Fråga Google

You searched for: galp (Franska - Tjeckiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Franska

Tjeckiska

Info

Franska

Les GALP:

Tjeckiska

Skupiny FLAG:

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

Peptide GALP

Tjeckiska

peptid podobný galaninu

Senast uppdaterad: 2014-12-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Franska

Peptide GALP

Tjeckiska

protein podobný galaninu

Senast uppdaterad: 2014-12-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Franska

Dans le cas où les projets de coopération ne sont pas sélectionnés par les GALP, les États membres mettent en place un système de candidatures permanent pour les projets de coopération.

Tjeckiska

V případech, kdy projekty spolupráce nejsou vybrány skupinami FLAG, členské státy zavedou systém průběžného předkládání projektů založených na spolupráci.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

En 2010 l'unité de soutien a continué à consacrer des ressources considérables au développement des capacités pour la mise en place des autres GALP.

Tjeckiska

V roce 2010 vyčlenila jednotka pro podporu opět značné zdroje na budování kapacit k vytvoření zbývajících místních akčních skupin v oblasti rybolovu.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

portant dispositions communes] sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local par le GALP.

Tjeckiska

o společných ustanoveních] jsou spojené s řízením provádění strategie místního rozvoje skupinou FLAG.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

Grâce à FARNET, les GALP et tous les acteurs concernés par l’axe 4 peuvent échanger leurs expériences.

Tjeckiska

Díky síti FARNET si mohou skupiny GALP a všechny zainteresované subjekty osy 4 vyměňovat zkušenosti.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

L'espace périurbain et les groupes d'action locale de la pêche (GALP)

Tjeckiska

Příměstský prostor a místní akční skupiny v oblasti rybolovu

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

En outre, selon les GALP, 61 % des projets devraient se poursuivre une fois que cesseront les interventions du FEP.

Tjeckiska

Kromě toho očekávají místní akční skupiny v oblasti rybolovu, že 61 % projektů bude pokračovat i po ukončení podpory z ERF.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

4.3 L'approche de développement local est également utilisée depuis 2007 dans le cadre du Fonds européen pour la pêche pour soutenir le développement durable des communautés de pêcheurs au moyen des groupes d'action locale de la pêche (GALP).

Tjeckiska

4.3 Od roku 2007 se rovněž využíval místní rozvoj v rámci Evropského rybářského fondu k podpoře udržitelného rozvoje rybářských společenství prostřednictvím místních akčních skupin v oblasti rybolovu.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Franska

Les GALP et les promoteurs de projet, de même que les autorités de gestion et les organismes intermédiaires, étaient tous activement engagés dans la préparation, la sélection, l’approbation ou le paiement de projets.

Tjeckiska

Místní akční skupiny v oblasti rybolovu, předkladatelé projektů, řídicí orgány a zprostředkující subjekty aktivně připravovali, vybírali, schvalovali a platili projekty.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

L'année 2013 s’est révélée particulièrement riche en activités pour tous les acteurs concernés par l’axe 4, les GALP et les promoteurs de projet, ainsi que pour les autorités de gestion et les organismes intermédiaires, lesquels étaient tous activement engagés dans la préparation, la sélection, l’approbation ou le paiement de projets.

Tjeckiska

Rok 2013 byl pro všechny zúčastněné strany v rámci osy 4, místní akční skupiny v oblasti rybolovu a předkladatele projektů, ale také pro řídicí orgány a zprostředkující subjekty, rokem činorodé práce a všechny tyto subjekty aktivně připravovaly, vybíraly, schvalovaly a platily projekty.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

L'approche de développement local est également utilisée depuis 2007 dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour soutenir le développement durable des communautés de pêcheurs au moyen des groupes d'action locale de la pêche (GALP).

Tjeckiska

Od roku 2007 se rovněž využíval místní rozvoj v rámci Evropského námořního a rybářského fondu k podpoře udržitelného rozvoje rybářských společenství prostřednictvím místních akčních skupin v oblasti rybolovu.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Franska

la mise en place d'un réseau européen de GALP destiné à renforcer les capacités, à diffuser les informations, à échanger les expériences et les meilleures pratiques et à encourager la coopération entre les partenariats locaux.

Tjeckiska

(hh) vytvoření evropské sítě skupin FLAG zaměřených na budování kapacit, šíření informací, výměnu zkušeností a osvědčených postupů a podporu spolupráce mezi místními partnerstvími.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

la mise en place de réseaux nationaux visant la diffusion d'informations, le renforcement des capacités, l'échange des meilleures pratiques et une meilleure coopération entre les GALP sur leur territoire.

Tjeckiska

vytváření národních sítí zaměřených na šíření informací, budování kapacit, výměnu osvědčených postupů a podporu spolupráce mezi skupinami FLAG na svém území.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

Plusieurs études de cas approfondies réalisées par l’unité de soutien FARNET ont révélé que les GALP ont joué un rôle majeur dans le rassemblement des communautés de pêche et dans l’augmentation de leur influence en leur donnant accès au processus décisionnel.

Tjeckiska

Řada hloubkových případových studií provedená podpůrným útvarem sítě FARNET ukázala, že akční skupiny v oblasti rybolovu (FLAG) hrály hlavní roli při sbližování rybářských společenství a zvyšování jejich vlivu tím, že jim byl v rozhodovacím procesu přisouzen větší vliv.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

Les GALP ont également soutenu des projets liés, par exemple, à l'exploitation commerciale des algues marines (culture durable et développement de produits nouveaux), et à de nouvelles manières d’utiliser les sous-produits de la pêche.

Tjeckiska

Místní akční skupiny v oblasti rybolovu podporují rovněž projekty spojené například s obchodním využitím mořských řas (udržitelné pěstování a vývoj nových produktů) a nové způsoby využití vedlejších produktů rybolovu.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

Les tâches minimales des GALP sont présentées à l'article 30, paragraphe 3, du [règlement (UE) n° […]

Tjeckiska

Minimální úkoly skupin FLAG jsou uvedeny v čl. 30 odst. 3 [nařízení (EU) č. [...]

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

6.6 Nous recommandons d'employer une terminologie distincte afin de différencier les divers types d'application du programme de développement local mené par les acteurs locaux, comme c'est le cas pour les GAL et les GALP.

Tjeckiska

6.6 Doporučujeme pro různé typy využití programu CLLD použít rozlišnou terminologii, stejně jako je to v případu místních akčních skupin a místních akčních skupin v oblasti rybolovu.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Franska

L'aide visée au paragraphe 1 peut être octroyée aux organismes de droit public, aux pêcheurs, aux organisations de pêcheurs et aux organisations non gouvernementales reconnues par l'État membre ou aux groupes d'action locale de la pêche (GALP) tels que définis à l'article 62.

Tjeckiska

Podpora uvedená v odstavci 1 může být udělena veřejnoprávním subjektům, rybářům, organizacím rybářů a nevládním organizacím uznaným členským státem nebo skupinám FLAG, jak jsou vymezeny v článku 62.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK