Fråga Google

You searched for: platanus (Lettiska - Tjeckiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Lettiska

Tjeckiska

Info

Lettiska

Platanus L., ar izcelsmi ASV vai Armēnijā,

Tjeckiska

Platanus L., původem ze Spojených států amerických nebo Arménie,

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

0 Platanus orientalis un Liquidambar orientalis meži (Platanion orientalis)

Tjeckiska

0 Lesy s platanem východním (Platanus orientalis) a ambroní Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Platanus, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV vai Armēnijā,

Tjeckiska

Platanus, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie,

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, ar izcelsmi ASV vai Armēnijā.”

Tjeckiska

Rostliny Platanus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie.“

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

kad tā pilnīgi vai daļēji iegūta no Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

Tjeckiska

pokud pochází zcela nebo zčásti z Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV vai Armēnijā,

Tjeckiska

Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející ze Spojených států amerických nebo Arménie,

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

ja tie pilnīgi vai daļēji iegūti no Platanus L., arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabīgo apaļo virsmu,

Tjeckiska

pokud pochází zcela nebo zčásti z Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch;

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

“Platanus L. koksne, izņemot koksni šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV vai Armēnijā.

Tjeckiska

„Dřevo Platanus L. s výjimkou dřeva ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, ale včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

“minētie augi” ir stādīšanai paredzēti Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. un Ulmus spp. augi, izņemot sēklas;

Tjeckiska

„dotčenými rostlinami“ se rozumí rostliny určené k pěstování, jiné než osivo, druhů Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. a Ulmus spp.;

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Komisijas 2013. gada 18. decembra Īstenošanas lēmums 2013/780/ES, ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 61. lpp.).

Tjeckiska

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/780/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických (viz strana 61 v tomto čísle Úředního věstníku).

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

1. pantā minētie nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis ir tiesīgas atļaut ievest to teritorijā tādus Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un uz kuriem attiecas viens no Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļas I iedaļas 6. punktā iekļautajiem KN kodiem un aprakstiem, un kuriem nav pievienots fitosanitārais sertifikāts, ir šādi:

Tjeckiska

Podmínky, na něž se odkazuje v článku 1 a za nichž jsou členské státy oprávněny povolovat dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, na něž se vztahuje jeden z kódů KN a popisů uvedených v příloze V části B kapitole I bodu 6 směrnice 2000/29/ES, aniž by bylo opatřeno rostlinolékařským osvědčením, jsou tyto:

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

Tjeckiska

kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Tādēļ dalībvalstīm būtu jāpiešķir tiesības atļaut ievest to teritorijā tādus Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, ja tiem fitosanitārā sertifikāta vietā ir pievienots kameržāvēšanas sertifikāts un ir ievēroti konkrēti nosacījumi.

Tjeckiska

Členské státy by proto měly být oprávněny povolovat za předpokladu splnění určitých podmínek dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, pokud je namísto rostlinolékařského osvědčení vybaveno osvědčením „Certificate of Kiln Drying“.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Savienībā nedrīkst ievest tādus Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un uz kuriem attiecas viens no Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļas I iedaļas 6. punktā iekļautajiem KN kodiem un aprakstiem, ja vien tiem nav pievienots minētās direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā paredzētais fitosanitārais sertifikāts.

Tjeckiska

Řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, na něž se vztahuje jeden z kódů KN a popisů uvedených v příloze V části B kapitole I bodu 6 směrnice 2000/29/ES, může být dovezeno do Unie pouze s rostlinolékařským osvědčením, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvedené směrnice.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta, dalībvalstis ir tiesīgas atļaut ievest to teritorijā tādus Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un uz kuriem attiecas viens no minētās direktīvas V pielikuma B daļas I iedaļas 6. punktā iekļautajiem KN kodiem un aprakstiem, un kuriem nav pievienots fitosanitārais sertifikāts, ja vien šāda koksne atbilst šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Tjeckiska

Odchylně od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice 2000/29/ES jsou členské státy oprávněny povolovat dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L., Platanus L. a rodu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, na něž se vztahuje jeden z kódů KN a popisů uvedených v příloze V části B kapitole I bodu 6 uvedené směrnice, aniž by bylo opatřeno rostlinolékařským osvědčením, pokud toto dřevo splňuje podmínky stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

E) trigonometriskais punkts Cozzo della Mulicedda augstienē 1578 uz ziemeļaustrumiem no aglomerācijām S. Biagio Platani sakrīt ar virsotni "L" atļaujas pieteikumā "Casteltermini";

Tjeckiska

E) Trigonometrický bod nacházející se na kvótě 636 Cozzo della Mulicedda na severovýchod od osady S. Biagio Platani. Kryje se s bodem "L" žádosti o povolení pro "Casteltermini".

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

87/89, c.a.p. 90146 Palermo), kas Sicīlijas reģiona teritorijā ir pilnvarots piešķirt kalnrūpniecības atļaujas, 2003. gada 21. novembrī iesniedza pieteikumu atbilstoši 2000. gada 3. jūlijā izdotajam Sicīlijas reģionālajam likumam Nr. 14 par Direktīvas 94/22/CE transponēšanu un piemērošanu, lūdzot atļauju veikt kalnrūpniecības pētījumus par šķidrajiem un gāzveida ogļūdeņražiem zonā ar nosacītu nosaukumu "Castronuovo" 749,78 km2 platībā, kas ietver šādas komūnas: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Lucca Sicula, S. Biagio Platani, Santo Stefano Quisquinia (Agrigento provincē), Campofelice di Fitalia, Castronuovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba e Vicari (Palermo provincē).

Tjeckiska

14 ze dne 3. července 2000, kterým se transponuje a provádí směrnice 94/22/ES, dne 21. listopadu 2003 regionální ministerstvo průmyslu se sídlem na Via Ugo La Malfa č. 87/89,I-90146 Palermo, které jako příslušný orgán uděluje právo k těžbě na území regionu Sicílie, o povolení k provedení těžebního výzkumu zaměřeného na tekuté a plynné uhlovodíky v oblasti známé pod názvem "Castronuovo", která se rozkládá na 749,78 km2 na územích obcí Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Lucca Sicula, S. Biagio Platani, Santo Stefano Quisquinia v provincii Agrigento; Campofelice di Fitalia, Castronuovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba a Vicari v provincii Palermo.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

Sabiedrība Edison Gas S.p.A. (juridiskā adrese: Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. 10578610155) Rūpniecības reģionālajam ministram (adrese: Via Ugo La Malfa n. 87/89, c.a.p. 90146 Palermo), kas Sicīlijas reģiona teritorijā ir pilnvarots piešķirt kalnrūpniecības atļaujas, 2003. gada 21. novembrī iesniedza pieteikumu atbilstoši 2000. gada 3. jūlijā izdotajam Sicīlijas reģionālajam likumam Nr. 14 par Direktīvas 94/22/CE transponēšanu un piemērošanu, lūdzot atļauju veikt kalnrūpniecības pētījumus par šķidrajiem un gāzveida ogļūdeņražiem zonā ar nosacītu nosaukumu "Castronuovo" 749,78 km2 platībā, kas ietver šādas komūnas: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Lucca Sicula, S. Biagio Platani, Santo Stefano Quisquinia (Agrigento provincē), Campofelice di Fitalia, Castronuovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba e Vicari (Palermo provincē).

Tjeckiska

Společnost Edison Gas S.p.A. se sídlem v Miláně, Foro Bonaparte 31, C.F. 10578610155, požádalo podle sicilského regionálního zákona č. 14 ze dne 3. července 2000, kterým se transponuje a provádí směrnice 94/22/ES, dne 21. listopadu 2003 regionální ministerstvo průmyslu se sídlem na Via Ugo La Malfa č. 87/89,I-90146 Palermo, které jako příslušný orgán uděluje právo k těžbě na území regionu Sicílie, o povolení k provedení těžebního výzkumu zaměřeného na tekuté a plynné uhlovodíky v oblasti známé pod názvem "Castronuovo", která se rozkládá na 749,78 km2 na územích obcí Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Lucca Sicula, S. Biagio Platani, Santo Stefano Quisquinia v provincii Agrigento; Campofelice di Fitalia, Castronuovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba a Vicari v provincii Palermo.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK