You searched for: ποιμνίο (Grekiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Grekiska

Engelska

Info

Grekiska

Πολλές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές για τη συγκρότηση συμβουλίων εργαζομένων, ή είναι τόσο μεγάλες ώστε δεν μπορούν να δημιουργηθούν δεσμοί και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξελίσσονται σε πάπα που ταξιδεύει συνεχώς και ευλογεί το ποίμνιό του.

Engelska

many companies are too small to set up works councils or are so large that relationships are not even forged and employee representatives become roving ambassadors.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Grekiska

ποίμνιο

Engelska

herd

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

ποίμνιο προβάτων

Engelska

flock of sheep

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

ποίμνιο κατσικιών

Engelska

goat flock

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

ποίμνιο

Engelska

integral herd

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

είτε [προέρχονται από ποίμνιο αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο από φυματίωση, και]

Engelska

either [come from a herd which is recognised as officially tuberculosis free, and]

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

είτε [προέρχονται από ποίμνιο αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο από βρουκέλλωση·]

Engelska

either [come from a herd which is recognised as officially brucellosis free;]

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

Ο Πατριάρχης Παύλος, από τους πιο ευυπόληπτους ιεράρχες της Ορθοδοξίας σε παγκόσμιο επίπεδο, νοσηλεύεται εδώ κα ένα έτος και συνεπώς δεν είναι σε θέση να ηγηθεί το ποίμνιό του.

Engelska

patriarch pavle, one of the orthodox world's most esteemed leaders, has been hospitalised for a year and thus unable to lead his flock.

Senast uppdaterad: 2016-01-20
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

Από τότε, το ποίμνιό της έχει αυξηθεί σε περίπου 6.000 πιστούς, ενώ άλλες 21 εκκλησίες έχουν κατασκευαστεί στο Κοσσυφοπέδιο.

Engelska

since then, its flock has grown to around 6,000 faithful, and 21 additional churches have been built around kosovo.

Senast uppdaterad: 2016-01-20
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

Χαιρέτησε το ποίμνιο με το παραδοσιακό "hristos voskrese" ("Χριστός ανέστη") και ευχήθηκε "η χαρά που προσφέρει το Πάσχα να μπει σε κάθε σπίτι και σε κάθε ανθρώπινη καρδιά".

Engelska

he greeted the flock with the traditional "hristos voskrese" ("christ has risen") and wished "that the joy of easter may enter every home and every human heart".

Senast uppdaterad: 2016-01-20
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Grekiska

Ευχήθηκε στο ιερατείο και στο ποίμνιό του "ο αναστημένος Κύριος να είναι πάντα μεταξύ μας και να μας φέρνει χαρά".

Engelska

he wished for the clergy and flock that "the resurrected lord be always among us and bring us joy".

Senast uppdaterad: 2016-01-20
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Grekiska

Και τα παιδιά των πρώτων να ανατρέφονται (από την πόλη), των άλλων όχι, αν θέλομε να διατηρείται το ποίμνιο σε άριστη κατάσταση.

Engelska

and no one but the rulers must know what is happening, if we are to avoid dissension in our guardian herd.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

Ένας εκτροφέας προβάτων στο Λίνκολνσερ έχει ένα ποίμνιο τετρακοσίων περίπου προβάτων πάνω από είκοσι έτη.

Engelska

a sheep farmer in lincolnshire has had a flock of some four hundred sheep for over twenty years.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

Είναι αναγκαίο να καταγραφούν οι παραγωγοί σπέρματος ταύρων προκειμένου να διασφαλισθεί η ανιχνευσιμότητα στα κέντρα διάθεσης, από τη φάση επιλογής έως τη χρήση στο ποίμνιο.

Engelska

registration of bovine semen producers is essential in order to ensure traceability in the marketing chains from collection to use in the herds.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

προέρχονται από ποίμνιο επίσημα απαλλαγμένο από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών όπως καθορίζεται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ ή προέρχονται από μητέρες οι οποίες έχουν υποβληθεί, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε εξέταση κατά τη διαδικασία του παραρτήματος Δ (Κεφάλαιο ii) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, μετά τον αποχωρισμό των ζώων από τη μητέρα τους.

Engelska

they have come from a herd officially free of enzootic bovine leucosis as defined in directive 64/432/eec, or have been produced by dams which have been subjected, with negative results, to a test carried out in accordance with annex d (chapter ii) of directive 64/432/eec, after removal of the animals from their dam.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

πριν από τη διαμονή τους στο ενδιαίτημα απομόνωσης που περιγράφεται στο στοιχείο α), ανήκαν σε ποίμνιο επίσημα απαλλαγμένο από φυματίωση και επίσημα απαλλαγμένο από βρουκέλλωση κατά τις διατάξεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

Engelska

prior to their stay in the quarantine accommodation described in (a) , they have belonged to a herd which is officially tuberculosis free and officially brucellosis free in accordance with directive 64/432/eec.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

Τα ζώα δεν επιτρέπεται να έχουν προηγουμένως διαμείνει σε ποίμνιο κατώτερης στάθμης·

Engelska

the animals shall not previously have been kept in one herds of a lower status.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

για ΜΡΒ/ΜΦΑ, ορολογική δοκιμασία (πλήρης ιός) σε δείγμα αίματος σε περίπτωση που τα ζώα δεν προέρχονται από ποίμνιο απαλλαγμένο από ΜΡΒ/ΜΦΑ όπως καθορίζεται στο άρθρο 2.3.5.3.

Engelska

for ibr/ipv, a serological test (whole virus) on a blood sample if the animals don't come from an ibr/ipv free herd as defined in article 2.3.5.3.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

Εάν, στην περίπτωση παραγωγού που μετακινεί εποχιακά το ποίμνιό του και έχει υποβάλει αίτηση για συμπληρωματική πριμοδότηση, διαπιστωθεί ότι δεν βόσκησε το 90 % των ζώων του για 90 ημέρες τουλάχιστον σε περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 114 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, δεν καταβάλλεται συμπληρωματική πριμοδότηση, ενώ η πριμοδότηση για αιγοπρόβατα μειώνεται κατά το ισόποσο του 50 % της συμπληρωματικής πριμοδότησης.

Engelska

where it is established that a producer practising transhumance who submits an application for the supplementary premium has not grazed 90 % of his animals for at least 90 days in an area referred to in article 114(2)(b) of regulation (ec) no 1782/2003, the supplementary premium shall not be paid and the ewe or goat premium shall be reduced by an amount equivalent to 50 % of the supplementary premium.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Grekiska

Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 59 και 60 δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου, λόγω των επιπτώσεων φυσικών περιστατικών στην αγέλη ή στο ποίμνιο, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αδυνατεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να εκτρέφει, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής, τα ζώα για τα οποία έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια αρχή εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων.

Engelska

the reductions and exclusions provided for in articles 59 and 60 shall not apply in cases where, owing to the impact of natural circumstances on the herd or flock, the farmer cannot meet his commitment to keep the animals in respect of which aid is claimed throughout the retention period, provided that he has informed the competent authority in writing within ten working days of finding any reduction in the number of animals.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK