You searched for: koprodotti (Maltesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Maltesiska

Engelska

Info

Maltesiska

inċentivi fiskali għall-konsumaturi li jużaw il-koprodotti.

Engelska

tax incentives for consumers who use the co-products.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

"xi outputs jistgħu jkunu parzjalment koprodotti u parzjalment skart.

Engelska

“some outputs may be partly co-products and partly waste.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Maltesiska

il-possibilità li jiġu żviluppati bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni, bl-użu ta’ koprodotti agrikoli, trid tiġi riċerkata aktar.

Engelska

the possibility to develop second generation biofuels, using agricultural co-products, has to be further researched.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

5.3 il-leġislazzjoni ewropea attwalment fis-seħħ tirrikjedi li proċess, minbarra l-prodott, irid ikollu biss prodotti sekondarji u mhux koprodotti.

Engelska

5.3 the european legislation currently in force requires that a process must have, in addition to the product, only by-products and not co-products.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

jekk il-koprodotti jkunu parzjalment koprodotti u parzjalment skart, l-inputs u l-outputs kollha jridu jiġu allokati lill-koprodotti biss.

Engelska

if co-products are partly co-products and partly waste, all inputs and outputs shall be allocated to the co-products only.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

jekk is-sistema tkun tista’ tiġi estiża, il-funzjonijiet addizzjonali jridu jiġu inklużi fl-analiżi u r-riżultati jridu jiġu nnotifikati għas-sistema estiża kollha kemm hi, u mhux fil-livell tal-koprodotti individwali.

Engelska

or if the system can be expanded, the additional functions shall be included in the analysis with results communicated for the expanded system as a whole rather than on an individual co-product level.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

f’dawn is-sitwazzjonijiet, kull input u emissjoni marbuta mal-proċess trid tinqasam bejn il-prodott li dwaru jkun qed isir l-istudju u l-koprodotti l-oħra abbażi ta’ sett ta’ prinċipji.

Engelska

in these situations, all inputs and emissions linked to the process must be partitioned between the product of interest and the other co-products in a principled manner.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

il-prezz tas-suq tal-kofunzjonijiet għandu jirreferi għall-kundizzjoni speċifika li biha jiġu prodotti l-koprodotti u għall-punt speċifiku li fih jiġu prodotti.

Engelska

the market price of the co-functions should refer to the specific condition and point at which the co-products are produced.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

jekk proċess jew impjant jipprovdi iktar minn funzjoni waħda, jiġifieri jekk jipprovdi diversi oġġetti u/jew servizzi (“koprodotti”), dan ikun “multifunzjonali”.

Engelska

if a process or facility provides more than one function, i.e. it delivers several goods and/or services ("co-products"), it is “multifunctional”.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Maltesiska

bl-estensjoni tad-definizzjoni tax-xogħlijiet ewropej għal xogħlijiet koprodotti fil-qafas ta' ftehimiet marbuta mas-settur awdjoviżiv konklużi bejn il-komunità u pajjiżi terzi, id-direttiva dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżivi żżid il-possibbiltà ta’ aktar kooperazzjoni internazzjonali, bil-għan li sseddaq id-diversità kulturali permezz ta' opportunitajiet aqwa għaċ-ċirkolazzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi.

Engelska

by extending the definition of european works to works co-produced in the framework of agreements related to the audiovisual sector concluded between the community and third countries, the avmsd increases openness to international cooperation, with the aim of fostering cultural diversity through enhanced opportunities for the circulation of audiovisual works.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

f'każijiet bħal dawn, jeħtieġ li wieħed jidentifika l-proporzjon tal-koprodotti meta mqabbel mal-iskart, minħabba li l-inputs u l-outputs iridu jiġu allokati lill-parti tal-koprodotti biss.

Engelska

in such cases, it is necessary to identify the ratio between co-products and waste since the inputs and outputs shall be allocated to the co-products part only.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

l-allokazzjoni tal-koprodotti tiġi evitata billi l-proċessi tal-unità jiġu diviżi fi proċessi sekondarji jew billi wieħed jespandi s-sistema;

Engelska

co-product allocation is avoided by dividing unit processes into sub-processes, or expanding the product system.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

pereżempju, fil-każ tal-allokazzjoni ekonomika, il-pefcr trid tispeċifika r-regoli biex jiġu stabbiliti l-valuri ekonomiċi tal-koprodotti.

Engelska

for example, in the case of economic allocation, the pefcr shall specify the rules for determining the economic values of co-products.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

l-allokazzjoni abbażi ta’ rabta fiżika sottostanti rilevanti tirreferi għat-tqassim tal-flussi tal-inputs u tal-outputs ta’ proċess jew ta’ impjant multifunzjonali skont rabta fiżika rilevanti u li tista’ tiġi kkwantifikata bejn l-inputs tal-proċessi u l-outputs tal-koprodotti (pereżempju karatteristika fiżika tal-inputs u tal-outputs li hija rilevanti għall-funzjoni li jipprovdi l-koprodott ikkonċernat).

Engelska

allocation based on a relevant underlying physical relationship refers to partitioning the input and output flows of a multi-functional process or facility in accordance with a relevant, quantifiable physical relationship between the process inputs and co-product outputs (for example, a physical property of the inputs and outputs that is relevant to the function provided by the co-product of interest).

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

pereżempju, l-allokazzjoni ekonomika tirreferi għall-allokazzjoni tal-inputs u tal-outputs marbutin mal-proċessi multifunzjonali għall-outputs tal-koprodotti skont il-valuri relattivi tagħhom fis-suq.

Engelska

for example, economic allocation refers to allocating inputs and outputs associated with multi-functional processes to the co-product outputs in proportion to their relative market values.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

il-flussi tal-inputs jew tal-outputs jistgħu jiġu allokati bejn il-prodotti u l-funzjonijiet abbażi ta’ xi rabta oħra (pereżempju l-valur ekonomiku relattiv tal-koprodotti)?

Engelska

can the input/output flows be allocated between the products and functions on the basis of some other relationship (e.g. the relative economic value of the co-products)?

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

pereżempju, fil-każ tal-allokazzjoni ekonomika, l-oefsr trid tispeċifika r-regoli biex jiġu stabbiliti l-valuri ekonomiċi tal-koprodotti.

Engelska

for example, in the case of economic allocation, the oefsr shall specify the rules for determining the economic values of co-products.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

5.2 illum il-ġurnata, l-attivitajiet industrijali kumplessi iktar qed jaħdmu biex jiksbu ħafna “koprodotti” milli biex jiġġeneraw prodott uniku14.

Engelska

5.2 today, complex industrial activities are aiming at obtaining many "co-products" rather than generating a single product14.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Maltesiska

il-prodotti u l-materjali jinkludu l-materja prima, il-prodotti intermedji u l-koprodotti (l-istandard tal-iso 14040:2006).

Engelska

products and materials include raw materials, intermediate products and co-products (iso 14040:2006).

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

l-ekonomija funzjonali tista’ tippermetti li jiġu vvalutati aħjar il-koprodotti u l-esternalitajiet ta’ ċerti kumpaniji għall-finijiet tal-produzzjoni ta’ oħrajn.

Engelska

the functional economy can make it possible to optimise the co-products and externalities of some companies for the production ends of others.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK