Fråga Google

You searched for: esmerar (Katalanska - Spanska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Katalanska

Spanska

Info

Katalanska

1.2 Cal excloure del Catàleg les ruïnes següents , o aportar nova documentació que acrediti el compliment de tots els requeriments bàsics per poder considerar-les recuperables : Casa Vella del Pujol ( fitxa 2 ) ; la Torre dels Moros ( fitxa 7 ) ; la Barraca dels Castells ( fitxa 13 ) ; can Palau ( fitxa 65 ) ; Masoveria d ' Esmerats ( fitxa 75 ) ; l ' Escaler ( fitxa 83 ) ; i Sant Ponç ( fitxa 103 ) .

Spanska

1.2 Es necesario excluir del Catálogo las siguientes ruinas , o aportar nueva documentación que acredite el cumplimiento de todos los requerimientos básicos para poder considerarlas recuperables : Casa Vella del Pujol ( ficha 2 ) ; La Torre dels Moros ( ficha 7 ) ; La Barraca dels Castells ( ficha 13 ) ; Can Palau ( ficha 65 ) ; Masoveria d'Esmerats ( ficha 75 ) ; L'Escaler ( ficha 83 ) ; y Sant Ponç ( ficha 103 ) .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

1.8.2 Ajustador : És l ' operari capacitat en totes les operacions següents : llegir i interpretar plans i croquis de mecanismes o màquines i dels seus elements o peces i conforme a ells , traçar , marcar i acabar la superfície d ' aquests elements de tal manera que permeti l ' assentament o ajusti entre ells amb jocs variables , segons les circumstàncies , sense necessitat d ' utilitzar per a això altres eines o estris i efectes que el cisell o burí , les diverses varietats de llimes i la pols esmeril i muntar màquines i mecanismes , assegurant l ' anivellament , jocs i equilibri de les peces si així el requereixen .

Spanska

1.8.2 Ajustador : Es el operario capacitado en todas las operaciones siguientes : leer e interpretar planos y croquis de mecanismos o máquinas y de sus elementos o piezas y , conforme a ellos , trazar , marcar y acabar la superficie de estos elementos de tal forma que permita el asiento o ajuste entre ellos con juegos o huelgos variables , según las circunstancias , sin necesidad de utilizar para ello otras herramientas o útiles y efectos que el cincel o buril , las diversas variedades de limas y el polvo esmeril y montar máquinas y mecanismos , asegurando la nivelación , huelgos y equilibrio de las piezas si así lo requieren .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

2.8.2 Ajustador : és l ' operari capacitat en totes les operacions següents : llegir i interpretar plans i croquis de mecanismes o màquines i dels seus elements o peces i conforme a ells , traçar , marcar i acabar la superfície d ' aquests elements de tal manera que permeti l ' assentament o ajustament entre ells amb jocs variables , segons les circumstàncies , sense necessitat d ' utilitzar per a això altres eines o estris i efectes que el cisell o burí , les diverses varietats de llimes i la pols esmeril i muntar màquines i mecanismes , assegurant l ' anivellament , jocs i equilibri de les peces si així el requereixen .

Spanska

2.8.2 Ajustador : es el operario capacitado en todas las operaciones siguientes : leer e interpretar planos y croquis de mecanismos o máquinas y de sus elementos o piezas y , conforme a ellos , trazar , marcar y acabar la superficie de estos elementos de tal forma que permita el asiento o ajuste entre ellos con juegos o huelgos variables , según las circunstancias , sin necesidad de utilizar para ello otras herramientas o útiles y efectos que el cincel o buril , las diversas variedades de limas y el polvo esmeril y montar máquinas y mecanismos , asegurando la nivelación , huelgos y equilibrio de las piezas si así lo requieren .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Atès que malgrat que s ' han habilitat tots els mitjans materials i personals que es van considerar necessaris per complir el termini màxim per a la resolució i notificació de les sol · licituds presentades , el nombre elevat de sol · licituds rebudes , el fet que un gran nombre de les mateixes hagin estat objecte de requeriment a les persones interessades per a esmerar la sol · licitud o la documentació annexa i el període de càlculs realitzats per a valorar la possibilitat d ' ampliar la dotació pressupostària destinada a la convocatòria , han dificultat materialment que aquesta es pugui resoldre dins del termini de sis mesos comptadors a partir de la data de finalització del termini de sol · licitud ;

Spanska

Dado que aunque se han habilitado todos los medios materiales y personales que se consideraron necesarios para cumplir el plazo máximo para la resolución y notificación de las solicitudes presentadas , el número elevado de solicitudes recibidas , el hecho que un gran número de las mismas hayan sido objeto de requerimiento a las personas interesadas para subsanar la solicitud o la documentación anexa y el periodo de cálculos realizados para valorar la posibilidad de ampliar la dotación presupuestaria destinada a la convocatoria , han dificultado materialmente que ésta se pueda resolver dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de solicitud ;

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Comprova l ' estat de les guarnicions i , si cal , les esmerila .

Spanska

Comprueba el estado de las guarniciones y , si es necesario , las esmerila .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Denominació de la finca : Esmerats .

Spanska

Denominación de la finca : Esmerats .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Diamants industrials en brut ; pedra tosca i esmeril ; corindó natural , granat natural i altres abrasius naturals

Spanska

Diamants industrials en brut ; pedra tosca i esmeril ; corindó natural , granat natural i altres abrasius naturals

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Funcions de gravació a màquina de recollida de dades , mecanografia a bona velocitat i d ' esmerada presentació , arxiu , registre , càlcul , facturació o similars que requereixin un cert grau d ' iniciativa i responsabilitat , com ara relacions administratives comercials , càlculs de preus i costos , recepció i tramitació de comandes de compra i venda , càlculs de salaris , planificació d ' activitats de producció ; realitzar , en base a documents comptables , una part de la comptabilitat .

Spanska

Funciones de grabación a máquina de recogida de datos , mecanografía a buena velocidad y de esmerada presentación , archivo , registro , cálculo , facturación o similares que requieran un cierto grado de iniciativa y responsabilidad , como son las relaciones administrativas comerciales , cálculos de precios y costos , recepción y tramitación de pedidos de compra y venta , cálculos de salarios , planificación de actividades de producción ; realizar , en base a documentos contables , una parte de la contabilidad .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Pastes d ' esmeril .

Spanska

Pastas de esmeril .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Pastes d ' esmeril : tipus , característiques i aplicacions .

Spanska

Pastas de esmeril : tipo , características y aplicaciones .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Pastes d ' esmeril : tipus , característiques i aplicacions .

Spanska

Pastas de esmeril : tipos , características y aplicaciones .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Pedra tosca i esmeril , corindó natural , granat natural i altres abrasius naturals

Spanska

Pedra tosca i esmeril , corindó natural , granat natural i altres abrasius naturals

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Pedres precioses i semiprecioses , pedra tosca i esmeril , abrasius naturals , altres minerals no metàl · lics ni energètics ncaa

Spanska

Pedres precioses i semiprecioses , pedra tosca i esmeril , abrasius naturals , altres minerals no metàl·lics ni energètics ncaa

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Per a això , el personal ha de ser acurat i discret en les seves converses , educat i correcte en el seu tracte social amb el client i amb el personal de l ' empresa , així com esmerat en la seva neteja personal i en la seva indumentària .

Spanska

Para ello , el personal deberá ser cuidadoso y discreto en sus conversaciones , educado y correcto en su trato social con el cliente y con el personal de la empresa , así como esmerado en su aseo personal y en su indumentaria .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Per a això , el personal ha de ser cuidadós i discret en les seves converses , educat i correcte en el seu tracte social amb el client i amb el personal de l ' empresa , així com esmerat en la seva neteja personal i en la seva indumentària .

Spanska

Para ello , el personal deberá ser cuidadoso y discreto en sus conversaciones , educado y correcto en su trato social con el cliente y con el personal de la empresa , así como esmerado en su aseo personal y en su indumentaria .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Per a això , el personal ha de ser curós i discret en les seves converses , educat i correcte en el seu tracte social amb el client i amb el personal de l ' empresa , així com esmerat en la seva neteja personal i en la seva indumentària .

Spanska

Para ello , el personal deberá ser cuidadoso y discreto en sus conversaciones , educado y correcto en su trato social con el cliente y con el personal de la empresa , así como esmerado en su aseo personal y en su indumentaria .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Sucinta relación de las demostraciones con que se esmeró la villa de Reus en obsequiar a su amado monarca Don Fernando VII y a su hermano y tío , los serenísimos infantes Don Carlos y Don Antonio , en su tránsito que hicieron por ella los días 1 , 2 y 3 el presente mes de abril .

Spanska

Sucinta relación de las demostraciones con que se esmeró la villa de Reus en obsequiar a su amado monarca Don Fernando VII y a su hermano y tío , los serenísimos infantes Don Carlos y Don Antonio , en su tránsito que hicieron por ella los días 1 , 2 y 3 el presente mes de abril .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Tot el personal de l ' empresa està obligat a seguir de forma precisa les instruccions de treball encomanades i confeccionar de forma adequada , esmerada i completa els informes o seguiments de treball o qualsevol altre document exigit per l ' empresa .

Spanska

Todo el personal de la empresa vendrá obligado a seguir de forma precisa las instrucciones de trabajo encomendadas y confeccionar de forma adecuada , esmerada y completa los informes o seguimientos de trabajo o cualquier otro documento exigido por la empresa .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Un cop l ' Ajuntament de Perafort ha aportat la documentació esmerada exigida , la secretària del la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Tarragona ordena la publicació d ' aquest acord .

Spanska

Una vez el Ayuntamiento de Perafort ha aportado la documentación enmendada exigida , la secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona ordena la publicación de este acuerdo .

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Katalanska

Un cop l ' Ajuntament de Vilaverd ha aportat la documentación esmerada exigida , es publiquen els acords següents :

Spanska

Una vez el Ayuntamiento de Vilaverd ha aportado la documentación enmendada exigida , se publican los acuerdos siguientes :

Senast uppdaterad: 2015-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK