You searched for: iżoglukożju (Maltesiska - Rumänska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Maltesiska

Rumänska

Info

Maltesiska

il-kontenut tas-suktożju/zokkor invertit/iżoglukożju:

Rumänska

conţinutul de zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză:

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Maltesiska

- is-sukrożju/zokkor invertit/il-kontenut ta’ l-iżoglukożju u

Rumänska

- conţinutul de zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Maltesiska

… u kwaŻi ntlaĦqetilmira ta’ 6 miljun, inkluŻ 0,5 miljun tunnellata ta’ iŻoglukoŻju u Ġulepp talinulina …

Rumänska

… iar nivelulŢintĂ de 6 milioane de tone a fost, În mare, atins, renunŢÂnduseinclusiv la 0,5 milioane de tone deizoglucozĂ Și sirop deinulinĂ…

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

… u kwaŻi ntlaĦqetilmira ta’ 6 miljun, inkluŻ 0,5 miljun tunnellata ta’ iŻoglukoŻju u Ġulepp talinulina …

Rumänska

…iar nivelulŢintĂ de 6 milioane de tone a†fost,În mare, atins, renunŢÂnduseinclusiv la 0,5 milioane de tone deizoglucozĂ Și sirop deinulinĂ…

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

9 din iċ-ċifra tinkludi s-sostituti tazzokkor l-iżoglukożju u l-ġulepp a) tal-inulina.

Rumänska

9 În această cantitate sunt incluși și doi înlocuitori ai zahărului,

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

is-sukrożju/zokkor invertit/il-kontenut ta' l-iżoglukożju u għall-fini li jiġu implimentati l-annessi ii u iii ta' dak ir-regolament, il-formuli li ġejjin, il-proċeduri u l-metodu li għandhom jiġu użati:

Rumänska

conținutul de zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză și în scopul punerii în aplicare a anexelor ii și iii la prezentul regulament, se folosesc următoarele formule, proceduri și metode:

Senast uppdaterad: 2014-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

b’hekk, mill-2006’l quddiem, l-ue matistaxtesporta aktar minn 1,37 miljuntunnellata zok-korabjadissussidjat, meta qabelil-medjaannwalital-espor- tunnellata għall-iżoglukożju (ue-25); din ġiet aġġornata diversi drabi biex ikunu kkunsidrati l-allokazzjonijiet ġodda kif ukoll ir-rinunzji u bħalissa tammonta għal 690 441 tunnellata (ue-27) (l-aħħar aġġornament sar birregolament (ke) nru 1234/2007).

Rumänska

1), cota de izoglucoză a fost stabilită la 507 680 de tone (ue-25); cota a fost modi©cată în mai multe rânduri, pentru a re»ecta noile alocări, precum și renunţările, iar în prezent se ridică la 690 441 de tone (ue-27) [ultima modi©care a fost realizată prin intermediul regulamentului (ce) nr. 1234/2007].

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

filwaqt li l-proċessuri tazzokkor jibbenefikaw minn prezzijiet ta’ pitravi aktarbaxxi warar-riforma,il-prezztal-qamħirrumumaterjiprimioħraużati għall-ipproċessartal-iżoglukożjujibqa’ mhux affettwat minkejja t-tnaqqis filprezzijiet tal-iżoglukożju.

Rumänska

Întreprinderiledeprelucrareazahărului vor beneficia dupăreformă de pre½uri mai scăzutelasfecladezahăr,iarpre½urilela porumbșilaalte materiiprimeutilizate pentruprelucrareaizoglucozeinuvorfi afectate, cutoate că pre½urilelaizoglucoză auscăzut.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

iżoglukożju: ħlewwa magħrufa wkoll bħala hfcs (high fructose corn syrup) (ġulepp tal-qamħ bi fruttożju għoli) li jsir blipproċessar tal-glukożju, li matulu parti minnu huwa kkonvertit fi fruttożju, u minn danil-proċessjirriżulta ġulepp simili għal dakli ġej mill-idroliżi taz-zokkor(li tikkonverti s-sukrożjufil-komponenti tiegħu,il-glukożju ul-fruttożju);il-kwalitajiet standardfihom 42¸% u¸55¸% fruttożju.

Rumänska

plăţi directe: plăţi acordateîn mod directfermierilor,în cadrul unui sistem de ajutor pentru venituri [precum schema de plată unică menţionată în anexa i la regulamentul (ce) nr.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

kwota addizzjonalital-iżoglukożju: 300 000tunnellatata’ kwoti addizzjonalita’ iżoglukożju ġew allokatilill-impriżi proporzjonalment għall-kwotital-iżoglukożjuli diġàkel-lhom. dawnil-kwoti addizzjonali ġew allokati bla ħlas.

Rumänska

„coteadiţionale deizoglucoză”:s-aualocatcoteadiţionale de 300 000 detone pentru producţia deizoglucoză, alocarea fiind gratuită și proporţională cu nivelul cotelor deizoglucoză deja deţinute deîntreprinderileîn cauză;

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

mhuwiexloġiku lil-ewwelisirudisponibblikwotiaddizzjonaliu mbagħad isirusforzibiexdawnl-istesskwotijitnaqqsu.barra minn hekk,fil-każtal-kwotaaddizzjonalital-iżoglukożju,l-impriżi tħallsu saħansitra għar-rinunzja ta’ kwotili kienu għadhom kif ingħataw bla ħlas.

Rumänska

În plus,în cazul cotelor „adiţionale” deizoglucoză,întreprin-derile au primit compensaţiifinanciare chiar și pentru renunţarea la cote care, recent,le fuseseră acordate gratis.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

peresslijikkompeti maz-zokkor firrigward ta’ użi sinifikanti bħal-luminati, l-iżoglukożju huwa inkluż fl-organizzazzjoni tassuq komuni tazzokkor tal-ue: ilkwota talproduzzjoni tiegħu wara rriforma ammontat għal madwar 508 000 tunnellata (sehem mis-suq ta’ inqas minn 3 % fl-ue-25).

Rumänska

aceste plăţi pot fi cuplate (altfel spus, corelate cu o anumită producţie) sau decuplate, bazându-se pe drepturi care au la rândul lor la bază sumele încasate în anumite perioade de referinţă din trecut.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

sabiex jiġi żgurat li proċessuri taliżoglukożju jkunu jistgħu jżommu lkompetittività relattiva tagħhom u b’hekkjiġi żgurattrattament ugwali bejn produtturi taz-zokkorutal-iżoglukożju,ingħatat żiedata’ kwotigħall-iżoglukożjusabiex ikunujistgħujapprofittaw minnekono-mijital-kobor.

Rumänska

pentru a asigura căîntreprinderile care pre-lucreazăizoglucoza pot să men½ină un nivel relativ de competitivitateși,în acestfel,să se asigure condi½ii echitabileîntre producătorii dezahărșiizoglucoză, afost acordată o creștere a cotelor deizoglucoză pentru ca aceștiasăpoatăprofitadeeconomiilede scară.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

sabiex jiġi żguratlil-proċessurital-iżoglukożju jkunujistgħujżommul-kompetittività relattivatagħhom,ingħataw kwoti addizzjonali bla ħlassabiexikunujistgħujapp-rofittaw minn ekonomijital-kobor.

Rumänska

pentru ase asiguracăîntreprin-derile de prelucrareaizoglucozei potsă-și men½ină un nivelrelativ de competitivitate, aufostacordateîn mod gratuitcotesupli-mentare,astfelîncâtacesteasă poată profita de economiile de scară.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

taħtċertikundizzjonijiet,il-koltivaturisetgħu wkoll jirċievu pagament addizzjonalili tħalla bħala għajnuna akkoppjata għal perjodu tranżitorju ta’ ħames snin. b’kuntrast ma’ dan, ma ngħatax kumpenslill-produtturi taċ-ċerealili jfornulill-produtturital-iżoglukożju, bis-suppożizzjonili rriforma matwassalx għal bidlasinifikantifil-prezzijiet taċ-ċereali;

Rumänska

În anumite condiţii, cultivatorii puteau beneficiadeîncăo plată, menţinută ca ajutor cuplat pentru o perioadă detranziţie de cinciani.spre deosebire decazulcultivatorilor desfeclă de zahăr, producătorilor decerealecareasigurăaprovizionarea producătorilor deizoglucoză nulis-au acordatcompensaţii, considerându-se că reforma nu va determina o modificare substanţială a preţurilor acestor culturi; pentru aproximativ două treimi din veniturile pierdute în urma reducerii preţurilor – restul de o treime ne©ind acoperit de aceste compensaţii.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

għall-iskopijiet tal-klassifikazzjoni tal-prodotti li jaqgħu fis-subintestatura 1806 10 10 sa 1806 10 90 tan-nomenklatura magħquda, il-kotenut tas-sukrożju/zokkor invertit/iżoglukożju għandha tkun iddeterminat skond il-formuli, il-metodu u l-proċeduri stabbiliti fl-artikolu 2(2);

Rumänska

În scopul clasificării mărfurilor care se încadrează în subpoziţiile 1806 10 10 până la 1806 10 90 din nomenclatura combinată, conţinutul de zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză se determină în conformitate cu formulele, metoda şi procedurile stabilite în art. 2 alin.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Maltesiska

billi r-regolament tal-kummissjoni (kee) nru 3016/78 ta’ l-20 ta’ diċembru 1978 jistabilixxi ċerti regoli għall-applikazzjoni tar-rati ta’ konverżjoni fis-setturi taz-zokkor u ta’ l-iżoglukożju [9], kif l-aħħar emendat bir-regolament (kee) nru 3823/92 [10], jistabilixxi l-avvenimenti operattivi kollha li għandhom jitqiesu sabiex ir-rati rappreżentattivi jiġu applikati lil ammonti fissati fil-kwadru ta’ l-organizzazzjoni komuni tas-suq taz-zokkor; billi kważi dawk l-avvenimenti operattivi kollha jissodisfaw kemm il-kriterji mniżżla fl-artikolu 6(2) tar-regolament (kee) nru 3813/92 kif ukoll il-ħtiġiet speċjali ta’ dik l-organizzazzjoni tas-suq; billi, għalhekk, ħafna minn dawk l-avvenimenti operattivi għandhom jinżammu u għal dak l-iskop għandha ssir dispożizzjoni għal derogi għall-artikoli korrispondenti tar-regolament (kee) nru 1068/93; billi dispożizzjonijiet li jikkonċernaw avvenimenti operattivi diġà stabbiliti fir-regolament tal-kummissjoni (kee) nru 1487/92 [11], (kee) nru 1488/92 [12], (kee) nru 2177/92 [13], kif emendat bir-regolament (kee) nru 821/93 [14], u (kee) nru 3491/92 [15] għandhom jiġu nkorporati fl-istess żmien; billi l-avvenimenti operattivi għal premiums żnaturanti u rifużjonijiet fuq il-produzzjoni għandhom ukoll jiġu riveduti u avveniment standard operattiv għandu jiġi ffissat sabiex jieħu kont ta’l-utilitajiet diversi involuti taz-zokkor;

Rumänska

întrucât regulamentul comisiei (cee) nr. 3016/78 din 20 decembrie 1978 de stabilire a unor norme de aplicare a cursurilor de schimb în sectorul zahărului şi al izoglucozei9, modificat ultima dată de regulamentul (cee) nr. 3823/9210, stabileşte toate referinţele care vor fi luate în considerare pentru cursurile reprezentative care urmează să se aplice sumelor stabilite în cadrul organizării comune a pieţelor în sectorul zahărului; întrucât aproape toate referinţele în cauză îndeplinesc atât criteriile prevăzute în art. 6 alin. (2) din regulamentul (cee) nr. 3813/92 şi cerinţele speciale ale organizării pieţei; întrucât, în consecinţă, majoritatea acestor referinţe ar trebui păstrate şi, în acest scop, ar trebui să se prevadă derogări de la articolele corespunzătoare din regulamentul (cee) nr. 1068/93; întrucât prevederile privind referinţele care sunt deja prevăzute de regulamentul comisiei (cee) nr. 1487/9211, (cee) nr. 1488/9212, (cee) nr. 2177/9213, modificate de regulamentul (cee) nr. 821/9314 şi (cee) nr. 3491/9215 ar trebui incorporate în acelaşi timp; întrucât, la rândul lor, referinţele pentru primele de denaturare şi subvenţionarea producţiei ar trebui revizuite şi ar trebui stabilită o referinţă standard pentru subvenţionări, în scopul de a ţine seama de multiplele întrebuinţări ale zahărului în cauză;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK