Fråga Google

You searched for: terdecies (Franska - Slovenska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Franska

Slovenska

Info

Franska

Article 100 terdecies

Slovenska

Člen 100l

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 14
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

Article 125 terdecies

Slovenska

člen 125l

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

Article 171 quater terdecies

Slovenska

Člen 171cl

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

Article 2, point 3 terdecies)

Slovenska

Člen 2, točka 3m

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

utilisé pour l'élaboration de certains produits visés à l'article 140 terdecies;

Slovenska

uporabijo za predelavo v nekatere proizvode iz člena 140;

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

2) À l’article 110 terdecies, paragraphe 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

Slovenska

2. V členu 110l(1) se tabela nadomesti z naslednjo:

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

Au cours de la période visée à l'article 28 terdecies, les États membres appliquent les dispositions suivantes:

Slovenska

V obdobju iz člena 28l države članice uporabljajo naslednje določbe:

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

arrêter les mesures appropriées à l'application de la dérogation prévue à l'article 112 terdecies.

Slovenska

sprejme potrebne ukrepe za izvajanje odstopanja iz člena 112l.

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin de la période transitoire visée à l'article 28 terdecies de la sixième directive TVA.

Slovenska

Direktiva se uporablja od 1. januarja 1999 do konca prehodnega obdobja iz člena 281 Šeste direktive o DDV.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

Le montant de l'avance versée est déduit de l'aide au tabac à payer, conformément aux dispositions de l'article 171 quater terdecies.

Slovenska

Izplačano predplačilo se odšteje od zneska pomoči za tobak, ki se izplača v skladu s členom 171cl.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

À l’article 4 terdecies, paragraphe 3, le point a), est remplacé par le texte suivant:

Slovenska

V členu 4l (3) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

Senast uppdaterad: 2014-11-10
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

Avant la fin du mois de septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission leurs plans et programmes visant à garantir le respect des dispositions de l’article 16 terdecies par une surveillance et une déclaration adéquates, en particulier des captures mensuelles et de l’effort de pêche mensuel déployé.

Slovenska

Države članice vsako leto do konca septembra Komisiji sporočijo načrte in programe za zagotavljanje skladnosti z določbami člena 16l s pomočjo ustreznega spremljanja in poročanja, zlasti o mesečnem ulovu in uporabljenem ribolovnem naporu.

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

La sous-section 4 de la section 3 (article 47 terdecies) prévoit le paiement d’une redevance de 5 % versée par les États membres de consommation à l’État membre d’identification afin d’indemniser ce dernier en ce qui concerne les coûts liés à la perception et au contrôle de la TVA dans le cadre des régimes particuliers.

Slovenska

Pododdelek 4 oddelka 3 (člen 47l) določa plačilo pristojbine v višini 5 %, ki jo država članica potrošnje plača državi članici identifikacije kot nadomestilo za njene stroške, povezane s pobiranjem DDV in nadzorom nad njim v skladu s posebnimi ureditvami.

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

Les définitions figurant aux articles 358 bis, 369 bis et 369 terdecies de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s’appliquent également aux fins du présent règlement.»

Slovenska

Opredelitve pojmov iz členov 358a, 369a in 369l Direktive 2006/112/ES za namene posameznih posebnih ureditev se uporabljajo tudi za namene te uredbe.“;

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

L’Agence diffuse les recommandations, avis et décisions au sens des articles 107 ter à 107 terdecies par l’intermédiaire du portail web européen sur la sécurité des médicaments.

Slovenska

Agencija javno objavi priporočila, mnenja in odločbe iz členov 107b do 107l na evropskem spletnem portalu o varnosti zdravil.

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

Par dérogation aux paragraphes 1 à 7 du présent article, lorsqu'une procédure prévue par les articles 31, 36 ou 107 decies à 107 terdecies de la directive 2001/83/CE concerne une série de médicaments ou une classe thérapeutique, les médicaments autorisés conformément au présent règlement et qui appartiennent à cette série ou cette classe sont uniquement inclus dans la procédure des articles 31, 36 ou 107 decies à 107 terdecies de la directive.

Slovenska

Z odstopanjem od odstavkov od 1 do 7 tega člena, kadar postopek iz členov 31, 36 ali od 107i do 107l Direktive 2001/83/ES zadeva izbor zdravil ali terapevtski razred, se zdravila, odobrena v skladu s to uredbo in ki spadajo v ta izbor ali razred, vključijo le v postopek iz člena 31, 36 ali členov od 107i do 107l Direktive.“

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

b) examiner toute question relative à la pharmacovigilance pour les médicaments autorisés par les États membres, conformément aux articles 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 107 novodecies;

Slovenska

(b) preučevanje vseh vprašanj, povezanih s farmakovigilanco zdravil, ki jih odobrijo države članice, v skladu s členi 107c, 107e, 107g, 107l in 107r;

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

l'ouverture de la procédure en vertu des articles 107 decies à 107 terdecies de la directive 2001/83/CE, les substances ou produits concernés et le problème traité, toutes auditions publiques tenues en vertu de cette procédure et toutes informations sur la façon de communiquer des informations et de participer à des auditions publiques;

Slovenska

začetek postopka v skladu s členi od 107i do 107l Direktive 2001/83/ES, zadevne učinkovine ali zdravila ter obravnavano vprašanje, kakršne koli javne obravnave v skladu z navedenim postopkom in informacije o predložitvi podatkov in sodelovanju v javni obravnavi;

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

«Les premier et deuxième alinéas s'appliquent également aux travaux des rapporteurs au sein du groupe de coordination pour l'accomplissement des tâches qui incombent à ce dernier conformément aux articles 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 107 novodecies de la directive 2001/83/CE.»

Slovenska

„Prvi in drugi pododstavek se uporabljata tudi za delo poročevalcev v koordinacijski skupini v zvezi z izpolnjevanjem njenih nalog v skladu s členom 107c, 107e, 107g, 107l in 107r Direktive 2001/83/ES.“

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Franska

«Les recettes de l'Agence se composent de la contribution de la Communauté et des redevances versées par les entreprises pour l'obtention et le maintien des autorisations communautaires de mise sur le marché et pour les autres services assurés par l'Agence ou le groupe de coordination pour l'exécution des tâches qui lui incombent en application des articles 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 107 novodecies de la directive 2001/83/CE.»

Slovenska

„Prihodki Agencije so sestavljeni iz prispevka Skupnosti in pristojbin, ki jih plačajo podjetja za pridobitev in ohranitev dovoljenj za promet Skupnosti ter za druge storitve, ki jih zagotavlja Agencija ali koordinacijska skupina v zvezi z izpolnjevanjem nalog v skladu s členom 107c, 107e, 107g, 107l in 107r Direktive 2001/83/ES.“

Senast uppdaterad: 2017-04-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK