Fråga Google

You searched for: sadārdzinājumu (Lettiska - Estniska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Lettiska

Estniska

Info

Lettiska

Palielinājums ir daļēji skaidrojams ar neapšaubāmo izejvielu sadārdzinājumu.

Estniska

Seda kasvu saab vaid osaliselt seostada tooraine hinna ilmse tõusuga.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Kopienas ražošanas nozare turas pie uzskata, ka tā nebija spējīga izejvielu sadārdzinājumu novelt uz pircējiem, pastāvot spēcīgam importa dempinga cenu spiedienam.

Estniska

Ühenduse tootmisharu väidab, et ei kavatsenud tooraine hinnatõusu dumpinguhinnaga impordi tugeva surve tõttu klientidele üle kanda.

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Tas pierādot, ka Kopienas ražošanas nozarei bija pietiekami daudz līdzekļu, lai atspoguļotu izmaksu sadārdzinājumu, paaugstinot pārdošanas cenas, pretēji tam, kas minēts pagaidu regulas 149. apsvērumā.

Estniska

See näitavat, et ühenduse tootmisharul oli piisavalt võimalusi vastata kulude tõusule müügihindade tõstmisega, vastupidiselt ajutise määruse põhjenduses 149 väidetule.

Senast uppdaterad: 2015-01-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Linux2001

Lettiska

Degvielas cenas pieaugums ir strukturāls elements, un nedrīkst pieļaut, lai šim sadārdzinājumam pievienotos arī pārāk zemas pārdošanas cenas.

Estniska

Et kütuse hinnatõusu näol on tegemist struktuurse nähtusega, tuleb jälgida, et sellest tingitud kulude suurenemine ei lisanduks niigi madalale müügihinnale.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Linux2001

Lettiska

(177) Turpmāk jāatgādina, ka sākotnējā izmeklēšanā tika konstatēts, ka pasākumu ieviešanu manāmi nejustu ne ražojuma importētāji, ne lietotāji. Neraugoties uz to, ka pasākumi bija spēkā piecus gadus, Kopienas importētāji/lietotāji joprojām saņēma materiālu piegādes, tostarp arī no Indijas. Netika arī izteikti nekādi norādījumi par to, ka būtu grūti atrast citus piegādes avotus. Turklāt jāatceras, ka attiecībā uz ieviesto pasākumu ietekmi uz lietotājiem, sākotnējā izmeklēšanā radās secinājums, ka, ievērojot PET plēves izmaksu niecīgo daļu plēves izmantotāju nozarēs, nebūtu domājams, ka jebkāds izmaksu sadārdzinājums ievērojami ietekmētu izmantošanas nozari. Pēc pasākumu ieviešanas arī nekas neliecināja par pretējo. Tādēļ tiek secināts, ka kompensācijas pasākumu saglabāšana acīmredzot nopietni neskars importētājus/lietotājus, kas darbojas Kopienā.

Estniska

(177) Peale selle meenutatakse, et esialgses uurimises leiti, et meetmete kehtestamine ei mõjutaks oluliselt importijaid ega kasutajaid. Hoolimata meetmete viieaastasest kehtivusest, tarnisid ühenduse importijad/kasutajad tooteid jätkuvalt muu hulgas Indiast. Samuti ei toodud välja mingeid märke selle kohta, nagu oleks esinenud raskusi teiste allikate leidmisega. Lisaks tuleb meenutada, et seoses meetmete kehtestamise mõjuga kasutajatele järeldati esialgses uurimises, et PET-kile kulu vähese esinemise tõttu töötlevas tööstuses on ebatõenäoline, et kõnealuste kulude kasvul oleks töötlevale tööstusele märkimisväärne mõju. Pärast meetmete kehtestamist ei leitud viiteid vastupidisele. Seetõttu järeldatakse, et tasakaalustavate meetmete säilitamine ei avalda ühenduse importijatele/kasutajatele tõenäoliselt tõsist mõju.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

-noved pie pamatīga pārapdrošināšanas aizsardzības sadārdzinājuma;

Estniska

-põhjustab edasikindlustuskaitse olulise kallinemise;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

(151) No 2001. gada līdz izmeklēšanas periodam laikam vidējā darba alga palielinājās par 12% un tas ir vairāk par vidējo nominālo darbaspēka izmaksu sadārdzinājumu (6%), kas bija vērojams tajā pašā laika posmā Kopienas ekonomikā kopumā.

Estniska

(151) 2001. aasta ja uurimisperioodi vahel kasvas keskmine palk töötaja kohta 12%; see näitaja ületab samal perioodil ühenduse majanduses üldiselt täheldatud keskmise tööjõuühiku nominaalkulu kasvumäära (6%).

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

(177) Turpmāk jāatgādina, ka sākotnējā izmeklēšanā tika konstatēts, ka pasākumu ieviešanu manāmi nejustu ne ražojuma importētāji, ne lietotāji. Neraugoties uz to, ka pasākumi bija spēkā piecus gadus, Kopienas importētāji/lietotāji joprojām saņēma materiālu piegādes arī no Indijas. Netika arī izteikti nekādi norādījumi par to, ka būtu grūti atrast citus piegādes avotus. Turklāt jāatceras, ka attiecībā uz ieviesto pasākumu ietekmi uz lietotājiem, sākotnējā izmeklēšanā radās secinājums, ka, ievērojot PET plēves izmaksu niecīgo daļu plēves izmantotāju nozarēs, nebūtu domājams, ka jebkāds izmaksu sadārdzinājums ievērojami ietekmētu izmantošanas nozari. Pēc pasākumu ieviešanas arī nekas neliecināja par pretējo. Tādēļ tiek secināts, ka kompensācijas pasākumu saglabāšana acīmredzot nopietni neskars importētājus/lietotājus, kas darbojas Kopienā.

Estniska

(177) Peale selle meenutatakse, et esialgses uurimises leiti, et meetmete kehtestamine ei mõjutaks oluliselt importijaid ega kasutajaid. Hoolimata meetmete kehtimisest viie aasta jooksul tarnisid ühenduse importijad/kasutajad tooteid jätkuvalt muu hulgas Indiast. Samuti ei toodud välja mingeid märke selle kohta, nagu oleks esinenud raskusi teiste allikate leidmisega. Peale selle tuleb meenutada, et seoses meetmete kehtestamise mõjuga kasutajatele järeldati esialgses uurimises, et PET-kile kulu vähese esinemise tõttu töötlevas tööstuses on ebatõenäoline, et kõnealuste kulude kasvul oleks töötlevale tööstusele märkimisväärne mõju. Pärast meetmete kehtestamist ei leitud viiteid vastupidisele. Seetõttu järeldatakse, et tasakaalustavate meetmete säilitamine ei avalda ühenduse importijatele/kasutajatele tõenäoliselt tõsist mõju.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

(151) No 2001. gada līdz izmeklēšanas periodam laikam vidējā darba alga palielinājās par 12% un tas ir vairāk par vidējo nominālo darbaspēka izmaksu sadārdzinājumu (6%), kas bija vērojams tajā pašā laikposmā Kopienas ekonomikā kopumā.

Estniska

(151) 2001. aasta ja uurimisperioodi vahel kasvas keskmine palk töötaja kohta 12%, see näitaja ületab samal perioodil ühenduse majanduses üldiselt täheldatud keskmise tööjõuühiku nominaalkulu kasvumäära (6%).

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

(270) Kas attiecas uz PŠŠ lietotāju apgalvojumu par nespēju nodot tālāk paaugstinātās izmaksas, kas rodas sakarā ar antidempinga maksājuma piemērošanu, šajā konkrētajā gadījumā to sadarbībai piekritušo lietotāju nespēju (šie lietotāji ražo gandrīz tikai un vienīgi neaustus izstrādājumus), kuri iegūst attiecīgo produktu no ĶTR, Saūda Arābijas, Dienvidkorejas un Taivānas, un ņemot vērā to, ka a) vidējās antidempinga maksājuma likmes lielums attiecībā pret ĶTR un Saūda Arābiju veido 34,6%, pie kam minēto valstu tirgus daļa IP laikā bija 7,8%; b) vidējā importam no Dienvidkorejas piemērojamā maksājuma likme samazina vidējo šādai valstij piemēroto maksājuma likmi par diviem procentiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2852/2000 un pasākumi pret Taivānu tiks izbeigti; c) IP laikā Dienvidkorejas un Taivānas kopējā Kopienas tirgus daļa bija 19,3% un d) PŠŠ nozīmīgums sadarbībai piekritušo lietotāju gatavā produkta ražošanas izmaksās ir vidēji noteikts kā atbilstīgs 40% no visām izmaksām, tad sadarbībai piekritušo pakārtotās nozares ražošanas izmaksu sadārdzinājums, kas radīsies ieviešamo pasākumu rezultātā, šajā reģionā varētu atbilst 0,40%.

Estniska

(270) Seoses väitega, et polüesterstaapelkiu kasutajad ei saa dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamisest tulenevaid suurenenud kulusid edasi suunata, ilmneks konkreetselt nende koostööd tegevate kasutajate puhul (kes on peaaegu eranditult lausriidetoodete tootjad), kes saavad vaatlusaluse toote Hiina RVst, Saudi Araabiast, Lõuna-Koreast ja Taiwanist, silmas pidades, et i) Hiina RV ja Saudi Araabia keskmine dumpinguvastase tollimaksu määr ulatub kuni 34,6%ni, kusjuures nimetatud riikidele kuulus uurimisperioodil 7,8% turust; ii) Lõuna-Koreast pärineva impordi suhtes kehtestatav keskmine tollimaksu määr langetab kõnealuse riigi suhtes määrusega (EÜ) nr 2852/2000 kehtestatud keskmist tollimaksumäära kahe protsendi võrra, ning et meetmed Taiwani suhtes tuleb lõpetada; iii) Lõuna-Korea ja Taiwani turuosa ühenduses oli 19,3% uurimisperioodil, ning iv) polüesterstaapelkiu osakaal koostööd tegevate kasutajate valmistoodete (lausriidetooted) tootmiskuludes oli keskmiselt 40%, et koostööd tegeva järgtööstuse tootmiskulude kasv tulenevalt kehtestatavate meetmete tulemusena oleks selles piirkonnas 0,40%.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

(113) Elektroenerģijas cenas pēdējo mēnešu laikā ir būtiski mainījušās. Kā ziņo Apvienotās Karalistes iestādes, patlaban šīs cenas pārsniedz 28 GBP/MWh, salīdzinot ar 16,4 GBP/MWh 2003. gada martā. Galvenie faktori, kas maina elektroenerģijas cenu prognozes, ir pamata degvielas (kurināmā – ogļu, gāzes un naftas) cenu svārstības, Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izraisītais sadārdzinājums oglekli saturošajiem materiāliem, kā arī rezerves jaudu robežas.

Estniska

(113) Elektrihinnad on viimastel kuudel oluliselt tõusnud. Vastavalt Ühendkuningriigi ametivõimudele ületavad elektrihinnad praegu 28 Inglise naela/MWh, võrreldes 16,4 Inglise naela/MWh tasemega 2003. aasta märtsis. Elektrihinna prognoosides peamisi muudatusi põhjustavateks teguriteks on peamiste kütuste (kivisüsi, gaas, nafta) hinnakõikumised, Euroopa heitkogustega kauplemise skeemiga kasutusele võetud süsiniku hinnakujundus ja võimsusreservi varud.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

4.5 Eiropas pārapdrošinātājiem, kas darbojas starptautiskās konkurences apstākļos, būtu jāraizējas par ievērojami sliktāko situāciju, kādā viņi atrodas, salīdzinot ar saviem "ne-Eiropas" konkurentiem, jo pēdējie ir pakļauti mērenākām prasībām attiecībā uz pašu kapitālu. Paredzams, ka pārapdrošināšanas darījumi lielā mērā varētu pārvietoties uz pārapdrošināšanas centriem ārpus Eiropas, piemēram, Bermudu salām vai ASV. Pārapdrošināšanas apjomu aizplūšana novestu pie ievērojamas Eiropas finansiālo pozīciju pavājināšanās. Pārmērīgi augstās prasības piespiedu kārtā izraisītu pārapdrošināšanas piedāvājuma sašaurināšanos un/vai pārapdrošināšanas pakalpojumu sadārdzinājumu. Savukārt šis pārapdrošināšanas cenu sadārdzinājums nenovēršami ietekmēs tiešo apdrošinātāju pakalpojumu izmaksas un tādējādi skars patērētājus. Augstākām cenām noteikti būs negatīva ietekme uz obligāti nepieciešamo privāto pensiju fondu izveidi ar kapitāla segumu.

Estniska

4.5 Euroopa edasikindlustusseltsid, kes tegutsevad ülemaailmses konkurentsis, satuksid tõenäoliselt tunduvalt halvemasse olukorda võrreldes oma väljaspool Euroopat tegutsevate konkurentidega, kelle suhtes kohaldatakse väiksemaid nõudeid omakapitali suurusele. Edasikindlustustegevus siirduks oletatavasti märkimisväärses ulatuses väljaspool Euroopat asuvatesse edasikindlustuskeskustesse, nt Bermudale ja Ameerika Ühendriikidesse. Edasikindlustusmahtude ümberpaigutumine põhjustaks Euroopa finantsturu olulise nõrgenemise. Ülemäära kõrged nõuded tooksid paratamatult kaasa edasikindlustusmahtude vähenemise ja/või edasikindlustushindade tõusu. Edasikindlustushindade tõus avaldab paratamatult mõju esmakindlustusseltside tootekuludele ja seeläbi tarbijatele. Kõrgemad hinnad avaldavad paratamatult negatiivset mõju ka hädavajalike pensionikindlustuslepingute sõlmimisele.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

(150) Vidējās cenas par pārdoto produkcijas vienību Kopienas ražošanas nozarē no 2001. gada līdz izmeklēšanas periodam ir palielinājušās par 4%. Šī cenu dinamika vispār sakrīt ar ražošanas izmaksu un galveno izejvielu sadārdzinājumu, kas bija vērojams attiecīgā periodā.

Estniska

(150) Ühenduse tootmisharu ühiku müügihind kasvas 2001. aasta ja uurimisperioodi vahel 4%. Hinna selline areng on üldiselt kooskõlas tootmiskulu ja põhitoorainekulu arenguga, mis ilmutas vaatlusalusel perioodil samuti tõusutendentsi.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

(270) Kas attiecas uz PŠŠ lietotāju apgalvoto nespēju nodot tālāk paaugstinātās izmaksas, kas rodas sakarā ar antidempinga maksājuma piemērošanu, šajā konkrētajā gadījumā to sadarbībai piekritušo lietotāju nespēju (šie lietotāji ražo gandrīz tikai un vienīgi neaustus izstrādājumus), kuri iegūst attiecīgo produktu no ĶTR, Saūda Arābijas, Dienvidkorejas un Taivānas, un ņemot vērā to a) ka vidējās antidempinga maksājuma likmes lielums attiecībā pret ĶTR un Saūda Arābiju veido 34,6%, pie kam minēto valstu tirgus daļa IP laikā bija 7,8%; b) ka vidējā importam no Dienvidkorejas piemērojamā maksājuma likme samazina vidējo šādai valstij piemēroto maksājuma likmi par diviem procentiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2852/2000 un ka pasākumi pret Taivānu tiks izbeigti; c) ka IP laikā Dienvidkorejas un Taivānas kopējā Kopienas tirgus daļa bija 19,3%, un d) ka PŠŠ nozīmīgums sadarbībai piekritušo lietotāju gatavā produkta ražošanas izmaksās ir vidēji noteikts kā atbilstošs 40% no visām izmaksām, tad sadarbībai piekritušo pakārtotās nozares ražošanas izmaksu sadārdzinājums, kas radīsies ieviešamo pasākumu rezultātā, šajā reģionā varētu atbilst 0,40%.

Estniska

(270) Seoses väitega, et polüesterstaapelkiu kasutajad ei saa dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamisest tulenevaid suurenenud kulusid edasi suunata, ilmneks konkreetselt nende koostööd tegevate kasutajate puhul (kes on peaaegu eranditult lausriidetoodete tootjad), kes saavad vaatlusaluse toote Hiina Rahvavabariigist, Saudi Araabiast, Lõuna-Koreast ja Taiwanist, silmas pidades, et i) Hiina Rahvavabariigi ja Saudi Araabia keskmine dumpinguvastase tollimaksu määr ulatub kuni 34,6%ni, kusjuures nimetatud riikidele kuulus uurimisperioodil 7,8% turust; ii) Lõuna-Koreast pärineva impordi suhtes kehtestatav keskmine tollimaksu määr langetab kõnealuse riigi suhtes määrusega (EÜ) nr 2852/2000 kehtestatud keskmist tollimaksumäära kahe protsendi võrra, ning et meetmed Taiwani suhtes tuleb lõpetada; iii) Lõuna-Korea ja Taiwani turuosa ühenduses oli 19,3% uurimisperioodil, ning iv) polüesterstaapelkiu osakaal koostööd tegevate kasutajate valmistoodete (lausriidetooted) tootmiskuludes oli keskmiselt 40%, et koostööd tegeva järgtööstuse tootmiskulude kasv tulenevalt kehtestatavate meetmete tulemusena oleks selles piirkonnas 0,40%.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK