Fråga Google

You searched for: verktygstipsens (Svenska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Engelska

Info

Svenska

Se verktygstipsen och "Vad är det här?" informationen för den första kryssrutan

Engelska

See the tooltip and what's this information for the first checkbox

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

Verktygstipsen tillhandahåller information om den delade resursens namn, monteringsplatsen, användare och grupp, inloggningsnamn, filsystem, diskanvändning och ledigt diskutrymme. Om den delade resursen är oåtkomlig, anges det i verktygstipset.

Engelska

The tooltips provide information about the share name, the mount point, the user and group, the login, the file system, the disk usage, and the free disk space. If the share is inaccessible, this will be indicated in the tooltip.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Ställ in tid för visning av bokstav som redan gissats låter dig öka eller minska tiden som verktygstipset för bokstav som redan gissats visas. Verktygstipset är en ruta som visas när du försöker med en bokstav som redan gissats. Vissa vill inte se den en lång stund, medan barn behöver tid för att förstå den och därför behöver ställa in visningen till en längre tid.

Engelska

Time for displaying the Already Guessed Letter tooltip allows you to increase or decrease the time for displaying the Already Guessed Letter tooltip. This tooltip is a label which appears when you tried a letter that was already tried. Some people will want not to see it for long while children will need time to understand it and thus will need to set the display for a longer duration.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Om markerad, läser & kpresenter; upp texten för verktygstipset som dyker upp för varje grafisk komponent förutom komponentens text.

Engelska

When checked, & kpresenter; will speak the popup tool tip for each widget in addition to the text of the widget.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

Öppna dialogrutan Välj färg genom att klicka på den mörkblå A ikonen till höger om verktygsraden Text (ikonen har verktygstipset Färg...) eller välj menyn Text och klicka på Färg..., och ändra färgen till blå.

Engelska

Open the Select Color dialog by clicking on the dark blue A icon on the right side of the Text toolbar (this icon has a Color... tooltip) or choose the Text menu and then click on Color... and change the color to blue.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Den här kolumnen visar statistik över in - och utmatning för varje process. Verktygstipset tillhandahåller följande information: Lästa teckenAntal byte som den här aktiviteten har orsakat läsning av från lagringsenheter. Det är helt enkelt summan av alla byte som processen har angivit till read () och pread (). Det omfattar saker som tty- inmatning, och påverkas inte av om verklig fysisk diskaktivitet krävdes (läsningen kan ha hanterats av sidcachen). Skrivna teckenAntal byte som den här aktiviteten har orsakat, eller kommer att orsaka, skrivning av till disk. Liknande varningar som för lästa tecken gäller också här. Systemanrop för att läsaAntal inmatningsåtgärder för läsning, dvs. systemanrop som read () och pread (). Systemanrop för att skrivaAntal utmatningsåtgärder för skrivning, dvs. systemanrop som write () och pwrite (). Verkligt antal lästa byteAntal byte som processen verkligen orsakade hämtning av från lagringsnivån. Skapas på nivån submit_ bio (), så det är noggrant för blockbaserade filsystem. Det kanske inte ger rimliga värden för NFS - och CIFS- filsystem. Verkligt antal skrivna byteEtt försök att räkna antal byte som processen orsakade sändning av till lagringsnivån. Det görs vid tiden då sidor markeras som ändrade. Teknisk information: Data samlas in från / proc / * / io och dokumenteras ytterligare i filerna Documentation/ accounting och Documentation/ filesystems/ proc. txt i kärnans källkod.

Engelska

This column shows the IO statistics for each process. The tooltip provides the following information: Characters ReadThe number of bytes which this task has caused to be read from storage. This is simply the sum of bytes which this process passed to read() and pread(). It includes things like tty IO and it is unaffected by whether or not actual physical disk IO was required (the read might have been satisfied from pagecache). Characters WrittenThe number of bytes which this task has caused, or shall cause to be written to disk. Similar caveats apply here as with Characters Read. Read SyscallsThe number of read I/ O operations, i. e. syscalls like read() and pread(). Write SyscallsThe number of write I/ O operations, i. e. syscalls like write() and pwrite(). Actual Bytes ReadThe number of bytes which this process really did cause to be fetched from the storage layer. Done at the submit_bio() level, so it is accurate for block-backed filesystems. This may not give sensible values for NFS and CIFS filesystems. Actual Bytes WrittenAttempt to count the number of bytes which this process caused to be sent to the storage layer. This is done at page-dirtying time. The number in brackets shows the rate at which each value is changing, determined from taking the difference between the previous value and the new value, and dividing by the update interval. Technical information: This data is collected from / proc/ */ io and is documented further in Documentation/ accounting and Documentation/ filesystems/ proc. txt in the kernel source.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Dokumentationen ger den huvudsakliga informationen du behöver för att börja spela. Läs verktygstipsen och statusradens meddelanden för att komplettera informationen här. Ett kapitel förklarar hur nya skal skapas för & kappname;.

Engelska

This documentation gives the major information you need to start playing. Please read the tooltips and the status bar messages to complete your information. A chapter explains how to create new skins for & kappname;

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

Om markerad, läser & kspread; upp texten för verktygstipset som dyker upp för varje grafisk komponent förutom komponentens text.

Engelska

When checked, & kspread; will speak the popup tool tip for each widget in addition to the text of the widget.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

Anger det ursprungliga verktygstipset för ikonen i brickan

Engelska

Sets the initial tooltip for the tray icon

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Svenska

... att genom att visa verktygstipset inne i en trädkarta syns en lista med namn för hierarkin av rektanglar som musen hålls över? Värden i listan kan väljas genom att klicka med höger musknapp.

Engelska

... that waiting for the tool tip inside of a tree map shows the list of names of the nested rectangles the mouse pointer is over? Items from this list can be selected by pressing the right mouse button.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

Visa verktygstips Om kryssrutan är markerad visas ett verktygstips när muspekaren hålls över huvudrutan. Verktygstipset visar enhetens genomströmningshastighet under en viss tid.

Engelska

Show tooltips If this checkbox is enabled a tooltip is shown when you hold the mouse cursor on the main Frame. The tooltip shows the throughput rate of the device during a particular time.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

På samma sätt är det bra för överblicken att låta alla rektanglar åtminstone ha ett namn, som också upptar utrymme. Det finns ett alternativ att alltid tvinga fram utrymme för namn, eller bara visa namn när det finns tomt utrymme tillgängligt. I det senare fallet, kan verktygstipsen som visas när musen hålls över ett objekt en stund, vara till stor hjälp. De visar information om objektet som musen pekar på, tillsammans med överliggande objektförhållanden upp till rotobjektet i trädkartan.

Engelska

Similar, it is good for a better overview to let all rectangles at least have its name as label, taking space, too. It is an option to always force space for labels, or only to draw labels when empty space is available. In the latter case, the tool tips appearing when the mouse is kept over an item for some time, can help a lot. They show information for the item the mouse is currently over, together with its parent relations up to the root item of the tree map.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

En annan synlig indikering att aktiviteter loggas är & ktimetracker; s ikon i systembrickan. När en aktivitet pågår, rör sig ikonens sekundvisare. Om du håller musen på ikonen, visas namnet på den pågående aktiviteten med ett verktygstips. Om mer än en aktivitet pågår, skiljs aktivitetsnamnen åt med kommatecken i verktygstipset.

Engelska

Another visual clue of logging activity is the & ktimetracker; system tray icon. When a task is active, the second hand in the icon moves. If you rest the mouse pointer over this icon, the name of the active task will display in a tooltip. If more than one task is active, the task names in the tooltip are separated by commas.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

Dokumentationen ger bara den huvudsakliga informationen du behöver för att börja spela. Läs verktygstipsen och statusradens meddelanden för att komplettera informationen här.

Engelska

This documentation gives only the major information you need to start playing. Please read the tooltips and the status bar messages to complete your information.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Definierar verktygstipset för ett fält i dialogrutan. Elementet är bara text.

Engelska

Defines the tooltip for a field in the dialog. This element is text-only.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Dokumentinformationen visas i & konqueror; s filbläddrare som ett verktygstips. Verktygstipsen dyker upp och visar innehållet i en fil medan du flyttar musen över filens ikon.

Engelska

This document information will be displayed in the & konqueror; file browser as a tooltip. The tooltips are pop-ups that show the contents of a file when you move your mouse over the file icon.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

Observera: Verktygstips visar metadata från fotografier och Digikam i farten, när musen flyttas över objekt. Det kan vara användbart när objekt ska markeras. Verktygstips visas i albumkatalogvyn, albumikonvyn, kamerans ikonvy, bakgrundskön och miniatyrbildsraden. Du kan ställa in verktygstipsens innehåll och använt teckensnitt med Digikams inställningsdialogruta.

Engelska

Note: tooltips show photograph and digiKam metadata on the fly, as the mouse moves over items. This can be useful when selecting items. Tooltips are displayed in the album folder view, album icon view, camera icon view, batch queue list, and thumb bar. From the digiKam configuration dialog, you can customize the contents of these tooltips and the fonts used.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Här kan du ställa in en viss tid som tipsmeddelandet och verktygstipset med "redan gissat" visas.

Engelska

Here you can set the display times for hints and the "Already Guessed" tooltip.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

Se verktygstipsen och "Vad är det här?" informationen för den första sidans fält

Engelska

See the tooltip and what's this information for the first page fields

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

Om två eller flera filer med samma namn (som finns i olika kataloger) är öppna, så läggs lt; 2gt; till sist i namnet, och så vidare. Verktygstipset för filen visar hela namnet, inklusive sökvägen, och låter dig därmed välja den önskade filen.

Engelska

If two or more files with the same name (located in different folders) are open, the names of the second will be prepended lt; 2gt; and so on. The tool-tip for the file will display its full name including the path, allowing you to choose the desired one.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK