Fråga Google

You searched for: akcentïtas (Lettiska - Polska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Lettiska

Polska

Info

Lettiska

PrioritÇtes 2004. gadÇ: akcentït ieguld¥jumus, konkurïtspïju un nodarbinÇt¥bu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Polska

Priorytety na 2004 rok: położenie nacisku na inwestycje,konkurencyjnośći zatrudnienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Savien¥bas l¥men¥ aizvien bs akcentïtas tÇdas nozares kÇ informÇcijas sabiedr¥ba, biotehnoloÆija un ekojauninÇjumi, kas pal¥dzïsdal¥bvalstu iestÇdïm sasniegt izvirz¥to mïr˙i.

Polska

Sta∏a koncentracja Unii na dziedzinachtakich, jak spo∏eczeƒstwo informacyjne, biotechnologia i innowacje ekologicznepowinna byç im w tym pomocna.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

• Visbeidzot, turpmko programmu izstr dei jaunÇs dal¥bvalstis sa¿ïmušas orientïjošus norÇd¥jumus, kas akcentït¥klu modernizïšanu, apkÇrtïjo vidi, nodarbinÇt¥bu, pïtniec¥bu un jauninÇjumus.

Polska

• Wreszcie, nowe Państwa Członkowskie otrzymały wskazówki dotyczące przygotowywaniaprzyszłych programów, kładące nacisk na unowocześnianie sieci, środowisko naturalne,zatrudnienie, badania naukowe i innowacje.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK