Fråga Google

You searched for: distorsiunii (Rumänska - Ungerska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Rumänska

Ungerska

Info

Rumänska

Valorile maxime ale distorsiunii optice

Ungerska

Maximális optikai torzítás

Senast uppdaterad: 2014-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Rumänska

Metoda specifică este o metodă de proiecție care permite evaluarea distorsiunii optice a unui geam securizat.

Ungerska

A vizsgálathoz vetítéses eljárást használnak, ezzel értékelve a biztonsági üveg optikai torzításának mértékét.

Senast uppdaterad: 2014-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Rumänska

Echipamentul este alcătuit din elementele următoare, dispuse așa cum arată figura 9. Reprezentarea schematică a distorsiunii

Ungerska

Az alkalmazandó berendezés a 9. ábra szerinti legyen.

Senast uppdaterad: 2014-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Rumänska

Modificarea formei imaginii proiectate, provocată prin inserarea geamului pe traiectul luminos, dă o măsură a distorsiunii optice.

Ungerska

A torzítás mértékét az jellemzi, hogy mennyire változik meg a kivetített kép a biztonsági üveg behelyezését követően.

Senast uppdaterad: 2014-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Rumänska

Condițiile favorabile la nivelul pieței mondiale de NA care au prevalat în cursul perioadei considerate au jucat un rol important în menținerea prețurilor la un nivel mare, iar măsurile antidumping aplicabile au diminuat posibilitatea distorsiunii prețurilor de pe piața Uniunii.

Ungerska

A figyelembe vett időszak alatti, az ammónium-nitrát szempontjából kedvező világpiaci feltételek jelentős szerepet játszottak abban, hogy az árszint magas maradt, a hatályos dömpingellenes intézkedések pedig csökkentették annak lehetőségét, hogy az uniós piacon ártorzító hatások érvényesüljenek.

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Rumänska

distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică;

Ungerska

az áramellátó rendszer teljes harmonikus torzítása,

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Rumänska

Imagine raster a suprafeței Pământului, care a fost corectată din punct de vedere geometric («ortorectificată») pentru a elimina distorsiunile cauzate de diferențele de elevație, înclinarea senzorului și, în mod opțional, de caracteristicile optice ale senzorului.

Ungerska

A földfelszínről alkotott, a magasságkülönbségekből, az érzékelők elmozdulásából és esetlegesen az érzékelőoptika jellemzőiből adódó torzulások kiküszöbölésével geometriailag helyesbített (»ortokorrigált«) raszterkép.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Rumänska

Prin asigurarea unui cadru care să cuprindă activitățile care urmăresc să sporească eficiența autorităților fiscale, să consolideze competitivitatea întreprinderilor, să promoveze ocuparea forței de muncă și să contribuie la protejarea intereselor financiare și economice ale statelor membre ale Uniunii și ale contribuabililor, Fiscalis 2020 va consolida în mod activ funcționarea sistemelor de impozitare din cadrul pieței interne, contribuind totodată la eliminarea treptată a barierelor și a distorsiunilor existente în cadrul pieței interne.

Ungerska

Azáltal, hogy keretet biztosít az adóhatóságok hatékonyságát fokozó, az üzleti vállalkozások versenyképességét megerősítő, a foglalkoztatást előmozdító, valamint az uniós tagállamok és adófizetők gazdasági és pénzügyi érdekeinek védelméhez hozzájáruló tevékenységekhez, a Fiscalis 2020 program aktívan erősíteni fogja a belső piacon létező adórendszerek működését, és egyúttal hozzájárul a belső piacon még fennálló akadályok és torzulások fokozatos felszámolásához.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Rumänska

distorsiune optică

Ungerska

optikai torzítás

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

încercarea la distorsiunea optică

Ungerska

optikaitorzítás-vizsgálat

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

Impunerea de măsuri privind importurile din țările în cauză ar preveni noi distorsiuni ale pieții, reducerea presiunii asupra prețurilor și restaurarea unei concurențe loiale.

Ungerska

Az érintett országokból érkező importra vonatkozó intézkedések alkalmazása megakadályozná a piac további torzulását, az árak lenyomását, és visszaállítaná a tisztességes versenyt.

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

nu există distorsiuni semnificative moștenite de la precedentul sistem economic care nu funcționa după principiile economiei de piață;

Ungerska

nincsenek a korábbi, nem piacgazdasági rendszerből eredő jelentős torzulások;

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

Deși a recunoscut faptul că, în 2008, creșterea prețurilor pentru principalele intrări a fost mai puțin pronunțată în RPC comparativ cu alte piețe internaționale ale oțelului, solicitantul a afirmat că acest lucru nu s-a datorat niciunei distorsiuni, motivul pentru prețurile mai scăzute de piața internă chineză fiind reprezentat de alți factori pur comerciali.

Ungerska

A kérelmező elismerte ugyan, hogy 2008-ban a KNK-ban a fő ráfordítások árai kevésbé emelkedtek, mint a nemzetközi acélpiacokon, azt állította azonban, hogy ez nem az ártorzításoknak tudható be; a kínai belföldi piac alacsony árai sokkal inkább egyéb, puszta kereskedelmi tényezőkre vezethetők vissza.

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

În orice caz, Comisia nu a concluzionat pentru niciunul dintre aceste dosare recente că nu ar exista distorsiuni pe piața internă chineză a oțelului, dimpotrivă, în cazurile recente, TEP a fost refuzat ori de câte ori au putut fi identificate distorsiuni privind materiile prime [7].

Ungerska

Az említett korábbi esetekben a Bizottság mindenesetre soha nem jutott arra a következtetésre, hogy a kínai belföldi acélpiacon nem állnak fenn torzulások, hanem ezekben az esetekben sokkal inkább megtagadta a piacgazdasági elbánást, amennyiben valamely nyersanyag tekintetében torzulásokat állapított meg [7].

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

Pentru a asigura deschiderea către toate sursele de talent, se vor introduce măsuri generale pentru a depăși orice distorsiune a accesului la granturi, de exemplu prin încurajarea egalității de șanse pentru cercetătorii bărbați și femei în cadrul tuturor acțiunilor Marie Skłodowska-Curie și prin evaluarea comparativă a participării ambelor sexe.

Ungerska

A mindenféle tehetséggel szembeni nyitottság megőrzése érdekében olyan általános intézkedéseket kell követni, amelyek – például a női és a férfi kutatók számára egyenlő esélyeknek a Marie Skłodowska-Curie-tevékenységekben való ösztönzésével és a nemek szerinti részvételi arány meghatározásával – segítenek elkerülni a torzulásokat a támogatásokhoz való hozzáférésben.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

(30) întrucât anumite state membre nu supun operaţiunile de asigurare nici unei forme de impozitări indirecte, în timp ce majoritatea le aplică taxe speciale şi alte forme de contribuţii, inclusiv suprataxe destinate unor organisme de compensare; întrucât în statele membre în care sunt percepute aceste taxe şi contribuţii, structura şi rata acestora variază semnificativ; întrucât este necesar să se evite crearea, de către diferenţele existente, a unor distorsiuni ale concurenţei pentru serviciile de asigurare între statele membre; întrucât, sub rezerva unei armonizări ulterioare, aplicarea regimului fiscal, precum şi a altor forme de contribuţii prevăzute de statul membru în care este situat riscul, poate remedia un astfel de inconvenient şi întrucât statele membre sunt responsabile pentru stabilirea modalităţilor destinate să asigure perceperea acestor taxe şi contribuţii;

Ungerska

(30) mivel bizonyos tagállamokban a biztosítási tranzakciók nincsenek a közvetett adóztatás semmilyen formájának alávetve, míg a tagállamok többsége speciális adókat és egyéb járulékfizetési formákat alkalmaz, beleértve a kártalanítási testületek felé befizetendő pótdíjakat; mivel az ilyen adók és járulékok struktúrája és kulcsai jelentősen különböznek azokban a tagállamokban, amelyekben ezeket alkalmazzák; mivel kívánatos megakadályozni azt, hogy e meglévő különbségek a tagállamokban a biztosítási szolgáltatások területén fennálló verseny torzulásához vezessenek; mivel további harmonizációig az adók és a járulékok egyéb rendszere alkalmazásának szabályozása valószínűleg orvosolni fogja ezt a problémát azokban a tagállamokban, amelyekben a kockázatok fennállnak, és a tagállamok feladata intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy ezek az adók és járulékok beszedésre kerüljenek;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

(7) condiţiile de acordare a primei pentru corectarea distorsiunilor rezultând din variaţii sezoniere trebuie să fie precizate corespunzător cu modalităţile de acordare a primei pentru sacrificare.

Ungerska

(7) a szezonalitást csökkentő támogatás folyósításának feltételeit a vágási támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell meghatározni.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

Pentru ţările beneficiare în care importurile de produse alimentare sunt parţial sau total liberalizate, mobilizarea ajutorului comunitar trebuie să fie realizată în coerenţă cu politicile naţionale evitând introducerea unor distorsiuni pe pieţe.

Ungerska

Amennyiben a kedvezményezett országban az élelmiszer importot részlegesen, vagy teljes mértékben liberalizálták, a közösségi segélynek összhangban kell állnia az ország politikájával és nem szabad torzítania a piacot.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

Aceste cerinţe şi metodele pentru prelucrarea armonizată a distorsiunilor sistematice trebuie să fie stabilite de către Comisie conform procedurii prevăzute în art. 12.

Ungerska

Ezeket a követelményeket és a rendszerbeli eltérések harmonizált kezelésének biztosítását szolgáló eljárásokat a Bizottság határozza meg a 12. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Rumänska

5. Comisia va prezenta Consiliului, p`n[ la 31 decembrie 1988, propuneri privind eliminarea sau reducerea riscurilor de distorsiune, evaziune fiscal[ =i fraud[ fiscal[ datorate diversit[\ii sistemelor na\ionale de impozitare a economisirilor =i de control al aplic[rii acestor sisteme.

Ungerska

(5) A Bizottság 1988. december 31-ig javaslatokat nyújt be a Tanácsnak, amelyek célja a megtakarítások adóztatására vonatkozó nemzeti rendszerek és e rendszerek alkalmazása ellenőrzésének különbözőségéből eredő adócsalások, adókijátszások, adókikerülések kockázatainak megszüntetése és csökkentése.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK