Fråga Google

You searched for: kehitysyhteistyöjärjestöt (Finska - Polska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Polska

Info

Finska

Kansainväliset kehitysyhteistyöjärjestöt, kuten Maailmanpankki ja YK-järjestöt, ovat asettaneet köyhyyden torjumisen tärkeimmäksipäämääräkseen, ja ne pyrkivät puolittamaan köyhien määrän vuoteen2015mennessä.

Polska

Walka zubóstwem jestabsolutnym priorytetem dla międzynarodowychorganizacji na rzeczrozwoju, takich jak Bank Światowy czy agencje Narodów Zjednoczonych. Usiłują one do roku 2015 zmniejszyćo połowę liczbę ofiar ubóstwa.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Tämän asetuksen 3 artiklaa ei sovelleta edunsaajien valinnassa käytettäviin kelpoisuusehtoihin humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/96 [7] tarkoitetun humanitaarisen avun osalta eikä kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavista toimista yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta 17 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1658/98 [8] tarkoitetun valtioista riippumattomien järjestöjen kautta suoraan kanavoitavan avun osalta.

Polska

Przepisy art. 3 nie dotyczą kryteriów kwalifikacji ustalonych dla wyboru beneficjentów dotacji w przypadku pomocy humanitarnej, w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie pomocy humanitarnej [7], a także w przypadku pomocy dostarczanej bezpośrednio przez organizacje pozarządowe w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1658/98 z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie współfinansowania działań wraz z europejskimi pozarządowymi organizacjami ds. rozwoju w dziedzinach dotyczących krajów rozwijających się [8].

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Neuvoston asetus (EY) N:o 1658/98, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavien toimien yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta [15]:

Polska

rozporządzenie (WE) nr 1658/98 Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie współfinansowania działań wraz z europejskimi pozarządowymi organizacjami ds. rozwoju w dziedzinach dotyczących krajów rozwijających się [15]:

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Tämän asetuksen 3 artiklaa ei sovelleta edunsaajien valinnassa käytettäviin kelpoisuusehtoihin humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/96 [8] tarkoitetun humanitaarisen avun osalta eikä kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavista toimista yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta 17 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1658/98 [9] tarkoitetun valtioista riippumattomien järjestöjen kautta suoraan kanavoitavan avun osalta.

Polska

Przepisy art. 3 nie mają zastosowania do kryteriów kwalifikacji ustalonych dla wyboru beneficjentów dotacji w przypadku pomocy humanitarnej w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z 20 czerwca 1996 r. w sprawie pomocy humanitarnej [8], a także w przypadku pomocy dostarczanej bezpośrednio przez organizacje pozarządowe w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1658/98 z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie współfinansowania działań wraz z europejskimi pozarządowymi organizacjami ds. rozwoju w dziedzinach dotyczących krajów rozwijających się [9].

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

AKT-valtioiden on sovellettava yhteisön rahoittamiin sopimuksiin vero- ja tullijärjestelyjä, jotka ovat vähintään yhtä edullisia kuin järjestelyt, joita ne soveltavat suosituimmuusasemassa oleviin valtioihin tai kansainvälisiin kehitysyhteistyöjärjestöihin, joihin niillä on suhteita.

Polska

Do zamówień finansowanych przez Wspólnotę państwa AKP stosują ustalenia podatkowe i celne nie mniej korzystne niż stosowane przez nie w odniesieniu do klauzuli najwyższego uprzywilejowania lub międzynarodowych organizacji rozwoju, z którymi nawiązały stosunki.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Lausunto on kaikkien komiteassa edustettuina olevien osapuolten – EU:n ammattiliittojen, työntekijäjärjestöjen sekä ympäristö-, kuluttaja- ja kehitysyhteistyöjärjestöjen – välisen kompromissin tulos.

Polska

Organizacje producenckie (OP) wydają się, w mniemaniu komitetu, najlepszymi ciałami do ponoszenia tej poszerzonej odpowiedzialności, która uwzględnia organizację działalności rybackiej oraz sankcje nakładane na członków, którzy nie respektują ustalonych planów połowowych.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Neuvoa-antava kalatalous- ja vesiviljelykomitea saattaa yhteen keskeisten kalastus- ja vesiviljelyalan organisaatioiden (laivanvarustajat sekä tuotannon, jalostuksen ja kaupan alan yritykset) ja kansalaisjärjestöjen (kuluttaja-, ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöt) edustajat.

Polska

Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA) zrzesza najważniejsze organizacje sektora rybołówstwa i akwakultury (armatorów, przedsiębiorstwa produkcyjne, przetwórcze i handlowe) oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie (stowarzyszenia konsumentów, organizacje ekologiczne i działające na rzecz rozwoju).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

1. MMA soveltaa yhteisön rahoittamien ohjelmien tai hankkeiden täytäntöönpanoa koskeviin sopimuksiin verotusjärjestelmää ja tullimenettelyä, jotka eivät ole vähemmän suotuisia kuin suosituimmuusasemassa olevaan valtioon tai sellaisiin kansainvälisiin kehitysyhteistyöjärjestöihin, joihin niillä on suhteet, sovellettava järjestelmä ja menettely. Suosituimmuusasemassa olevaan valtioon sovellettavan järjestelmän ja menettelyn määrittämisessä ei oteta huomioon asianomaisen MMA:n muihin MMA:ihin tai AKT-valtioihin tai muihin kehitysmaihin soveltamia järjestelmiä ja menettelyjä.

Polska

1. KTZ stosują do zamówień wykonywania programów lub projektów finansowanych przez EFR regulacje podatkowe i celne nie mniej korzystne niż regulacje, które stosują do państw objętych klauzulą największego uprzywilejowania lub międzynarodowych organizacji rozwoju, z którymi utrzymują stosunki. Do celów nadania klauzuli największego uprzywilejowania (KNU) nie bierze się pod uwagę regulacji stosowanych przez zainteresowane KTZ wobec innych KTZ lub państw AKP lub wobec innych krajów rozwijających się.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

1. MMA:t soveltavat yhteisön rahoittamiin sopimuksiin verotusjärjestelmää ja tullimenettelyä, jotka eivät ole vähemmän suotuisia kuin suosituimmuusasemassa olevaan valtioon tai sellaisiin kansainvälisiin kehitysyhteistyöjärjestöihin, joihin niillä on suhteet, sovellettava järjestelmä ja menettely. Suosituimmuusasemassa olevaan valtioon sovellettavan järjestelmän ja menettelyn määrittämisessä ei oteta huomioon asianomaisen MMA:n toimivaltaisten viranomaisten muihin kehitysmaihin soveltamia järjestelmiä ja menettelyjä.

Polska

1. KTZ stosują do zamówień finansowanych przez Wspólnotę, nie mniej korzystne regulacje podatkowe i celne niż te, które stosują wobec krajów korzystających z klauzuli największego uprzywilejowania lub międzynarodowych organizacji rozwoju, z którymi utrzymują one stosunki. Do celów określenia klauzuli największego uprzywilejowania, należy wziąć pod uwagę regulacje stosowane przez odpowiednie władze kraju lub terytorium dotyczące innych krajów rozwijających się.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

1. Tämän asetuksen 3 artiklaa ei sovelleta edunsaajien valinnassa käytettäviin kelpoisuusehtoihin humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/96 [7] tarkoitetun humanitaarisen avun osalta eikä kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavista toimista yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta 17 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1658/98 [8] tarkoitetun valtioista riippumattomien järjestöjen kautta suoraan kanavoitavan avun osalta.

Polska

1. Przepisy art. 3 nie dotyczą kryteriów kwalifikacji ustalonych dla wyboru beneficjentów dotacji w przypadku pomocy humanitarnej, w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie pomocy humanitarnej [7], a także w przypadku pomocy dostarczanej bezpośrednio przez organizacje pozarządowe w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1658/98 z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie współfinansowania działań wraz z europejskimi pozarządowymi organizacjami ds. rozwoju w dziedzinach dotyczących krajów rozwijających się [8].

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

1. Tämän asetuksen 3 artiklaa ei sovelleta edunsaajien valinnassa käytettäviin kelpoisuusehtoihin humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/96 [8] tarkoitetun humanitaarisen avun osalta eikä kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavista toimista yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta 17 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1658/98 [9] tarkoitetun valtioista riippumattomien järjestöjen kautta suoraan kanavoitavan avun osalta.

Polska

1. Przepisy art. 3 nie mają zastosowania do kryteriów kwalifikacji ustalonych dla wyboru beneficjentów dotacji w przypadku pomocy humanitarnej w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z 20 czerwca 1996 r. w sprawie pomocy humanitarnej [8], a także w przypadku pomocy dostarczanej bezpośrednio przez organizacje pozarządowe w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1658/98 z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie współfinansowania działań wraz z europejskimi pozarządowymi organizacjami ds. rozwoju w dziedzinach dotyczących krajów rozwijających się [9].

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

1. Yhteisö rahoittaa yhdessä 3 artiklassa määriteltyjen, eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa kehitysmaiden vähäosaisten väestönosien perustarpeiden tyydyttämiseen tarkoitettuja toimia paikan päällä. Etusija annetaan toimia koskeville ehdotuksille, jotka perustuvat kehitysmaissa olevien kumppanien aloitteisiin. Näiden eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen ehdottamien ja yhdessä niiden kehitysmaissa olevien kumppaneiden kanssa toteuttamien toimien tavoitteena on köyhyyden torjunta sekä avun kohteena olevien elämän laadun ja omien kehitysmahdollisuuksien parantaminen.

Polska

1. Wspólnota wraz z europejskimi organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 współfinansuje działania lokalne mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb znajdujących się w niekorzystnej sytuacji mieszkańców krajów rozwijających się. Pierwszeństwo przyznaje się propozycjom działań opartych na inicjatywach partnerów w krajach rozwijających się. Działania takie są proponowane przez europejskie organizacje pozarządowe i przeprowadzane we współpracy z ich partnerami w krajach rozwijających się, zaś ich celem jest walka z ubóstwem oraz polepszenie warunków życia i możliwości samodzielnego rozwoju wybranych grup społecznych.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavien toimien yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta

Polska

w sprawie współfinansowania działań wraz z europejskimi pozarządowymi organizacjami ds. rozwoju w dziedzinach dotyczących krajów rozwijających się

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK