You searched for: marknadsfragmentering (Svenska - Estniska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Estniska

Info

Svenska

för att uppnå bättre resultat på innovationsområdet måste man emellertid ta itu med orsakerna till den marknadsfragmentering som för närvarande förhindrar spridningen av ny teknik.

Estniska

et saavutada paremaid tulemusi uuenduste alal, tuleb kõrvaldada turu killustumise põhjused, mis käesoleval hetkel takistavad uute tehnoloogiate levikut.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

en annan prioritering är att se till att idéer snabbt når marknaden, genom att undanröja flaskhalsar som dyr patentering, marknadsfragmentering, långsamt standardiseringsarbete och brist på kompetens.

Estniska

tähelepanu keskendatakse ka sellele, et aidata ideedel kiiresti turule jõuda, kõrvaldades kitsaskohad, nagu kulukas patentimine, turu killustatus, standardite kehtestamise aeglus ning oskuste puudumine.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

1.4 kommissionens meddelande om e-tillgänglighet presenterar de viktigaste prioriteringarna för att undvika marknadsfragmentering och i stället främja minskade klyftor och ekonomisk tillväxt i denna sektor.

Estniska

1.4 komisjoni teatises e-juurdepääsetavuse kohta on välja toodud peamised prioriteedid, mida tuleks kaaluda ja käsitleda turu killustumise vältimiseks ning suurema ühtlustamise ja majanduskasvu edendamiseks kõnealuses sektoris.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Svenska

för närvarande innebär beskattningsskillnaderna en marknadsfragmentering som medför kraftigt ökade bilpriser och som tvingar biltillverkarna att producera och sälja olika versioner av samma modell i de olika länderna enbart av skatteskäl, utan att kunna dra nytta av de skalfördelar som en helt genomförd inre marknad skulle innebära och till nackdel för konsumenterna.

Estniska

turu killustatus fiskaalses plaanis avaldab tugevat survet sõiduautode lõplikule hinnale, mis sunnib tootjaid tootma ja müüma vastavalt liikmesriigile sama mudeli erinevaid versioone puhtalt maksudega seotud põhjustel. see tähendab, et tootjatel ei ole võimalik ära kasutada toimiva siseturu võimaldatavat mastaabisäästu ning sellest ei ole kasu ka tarbijatele.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

4.2.2 Ökad konkurrenskraft för bilindustrin på en mer integrerad inre marknad. för närvarande innebär beskattningsskillnaderna en marknadsfragmentering som medför kraftigt ökade bilpriser och som tvingar biltillverkarna att producera och sälja olika versioner av samma modell i de olika länderna enbart av skatteskäl, utan att kunna dra nytta av de skalfördelar som en helt genomförd inre marknad skulle innebära och till nackdel för konsumenterna. hög registreringsskatt minskar dessutom benägenheten att köpa en ny bil, vilket innebär att bilparken inte förnyas med renare och säkrare fordon i önskvärd utsträckning.

Estniska

4.2.2 konkurentsivõimelisemat autotööstust integreeritumal siseturu. turu killustatus fiskaalses plaanis avaldab tugevat survet sõiduautode lõplikule hinnale, mis sunnib tootjaid tootma ja müüma vastavalt liikmesriigile sama mudeli erinevaid versioone puhtalt maksudega seotud põhjustel. see tähendab, et tootjatel ei ole võimalik ära kasutada toimiva siseturu võimaldatavat mastaabisäästu ning sellest ei ole kasu ka tarbijatele. lisaks on kõrgetel autoregistreerimismaksudel üldiselt negatiivne mõju uue auto ostmise otsusele, mis omakorda aeglustab kasutuses olevate autode väljavahetamist keskkonda vähem saastavate ning ohutumate sõiduautode vastu, samuti keskkonnasäästlikkuse paranemist, kuna autod on suur co2 heitmete allikas.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

4.2.3 Ökad miljömässig hållbarhet, eftersom bilarna står för en stor del av koldioxidutsläppen. i detta sammanhang kan understrykas att de två tidsfrister som föreskrivs i förslaget för omstrukturering av registreringsskatten och vägtrafikskatten på grundval av koldioxidutsläppen inte är slumpmässigt valda utan i viss utsträckning symboliska. 2008 inleds kyotoperioden och 2010 skall, enligt rådets och parlamentets förhoppningar, koldioxidutsläppen från nya fordon uppgå till högst 120 g/km.4.3 eesk anser för övrigt att direktivets mål endast kan uppnås om medlemsstaterna strikt tillämpar dess riktlinjer och rekommendationer, utan avvikelser som kan öka den redan mycket stora marknadsfragmenteringen eller – ännu värre – öka skattebördan för bilisterna.

Estniska

4.2.3 sellega seoses tuleb rõhutada, et ettepanekus määratud kaks tähtaega registreerimismaksu ja aastase liiklusmaksu ümberstruktureerimiseks süsinikdioksiidi heitmete osas ei ole juhuslikud, vaid teatud mõttes sümboolsed — aastal 2008 algab kyoto kohustuste periood ning nõukogu ja euroopa parlament loodavad, et aastal 2010 jäävad uute sõidukite co2 heitmed alla 120 g/km.4.3 samuti on euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee veendunud, et kõnealuse direktiivi eesmärke on võimalik saavutada vaid juhul, kui liikmesriigid tõlgendavad juhiseid ja soovitusi usaldusväärselt ja erinevusteta, sest erinevused võivad suurendada juba niigi ülemäärast turu killustatust või halvemal juhul ikkagi suurendada sõiduautode omanike maksukoormust.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

4.4.1 en ökning av innovationsförmågan på eu-nivå kräver enligt kommitténs mening en omedelbar nedmontering av de hinder som hämmar dess spridning över gränserna. att eu%quot%underpresterar%quot% i fråga om innovationer är, vid sidan av det otillfredsställande arbetsmarknadsläget, en av de avgörande faktorerna bakom den långsamma produktivitetstillväxten i eurozonen. för att uppnå bättre resultat på innovationsområdet måste man emellertid ta itu med orsakerna till den marknadsfragmentering som för närvarande förhindrar spridningen av ny teknik.

Estniska

4.2.2 emsk juhib tähelepanu sellele, et bürokraatia vähendamise teema ei ole suunistes leidnud piisavat tähelepanu. seetõttu rõhutatakse veelkord euroopa liidu kava olulisust parema õigusloome jaoks, kuid komitee tunneb puudust selgest üleskutsest liikmesriikidele bürokraatia lihtsustamiseks meetmete võtmiseks (nt maksusüsteemi lihtsustamine). sama kehtib ka õigusloome kohta euroopa liidu tasandil ning selle riikliku rakendamise kohta. mitte üksnes sujuvad otsustusprotsessid, vaid ka lihtsustatud menetlused vähendaksid kulutusi ning riikide eelarvete koormust.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

det framgår också av dessa kontroll-, utvärderings- och samrådsverksamheter, samt av olika oberoende undersökningar, särskilt undersökningen om de kulturella och kreativa näringarnas entreprenörsdimension, att dessa sektorer står inför gemensamma utmaningar, nämligen den snabba förändringen till följd av övergången till digital teknik och globaliseringen, marknadsfragmenteringen på grund av den språkliga mångfalden, svårigheter att få tillgång till finansiering, komplexa administrativa förfaranden och brist på jämförbara data, vilka alla kräver insatser på unionsnivå.

Estniska

samuti kinnitavad seired, hindamised ja arutelud ning lisaks ka mitmesugused sõltumatud uuringud (eelkõige kultuuri- ja loomemajanduse ettevõtlusmõõtme uuring), et kultuuri- ja loomesektorid seisavad silmitsi ühiste probleemidega, nimelt kiired muutused digitehnoloogiale ülemineku ja üleilmastumise tõttu, turu killustumine mitmekeelsuse tõttu, raskused rahastamisvahenditele juurdepääsul, keerukad haldusmenetlused ja võrreldavate andmete vähesus, mis kõik nõuavad meetmeid liidu tasandil.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

4.3 eesk anser för övrigt att direktivets mål endast kan uppnås om medlemsstaterna strikt tillämpar dess riktlinjer och rekommendationer, utan avvikelser som kan öka den redan mycket stora marknadsfragmenteringen eller – ännu värre – öka skattebördan för bilisterna.

Estniska

4.3 samuti on euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee veendunud, et kõnealuse direktiivi eesmärke on võimalik saavutada vaid juhul, kui liikmesriigid tõlgendavad juhiseid ja soovitusi usaldusväärselt ja erinevusteta, sest erinevused võivad suurendada juba niigi ülemäärast turu killustatust või halvemal juhul ikkagi suurendada sõiduautode omanike maksukoormust.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK