Fråga Google

You searched for: vinogradniškega (Slovenska - Tjeckiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Slovenska

Tjeckiska

Info

Slovenska

Precenitev vinogradniškega področja

Tjeckiska

Nadhodnocení ploch vinic

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

etilni alkohol vinogradniškega izvora,

Tjeckiska

ethanol vinného původu,

Senast uppdaterad: 2014-10-19
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

Vina z enim od naslednjih geografskih imen podbalkanskega vinogradniškega območja Rozova Dolina/Pod–Balkanski Rayon:"

Tjeckiska

Vína označená jedním z následujících zeměpisných názvů sub-balkánského vinařského regionu "Rozova Dolina"/Pod-Balkanski Rayon se vkládá tato poznámka pod čarou:

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Slovenska

Vsak znesek, ki presega ta prag na ravni upravičenega vinogradnika ali vinogradniškega podjetja, je v celoti pomoč in ga je treba vrniti v celotnem znesku.

Tjeckiska

Každá částka, která tento práh u vinařů nebo vinařských podniků, kteří jsou příjemci podpory, překročí, představuje jako celek podporu a musí být požadováno její navrácení v plné výši.

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

Regija, ki ima približno 30 000 prebivalcev, se razteza severno od Prage, vključuje velik del zavarovanega podeželskega območja Kokořínsko in leži blizu vinogradniškega območja Mělník.

Tjeckiska

Úvod má asi 30 000 obyvatel, se rozprostírá severně od Prahy, zahrnuje velkou část chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a leží nedaleko mělnické vinařské oblasti.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

Vsak znesek, ki presega ta prag na ravni upravičenega vinogradnika ali vinogradniškega podjetja, je v celoti pomoč in ga mora organizacija proizvajalcev, katere deleže je upravičenec kupil, vrniti.

Tjeckiska

Každá částka, která tento práh u vinařů a vinařských podniků, kteří jsou příjemci podpory, překročí, představuje jako celek podporu a musí být seskupeními producentů, jejichž podíly konečný příjemce získal, navrácena.

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

(a) geografska označba se mora sklicevati na natančno razmejeno proizvodno območje, ki je manjše od celotnega vinogradniškega ozemlja zadevne tretje države;

Tjeckiska

a) dané zeměpisné označení se vztahuje na přesně vymezenou produkční oblast menší než celkové vinařské území dané třetí zemi;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

(27) Po tem odstopanju bi morala biti določena posebna podrobna pravila za Španijo, v skladu s sestavo vinogradniškega sektorja in potrošniških navad, ki se le počasi spreminjajo.

Tjeckiska

(27) Na základě této odchylky musí být stanovena zvláštní prováděcí pravidla pro Španělsko, která zohlední tamější strukturu vinařství a pomalu se měnící spotřebitelské zvyklosti.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

Najmanjša velikost za nekatere upravne regije v državi članici, v katerih povprečna površina vinogradniškega gospodarstva, zasajena z vinsko trto, presega en hektar, pa je lahko 0,3 hektarja, če tako odloči ta država članica;

Tjeckiska

Členský stát však může pro určité územní celky, v nichž průměrná plocha vinic na vinařský podnik přesahuje jeden hektar, stanovit minimální velikost 0,3 hektaru;

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

(2) Namen skupne kmetijske politike je, da se dosežejo cilji, postavljeni v členu 33 Pogodbe, in zlasti, da se na vinogradniško-vinarskem področju stabilizirajo trgi in zagotovi primeren življenjski standard za zadevno kmetijsko prebivalstvo; ti cilji se lahko dosežejo s prilagajanjem virov potrebam, zlasti z izvajanjem politike kakovosti in politike prilagajanja vinogradniškega potenciala.

Tjeckiska

(2) Cílem společné zemědělské politiky je dosažení cílů stanovených v článku 33 Smlouvy, zejména stabilizovat trhy v odvětví vína a zajišťovat zemědělcům v tomto odvětví přiměřenou životní úroveň. Těchto cílů lze dosáhnout přizpůsobením zdrojů potřebám, přičemž toto přizpůsobení spočívá zejména v politice přizpůsobení se produkčnímu potenciálu a politice jakosti.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

(24) Brez poseganja v veljavne nacionalne ukrepe zaradi pravne varnosti ni mogoče, da se na ravni Skupnosti določijo zahteve po izkrčitvi na površinah, ki so bile zasajene v nasprotju z omejitvami, preden je bil objavljen predlog za to uredbo; zaradi boljšega pregleda vinogradniškega potenciala naj bi bile države članice pooblaščene za določeno obdobje, da pozneje določijo položaj takšnih površin, ki so predmet potrebnih pregledov; te poznejše odobritve se lahko razlikujejo glede na okoliščine zadevne zasaditve, zlasti kadar lahko takšna zasaditev vodi k povečanju proizvodnje; v takšnem primeru se lahko proti zadevnim pridelovalcem določijo ustrezne upravne sankcije.

Tjeckiska

(24) Aniž jsou dotčena stávající vnitrostátní opatření, není z důvodu právní jistoty možné požadovat na úrovni Společenství vyklučení v oblastech, které byly osázeny v rozporu s uvedenými omezeními před zveřejněním návrhu tohoto nařízení. Pro lepší kontrolu produkčního potenciálu by mělo být proto na určitou dobu členskému státu umožněno s výhradou nezbytných kontrol dodatečně tyto plochy povolovat. Při dodatečném povolování lze podle okolností dotyčné výsadby činit rozdíly, zejména pokud hrozí, že tato výsadba povede k nárůstu produkce. V tomto případě mohou být dotyčnému producentovi uloženy správní sankce.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

-dejavnosti, namenjene vinu ter proizvodom iz grozdja in vina s poreklom s Portugalske in tudi ostalih držav članic in/ali tretjih držav in tržene na Portugalskem: upravljanje in koordinacija vinogradniškega trga, kontrola in nadzor vinogradniškega sektorja v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo Skupnosti (te dejavnosti črpajo skoraj celoten proračun IVV).

Tjeckiska

-aktivity týkající se bez rozdílu vín a vinařských produktů pocházejících z Portugalska a vín a vinařských produktů pocházejících z jiných členských států a/nebo ze třetích států a uváděných na trh v Portugalsku, a to: řídící a koordinační aktivity vinařského trhu, kontrola a dohled nad odvětvím vinařství v souladu s vnitrostátními předpisy a s předpisy Společenství (činnosti, které zahrnují téměř celý rozpočet IRV).

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

(14) Majhnost vinogradniškega sektorja v Velikem vojvodstvu Luksemburg pomeni, da lahko pristojni organi izvajajo sistematične analizne preglede vseh serij proizvodov, predelanih v vino. Izjave o nameri za obogatitev vina niso nujne, dokler obstajajo enake razmere.

Tjeckiska

(14) V Lucemburském velkovévodství je vzhledem k malému rozsahu vinohradnictví možné, že příslušné orgány systematicky zkontrolují všechny šarže produktů, u kterých probíhá vinifikace. Dokud bude tento stav existovat, není třeba žádné prohlášení o zamýšleném obohacování.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

(1) V skladu s členom 7(2) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom [2] (v nadaljnjem besedilu "Sporazum") Skupnost zagotovi, da se lahko imena vinogradniškega pomena iz Priloge V k Sporazumu uporabljajo kot imena porekla za vina samo za označitev porekla, ki ga to ime navaja.

Tjeckiska

(1) V souladu s čl. 7 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem [2] (dále jen "dohoda") Společenství zajistí, že názvy významné z vinařského hlediska uvedené v příloze V dohody smějí být používány jako označení původu vína pouze pro označování vín daného původu označeného tímto názvem.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Slovenska

ker točka 2.2.3.3.2 poglavja 25 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2676/90 z dne 17. septembra 1990 o določitvi metod Skupnosti za analizo vin [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 60/95 [4], opisuje metodo za analizo vsebnosti žveplovega dioksida v grozdnem soku, s katero se ta snov bolje ekstrahira kakor s prej uporabljeno metodo iz točke 13.4 poglavja 13; ker je lahko posledica tega večja vsebnost skupnega žveplovega dioksida v analiziranem grozdnem soku, ki lahko preseže dopustno mejno vrednost; ker morajo izvajalci zaradi te metode uvesti tehnične spremembe in je treba, da se preprečijo težave pri prodaji grozdnega soka, podaljšati prehodno obdobje, v katerem se lahko analizira vsebnost žveplovega dioksida v grozdnem soku z uporabo doslej uporabljane metode, do konca vinogradniškega leta; ker naj bi bila uporaba te metode za analizo neprekinjena;

Tjeckiska

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 ze dne 17. září 1990, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín [3], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 60/95 [4], popisuje ve své příloze v kapitole 25 bodu 2.2.3.3.2 metodu pro rozbor obsahu oxidu siřičitého v hroznové šťávě, která vede k lepší extrakci této látky než metoda používaná dříve v kapitole 13 bodu 13.4; že toto vede k vyššímu celkovému obsahu oxidu siřičitého v analyzované hroznové šťávě, který může překročit stanovenou mezní hodnotu; že s ohledem na skutečnost, že tato metoda vyžaduje u hospodářských subjektů technologické úpravy, aby se zamezilo obtížím při odbytu hroznové šťávy, by mělo být přechodné období, během něhož obsah oxidu siřičitého může být analyzován pomocí metody používané dříve, prodlouženo až do konce hospodářského roku; že je třeba zamezit jakémukoli přerušení v uplatňování pravidel upravujících tuto metodu rozboru;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovenska

(31) Za boljše upravljanje vinogradniškega potenciala naj države članice ali ustrezne regije pripravijo preglednico takšnega potenciala; kot spodbuda za države članice, da izdelajo takšno preglednico, naj se omeji možnost poznejše odobritve nezakonito zasajenih vinogradov, razširitve pravic do zasaditve in podpore za prestrukturiranje in preusmeritev na tiste države članice, ki so sestavile preglednico; pri regionalnih popisih pa naj se regije, ki so sestavile preglednico, ne izključijo iz upravičenosti do ukrepov za prestrukturiranje in preusmeritev zato, ker druge regije te preglednice niso sestavile; vse regionalne preglednice je treba dokončati do 31. decembra 2001.

Tjeckiska

(31) Pro lepší správu produkčního potenciálu by měly členské státy nebo příslušné regiony sestavit jeho přehled. Na podporu členským státům pro vypracování tohoto přehledu by jim mělo být umožněno dodatečné povolování protiprávně osázených vinařských ploch, rozšíření práv pro výsadbu a podpora pro restrukturalizaci a přeměnu vinic. V případě regionálních přehledů nesmějí být regiony, které přehled vypracovaly, vyloučeny z využívání výhod plynoucích z opatření k dodatečnému povolování, k restrukturalizaci a přeměně vinic kvůli tomu, že jiné regiony tento přehled nevypracovaly. Všechny regionální přehledy musí být však dokončeny do 31. prosince 2001.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK