You searched for: ascensor (Rumänska - Svenska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Rumänska

Svenska

Info

Rumänska

ascensor

Svenska

hiss

Senast uppdaterad: 2009-07-01
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

- introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune şi/sau utilizarea unui ascensor,

Svenska

- utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande och/eller användning av en hiss,

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

Înainte de a fi introdus pe piaţă, un ascensor trebuie să fi fost supus unei din următoarele proceduri:

Svenska

innan en hiss får släppas ut på marknaden skall den ha genomgått ett av följande förfaranden:

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

pe ascensor sau pe componentele de securitate se poate aplica orice alt marcaj, cu condiţia ca prin aceasta să nu se reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului ce.

Svenska

andra märkningar får anbringas på hiss eller säkerhetskomponent förutsatt att detta inte minskar ce-märkningens synlighet och läslighet.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

se interzice aplicarea pe ascensor sau pe componentele de securitate a unor marcaje care pot crea confuzii pentru terţe părţi în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului ce.

Svenska

märkning av hiss eller säkerhetskomponent som kan vilseleda tredje man vad gäller ce-märkningens innebörd och utformning är förbjuden.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

- componentele de securitate construite în conformitate cu acel standard sunt presupuse capabile să permită unui ascensor pe care sunt instalate corect să se conformeze cu cerinţele esenţiale relevante.

Svenska

- antas den säkerhetskomponent som tillverkats enligt denna standard vara lämplig för att möjliggöra att en hiss i vilken komponenten korrekt installerats uppfyller de relevanta grundläggande kraven.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

testele de pe teren au arătat că economiile anuale pot depăşi suma de 5.000 de euro pe fiecare puţ de ascensor, în funcţie de dimensiunile ascensorului şi de arhitectura clădirilor.

Svenska

tester ute på fältet har visat att den årliga besparingen kan överstiga 5000 € per hisschakt, beroende på schaktets dimensioner och byggnadens arkitektur.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

dacă un ascensor sau o componentă de securitate care nu este conformă poartă marcajul ce, statul membru competent ia măsuri corespunzătoare împotriva persoanei care a aplicat marcajul şi informează comisia şi celelalte state membre în consecinţă.

Svenska

när en hiss eller en säkerhetskomponent som inte uppfyller kraven försetts med ce-märkning, skall den behöriga medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som utfärdat märkningen och underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

procedurile pentru etapele de proiectare şi construcţie, pe de o parte, şi etapele de instalare şi testare, pe de altă parte, pot fi efectuate pe acelaşi ascensor;

Svenska

förfarandena som motsvarar konstruktions- och framställningsfaserna, å ena sidan, och installation och utprovning, å andra sidan, får utföras på samma hiss.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

statele membre nu pot interzice, restricţiona sau împiedica introducerea pe piaţă a componentelor care, pe baza declaraţiei producătorului sau reprezentantului său autorizat stabilit în comunitate, sunt destinate încorporării într-un ascensor reglementat de prezenta directivă.

Svenska

medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra att komponenter släpps ut på marknaden, om tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen uppger att komponenten avses att ingå i en hiss på vilken detta direktiv är tillämpligt.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

-"instalatorul unui ascensor" înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea, fabricarea, instalarea şi introducerea pe piaţă a ascensorului şi care aplică marcajul ce şi întocmesc declaraţia de conformitate ce,

Svenska

-hissinstallatör: en fysisk eller juridisk person, som åtar sig ansvaret för hissens konstruktion, tillverkning, installation och utsläppande på marknaden, och som utför ce-märkning samt utfärdar eg-försäkran om överensstämmelse,

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Rumänska

- "introducerea pe piaţă a ascensorului" are loc când instalatorul pune prima dată ascensorul la dispoziţia utilizatorului,

Svenska

- släppa ut en hiss på marknaden: den tidpunkt då hissinstallatören första gången gör hissen tillgänglig för brukaren,

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Rumänska

toate variantele permise între ascensorul model şi ascensoarele care fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model trebuie specificate clar (cu valorile maxime şi minime) în dosarul tehnic.

Svenska

alla tillåtna variationer mellan en typhiss och de hissar som tillverkas på grundval av typhissen måste klart redovisas (med maximi- och minimivärden) i den tekniska dokumentationen.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că în puţurile destinate ascensoarelor nu există conducte, cabluri sau armături, altele decât cele necesare pentru funcţionarea şi siguranţa ascensorului.

Svenska

medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att schakt som är avsedda för hissar inte innehåller annan rördragning eller ledningsdragning än den som är nödvändig för hissens drift eller säkerhet.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

- măsurile sunt nejustificate, informează imediat statul membru care a luat iniţiativa şi instalatorul ascensorului, producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia din urmă stabilit în comunitate.

Svenska

- åtgärden var obefogad, skall den omedelbart underrätta den medlemsstat som tog initiativet, liksom hissinstallatören, tillverkaren av säkerhetskomponenterna eller den som representerar den sistnämnde i gemenskapen.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

(i) fie, dacă a fost proiectat în conformitate cu un ascensor care a fost supus unei examinări ce de tip conform specificaţiilor din anexa v, este construit, instalat şi testat prin punerea în aplicare a:

Svenska

i) antingen skall hissen, om den är konstruerad i överensstämmelse med en hiss som genomgått eg-typkontroll i enlighet med bilaga v, tillverkas, installeras och provas under användning genom

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

(ii) fie, dacă a fost proiectat în conformitate cu un ascensor model care a fost supus unei examinări ce de tip conform specificaţiilor din anexa v, este construit, instalat şi testat prin punerea în aplicare a:

Svenska

ii) eller skall hissen, om den är konstruerad i överensstämmelse med en typhiss som genomgått en eg-typkontroll i enlighet med bilaga v, tillverkas, installeras och provas under användning genom

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

- instalatorul aplică marcajul ce pe ascensor şi întocmeşte o declaraţie de conformitate care conţine informaţiile prevăzute în anexa ii, ţinând cont de specificaţiile prevăzute în anexa utilizată (anexa vi, x, xii, xiii sau xiv, după caz),

Svenska

- skall hissinstallatören utföra ce-märkning på hissen och upprätta försäkran om överensstämmelse innehållande den information som anges i bilaga ii, med beaktande av bestämmelserna i de bilagor som används (bilaga vi, x, xii, xiii respektive xiv),

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

- instalatorul trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate timp de zece ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piaţă,

Svenska

- skall hissinstallatören bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse i tio år från det datum då hissen första gången släpps ut på marknaden,

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Rumänska

aceleaşi obligaţii se aplică celui care fabrică ascensorul sau componenta de securitate pentru uzul său propriu.

Svenska

dessa skyldigheter skall också gälla för den som tillverkar en hiss eller en säkerhetskomponent för eget bruk.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK