You searched for: budgetperspektiv (Svenska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Engelska

Info

Svenska

ur ett budgetperspektiv är europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ett specifikt instrument utan egna tillgångar.

Engelska

the european globalisation adjustment fund is, from a budgetary perspective, a special instrument which does not have its own resources.

Senast uppdaterad: 2012-02-29
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

ur ett budgetperspektiv är fonden för justering för globaliseringseffekter ett specialinstrument, eftersom den saknar egna medel.

Engelska

the european globalisation adjustment fund is, from a budgetary perspective, a special instrument, as it does not have its own resources.

Senast uppdaterad: 2012-02-29
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

om man utvärderar nästa år inom eu ur ett budgetperspektiv kan man säga att det lunkar på i jämn takt utan vare sig upp- eller nerförbackar.

Engelska

if the next eu year is evaluated from the point of view of the budget we might say that things are on an even keel, no rises and no falls.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Svenska

3.8 ur den inre marknadens perspektiv samt ur ett budgetperspektiv och ett hälsoperspektiv har enligt kommissionen särskilda skatter och minimiskatter klara fördelar.

Engelska

3.8 the commission argues that from an internal market, budgetary as well as a health point of view, specific and minimum duties have clear advantages.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

för att bygga in ett flerårigt budgetperspektiv i unionens ram för budgetövervakning, bör planeringen av årlig budgetlagstiftning grundas på flerårig finanspolitisk planering med budgetramverket på medellång sikt som utgångspunkt.

Engelska

in order to incorporate the multiannual budgetary perspective of the budgetary surveillance framework of the union, planning of annual budget legislation should be based on multiannual fiscal planning stemming from the medium-term budgetary framework.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

för att bygga in ett flerårigt budgetperspektiv i unionens ramverk för budgetövervakning, bör planeringen av årlig budgetlagstiftning grundas på flerårig finanspolitisk planering med budgetramverket på medellång sikt som utgångspunkt.

Engelska

in order to incorporate the multi-annual budgetary perspective of the budgetary surveillance framework of the union, planning of annual budget legislation should be based on multiannual fiscal planning stemming from the medium-term budgetary framework.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

därför är inrättandet av myndigheten kostnadseffektivt och fullt rättfärdigat ur eu:s budgetperspektiv, även under tillämpning av det konservativa scenariot för potentiella fördelar och sammanhängande kostnader.

Engelska

therefore, even by applying conservative scenarios on the potential benefits and related costs, the establishment of the authority is cost-effective and fully justifiable from the eu budgetary perspective.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

därför är inrättandet av organet kostnadseffektivt och fullt rättfärdigat ur eu:s budgetperspektiv, även under tillämpning av det konservativa scenariot för potentiella fördelar och sammanhängande kostnader.

Engelska

therefore, even by applying conservative scenarios on the potential benefits and related costs, the establishment of the body is cost-effective and fully justifiable from the eu budgetary perspective.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

sammanfattningsvis har särskilda skatter, ur den inre marknadens perspektiv, ett budgetperspektiv och ett hälsoperspektiv, klara fördelar, och ökad flexibilitet bör därför ges till de medlemsstater som i större utsträckning stödjer sig på särskilda punktskatter.

Engelska

in conclusion from an internal market, budgetary as well as a health point of view, specific duties have clear advantages and more flexibility should therefore be provided to those member states that place greater reliance on specific excise duties.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

jag håller med om att vi behöver slå ett slag för livsmedelssäkerheten genom att anpassa den gemensamma jordbrukspolitiken till de nya förhållandena. detta talar för att vi bör säga nej till avskaffandet av marknadsreglerande instrument och till att minska eu:s jordbruksutgifter i ett framtida budgetperspektiv.

Engelska

i agree that the common agricultural policy should be adapted to the new conditions in order to better address the problems of food security, and this is why the removal of instruments which manage markets and a reduction in the level of eu expenditure on agriculture in the future financial perspective should be opposed.

Senast uppdaterad: 2012-02-29
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

några mål, indikatorer, tidsramar och, i synnerhet, något budgetperspektiv med avseende på hur man ska minska antalet människor som hotas av utestängning och fattigdom fram till 2010 har med få undantag inte angivits i konkreta termer.

Engelska

however, targets, indicators, time-frames and, to a large extent, a budgetary perspective as to how to reduce the number of persons threatened by exclusion and poverty risks up to 2010 have, with few exceptions, not been set in concrete terms.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

det är anledningen till att utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har känslan att utan att behörigheten hos övriga berörda utskott ifrågasätts skall all anpassning av den gemensamma jordbrukspolitiken placeras i ett långsiktigt budgetperspektiv som, i vilket fall som helst, måste sträcka sig längre än till 2006 , det år då de nya riktlinjerna skall förhandlas.

Engelska

that is why the committee on agriculture and rural development feels that, without calling into question the powers of the other committees concerned, any adaptation of the cap must take place within a long-term budgetary perspective which must, in any case, go beyond 2006, the year in which new guidelines will have to be negotiated.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

såsom anges i kommissionens rapport har särskilda skatter och minimiskatter, ur den inre marknadens perspektiv, ett budgetperspektiv och ett hälsoperspektiv, klara fördelar, och ökad flexibilitet kan ges till de medlemsstater som i större utsträckning stödjer sig på särskilda punktskatter eller minimiskatter.

Engelska

as stated in the commission report, from an internal market, budgetary as well as a health point of view, specific and minimum duties have clear advantages and more flexibility could be provided to those member states that place greater reliance on specific excise duties or on minimum duties.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

rapporten innehåller en detaljerad beskrivning av budgetutvecklingen och budgetperspektiven i medlemsstaterna och i euroområdet .

Engelska

it provides a detailed description of budgetary developments and prospects at member state level and for the euro area as a whole.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Svenska

därför menar jag att det ur ett budgetperspektiv och ett finansiellt perspektiv väsentligt skulle förbättra eu:s förmåga att effektivt ta itu med frågor som rör klimatförändringen om vi inrättade en specifik ”klimatförändringsfond” eller en särskild budgetpost för detta ändamål.

Engelska

in this respect, therefore, i am arguing that the creation of a specific ''climate change fund'' or a dedicated budget line would significantly improve the eu's capability to effectively address climate change issues from a budgetary and financial perspective.

Senast uppdaterad: 2012-02-29
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

parlamentet betonar att kultur är ett grundläggande element i eu:s identitet. därför är det viktigt att utveckla kulturutbyten och samarbete, både politiskt och ur budgetperspektiv, t.ex. ge nom förstärkt samarbete på bestämda områden.

Engelska

stressing that culture is an essential component of eu identity, parliament attached importance to developing cultural exchanges and cooperation in this field, in both political and budgetary terms, by means of, for example, enhanced cooperation measures.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

1) den makroekonomiska ramens stabilitet, 2) kredibilitet och relevans hos ett program när det gäller attförbättra systemenförförvaltning av offentligafinanser, 3) enhetlig och konsekvent politik för sektorn och den övergripande strategiskaramen, 4) kredibilitet, omfattning ochinsyn när det gäller de sektorsindelade budgetarna, inbegripet ett strategiskt budgetperspektiv på medellång sikt, 5) förekomst av och ändamålsenlighet hos ett statligt system för samordning av sektorer och givare, 6) förekomst av och ändamålsenlighet hos ett system för resultatuppföljning och 7) förekomst av och ändamålsenlighet hos ett program som ska stärka institutionernas kapacitet.

Engelska

(1) the stability of the macroeconomic framework (2) the credibility and relevance of a programme to improve public finance management systems (3) the coherence and consistency of the sector policy and overall strategicframework(4) the credibility, comprehensiveness and transparency of the annual sector budgets, including a medium-term strategic budgeting perspective (5) the existence and effectiveness of a government-led system of sector and donor coordination (6) the existence and effectiveness of a performance monitoring system (7) the existence and effectiveness of a programme to strengthen institutional capacities.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK