Fråga Google

You searched for: fjernsynsloven (Svenska - Danska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Danska

Info

Svenska

Paragraf 61–63 i Radio- og fjernsynsloven.

Danska

Radio- og fjernsynslovens § § 61-63.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Paragraf 18 första stycket i Radio- og fjernsynsloven.

Danska

Radio- og fjernsynslovens § 18, stk. 1.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Paragraf 6 a andra stycket i Radio- og fjernsynsloven.

Danska

Radio- og fjernsynslovens § 6 a, stk. 2.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Paragraf 6 e och 6 e femte stycket i Radio- og fjernsynsloven.

Danska

Radio- og fjernsynslovens § § 6 e og 6 e, stk. 5.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Som nämnta i skäl 15 beskrivs kraven på public service-TV närmare i TV2:s stadgar och i Radio- og fjernsynsloven.

Danska

Som beskrevet under betragtning 15, er public service-fjernsynsvirksomheden nærmere specificeret i TV2’s vedtægt og i radio- og fjernsynsloven.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Infördes genom lag nr 1208 av den 27 december 1996 och infogades i paragraf 60 a i 1997 års lydelse av Radio- og fjernsynsloven.

Danska

Indført ved lov nr. 1208 af 27. december 1996 og indføjet i § 60 a i 1997-affattelsen af radio- og fjernsynsloven.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Kommersiella TV-stationers skyldighet att sända program i områden som går utöver ett enda lokalt område fastställs i kapitel 5 i Radio- og fjernsynsloven.

Danska

Forpligtelserne til at sende kommercielle tv-stationer til områder, der går ud over ét lokalt område, er fastlagt i radio- og fjernsynslovens kapitel 5.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Kommissionen noterar att uppgiften att sända public service-program formellt anförtros TV2 genom paragraf 6 a och 6 b i Radio- og fjernsynsloven och TV2:s stadgar.

Danska

Kommissionen bemærker, at den danske radio- og fjernsynslovs § § 6 a og 6 b samt TV2’s vedtægt formelt overdrager public service-fjernsynsopgaven til TV2.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

I paragraf 6 a första stycket i Radio- og fjernsynsloven sägs: ”Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og Internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning.

Danska

I radio- og fjernsynslovens § 6 a, stk. 1, hedder det: »Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Enligt paragraf 6 a tredje stycket i Radio- og fjernsynsloven”finansieres TV2’s public service-virksomhed gennem TV2’s andel af licensafgifterne, gennem indtægter ved reklamering i TV2 samt gennem andre indtægter (...)”.

Danska

Ifølge radio- og fjernsynslovens § 6 a, stk. 3, »finansieres TV2’s public service-virksomhed gennem TV2’s andel af licensafgifterne, gennem indtægter ved reklamering i TV2 samt gennem andre indtægter(..)«.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Public service-uppgiften reglerades under undersökningsperioden 1995–2002 av Lov om radio- och fjernsynsvirksomhed (nedan kallad ”Radio- og fjernsynsloven”) i flera olika lydelser.

Danska

Public service-opgaven var i undersøgelsesperioden fra 1995 til 2002 reguleret i en række forskellige affattelser af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (herefter benævnt»radio- og fjernsynsloven«).

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

(13) Public service-uppgiften reglerades under undersökningsperioden 1995–2002 av Lov om radio-och fjernsynsvirksomhed (nedan kallad%quot%Radio-og fjernsynsloven%quot%) i flera olika lydelser [5].

Danska

(13) Public service-opgaven var i undersøgelsesperioden fra 1995 til 2002 reguleret i en række forskellige affattelser af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed (herefter benævnt"radio-og fjernsynsloven") [5].

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

(84) TV2 har enligt lagen skyldighet att som en tjänst av allmänt intresse%quot%via fjernsyn, radio og Internet el. lign. at sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning%quot%. Som nämnta i skäl 15 beskrivs kraven på public service-TV närmare i TV2:s stadgar och i Radio-og fjernsynsloven.

Danska

(84) TV2 har ifølge loven pligt til som en offentlig tjenesteydelse " via fjernsyn, radio og internet el. lign. at sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning". Som beskrevet under betragtning 15, er public service-fjernsynsvirksomheden nærmere specificeret i TV2’s vedtægt og i radio-og fjernsynsloven.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

(15) Hela TV2-kanalens programutbud anses vara public service [7]. I paragraf 6 a första stycket i Radio-og fjernsynsloven sägs:%quot%Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og Internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations-og ytringsfriheden. (…) Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur.%quot%

Danska

(15) Hele TV2-kanalens programflade anses for at være public service [7]. I radio-og fjernsynslovens § 6 a, stk. 1, hedder det: "Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations-og ytringsfriheden. (…) Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur".

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

(17) Enligt paragraf 6 a tredje stycket i Radio-og fjernsynsloven%quot%finansieres TV2’s public service-virksomhed gennem TV2’s andel af licensafgifterne, gennem indtægter ved reklamering i TV2 samt gennem andre indtægter (...)%quot%.

Danska

(17) Ifølge radio-og fjernsynslovens § 6 a, stk. 3, "finansieres TV2’s public service-virksomhed gennem TV2’s andel af licensafgifterne, gennem indtægter ved reklamering i TV2 samt gennem andre indtægter(..)".

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

(18) Kommersiella TV-stationers skyldighet att sända program i områden som går utöver ett enda lokalt område fastställs i kapitel 5 i Radio-og fjernsynsloven. Kapitel 6 behandlar lokal radio-och TV-verksamhet. De krav som ställs gäller främst utfärdande av tillstånd. De programkrav som ställs på innehavaren av ett sådant tillstånd återfinns i kungörelse (bekendtgørelse) nr 874 om europeiska program och kungörelse nr 1349 om lokal radio-och TV-verksamhet [9]. Enligt dessa kungörelser skall nätverksstationer som har fått ett lokalt sändningstillstånd sända lokala program minst en timme om dagen och producera en avsevärd del av sina program på danska eller för en dansk publik. Eftersom TV3, TV3+ och TvDanmarks kanal 1 sänds på brittiskt sändningstillstånd, gäller dessa regler enbart för TvDanmark2.

Danska

(18) Forpligtelserne til at sende kommercielle tv-stationer til områder, der går ud over ét lokalt område, er fastlagt i radio-og fjernsynslovens kapitel 5. Kapitel 6 omhandler lokal radio-og fjernsynsvirksomhed. De krav, der stilles, drejer sig i alt væsentligt om udstedelse af en tilladelse. De programkrav, der stilles til indehavere af en sådan tilladelse, er fastlagt i bekendtgørelse nr. 874 om europæiske programmer og bekendtgørelse nr. 1349 om lokal radio-og fjernsynsvirksomhed [9]. Ifølge disse bekendtgørelser skal netværksstationer, der har fået en lokal tv-tilladelse, sende lokale programmer i mindst én time om dagen og producere en betydelig del af deres programmer på dansk eller til et dansk publikum. Eftersom TV3, 3+ og TvDanmarks kanal 1 sendes på britisk sendetilladelse, gælder disse regler kun for TvDanmark2.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

(93) För att kunna omfattas av undantaget i artikel 86.2 i EG-fördraget skall public service-uppgiften ha anförtrotts TV2 genom en officiell rättsakt. Kommissionen noterar att uppgiften att sända public service-program formellt anförtros TV2 genom paragraf 6 a och 6 b i Radio-og fjernsynsloven och TV2:s stadgar. Men eftersom det av definitionen i lagen inte framgår tillräckligt klart vilka andra slags verksamhet som skall utföras inom ramen för public service-uppdraget, måste det i förväg ges ett formellt mandat för varje tillkommande verksamhet som TV2 önskar ta upp som public service-verksamhet. Kommissionen noterar att TV2 under undersökningsperioden inte tillhandahöll några sådana andra tjänster utöver sina TV-sändningar i allmänhetens tjänst. Internetsidan med spel m.m. var alltså en kommersiell tjänst, medan den Internetsida som enbart informerade om TV2:s public service-program kan anses ingå i public service-uppgiften eftersom den inte kan skiljas från sändningsverksamheten. Kommissionen drar alltså slutsatsen att public service-uppgiften hade anförtrotts TV2 på ett korrekt sätt.

Danska

(93) For at kunne være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, skal public service-opgaven være overdraget TV2 ved en officiel retsakt. Kommissionen bemærker, at den danske radio-og fjernsynslovs § § 6 a og 6 b samt TV2’s vedtægt formelt overdrager public service-fjernsynsopgaven til TV2. Men eftersom det ikke af definitionen i loven fremgår tilstrækkeligt klart, hvilke andre former for aktiviteter, der må udføres som public service-virksomhed, er det nødvendigt, at der formelt forudgående gives et mandat til enhver yderligere aktivitet, som TV2 ønsker at tage op som public service-aktivitet. Kommissionen bemærker, at TV2 i undersøgelsesperioden ikke udbød nogen sådanne andre tjenesteydelser ud over sin public service-fjernsynsvirksomhed. Internet-siden med spil osv. var således en kommerciel tjenesteydelse, mens den internet-side, der alene informerede brugerne om TV2’s public service-fjernsynsprogrammer, kan anses at indgå i public service-fjernsynsopgaven, da den ikke kan adskilles fra fjernsynsvirksomheden. Kommissionen konkluderer derfor, at public service-opgaven i undersøgelsesperioden var korrekt overdraget til TV2.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK