Fråga Google

You searched for: ustawionej (Polska - Danska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Polska

Danska

Info

Polska

Zwraca ciąg ustawionej wersji.

Danska

Returnerer den angivne versionstreng.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

Po podaniu wcześniej ustawionej dawki ich działanie zostaje wstrzymane.

Danska

De standser automatisk, efter at den forudindstillede dosis er blevet givet.

Senast uppdaterad: 2012-04-12
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Polska

Katalogi są sortowane według nazwy, niezależnie od ustawionej kolumny sortowania.

Danska

Mapper sorteres efter navn, uanset sorteringskolonne.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

Używając nowego wstrzykiwacza OptiSet, pierwszy test bezpieczeństwa należy przeprowadzić z zachowaniem ustawionej przez producenta dawki 8 jednostek, w innym wypadku wstrzykiwacz nie będzie działał prawidłowo.

Danska

Dette sikrer at De får en korrekt dosis ved at: • Sikre at pen og nål virker korrekt. • Fjerne luftbobler Hvis De anvender en ny OptiSet, skal den første sikkerhedstest udføres med de 8 enheder, som er forudindstillet af fremstilleren, ellers vil pennen ikke virke korrekt.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Polska

usunięcie pęcherzyków powietrza Używając nowego wstrzykiwacza OptiSet, pierwszy test bezpieczeństwa należy przeprowadzić z zachowaniem ustawionej przez producenta dawki 8 jednostek, w innym wypadku wstrzykiwacz nie będzie działał prawidłowo.

Danska

Fjerne luftbobler Hvis De anvender en ny OptiSet, skal den første sikkerhedstest udføres med de 8 enheder, som er forudindstillet af fremstilleren, ellers vil pennen ikke virke korrekt.

Senast uppdaterad: 2012-04-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

Odwrócić fiolkę z rozpuszczalnikiem do góry dnem w celu zminimalizowania przecieku, a następnie szybkim ruchem wprowadzić dłuższy koniec igły przez środkową część gumowego korka do ustawionej pionowo fiolki z lekiem BeneFIX.

Danska

Hætteglasset

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Polska

Odwrócić fiolkę z rozpuszczalnikiem do góry dnem w celu zminimalizowania przecieku, a następnie szybkim ruchem wprowadzić dłuższy koniec igły przez środkową część gumowego korka do ustawionej pionowo fiolki z lekiem BeneFIX.

Danska

Vend solvens hætteglasset på hovedet og for at minimere lækage stikkes hurtigt den lange ende af

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Polska

Ani KPilot, ani palmtop nie mają ustawionej nazwy użytkownika. Te nazwy muszą być ustawione. Czy KPilot ma ustawić te nazwy na wartość domyślną (% 1)?

Danska

Hverken KPilot eller den håndholdte har et brugernavn sat. De bør sættes. Skal KPilot sætte dem til en standardværdi (% 1)?

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

Nazwa użytkownika jest ustawiona w palmtopie (% 1), ale KPilot nie ma ustawionej nazwy użytkownika. Czy KPilot powinien używać tej nazwy użytkownika w przyszłości?

Danska

Den håndholdte har et brugernavn sat (% 1) men KPilot har ikke. Skal KPilot bruge dette brugernavn i fremtiden?

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

odbiorniki telewizyjne bez menu ustawień obowiązkowych: zużycie energii, o którym mowa pkt 1 i 2, ustala się w trybie włączenia telewizora w stanie dostarczonym przez producenta, tj. ustawienia jasności telewizora powinny znajdować się w pozycji ustawionej przez producenta dla użytkownika końcowego,

Danska

Tv-apparater uden tvungen startmenu: Effektforbruget som omhandlet i punkt 1) og 2) måles med fjernsynet i tændt tilstand, således som det leveres af producenten, dvs. at fjernsynets lysstyrkeindstillinger skal stå i den position, producenten har indstillet dem i til brug for slutbrugeren.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

Oddestylować rozpuszczalniki z odcieku na wyparce obrotowej (ppkt 5.13) przy użyciu jej łaźni wodnej ustawionej na temp. 40 °C–50 °C.

Danska

Opløsningsmidlerne afdampes fra eluatet på en rotationsfordamper (5.13) ved en vandbadstemperatur på 40-50 °C.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

„Odległość zawinięcia przedniego układu zabezpieczającego” dla dowolnego punktu przedniego układu zabezpieczającego to odległość między podłożem a tym punktem, wyznaczona przy pomocy taśmy elastycznej ustawionej w płaszczyźnie pionowej równoległej do osi pojazdu.

Danska

»Frontalbeskyttelsessystemets indhyllingsafstand« for ethvert punkt på frontalbeskyttelsessystemet er afstanden til det pågældende punkt målt med et fleksibelt bånd, der holdes i køretøjets langsgående vertikalplan.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

(15) Przepisy niezbędne do określenia i przystosowania w związku z postępem technicznym metod przeprowadzania analiz stanowią środki wykonawcze o ściśle technicznym charakterze; w związku z tym konieczne jest stosowanie się do tych środków oraz do środków w celu przyjęcia, w związku z postępem technicznym, załączników I i II do niniejszej dyrektywy, procedurą komitetu, już ustawionej w art. 6 dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r., w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych [5].

Danska

(15) de bestemmelser, der er nødvendige for fastlæggelse af analysemetoderne og for disses tilpasning til den tekniske udvikling, er gennemførelsesbestemmelser af rent teknisk art; i forbindelse med disse bestemmelser samt ved de foranstaltninger, der er nødvendige for at tilpasse nærværende direktivs bilag I og II til den tekniske udvikling, bør den udvalgsprocedure, der er fastsat i artikel 6 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger (5), derfor vedtages;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Program załaduje określoną przez ten parametr liczbę bloków (po około 2048 wierszy każdy) tekstu do pamięci. Jeżeli rozmiar pliku jest większy od ustawionej tu wartości, to pozostałe bloki zostaną zapisane na dysk i załadowane później w razie potrzeby.

Danska

Editoren indlæser angivet antal tekstblokke (med omkring 2048 linjer) i hukommelsen. Hvis filstørrelsen er større end dette, veksles andre blokke ud til disken og indlæses transparent efter behov.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Gdy nadejdzie termin alarmu, wiadomość wyświetlana jest na wszystkich pulpitach środowiska & kde; i nie może być przykryta przez zwykłe okna, aby użytkownik jej nie przeoczył. Okno wiadomości zawiera czas, w którym alarm był zaplanowany, tak więc można sprawdzić kiedy wiadomość się wyświetliła, jeżeli użytkownika akurat nie było przed komputerem. Jeżeli ustawiona dla alarmu strefa czasowa jest inna od strefy ustawionej dla lokalnego komputera, to pokazana zostanie także strefa czasowa (Dla wiadomości przypominających wyświetla się data i czas zaplanowanego alarmu, a nie czas wyświetlenia wiadomości przypominającej, zaś w tytule okna widoczny jest tekst Przypomnienie.)

Danska

Når en alarmbesked skal vises, ses det på alle & kde; - desktoppe og kan ikke dækkes af almindelige vinduer, for at være sikker på at du ser den. Beskedvinduet viser tiden hvor alarmen er skemalagt, så du kan se når den vises hvis du ikke var ved maskinen da den dukkede op. (For påmindelsesbeskeder, vises dato/ tid for hovedalarmen eller dens gentagelse, ikke påmindelselsens tid, og vinduesnavnet er Påmindelse).

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Polska

Program załaduje określoną w tej pozycji liczbę bloków (po około 2048 linii każdy) tekstu do pamięci. Jeżeli rozmiar pliku jest większy od ustawionej tu wartości, pozostały bloki zostaną zapisane na dysk i załadowane później w razie potrzeby.

Danska

Editoren indlæser angivet antal tekstblokke (med omkring 2048 linjer) i hukommelsen. Hvis filstørrelsen er større end dette, veksles andre blokke ud til disken og indlæses transparent efter behov.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Wczytuje ponownie wybrany kalendarz. Kalendarz jest ponownie wczytany z ustawionej lokalizacji, aby zapewnić że nie ma niezgodności pomiędzy alarmami wyświetlanymi w & kalarm; a aktualną zawartością kalendarza. Jeżeli kalendarz jest współdzielony z innymi użytkownikami, wszelkie zmiany przez nich dokonane staną się widoczne w & kalarm;.

Danska

Genindlæser den markerede ressource. Ressourcen genindlæses fra stedet hvor den er opbevaret, hvilket sikrer at der ikke er forskel på det & kalarm; viser og ressourcens nuværende tilstand. Hvis ressourcen deles med andre brugere, ses nu alle eventuelle ændringer der er gjort i & kalarm;.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Polska

Należy wybrać tę opcję, jeżeli program & kppp; powinien tworzyć plik blokujący. W systemie & Linux; pliki blokujące tworzone są w folderze / var/ lock. Programy takie jak mgetty wymagają istnienia plików blokujących, a & kppp; nie będzie współpracować z mgetty, jeżeli plik nie istnieje. Należy się upewnić, iż nie ma ustawionej opcji lock dla demona pppd jeżeli to & kppp; ma blokować dostęp do modemu. Jako że w takim wypadku demon pppd będzie próbował zablokować urządzenie, poprzednio zablokowane już przez & kppp;. Spowoduje to błąd demona pppd, zaś & kppp; wyświetli komunikat: pppd died unexpectedly.

Danska

Aktivér denne mulighed hvis du ønsker at & kppp; skal oprette en låsefil. Med & Linux; er mappen hvor en sådan fil havner / var/ lock. Programmer som mgetty beror på at sådanne låsefiler findes, og & kppp; fungerer ikke sammen med mgetty hvis låsefilen ikke laves. Sørg for at du ikke anvender tilvalget lock for pppd hvis du ønsker at & kppp; skal låse modemet, eftersom pppd - tilvalget lock gør at pppd forsøger at låse modemenheden. Eftersom & kppp; allerede har låst enheden, kommer pppd til at mislykkes, og & kppp; viser fejlmeddelelsen: pppd døde uventet.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Polska

Zaznaczenie tej opcji spowoduje użycie w & akregator- miejscownik; przeglądarki internetowej ustawionej w & kcontrolcenter;. Może to być domyślna przeglądarka & kde;, & konqueror;, lub inna, wybrana przez użytkownika.

Danska

Hvis dette er markeret, bruger & akregator; browseren som du har indstillet i kontrolcentret. Det kan være & kde; 's standard- browser, & konqueror;, eller en anden browser, afhængig af hvad du indstiller.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Polska

Ustaw szerokość pióra dla HP- GL (jeśli nie określona w pliku). Tutaj można określić szerokość pióra na wypadek, jakby oryginalny plik HP- GL nie miał jej ustawionej. Szerokość pióra jest określona w mikrometrach. Domyślna wartość, 1000, definiuje pióro o szerokości 1000 mikrometrów, czyli 1 milimetra. Podanie szerokości pióra 0 definiuje pióro o szerokości dokładnie jednego piksela. Uwaga: szerokość pióra określona tutaj jest ignorowana, jeśli plik rysunku zawiera definicje szerokości pióra. Dodatkowa podpowiedź dla zaawansowanych użytkowników: Ten element interfejsu graficznego KDEPrint odpowiada opcji linii poleceń CUPS: - o penwidth=... # na przykład: "2000" lub "500"

Danska

Angiv penbredde for HP- GL (hvis den ikke er defineret i filen). Værdien af penbredden kan indstilles her hvis den oprindelige HP- GL fil ikke har indstillet den. Penbredden angiver værdien i mikrometer. Den normale værdien 1000 laver linjer som er 1000 mikrometer = 1 millimeter brede. At angive penbredden 0 laver linjer som er nøjagtigt 1 billedpunkt brede. Bemærk: Tilvalget penbredde som indstilles her ignoreres hvis penbredder angives inde i selve plotfilen. Yderligere vink for avancerede brugere: Dette element i KDE' s grafiske grænseflade svarer til CUPS flag for jobtilvalg på kommandolinjen: - o penwidth=... # eksempel: "2000", "500"

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK