saaminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa.

Engelska

this requirement is satisfied if the decision shows clearly and unequivocally the reasons for which that authority refused, suspended or withdrew such authorisation.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

euroopan yksityisoikeuden säännöstön olisi katettava sopimusoikeuden ja siihen kuuluvien sopimustyyppien lisäksi vahingonkorvausoikeus, perusteeton etu sekä asiainhuolto toisen hyväksi.

Engelska

a european civil code would need to cover not only contract law, including specific types of contracts, but also tort law, unjustified enrichment and the benevolent intervention in another's affairs.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

kantajat käyttävät muita vastuujärjestelmiä (sopimusoikeus tai vahingonkorvausoikeus), koska ne tarjoavat kattavampia korvauksia (jotka kattavat alle 500 euron vahingot, aineettomat vahingot ja turvallisuudeltaan puutteelliselle tuotteelle itselleen ja ammattikäyttöön tarkoitetulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot; lisäksi vanhentumisajat ovat pidemmät).

Engelska

plaintiffs use other liability systems (contractual or tort law) mainly because they provide for compensation which is more protective (it covers namely damages under 500 euro, non-material damages, damages to the defective product itself and to property intended for professional use; prescription periods are longer).

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

komissio päätteli selvityksen perusteella, että sopimusoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden välisen vuorovaikutuksen erot eri jäsenvaltioissa eivät aiheuta merkittäviä ongelmia.

Engelska

in the light of this study, the commission concluded that there are no appreciable problems arising from differences in the interaction between contract law and tort law in the different member states.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

kyseessä olevassa kansallisessa oikeudessa säädetyt menettelymuodot eivät tee käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi sen vahingonkorvausoikeuden käyttämistä, jonka tuntemattomien tai puutteellisesti vakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamien vahinkojen uhrit saavat toisen direktiivin perusteella, joten nämä menettelysäännöt ovat tehokkuusperiaatteen mukaisia.

Engelska

it must be held that the procedural arrangements laid down by the national law in question do not render it practically impossible or excessively difficult to exercise the right to compensation conferred on victims of damage or injury caused by unidentified or insufficiently insured vehicles by the second directive and thus comply with the principle of effectiveness.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

itävallan hallitus tuo esiin mahdollisuuden vahingonkorvausoikeuden sisällyttämisestä.

Engelska

the austrian government raises the possibility of the inclusion of the law of tort.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

artiklassa annetaan jäsenvaltioille oikeus evätä korvaus tai vähentää sen määrää, jos vahingonkärsijä on itse huolimattomuudellaan myötävaikuttanut vahingon aiheutumiseen; tämä on vahingonkorvausoikeuden perusperiaate, jota sovelletaan myös kaikissa jäsenvaltioiden nykyisissä korvausjärjestelmissä.

Engelska

the article gives the member states the right to refuse or reduce compensation in cases of contributory negligence, which is a basic principle of tort law and applied also in all compensation schemes in existence in the member states today.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmä sen sijaan ei ole sidoksissa vahingonkorvausoikeuteen.

Engelska

the scheme in the united kingdom has no link to tort law.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Finska

belgian, irlannin, itävallan ja portugalin järjestelmissä on eräiden korvaustekijöiden laskennassa tiettyjä yhtäläisyyksiä kansalliseen vahingonkorvausoikeuteen.

Engelska

however, the schemes of austria, belgium, ireland and portugal also have a certain connection to national tort law in the calculation of some of the items of the compensation.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK