Fråga Google

You searched for: koronarintervention (Svenska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Engelska

Info

Svenska

Koronarintervention

Engelska

Coronary intervention

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Perkutan koronarintervention (PCI)

Engelska

Percutaneous coronary intervention (PCI)

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

För koronarintervention, se avsnitt 4.4.

Engelska

For coronary intervention see section 4.4.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Som antikoagulantia till patienter som genomgår perkutan koronarintervention (PCI).

Engelska

An anticoagulant in patients undergoing percutaneous coronary intervention (PCI).

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Tabell 4 visar effektresultaten hos patienter som genomgått perkutan koronarintervention (PCI).

Engelska

In Table 4 the efficacy results of patients undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) are presented.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Prasugrels farmakokinetik är likartad hos friska försökspersoner, patienter med stabil ateroskleros och patienter som genomgår perkutan koronarintervention.

Engelska

Prasugrel’s pharmacokinetics are similar in healthy subjects, patients with stable atherosclerosis, and patients undergoing percutaneous coronary intervention.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Svenska

STEMI patienter som planerades genomgå primär koronarintervention kunde randomiseras inom 12 timmar efter symtomens uppträdande utan kännedom om koronaranatomin.

Engelska

Patients with STEMI within 12 hours of symptoms and planned for primary PCI could be randomised without knowledge of coronary anatomy.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Svenska

C: observerad som mindre vanlig vid förebyggande av aterotrombotiska händelser efter akut koronarsyndrom (efter perkutan koronarintervention)

Engelska

C: observed as uncommon in prevention of atherothrombotic events in patients after an ACS (following percutaneous coronary intervention)

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Kengrexal ska administreras av en läkare med erfarenhet av antingen akut kranskärlsvård eller av koronarintervention och är avsett för specialiserad användning inom akut- och sjukhusvård.

Engelska

Kengrexal should be administered by a physician experienced in either acute coronary care or in coronary intervention procedures and is intended for specialised use in an acute and hospital setting.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Bivalirudins farmakokinetiska egenskaper har utvärderats och funnits vara linjära hos patienter som genomgår perkutan koronarintervention (PCI) och patienter med AKS.

Engelska

The pharmacokinetic properties of bivalirudin have been evaluated and found to be linear in patients undergoing Percutaneous Coronary Intervention and in patients with ACS.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Svenska

För patienter som får behandling med perkutan koronarintervention (PCI): Om den senaste subkutana dosen enoxaparinnatrium gavs mindre än 8 timmar före ballongvidgning är ytterligare dosering inte nödvändig.

Engelska

For patients managed with percutaneous coronary intervention (PCI): If the last enoxaparin sodium subcutaneous administration was given less than 8 hours before balloon inflation, no additional dosing is needed.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Om perkutan koronarintervention (PCI) utförs under behandlingen med eptifibatid ska infusionen fortgå i 20-24 timmar efter PCI i sammanlagt högst 96 timmar.

Engelska

If Percutaneous Coronary Intervention (PCI) is performed during eptifibatide therapy, continue the infusion for 20-24 hours post-PCI for an overall maximum duration of therapy of 96 hours.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Svenska

Om perkutan koronarintervention (PCI) utförs under behandling med eptifibatid ska infusionen fortgå i 20-24 timmar efter PCI i sammanlagt högst 96 timmar.

Engelska

If Percutaneous Coronary Intervention (PCI) is performed during eptifibatide therapy, continue the infusion for 20-24 hours post-PCI for an overall maximum duration of therapy of 96 hours.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Svenska

Den farmakoinvasiva strategin bestod i tidig fibrinolytisk behandling med en bolusdos tenecteplas samt ytterligare trombocythämmande och antikoagulationsbehandling följt av angiografi inom 6-24 timmar eller s.k. rescue koronarintervention.

Engelska

The pharmaco-invasive strategy consisted of early fibrinolytic treatment with bolus tenecteplase and additional antiplatelet and anticoagulant therapy followed by angiography within 6-24 hours or rescue coronary intervention.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Om en patient ska genomgå perkutan koronarintervention (PCI) ska ofraktionerat heparin (UFH) ges under PCI enligt gällande praxis med hänsyn tagen till patientens potentiella blödningsrisk inklusive tidpunkten för senast intagna fondaparinuxdos (se avsnitt 4.4.).

Engelska

If a patient is to undergo percutaneous coronary intervention (PCI), unfractionated heparin (UFH) as per standard practice should be administered during PCI, taking into account the patient’s potential risk of bleeding, including the time since the last dose of fondaparinux (see section 4.4).

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Possia, givet tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), är indicerat för prevention av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt [NSTEMI] eller ST-höjningsinfarkt [STEMI]) inklusive patienter som behandlas medicinskt och patienter som behandlas med perkutan koronarintervention (PCI) eller kranskärlskirurgi (CABG).

Engelska

Possia, co-administered with acetylsalicylic acid (ASA), is indicated for the prevention of atherothrombotic events in adult patients with Acute Coronary Syndromes (unstable angina, non ST elevation Myocardial Infarction [NSTEMI] or ST elevation Myocardial Infarction [STEMI]); including patients managed medically, and those who are managed with percutaneous coronary intervention (PCI) or coronary artery by-pass grafting (CABG).

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Patienter med riskfaktorer (t. ex. hypertoni, hyperlipidemi, diabetes) eller tidigare hjärtsjukdom (t. ex. tidigare perkutan koronarintervention, dokumenterad kransartärsjukdom) bör noggrant monitoreras med avseende på kliniska tecken eller symtom som tyder på hjärtdysfunktion så som bröstsmärtor, andfåddhet och diafores.

Engelska

Patients with risk factors (e.g. hypertension, hyperlipidaemia, diabetes) or a history of cardiac disease (e.g. prior percutaneous coronary intervention, documented coronary artery disease) should be monitored carefully for clinical signs or symptoms consistent with cardiac dysfunction such as chest pain, shortness of breath, and diaphoresis.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Patienterna hade akuta koronara syndrom med måttlig till hög risk för instabil angina (UA), icke-ST- höjningsinfarkt (NSTEMI) eller ST-höjningsinfarkt (STEMI) och som behandlades med perkutan koronarintervention (PCI).

Engelska

Patients had ACS with moderate to high risk UA, NSTEMI, or STEMI and were managed with PCI.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Om en patient ska genomgå perkutan koronarintervention (PCI) ska ofraktionerat heparin (UFH) ges under PCI enligt lokal praxis med hänsyn tagen till patientens potentiella blödningsrisk inklusive tidpunkten för senast intagna fondaparinuxdos (se avsnitt 4.4.).

Engelska

If a patient is to undergo percutaneous coronary intervention (PCI), unfractionated heparin (UFH) as per local practice should be administered during PCI, taking into account the patient’s potential risk of bleeding, including the time since the last dose of fondaparinux (see section 4.4).

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Svenska

Efient, givet tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), är indicerat för förebyggande behandling av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akuta koronara syndrom (dvs instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) eller ST-höjningsinfarkt (STEMI) som genomgår primär eller fördröjd perkutan koronarintervention (PCI).

Engelska

Efient, co-administered with acetylsalicylic acid (ASA), is indicated for the prevention of atherothrombotic events in adult patients with acute coronary syndrome (i.e. unstable angina, non-ST segment elevation myocardial infarction [UA/NSTEMI] or ST segment elevation myocardial infarction [STEMI]) undergoing primary or delayed percutaneous coronary intervention (PCI).

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK