Fråga Google

You searched for: zeebaars (Holländska - Portugisiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Holländska

Portugisiska

Info

Holländska

zeebaars

Portugisiska

robalo-legítimo

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

grote zeebaars

Portugisiska

mero legítimo

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

gevlekte zeebaars

Portugisiska

robalo-baila

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

zwarte zeebaars

Portugisiska

serrano estriado

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

In 2006 zal verder worden gepraat over zeebaars en haringhaai.

Portugisiska

Realizar-se-ão outros debates em 2006 sobre o robalo e tubarão-sardo.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Om al deze redenen stelt de Commissie externe economische betrekkingen de Commissie en de Raad voor, het communautaire tariefcontingent voor zeebrasem en zeebaars te verhogen.

Portugisiska

Em consequência, a Comissão REX propõe à Comissão e ao Conselho o alargamento do contingente pautal para o besugo e para o robalo.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Dit voorstel heeft betrekking op een bepaald aantal soorten verse en gekoelde vis, zoals zeebaars en tandbrasem, alsmede op gerookte vis en zalm.

Portugisiska

No tocante à pesca, a proposta diz respeito a peixes frescos e refrigerados de determinadas espécies, como a dourada, o robalo e a baila. Abrange igualmente peixes fumados e salmonídeos.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

En ik heb kritiek geleverd op het feit dat zij bij het begin van de onderhandelingen akkoord is gegaan met een verlaging van de quota van 20% van de rode zeebaars.

Portugisiska

E critiquei o facto de ter aceite, para começar, no início de um processo de negociações, uma redução de quotas da ordem dos 20%, no que diz respeito ao cantarilho.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Daarom moet het mij van het hart dat het een zeer overhaast besluit was van onze Spaanse minister om een quotum voor rode zeebaars te accepteren dat de vangsten van Spanje in het jaar daarvoor tot 20% reduceert.

Portugisiska

Por isso e nesta linha, devo dizer que o gesto da ministra espanhola foi nitidamente precipitado, ao aceitar uma quota, em relação ao cantarilho, tão diminuta que reduz em cerca de 20% as capturas da Espanha em relação ao ano passado.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Feit is dat de Spaanse vloot onder de socialistische regering jarenlang vergunningen heeft gevraagd aan het Spaanse Ministerie van Landbouw en Visserij om in de NAFO-zone op rode zeebaars te mogen vissen.

Portugisiska

O que se passa é que a frota espanhola pediu, durante anos, autorização ao Ministério da Agricultura e Pesca espanhol, na época do governo socialista, para pescar cantarilho na zona NAFO.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

In zijn verslag heeft de heer Valdivielso de Cué, binnen het kader van het voorstel voor een verordening van de Raad, een heel zinnige oplossing voor dit probleem gevonden, door voor te stellen het tariefcontingent voor verse of ingevroren zeebrasem en zeebaars te verhogen.

Portugisiska

O senhor deputado Valdivielso de Cué, no seu relatório, deu uma saída airosa a este problema dentro do quadro definido pela proposta de regulamento do Conselho, aumentando o contingente pautal destinado ao robalo e ao besugo fresco ou refrigerado.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Indien het gebruik van spannetten voor de visserij op zeebaars in de Britse kustwateren van het westelijke Kanaal wordt verboden, zal dat naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een herverdeling van de visserij-inspanning in belendende gebieden en is het nog maar de vraag of de bijvangst van gewone dolfijnen daarbij zal dalen.

Portugisiska

Proibir a utilização de redes de arrasto de parelha na pesca dirigida ao robalo nas águas litorais do Reino Unido no canal da Mancha ocidental levará provavelmente a uma redistribuição do esforço de pesca nas zonas adjacentes, sem necessariamente reduzir as capturas acessórias de golfinhos vulgares.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

03026999 _BAR_ andere Van de tot deze onderverdeling behorende zeevissen kunnen worden genoemd: 1.de steenbolk (Trisopterus luscus en Trisopterus esmarki);2.gevlekte zeebaars (Dicentrarchus punctatus), schriftbaars (Serranus spp.) en zeeoogje of evertsbaars (Epinephelus spp.);3.mul, zeebarbeel en koning van de poon (Mullus barbatus) (Mullus surmuletus);4.poon of knorhaan (Trigia spp., Eutrigia spp., Aspitrigia spp., Lepidotrigia spp. en Trigioporus spp.);5.de eigenlijke schorpioenvissen (Scorpaena spp.);6.zeelamprei of zeeprik of grote negenoog (Petromyzon marinus);7.geep (Belone belone) en pieterman (Trachinnus spp.);8.rog (Raja of Raia spp.);9.spieringen (Osmerus spp.);10.lodde (Mallotus villosus);11.vis van de soort Kathetostoma giganteum. _BAR_

Portugisiska

03026999 _BAR_ Outros De entre os peixes do mar incluídos na presente subposição, podem citar-se: 1.As fanecas (Trisopterus luscus e Trisopterus esmarki);2.Os robalos ou lobos-do-mar (Dicentrarchus punctatus), as percas do mar (Serranus spp.) e as garoupas (Epinephelus spp.);3.O salmonete barbudo (Mullus barbatus) e o salmonete da rocha (Mullus surmuletus);4.Os ruivos (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla[Itb e Trigloporus spp.);5.Os rascassos propriamente ditos (Scorpaena spp.);6.A lampreia do mar ou grande lampreia (Petromyzon marinus);7.Os peixes-agulhas (Belone belone) e os peixes aranhas (Trachinus spp.);8.As raias (Raja ou Raia spp.);9.Os eparlanos (Osmerus spp);10.O capelim (Mallotus villosus);11.Os peixes da espécie Kathetostoma giganteum. _BAR_

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Anderzijds bedroegen de uit de markt genomen hoeveelheden volgens de conjunctuurnota van januari-april 2000 van de Ofimer nooit meer dan 1,5 % van de voor de belangrijkste soorten aangevoerde hoeveelheden, waarbij voor zeebaars, ansjovis en spinkrab een aantal gerichte maatregelen voor het uit de markt nemen van hoeveelheden is genomen.

Portugisiska

Por outro lado, de acordo com a nota conjuntural de Janeiro-Abril de 2000 do Ofimer, em relação às principais espécies, as retiradas permaneceram inferiores a 1,5 % das quantidades desembarcadas, tendo sido assinaladas retiradas pontuais no caso do robalo, do biqueirão e da santola.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Bepaalde prijzen zijn gedaald als gevolg van een overvloedig aanbod: zeebaars (– 11 %), koolvis (– 8 %), heek (– 9 %). Omgekeerd ging de prijs van andere soorten dank zij een beperkt aanbod omhoog: mul (+ 31 %), kabeljauw (+ 27 %), zeeduivel (+ 13 %).

Portugisiska

Enquanto alguns baixaram na sequência de uma oferta abundante — foi o caso do robalo (– 11 %), do escamudo (– 8 %), e da pescada (– 9 %), uma oferta reduzida permitiu que os preços de outras espécies aumentassem: salmonetes (+ 31 %), bacalhau (+ 27 %), tamboril (+ 13 %).

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

In deze conjunctuurnota is ook aangegeven dat het aandeel van de dure soorten (heek, zeeduivel, tong, zeebaars, mul, langoestine) als gevolg van een wijziging in de structuur van het aanbod vergroot is ten koste van de goedkope soorten (makreel, koolvis, wijting, gewone inktvis, ansjovis), wat geresulteerd heeft in een verhoging van de waarde van de verkoop in de visafslag met 3 % ten opzichte van het voorgaande jaar.

Portugisiska

A mesma nota conjuntural indica também que, na sequência de uma mudança da estrutura da oferta, a parte das espécies caras (pescada, tamboril, linguado, robalo, salmonetes, lagostim) aumentou, em detrimento das espécies baratas (sardas, escamudo, badejo, choco, biqueirão), daí resultando que o valor das vendas na lota aumentou em 3 % relativamente ao ano anterior.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Voor een aantal van deze soorten zijn de volgende gemiddelde prijsdalingen vastgesteld: tong ( – 5 %), zeebaars (– 6 %), heek (– 6 %), ansjovis (– 6 %), pijlinktvis (– 11 %), koolvis (– 8 %), sardines (– 6 %), zonnevis (– 11 %), makreel (– 18 %), schol (- 28 %), zwarte haarstaartvis (– 20 %), zeekarper (– 11 %), rode poon (– 4 %), octopus (– 23 %), spinkrab (– 16 %), steurgarnalen (– 20 %).

Portugisiska

Entre essas espécies, refiram-se as seguintes reduções de preço médio: linguado (– 5 %), robalo (– 6 %), pescada (– 6 %), biqueirão (– 6 %), lulas (– 11 %), escamudo (– 8 %), sardinha (– 6 %), galo negro (– 11 %), sarda (– 18 %), solha (– 28 %), peixe-espada preto (– 20 %), choupa (– 11 %), cabra cabaço (– 4 %), polvo (– 23 %), santola (v 16 %) e camarão branco legítimo (– 20 %).

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Als de Europese Unie in Ceuta heeft bijgedragen tot de financiering van de aquacultuur als produktie-activiteit en er met succes een viskwekerij van start is gegaan, dan is het naar ons oordeel eveneens zaak dat de mogelijkheid wordt benut- als instrument ter stimulering van de economie en de werkgelegenheid- om maatregelen te nemen op douanegebied, omdat Ceuta ofschoon het deel uitmaakt van een land van de Europese Unie, een andere behandeling ten deel valt; hierbij moeten we vooral bedenken dat de opening van het tariefcontingent dat, in combinatie met de amendementen van de betrokken Commissie zelf, in dit verslag bepleit wordt, geenszins zou leiden tot enige verstoring op de communautaire markt voor zeebrasem en zeebaars, de produkten waarom het hierbij gaat, en waarnaar een groeiende vraag bestaat.

Portugisiska

Se a União Europeia co-financiou em Ceuta actividades de aquicultura, tendo sido criada, com verdadeiro êxito, uma exploração piscícola, pensamos que se deve fazer uso também da possibilidade de adopção de medidas aduaneiras, como instrumento dinamizador da economia e de criação de emprego- sabendo que há mercado-, porque Ceuta, embora fazendo parte de um país da União Europeia tem um estatuto aduaneiro diferente. Sobretudo quando o alargamento do contingente pautal que se propõe neste relatório, juntamente com as alterações da Comissão REX, não provocará distorção no mercado comunitário do besugo e do robalo, que são os produtos em causa e que registam uma ampla e crescente procura.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

De activiteiten die er worden verricht zijn toekomstgericht en state-of-the-art waarbij gewerkt wordt met edele vissoorten als zeebaars, goudbaars of tarbot. Men houdt zich bezig met baanbrekend wetenschappelijk werk waarbij onderzoek wordt gedaan naar GGO's, naar diploïde en triploïde oesters en naar vaccins.

Portugisiska

É uma actividade de futuro, uma vez que se abandona a recolha para passar a realizar actividades nobres com peixes nobres- quer se trate de robalos, douradas ou pregados- e actividades inovadoras; para empreender grandes inovações científicas, investigações sobre OGM, sobre ostras diplóides ou triplóides, sobre vacinas.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Dat heeft langs de Atlantische kust interessante experimenten opgeleverd. Ik noem, bij wijze van voorbeeld, experimenten waarin geprobeerd is vissersschepen en vistuig zodanig aan te passen dat ze gebruikt kunnen worden voor het opruimen van olievlekken en afval, de pogingen kunstmatige riffen te creëren om zo ruimten voor rust en voortplanting van zeefauna te scheppen, en zelfs het idee om op open zee artificiële inseminatietechnieken in te zetten voor de zeebaars.

Portugisiska

Na costa atlântica, por exemplo, estão a decorrer experiências muito promissoras que visam concretamente adaptar os navios e as artes de pesca para serem utilizados na recolha de lixo presente nas águas ou de hidrocarbonetos derramados, ou ainda a criação de recifes artificiais com vista a facilitar o desenvolvimento de zonas de reprodução e de repouso para a fauna marinha, bem como técnicas de fecundação artificial em pleno mar para o robalo.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: IATE

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK