You searched for: rektors (Lettiska - Danska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Lettiska

Danska

Info

Lettiska

baltkrievijas valsts universitātes rektors.

Danska

rektor på statsuniversitetet i hviderusland.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Lettiska

brestas valsts universitātes rektors.

Danska

rektor på brests statsuniversitetet.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Lettiska

minskas valsts pedagoģiskās universitātes rektors.

Danska

rektor på minsks pædagogiske statsuniversitet.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Lettiska

privātā "baltkrievijas tiesību institūta" rektors.

Danska

rektor for det private "hviderussisk retsinstitut" ("belarus institute of law").

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

amats: ashtar aizsardzības tehnoloģiju universitātes rektors.

Danska

funktion: rektor for malek ashtar university of defence technology.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

minskas valsts informātikas un radioelektronikas universitātes rektors.

Danska

rektor på minsks statsuniversitet for informatik og radioelektronik.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Lettiska

apaõÉ galda sÜdi vadîja b`ušais robert schuman universitÉtes rektors un universitÉtes goda profesors robert kovar.

Danska

r und b ord s d r ø w elsen blev ledet af robert kovar, tidligere rektor for université robert schuman og professor emeritus ved universitetet.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

(universitātes māsas diploms), ko piešķir izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes rektors".

Danska

»título de diplomado en enfermería« ( bevis for universitetsgrad i sundheds - og sygepleje ), udstedt af ministeriet for undervisning og videnskab eller af en universitetsrektor .«

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

báleš kgs ir eesk loceklis kopš 2006. gada, viņš ir bratislavas slovākijas tehniskās universitātes rektors un slovākijas rektoru konferences priekšsēdētājs.

Danska

báleš har været medlem af eØsu siden 2006 og er rektor for det tekniske universitet i bratislava samt formand for den slovakiske rektorforening.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

amats: malek ashtar aizsardzības tehnoloģiju universitātes (malek ashtar university of defence technology) rektors.

Danska

funktion: rektor for malek ashtar university of defence technology.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Lettiska

(universitātes grāds medicīnā un ķirurģijā), ko piešķir izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes rektors;".

Danska

»título de licenciado en medicina y cirugía« ( eksamensbevis for laeger i medicin og kirurgi ), udstedt af ministeriet for undervisning og videnskab eller af en universitetsrektor.«

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

(universitātes māsas diploms), ko piešķir izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes rektors".12. pants

Danska

»título de diplomado en enfermería« (bevis for universitetsgrad i sundheds -og sygepleje) , udstedt af ministeriet for undervisning og videnskab eller af en universitetsrektor.«

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

(universitātes grāds medicīnā un ķirurģijā), ko piešķir izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes rektors;".2. pants

Danska

»título de licenciado en medicina y cirugía« (eksamensbevis for laeger i medicin og kirurgi) , udstedt af ministeriet for undervisning og videnskab eller af en universitetsrektor.«

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

(universitātes grāds veterinārajā medicīnā), ko piešķir izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes rektors;".18. pants

Danska

título de licenciado en veterinaría (bevis for afsluttet dyrlaegeuddannelse) , udstedt af ministeriet for undervisning og videnskab eller af en universitetsrektor.«

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

sūdzības iesniedzējs ir austrumu vidusjūras universitātes (emu), kipras turku izglītības iestādes, kas atrodas kipras ziemeļu daļā, rektors.

Danska

klagen vedrørte påstået forkerte oplysninger på webstedet for kommissionens generaldirektorat for erhvervs- og virksomhedspolitik.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

"diploma di medico specialista, rilasciati dal rettore di una universita" (ārsta speciālista diploms, ko izsniedz universitātes rektors);

Danska

»diploma di medico specialista« (diplom som speciallaege), udstedt af en universitetsrektor

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

lt gen mohammad mehdi nejad nouri, malek ashtar university of defence technology rektors (ķīmijas depart., saistīts ar modalf, ir veicis izmēģinājumus ar beriliju)

Danska

generalløjtnant mehdi nejad nouri, rektor for malek ashtar universitetet for forsvarsteknologi (afdelingen for kemi, tilknyttet modalf, har udført eksperimenter med beryllium)

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

"título de licenciado en medicina y cirugia" (universitātes grāds medicīnā un ķirurģijā), ko piešķir izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes rektors;

Danska

»título de licenciado en medicina y cirugía« (bevis for embedseksamen i medicin og kirurgi), udstedt af ministeriet for undervisning og videnskab eller af en universitetsrektor

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

cilvēkresursi ir izšķirīgs augstākās izglītības un pētniecības kvalitātes nosacījums. tādēļ universitātēm gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi jāsekmē savs cilvēkresursu potenciāls, piesaistot, attīstot un saglabājot talantus mācīšanai/pētniecībai. izcilība var rasties vienīgi labvēlīgā profesionālā vidē, kurā jo īpaši tiek īstenota atvērtība, pārskatāmība un konkurence. vismaz par rektoru, dekānu, profesoru un pētnieku vakancēm jāpublicē sludinājumi, ja iespējams, starptautiskā mērogā. pret pētniekiem jau viņu karjeras sākumā jāizturas kā pret profesionāļiem[13]. jāsekmē un jāsargā fiziskā un virtuālā mobilitāte (vai nu starptautiskā, vai starp universitāti un tautsaimniecības nozarēm), un jauninājumi, kuru rezultāts ir, piem., universitāšu blakusprodukti[14]. ar kompensāciju jāatlīdzina kvalitāte un sasniegumi, kas gūti, pildot visus uzdevumus, tostarp ieņēmumu daļa no pētniecības līgumiem, konsultācijām, patentiem utt. Šiem pasākumiem ar laiku būtu jāstiprina pasaules līmeņa izcilība eiropas universitātēs, tādējādi studentu piesaistes ziņā mazinot atšķirību ar citiem pasaules reģioniem un dodot labumu visai eiropai, proti nodrošinot to, ka vai nu tūlīt, vai vēlāk augsti kvalificētie absolventi pārceļas vai atgriežas uz reģionu universitātēm.

Danska

menneskelige ressourcer er af central betydning for kvaliteten i den videregående uddannelse og i forskningen. derfor skal universiteterne gøre en indsats for at forbedre deres menneskelige ressourcer, både kvalitativt og kvantitativt ved at tiltrække, udvikle og fastholde talenter i undervisnings-og forskningskarrieren. topklasse kan kun opnås i et gunstigt fagligt miljø, som først og fremmest er baseret på åbne, gennemskuelige og konkurrenceprægede procedurer. ledige stillinger bør, i det mindste for så vidt angår rektorer, dekaner, professorer og forskere, opslås offentligt og, så vidt muligt, internationalt. forskere bør behandles som professionelle fra de tidlige stadier i deres karriere[13]. fysisk og virtuel mobilitet (det være sig på tværs af grænser eller mellem universitet og erhvervsliv) og innovation, som f.eks. medfører spin-offs for universiteterne, bør fremmes og belønnes[14]. kvalitet og resultater i forbindelse med udførelse af alle slags opgaver bør belønnes med kompensation og en andel i indtægterne fra f.eks. forskningskontrakter, konsulentvirksomhed, patenter osv. sådanne tiltag ville med tiden styrke de europæiske universiteters mulighed for opnå verdensklasse, hvorved deres tiltrækningskraft i forhold til andre verdensdeles universiteter ville blive øget til gunst for hele europa – idet højtkvalificerede kandidater ville flytte til eller vende tilbage til mere regionale universiteter, enten med det samme eller senere i deres karriere.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

(73) tāda investora darbības principi, kas rīkojas saskaņā ar tirgus ekonomikas pamatprincipiem, detalizēti izskaidroti komisijas ziņojumā dalībvalstīm par eek līguma 92. un 93. panta piemērošanu un par komisijas regulas 80/723/eek 5. panta piemērošanu par publiskiem uzņēmumiem pārstrādes rūpniecībā [23]. arī tiesa, piemēram, spriedumā lietā c 40/85 (boch) [24] paziņoja, ka lai konstatētu, vai pasākums ir vai nav valsts atbalsts, izmantojams kritērijs, vai uzņēmumam bija iespējams iegūt attiecīgās summas privātā kapitāla tirgū pie tiem pašiem nosacījumiem un, īpaši, vai privātas sabiedrības dalībnieks, salīdzināmā situācijā, ņemot vērā rentabilitātes izredzes un neatkarīgi no visiem sociālajiem un reģionālās politikas apstākļiem un apsvērumiem attiecībā uz politiku attiecībā uz šo rektoru, būtu piešķīris šāda apmēra kapitāla atbalstu.

Danska

(73) princippet om en markedsøkonomisk investor forklares detaljeret i kommissionens meddelelse til medlemsstaterne om anvendelse af eØf-traktatens artikel 92 og 93 og af artikel 5 i kommissionens direktiv 80/723/eØf på offentlige virksomheder i fremstillingssektoren [23]. domstolen erklærede også, f.eks. i sin dom af 10. juli 1986, sag c-40/85, belgien mod kommissionen (boch [24]), at den bedste måde at afgøre, om foranstaltningen udgør statsstøtte, er at tage udgangspunkt i, i hvilket omfang virksomheden ville have kunnet få de pågældende beløb på det private pengemarked på samme vilkår, og især, om en privat aktionær under lignende omstændigheder ville have tegnet den pågældende kapital, under hensyntagen til om det var muligt at opnå en fordel og uden at involvere elementer af social-, regional-eller sektorpolitik.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK