You searched for: 辩论会 (Kinesiska (förenklad) - Azerbajdzjanska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Kinesiska (förenklad)

Azerbajdzjanska

Info

Kinesiska (förenklad)

信奉天经的人啊 ! 你们为什么和我们辩论易卜拉欣 ( 的宗教 ) 呢 ? 《 讨拉特 》 和 《 引支勒 》 是在他弃世之后才降示的 。 难道你们不了解吗 ?

Azerbajdzjanska

ey kitab əhli , nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz ? tövrat da , İncil də ancaq ondan sonra nazil edilmişdir , məgər başa düşmürsünüz ?

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

你们这等人 , 自己知道的事 , 固然可以辩论 ; 怎么连自己所不知道的事 , 也要加以辩论呢 ? 真主知道 , 你们确不知道 。

Azerbajdzjanska

bir baxın , siz o kimsələrsiniz ki , bildiyiniz şeylər barəsində mübahisə edirsiniz ( bu aydındır ) bəs bilmədiyiniz şeylər barəsində niyə mübahisəyə girişirsiniz ? ! Əlbəttə , ( həqiqəti ) allah bilir , siz bilməzsiniz !

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

你们只可以信任你们的教友 。 你说 : 引导确是真主的引导 , 难道因为别人获得象你们所获得的启示 , 或他们将在真主那里与你们辩论 , ( 你们就这样用计 ) 吗 ? 你说 : 恩惠确是由真主掌握 , 他把它赏赐他所意欲的人 。 真主是宽大的 , 是全知的 。

Azerbajdzjanska

sizin dininizə tabe olanlardan başqa heç kəsə inanmayın ! ” ( ya rəsulum ! onlara ) söylə : “ Əlbəttə , doğru yol , allahın yoludur ” . ( yəhudilər öz adamlarına dedilər : ) “ sizə verilən şeyin ( tövratın və bə ’ zi digər ne ’ mətlərin ) bənzərinin başqa birisinə ( müsəlmanlara ) veriləcəyinə , yaxud rəbbiniz yanında onların sizinlə mübahisə edəcəyinə ( inanmayın ) ! ” ( ya rəsulum ! ) de : “ həqiqətən , ne ’ mət allahın əlindədir və onu istədiyi şəxsə bəxş edər . allah ( rəhməti ilə ) genişdir . ( o , hər şeyi ) biləndir ! ”

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

他们中有倾听你的 , 我在他们的心上加蒙蔽 , 以免他们了解 《 古兰经 》 。 又在他们的耳中造重听 。 他们即使看见 - 切迹象 , 他们也不会确信 。 等到他们来和你辩论的时候 , 不信道的人说 : 这只是古人的神话 。

Azerbajdzjanska

( müşriklərin ) içərisində səni dinləyənlər də vardır . lakin ( müsəlmanlara qarşı düşmən hərəkətlərinə görə ) onu ( qur ’ anı ) başa düşməsinlər deyə , onların ürəklərinə pərdə çəkdik , qulaqlarına da karlıq ( ağırlıq ) verdik . onlar hər hansı bir mö ’ cüzə görsələr , yenə də ona inanmazlar . hətta yanına gəldikdə səninlə höcətləşərlər . kafir olanlar isə : ” bu , qədimlərin əfsanələrindən ( nağıllardan ) başqa bir şey deyildir ! , - deyərlər .

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

你应凭智慧和善言而劝人遵循主道 , 你应当以最优秀的态度与人辩论 , 你的主的确知道谁是背离他的正道的 , 他的确知道谁是遵循他的正道的 。

Azerbajdzjanska

( ya rəsulum ! ) İnsanları hikmətlə ( qur ’ anla , tutarlı dəlillərlə ) , gözəl öyüd-nəsihət ( moizə ) ilə rəbbinin yoluna ( islama ) də ’ vət et , onlarla ən gözəl surətdə ( şirin dillə , mehribanlıqla , əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə ) mübahisə et . həqiqətən , rəbbin yolundan azanları da , doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır !

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

有人将说 : 他们是三个 , 第四个是他们的狗 。 有人将说 : 他们是五个 , 第 六个是他们的狗 。 这是由于猜测幽玄 。 还有人将说 : 他们是七个 , 第八个是他们的狗 。 你说 : 我的主是最知道他们的数目的 , 此外 , 只有少数人知道 。 关于他们的事情 , 只可作表面的辩论 , 关于他们的事情 , 不要请教任何人 。

Azerbajdzjanska

( kitab əhlindən əshabi-kəhfin sayı barəsində mübahisə edənlər ) sanki qaranlıq yerə daş ataraq : “ onlar üçdür , dördüncüsü köpəkləridir ! ” - deyəcəklər . bə ’ ziləri : “ onlar beşdir , altıncısı köpəkləridir ! ” – deyəcəklər . digərləri ( mö ’ minlər ) isə : “ onlar yeddidir , səkkizincisi köpəkləridir ! ” – söyləyəcəklər . ( ya rəsulum ! ) de : “ onların sayını rəbbim daha yaxşı bilir . ( İnsanlardan isə ) bunu bilən çox azdır ! ” ( ya rəsulum ! Əshabi-kəhf ) barəsində yalnız sənə açıq-aşkar nazil olan ayələrə əsaslanıb onlarla mübahisə et ( qur ’ anda olanlarla kifayətlənib çox dərinə getmə ) və ( kitab əhlinin ) heç birindən onlar haqqında bir şey soruşma !

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

主说 : 绝不如此 , 你俩带着我的迹象去吧 ! 我确是与你们在一起倾听 ( 你们辩论 ) 的 。

Azerbajdzjanska

( allah ) buyurdu : “ xeyr ! ( fir ’ on səni əsla öldürə bilməz ! ) hər ikiniz mö ’ cüzələrinizlə ( fir ’ onun yanına ) gedin . Şübhəsiz ki , biz də sizinlə birlikdə ( fir ’ on tayfasının nə dediyini ) eşidəcəyik !

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

除依最优的方式外 , 你们不要与信奉天经的人辩论 , 除非他们中不义的人 。 你们应当说 : 我们确信降示我们的经典 , 和降示你们的经典 ; 我们所崇拜和你们所崇拜的是同一个神明 , 我们是归顺他的 。

Azerbajdzjanska

kitab əhlinin zülm edənləri ( cizyə verməyənləri , sizinlə vuruşmaq istəyənləri ) istisna olmaqla , onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin ! ( onlarla xoş rəftar edib ürəklərini ələ alın və özünüzdən incitməyin . onların kobudluğuna nəzakətlə , qəzəblərinə soyuqqanlıqla cavab verin . nalayiq işlər gördükdə nəsihət edib düz yola çağırın . yox , əgər üstünüzə silah qaldırsalar , siz də silahlanıb onlarla vuruşun və onları təslim olmağa , cizyə verməyə məcbur edin ! ) və ( onlarla söhbət etdikdə ) belə deyin : “ biz həm özümüzə nazil olana ( qur ’ ana ) , həm də sizə nazil olana ( tövrata və İncilə ) inanırıq . bizim də allahımız , sizin də allahınız birdir . biz yalnız ona təslim olanlarıq ! ”

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

这个确是我的朋友 , 他有九十九只母绵羊 , 我有一只母绵羊 , 他却说 , 你把它让给我吧 ! ' 他在辩论方面战胜我 。

Azerbajdzjanska

( onlardan biri dedi : ) “ bu mənim ( din ) qardaşımdır . onun doxsan doqquz dişi qoyunu , mənim isə bircə dişi qoyunum vardır ( yaxud onun doxsan doqquz zövcəsi , mənim isə bircə zövcəm var ) . belə bir vəziyyətdə : “ onu mənə ver ! ( məni ona sahib et ! ) ” – dedi və ( dildən pərgar olduğu üçün ) mübahisədə məni məğlub etdi ” .

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

真主确已听取为丈夫而向你辩诉 , 并向真主诉苦者的陈述了 。 真主听著你们俩的辩论 ; 真主确是全聪的 , 确是全明的 。

Azerbajdzjanska

( ya peyğəmbər ! ) Əri barəsində səninlə mübahisə edən və allaha şikayət edən qadının sözünü allah eşitdi . allah sizin danışığınızı eşidir . həqiqətən , allah ( hər şeyi ) eşidəndir , ( hər şeyi ) görəndir !

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

信奉天经的人啊 ! 你们为什么和我们辩论易卜拉欣 ( 的宗教 ) 呢 ? 《 讨拉特 》 和 《 引支勒 》 是在他弃世之后才降示的 。 难道你们不了解吗 ?

Azerbajdzjanska

ey kitab əhli ! nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz ? tövrat və İncil ancaq ondan sonra nazil edilmişdir , məgər anlamırsınız ?

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

你们这等人 , 自己知道的事 , 固然可以辩论 ; 怎么连自己所不知道的事 , 也要加以辩论呢 ? 真主知道 , 你们确不知道 。

Azerbajdzjanska

bax , siz o kəslərsiniz ki , bildiyiniz şeylər barəsində höcətləşirsiniz . bəs nə üçün bilmədiyiniz şeylər barəsində höcətləşirsiniz ? allah bilir , siz bilmirsiniz !

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

你们只可以信任你们的教友 。 你说 : 引导确是真主的引导 , 难道因为别人获得象你们所获得的启示 , 或他们将在真主那里与你们辩论 , ( 你们就这样用计 ) 吗 ? 你说 : 恩惠确是由真主掌握 , 他把它赏赐他所意欲的人 。 真主是宽大的 , 是全知的 。

Azerbajdzjanska

yalnız sizin dininizin ardınca gələnlərə inanın ki , kiməsə sizə verilənin bənzəri verilməsin , yaxud müsəlmanlar rəbbinizin yanında sizə dəlil gətirməsinlər ” . de : “ Şübhəsiz ki , doğru yol allahın haqq yoludur ! ” de : “ Şübhəsiz ki , lütf allahın Əlindədir və onu istədiyinə verir ! allah hər şeyi Əhatəedəndir , biləndir ” .

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

他们中有倾听你的 , 我在他们的心上加蒙蔽 , 以免他们了解 《 古兰经 》 。 又在他们的耳中造重听 。 他们即使看见 - 切迹象 , 他们也不会确信 。 等到他们来和你辩论的时候 , 不信道的人说 : 这只是古人的神话 。

Azerbajdzjanska

aralarında səni dinləyənlər də vardır . quranı anlamasınlar deyə onların qəlblərinə pərdə çəkdik , qulaqlarına da tıxac vurduq . onlar istənilən ayəni görsələr belə , yenə də ona inanmazlar . hətta sənin yanına gəldikdə səninlə mübahisə edirlər . kafir olanlar : “ bu , keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir ” – deyərlər .

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

你应凭智慧和善言而劝人遵循主道 , 你应当以最优秀的态度与人辩论 , 你的主的确知道谁是背离他的正道的 , 他的确知道谁是遵循他的正道的 。

Azerbajdzjanska

İnsanları rəbbinin yoluna hikmətlə , gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et . Şübhəsiz ki , rəbbin azğınlığa düşənləri də , doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır .

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

有人将说 : 他们是三个 , 第四个是他们的狗 。 有人将说 : 他们是五个 , 第 六个是他们的狗 。 这是由于猜测幽玄 。 还有人将说 : 他们是七个 , 第八个是他们的狗 。 你说 : 我的主是最知道他们的数目的 , 此外 , 只有少数人知道 。 关于他们的事情 , 只可作表面的辩论 , 关于他们的事情 , 不要请教任何人 。

Azerbajdzjanska

bəziləri : “ onlar üçdür , dördüncüsü köpəkləridir ! ” – deyəcəklər . digərləri isə “ onlar beşdir , altıncısı köpəkləridir ! ” – deyəcəklər . bununla da qeyb haqqında təxmini fikir yürüdəcəklər . bəziləri də : “ onlar yeddidir , səkkizincisi köpəkləridir ! ” – deyəcəklər . de : “ onların sayını rəbbim daha yaxşı bilir . İnsanlardan bunu bilən çox azdır ! ” mağara əhli barədə açıq mübahisə et ( ayələrə əsaslan ) və kitab əhlinin heç birindən onlar barədə bir şey soruşma !

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

主说 : 绝不如此 , 你俩带着我的迹象去吧 ! 我确是与你们在一起倾听 ( 你们辩论 ) 的 。

Azerbajdzjanska

allah dedi : “ xeyr , bu mümkün deyil ! İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin ! Şübhəsiz ki , biz də sizinləyik , hər şeyi eşidirik .

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

除依最优的方式外 , 你们不要与信奉天经的人辩论 , 除非他们中不义的人 。 你们应当说 : 我们确信降示我们的经典 , 和降示你们的经典 ; 我们所崇拜和你们所崇拜的是同一个神明 , 我们是归顺他的 。

Azerbajdzjanska

İçərilərindən zülm edənlər istisna olmaqla kitab əhli ilə ən gözəl tərzdə mübahisə edin və deyin : “ biz həm özümüzə nazil olana , həm də sizə nazil olana iman gətirdik . bizim də məbudumuz , sizin də məbudunuz birdir . biz yalnız ona itaət edirik ” .

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

这个确是我的朋友 , 他有九十九只母绵羊 , 我有一只母绵羊 , 他却说 , 你把它让给我吧 ! ' 他在辩论方面战胜我 。

Azerbajdzjanska

bu mənim qardaşımdır . onun doxsan doqquz qoyunu , mənim isə bircə qoyunum vardır . bununla belə : “ onu mənə ver ! ” – dedi və mübahisədə mənə üstün gəldi ” .

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Kinesiska (förenklad)

真主确已听取为丈夫而向你辩诉 , 并向真主诉苦者的陈述了 。 真主听著你们俩的辩论 ; 真主确是全聪的 , 确是全明的 。

Azerbajdzjanska

Əri barəsində səninlə mübahisə edən və allaha şikayət edən qadının sözünü allah eşitdi . allah sizin söhbətinizi eşidir . həqiqətən , allah eşidəndir , görəndir .

Senast uppdaterad: 2014-07-02
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK