Fråga Google

You searched for: nierozpowszechniania (Polska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Polska

Engelska

Info

Polska

Atomowej, s4 zobowi4zani do nierozpowszechniania informacji i dokument6w, z kt6rymizapoznali siE w ramach przeprowadzanych dochodzeir.

Engelska

Community and Article 194 of the Treaty establishing the EuropeanAtornic Energy Cornmunity shall apply, shall be required not to divulge information or documents which they obtain in the courseof their inquiries.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

przepisów regulujących dostęp do czytelni, zawierających wymóg złożenia podpisu w rejestrze wstępu oraz złożenia uroczystego zobowiązania do nierozpowszechniania badanych informacji poufnych.

Engelska

security provisions governing access to the reading room, including the requirements of signature in an access register and a solemn declaration not to disseminate the confidential information examined.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Polska

W ramach strategii UE zobowiązała się do działań na rzecz upowszechniania przystępowania do kluczowych traktatów i porozumień dotyczących rozbrojenia i nierozpowszechniania broni, w tym do CWC.

Engelska

As part of the Strategy, the EU has committed itself to working towards universal adherence to key disarmament and non-proliferation treaties and agreements, among which is the CWC.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Polska

Członkowie Zarządu, członkowie Komisji i urzędnicy oraz inni pracownicy Agencji są zobowiązani, nawet po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji, do nierozpowszechniania informacji objętych tajemnicą zawodową.

Engelska

Members of the Management Board, members of Committees, and officials and other servants of the Agency shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Jeżeli jedna ze Stron ma świadomość lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że nie będzie w stanie wypełnić postanowień powyższych sekcji A i B w zakresie nierozpowszechniania, niezwłocznie powiadamia o tym drugą Stronę.

Engelska

If one of the Parties becomes aware that it will be, or may be reasonably expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of Sections A and B, it shall immediately inform the other Party.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Jeżeli jedna ze stron uświadamia sobie, że nie będzie lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że może nie być w stanie wypełnić postanowień powyższych punktów A i B w zakresie nierozpowszechniania, niezwłocznie powiadamia drugą stronę.

Engelska

If one of the Parties becomes aware that it will be, or may reasonably be expected to become unable to meet the non-dissemination provisions of paragraphs A and B above, it shall immediately inform the other Party.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Członkowie zarządu, dyrektor i członkowie personelu, jak również wszystkie osoby uczestniczące w działalności Centrum są zobowiązane, nawet po zaprzestaniu pełnienia obowiązków do nierozpowszechniania informacji, które są objęte tajemnicą zawodową.

Engelska

Members of the Management Board, the Director, the staff and all other persons participating in the activities of the centre shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Jeżeli jedna ze stron uświadamia sobie, że nie będzie lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że może nie być w stanie wypełnić postanowień powyższych punktów A i B w zakresie nierozpowszechniania, niezwłocznie powiadamia drugą stronę.

Engelska

If one of the Parties becomes aware that it will be, or may be reasonably expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of paragraphs A and B above, it shall immediately inform the other Party.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Jeżeli jedna ze Stron jest świadoma, lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że nie będzie lub może nie być w stanie wykonać postanowień powyższych punktów A i B w zakresie nierozpowszechniania, niezwłocznie powiadamia drugą Stronę.

Engelska

If one of the Parties becomes aware that it will be, or may reasonably be expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of paragraphs A and B, it shall immediately inform the other Party.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Jeżeli jedna ze Stron uświadamia sobie, że nie będzie lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że może nie być w stanie wypełnić postanowień powyższych punktów A i B w zakresie nierozpowszechniania, niezwłocznie powiadamia drugą stronę.

Engelska

If one of the Parties becomes aware that it will be, or may reasonably be expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of points A and B above, it shall immediately inform the Party likely to be affected by the dissemination.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Jeżeli jedna ze Stron uświadamia sobie, że nie będzie lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że może nie być w stanie wypełnić postanowień powyższych ustępów A i B w zakresie nierozpowszechniania, niezwłocznie powiadamia drugą Stronę.

Engelska

If one of the Parties becomes aware that it will be, or may be reasonably expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of paragraphs A and B above, it shall immediately inform the other Party.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Komitet zwraca uwagę, iż trudno jest przewidzieć wszystkie sytuacje, co może prowadzić do upraszczania udostępnianych informacji, a nawet do nierozpowszechniania pewnych informacji tylko dlatego, że nie zostały one uwzględnione we wzorach.

Engelska

Lastly, it is worth pointing out that it is difficult for templates to provide for all potential situations, which could result in some of the information provided being simplified and even in other important information not being disclosed because it is not covered by the template.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Członkowie Rady Administracyjnej, dyrektor oraz członkowie personelu, jak również wszystkie osoby uczestniczące w pracach Agencji, zobowiązane są, nawet po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji, do nierozpowszechniania informacji objętych tajemnicą zawodową.

Engelska

Members of the administrative board, the director, the staff and all other persons participating in the activities of the Agency shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Członkowie Zarządu, członkowie Komitetów określonych w art. 56 ust. 1 oraz eksperci i urzędnicy oraz inni pracownicy Agencji są zobowiązani, nawet po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji, do nierozpowszechniania informacji objętych tajemnicą zawodową.

Engelska

Members of the Management Board, members of the committees referred to in Article 56(1), and experts and officials and other servants of the Agency, shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Bez uszczerbku dla postanowień art. 287 Traktatu, w przypadku gdy Komisja informuje Grupę, że żądana porada lub podnoszona kwesta mają charakter poufny, członkowie grupy jak również obserwatorzy i inne osoby są zobowiązani do nierozpowszechniania informacji, o których dowiedzieli się podczas prac Grupy lub jej grup roboczych.

Engelska

Without prejudice to the provisions of Article 287 of the Treaty, where the Commission informs the Group that the advice requested or the question raised is of a confidential nature, members of the Group as well as observers and any other person shall be under an obligation not to disclose information which has come to their knowledge through the work of the Group or its working groups.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Bez uszczerbku dla postanowień art. 287 Traktatu członkowie Organu Nadzoru, obserwatorzy i wszystkie inne osoby są zobowiązane do nierozpowszechniania informacji, które uzyskali podczas prac Organu Nadzoru, jego podgrup lub ekspertów, jeżeli Komisja zawiadomi je, że poruszane zagadnienie lub kwestia ma charakter poufny.

Engelska

Without prejudice to the provisions of Article 287 of the Treaty, where the Commission informs them that the advice requested or the question raised is of a confidential nature, members of the Group as well as observers and any other person shall be under an obligation not to disclose information which has come to their knowledge through the work of the Group, its subgroups or expert groups.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Bez uszczerbku dla postanowień art. 214 Traktatu, gdy przewodniczący Komitetu powiadomi ich, że opinia Komitetu lub przedstawiony problem dotyczy spraw, w których zachowana musi być poufność, członkowie Komitetu zobowiązani są do nierozpowszechniania informacji, które uzyskali podczas prac Komitetu i grup roboczych.

Engelska

Without prejudice to the provisions of Article 214 of the Treaty, when the chairman of the committee informs them that the opinion requested or the question raised is on a matter of a confidential nature, members of the committee shall be under an obligation not to disclose information which has come to their knowledge through the work of the committee or its working parties.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Jeżeli jedna ze Stron uświadamia sobie, że nie będzie lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że może nie być w stanie wypełnić postanowień powyższych ustępów A i B w zakresie nierozpowszechniania, niezwłocznie powiadamia drugą Stronę, której może dotyczyć upowszechnianie.

Engelska

If one of the Parties becomes aware that it will be, or may reasonably be expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of paragraphs A and B, it shall immediately inform the Party likely to be affected by the dissemination.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

W przypadku gdy jedna ze Stron zostaje powiadomiona, że stanie się lub może się stać niezdolna do wypełnienia postanowień w zakresie nierozpowszechniania informacji zawartych w ust. 3 lit. a) i ust. 3 lit. d), niezwłocznie informuje o tym drugą Stronę.

Engelska

If one of the Parties becomes aware that it will be, or may be reasonably expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions laid down in paragraph 3(a) and 3(d), it shall immediately inform the other Party.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 8
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego personel, do których stosuje się art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 47 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz art. 194 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, są zobowiązani do nierozpowszechniania informacji i dokumentów, z którymi zapoznali się w ramach przeprowadzanych dochodzeń.

Engelska

The Ombudsman and his staff, to whom Article 287 of the Treaty establishing the European Community, Article 47(2) of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and Article 194 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community shall apply, shall be requirednot to divulge information or documents which they obtain in the course of their inquiries.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK