Fråga Google

You searched for: comprove (Italienska - Tjeckiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Italienska

Tjeckiska

Info

Italienska

La tabella oraria comprova che Janet Marsh e' stata al lavoro al Wellington's Market dalle 16:00 fino a mezzanotte, la sera che la sua famiglia e' scomparsa.

Tjeckiska

Pracovní karta Janet Marshové dokazuje, že tu noc, kdy se její rodina ztratila, pracovala od 16 hodin do půlnoci ve Wellingtonově obchodě.

Senast uppdaterad: 2016-10-27
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

E sempre se la sua descrizione dei fatti comprovi che questi non erano crimini d'odio.

Tjeckiska

A poskytne ověřené prohlášení o faktech, že to nebyly zločiny z nenávisti.

Senast uppdaterad: 2016-10-27
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Tu hai mai sentito che l'impulso irresistibile comprovi l'infermità mentale?

Tjeckiska

Slyšels, že by soud v Michiganu uznal neprekonatelný popud za šílenství?

Senast uppdaterad: 2016-10-27
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Mi mostri il documento che lo comprovi.

Tjeckiska

Ukažte mi papíry, na kterých je to napsáno.

Senast uppdaterad: 2016-10-27
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Il ripetersi di tali casi di non conformità comprova il permanere di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza nelle aree dell’esercizio e della manutenzione.

Tjeckiska

Opakované porušování předpisů je dokladem systémových bezpečnostních nedostatků v oblasti provozu a údržby.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione non ha individuato alcun elemento che comprovi la tesi di TF1.

Tjeckiska

Komise na základě informací, které má k dispozici, neobjevila žádný přesvědčivý údaj, který by potvrzoval argument TF1.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e

Tjeckiska

poslal svoji žádost o přijetí, veškeré doklady o dosavadním průběhu vysokoškolského studia a doklad, že obor, který si přeje studovat, skutečně navazuje na obor, který dokončil; a

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

I formulari sui quali è redatto il documento che comprova il carattere comunitario delle merci sono conformi ai modelli che figurano nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.

Tjeckiska

Tiskopisy používané jako doklad prokazující status zboží Společenství odpovídají vzorům uvedeným v dodatcích 1 až 4 k příloze I úmluvy JSD.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

come documento che comprova il carattere comunitario delle merci, in conformità delle istruzioni di cui all'allegato B2;

Tjeckiska

jako doklad prokazující status zboží Společenství v souladu s vysvětlivkami v příloze B2;

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

L’autorità competente conserva i dati relativi ai servizi tecnici a comprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.

Tjeckiska

Příslušný orgán uchovává záznamy o technických zkušebnách, aby doložil, že byly účinně splněny požadavky na určení, včetně způsobilosti.

Senast uppdaterad: 2014-11-10
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Se del caso, può essere usato un elenco di nomi consolidato che comprovi il nulla osta di sicurezza.

Tjeckiska

Tam kde je to vhodné, lze použít společný jmenný seznam, v němž jsou příslušné informace o bezpečnostní prověrce uvedeny.

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

L’assicurato/a che comprovi un periodo assicurativo inferiore ad un anno

Tjeckiska

Pojištěná osoba, která předloží důkaz o tom, že splnila dobu pojištění kratší než jeden rok

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

L’assicurato che comprovi un periodo di assicurazione inferiore ad un anno

Tjeckiska

Pojištěná osoba, která předloží důkaz o tom, že splnila dobu pojištění kratší než jeden rok

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

come comprova il gestore il ricorso alle migliori tecniche disponibili per i diversi impianti?

Tjeckiska

Jak provozovatel prokazuje, že u jednotlivých zařízení se používá nejlepších dosažitelných technik?

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

La Germania presenta, entro lo stesso termine, tutti i documenti a comprova dell’avvio delle procedure di recupero nei confronti dei beneficiari dell’aiuto illegale di cui trattasi.

Tjeckiska

Německo předloží ve stejné lhůtě všechny dokumenty, které dokazují, že byl zahájen postup zpětného vymáhání vůči příjemci této neoprávněné podpory.

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Di conseguenza, a parere della Commissione, non vi sono sufficienti elementi a comprova di un abuso della forma giuridica del conferimento tacito per un apporto di capitale che in realtà sotto il profilo economico costituirebbe capitale sociale.

Tjeckiska

Pro zneužití právní formy vkladu tichého společníka pro kapitálový vklad, který ve skutečnosti představuje ekonomicky kmenový kapitál, neexistují proto podle názoru Komise žádné dostatečné opěrné body.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Il partecipante, entro tre mesi dalla comunicazione del nuovo termine, comprova allo Stato membro relatore di avere commissionato l'incarico di fornire le informazioni mancanti.

Tjeckiska

Účastník předloží členskému státu zpravodaji do tří měsíců ode dne, kdy byl informován o nové lhůtě, důkazy o tom, že práce, jejichž cílem je předložit chybějící informace, byly zahájeny.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Tuttavia, qualora si comprovi all'autorità competente che per un singolo impianto questo valore non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può fare un'eccezione per tale singolo impianto, sempreché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Tjeckiska

Avšak pokud bylo příslušnému orgánu uspokojivým způsobem prokázáno, že pro určité zařízení není tato hodnota ekonomicky a technicky dosažitelná, může příslušný orgán tomuto konkrétnímu zařízení udělit výjimku za předpokladu, že není důvod obávat se významných rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

- l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni « Architettura » delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur);

Tjeckiska

- osvědčení o úspěšném složení zkoušky vedoucí k titulu v oboru architektury vydávané obory architektury vysokých technických škol v Delftu nebo Eindhovenu (bouwkundig ingenieur),

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

L'impresa che chiede l'accreditamento a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera d), comprova il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n.

Tjeckiska

Podnik, který žádá schválení na základě odst. 1 prvního pododstavce písm. d), doloží, že splňuje definici podle čl.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK