You searched for: inhalationskortikosteroider (Svenska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Engelska

Info

Svenska

hos 2 till 5 år gamla patienter kan ansträngningsutlöst bronkkonstriktion vara det dominerande symptomet på bestående astma som kräver behandling med inhalationskortikosteroider.

Engelska

in 2 to 5 year old patients, exercise-induced bronchoconstriction may be the predominant manifestation of persistent asthma that requires treatment with inhaled corticosteroids.

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

en populationsfarmakokinetisk analys visade att inga dosjusteringar behövs för umeklidinium eller vilanterol på grund av ålder, ras, kön, användning av inhalationskortikosteroider eller vikt.

Engelska

a population pharmacokinetic analysis showed that no dose adjustment is required for umeclidinium or vilanterol based on the effect of age, race, gender, inhaled corticosteroid use, or weight.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

sedan 2002 innefattar indikationerna enligt förfarandet för ömsesidigt erkännande också monoterapi med läkemedelsformerna med 4 mg för pediatrisk behandling av lindrig astma i undantagsfall, dvs. när inhalationskortikosteroider inte kan användas.

Engelska

since 2002, the mrp indications also include the monotherapy of 4 mg paediatric formulations in the treatment of mild asthma in exceptional cases, i. e. when inhaled corticosteroids cannot be used.

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

2 till 5 års ålder) med lindrig bestående astma som inte har en aktuell sjukdomshistoria med svåra astmaanfall som har krävt behandling med orala kortikosteroider och som har visat att de inte kan använda inhalationskortikosteroider.

Engelska

2 to 5 year old) with mild persistent asthma who do not have a recent history of serious asthma attacks that required oral corticosteroid use, and who have demonstrated that they are not capable of using inhaled corticosteroids.

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

särskilda fördelar: behandling med inhalationskortikosteroider orsakar mindre adrenokortikal suppression, med snabb återhämtning efter avslutad behandling och färre systemiska biverkningar än vid systemisk kortikosteroidbehandling på grund av begränsad systemisk absorption.

Engelska

discussion of the specific advantages: inhalation corticosteroid therapy causes less adreno-cortical suppression with quick rebound after therapy ends and fewer systemic side effects than systemic corticosteroid therapy because of limited systemic absorption.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

klinisk effekt: monoterapi vid behandling av astma singulair kan också vara ett behandlingsalternativ till en låg dos av inhalationskortikosteroider för patienter (4 mg granulat, tuggtabletter:

Engelska

monotherapy of asthma singulair may also be an alternative treatment option to low-dose inhaled corticosteroids for patients (4 mg og, ct:

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

särskilda fördelar: behandling med inhalationskortikosteroider orsakar mindre adrenokortikal suppression, med snabbare återgång till normal funktion efter avslutad behandling, och färre systemiska biverkningar än vid systemisk kortikosteroidbehandling på grund av begränsad systemisk absorption.

Engelska

discussion of the specific advantages: inhalation corticosteroid therapy causes less adreno-cortical suppression, with more rapid return to normal function after therapy ends, and fewer systemic side effects than systemic corticosteroid therapy because of limited systemic absorption.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

singulair är indikerat som tilläggsbehandling vid behandling av astma hos patienter i åldern 6 månader till 5 år med lindrig till måttlig bestående astma som inte kontrolleras tillräckligt väl av inhalationskortikosteroider och hos vilka korttidsverkande betaagonister ” vid behov ” ger otillräcklig klinisk kontroll av astman.

Engelska

singulair is indicated in the treatment of asthma as add-on therapy in those 6 months to 5 year old patients with mild to moderate persistent asthma who are inadequately controlled on inhaled corticosteroids and in whom “ as-needed” short acting β -agonists provide inadequate clinical control of asthma.

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Svenska

singulair är indikerat som tilläggsbehandling vid behandling av astma hos patienter i åldern 2 till 5 år med lindrig till måttlig bestående astma som inte kontrolleras tillräckligt väl av inhalationskortikosteroider och hos vilka korttidsverkande betaagonister ” vid behov ” ger otillräcklig klinisk kontroll av astman.

Engelska

singulair is indicated in the treatment of asthma as add-on therapy in those 2 to 5 year old patients with mild to moderate persistent asthma who are inadequately controlled on inhaled corticosteroids and in whom “ as-needed” short acting β -agonists provide inadequate clinical control of asthma.

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Svenska

11 singulair är indikerat som tilläggsbehandling vid behandling av astma hos patienter i åldern 6 månader till 5 år med lindrig till måttlig bestående astma som inte kontrolleras tillräckligt väl av inhalationskortikosteroider och hos vilka korttidsverkande betaagonister ” vid behov ” ger otillräcklig klinisk kontroll av astman.

Engelska

add-on use singulair is indicated in the treatment of asthma as add-on therapy in those patients with mild to moderate persistent asthma who are inadequately controlled on inhaled corticosteroids and in whom “ as-needed” short acting β -agonists provide inadequate clinical control of asthma, in patients aged 6 months to 5 years.

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

chmp godkände därför följande föreslagna indikation för 4 mg tuggtabletter och 4 mg oralt granulat: ” singulair kan också vara ett behandlingsalternativ till en låg dos av inhalationskortikosteroider för 2 till 5 år gamla patienter med lindrig bestående astma som inte har en aktuell sjukdomshistoria med svåra astmaanfall som har krävt behandling med orala kortikosteroider och som har visat att de inte kan använda inhalationskortikosteroider.

Engelska

therefore, the chmp agreed with the following proposed indication for 4mg chewable tablets and 4mg oral granules: “ singulair may also be an alternative treatment option to low-dose inhaled corticosteroids for 2 to 5 year old patients with mild persistent asthma who do not have a recent history of serious asthma attacks that required oral corticosteroid use, and who have demonstrated that they are not capable of using inhaled corticosteroids”

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

singulair kan också vara ett behandlingsalternativ till en låg dos av inhalationskortikosteroider för 2 till 5 år gamla patienter med lindrig bestående astma som inte har en aktuell sjukdomshistoria med svåra astmaanfall som har krävt behandling med orala kortikosteroider och som har visat att de inte kan använda inhalationskortikosteroider (se avsnitt 4. 2).

Engelska

singulair may also be an alternative treatment option to low-dose inhaled corticosteroids for 2 to 5 year old patients with mild persistent asthma who do not have a recent history of serious asthma attacks that required oral corticosteroid use, and who have demonstrated that they are not capable of using inhaled corticosteroids (see section 4.2).

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

tilläggsbehandling vid behandling av astma hos patienter med lindrig till måttlig, bestående astma som inte fått fullgod kontroll med inhalationskortikosteroider och hos vilka korttidsverkande betaagonister ” vid behov ” ger otillräcklig klinisk kontroll av astman; som ett behandlingsalternativ till en låg dos av inhalationskortikosteroider för patienter med lindrig, bestående astma som inte har en aktuell sjukdomshistoria med svåra astmaanfall som krävt behandling med orala kortikosteroider och som visat att de inte kan använda inhalationskortikosteroider; förebyggande av astma hos barn där den dominerande komponenten är ansträngningsutlöst bronkkonstriktion.

Engelska

treatment of asthma as add-on therapy in patients with mild to moderate persistent asthma who are inadequately controlled on inhaled corticosteroids and in whom “ as-needed” short acting β -agonists provide inadequate clinical control of asthma; as an alternative treatment option to low-dose inhaled corticosteroids for patients with mild persistent asthma who do not have a recent history of serious asthma attacks that required oral corticosteroid use, and who have demonstrated that they are not capable of using inhaled corticosteroids; prophylaxis of asthma in paediatric patients in which the predominant component is exercise-induced bronchoconstriction.

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

• singulair kan också vara ett behandlingsalternativ till en låg dos av inhalationskortikosteroider för 2 till 5 år gamla patienter med lindrig bestående astma som inte har en aktuell sjukdomshistoria med svåra astmaanfall som har krävt behandling med orala kortikosteroider och som har visat att de inte kan använda inhalationskortikosteroider (se avsnitt 4. 2).

Engelska

• singulair may also be an alternative treatment option to low-dose inhaled corticosteroids for 2 to 5 year old patients with mild persistent asthma who do not have a recent history of

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

bakgrundsinformation singulair och synonymer, 4 mg, tuggtabletter och orala granulat, är en leukotrien- 1- receptorantagonist som används som tilläggsbehandling (samtidigt med inhalationssteroider), som behandlingsalternativ till en låg dos av inhalationskortikosteroider samt som förebyggande behandling vid ansträngningsutlöst bronkkonstriktion (sammandragning av luftvägarna).

Engelska

background information singulair and associated names, 4mg, chewable tablets and oral granules, is a leukotriene-1 receptor antagonist used for the add-on treatment (concomitantly with inhaled steroids), as alternative monotherapy to low-dose inhaled corticosteroids, and to prevent exercise-induced bronchoconstriction.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

syfte: inhalationskortikosteroid för behandling av allergisk lungsjukdom.

Engelska

purpose: inhalation corticosteroid for control of allergic pulmonary disease.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

bronchitol har dock använts i kliniska studier tillsammans med standardbehandlingar för cystisk fibros såsom mukolytika, antibiotika (inklusive tobramycin och kolistimetatnatrium), bronkodilaterare, pankreasenzymer, vitaminer, inhalationskortikosteroider och systemiska kortikosteroider samt analgetika.

Engelska

however, bronchitol has been used in clinical studies in conjunction with standard cystic fibrosis therapies such as mucolytics, antibiotics (including tobramycin and colistimethate sodium), bronchodilators, pancreatic enzymes, vitamins, inhaled and systemic corticosteroids, and analgesics.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK