Fråga Google

You searched for: asylprövningsdirektivet (Svenska - Maltesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Maltesiska

Info

Svenska

10. I meddelandet om ett enda förfarande [3] beskrivs varför EU bör arbeta för ett enda förfarande. Enligt skyddsdirektivet [4] skall medlemsstaterna bedöma fakta och omständigheter i en ansökan om internationellt skydd på exakt samma sätt, oavsett om ärendet rör flyktingstatus eller subsidiärt skydd. I meddelandet behandlas även eventuella brister i skyddet av sådana sökande som inte omfattas av garantierna i asylprövningsdirektivet. Enligt meddelandet är de största fördelarna med ett enda förfarande hastighet, effektivitet och högre kvalitet på besluten.

Maltesiska

10. Il-Komunikazzjoni dwar Proċedura Waħda [3] tispjega għaliex l-UE għandha tieħu passi biex tinħoloq Proċedura Waħda. Id-Direttiva ta'Kwalifika [4] tobbliga lill-Istati Membri biex jevalwaw il-fatti u ċ-ċirkostanzi li għandhom x’jaqsmu ma'applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali bl-istess mod eżatt sew għall-istatus ta'refuġjat kif ukoll għall-protezzjoni susssidjarja. Il-Komunikazzjoni tisħaq ukoll fuq id-differenza fil-livell ta'protezzjoni għal dawk l-applikanti għal protezzjoni internazzjonali li ma humiex koperti mill-garanziji tad-Direttiva tal-Proċeduri dwar l-Ażil. Il-Kommunikazzjoni ssemmi l-vantaġġi ewlenin f’dak li għandu x’jaqsam ma'ħeffa, effiċjenza u titjib fil-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jistgħu jinkisbu mill-Proċedura Waħda għall-UE.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

1. Den första fasen i det gemensamma europeiska asylsystemet avslutades den 1 december 2005 då man antog rådets direktiv 2005/85 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla flyktingstatus (asylprövningsdirektivet). [1] I Haagprogrammet av den 4-5 november 2004 upprepade Europeiska rådet att ”syftet med det gemensamma europeiska asylsystemet under dess andra etapp kommer att vara fastställandet av ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig ställning för dem som beviljas asyl eller subsidiärt skydd”. Europeiska rådet uppmanade även till att inrätta lämpliga strukturer som inbegriper medlemsstaternas nationella asylmyndigheter för att underlätta praktiskt och aktivt samarbete om tre huvudsakliga mål. För det första att införa ett enda förfarande inom hela EU, för det andra att gemensamt sammanställa, bedöma och använda information om ursprungsländer samt för det tredje att ta itu med de särskilda påfrestningar på asylsystemen och mottagningskapaciteten som bland annat kan bero på geografisk belägenhet. Enligt Haagprogrammet skall dessa strukturer, på grundval av en utvärdering, omvandlas till ett europeiskt kontor för stöd till alla former av samarbete mellan medlemsstaterna om det gemensamma europeiska asylsystemet.

Maltesiska

1. Bl-adozzjoni fl-1 ta'Diċembru 2005 tad-Direttiva tal-Kunsill 2005/85 dwar l-istandards minimi għall-proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar ta'l-istat ta'refuġjat [1] (Id-Direttiva dwar il-Proċeduri għall-Għoti ta'Ażil), tlestiet l-ewwel fażi tas-Sistema Komuni Ewropea ta'l-Ażil. Fil-Programm ta'l-Aja ta'l-4 u l-5 ta'Novembru 2004, il-Kunsill Ewropew saħaq li l-għanijiet tat-tieni fażi tas-Sistema Komuni Ewropea dwar l-Ażil se jkunu t-twaqqif ta'proċedura komuni dwar l-ażil u status komuni għal dawk li jkunu ngħataw ażil jew protezzjoni sussidjarja. Il-Kunsill Ewropew talab ukoll għat-twaqqif ta'strutturi xierqa li jkunu jinvolvu lis-servizzi nazzjonali ta'ażil ta'l-Istati Membri, bil-għan li titħaffef il-kooperazzjoni prattika u kollaborattiva biex jintlaħqu tliet għanijiet: il-kisba ta'Proċedura Waħda madwar l-UE kollha; il-ħidma b’mod konġunt għall-ġbir, l-evalwazzjoni u l-applikazzjoni ta'l-Informazzjoni dwar il-Pajjiż ta'Oriġini (COI); u t-titjib tal-mod kif l-Istati Membri jistgħu jaħdmu flimkien biex jindirizzaw pressjonijiet partikolari fuq is-sistemi ta'l-ażil jew il-kapaċitajiet ta'lqugħ li jiġu minn fatturi bħal ma huma l-pożizzjoni ġeografika. Il-Programm ta'l-Aja jgħid li dawn l-istrutturi għandhom jevolvu, fuq il-bażi ta'evalwazzjoni, f’uffiċċju ta'appoġġ Ewropew għal kull forma ta'kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fir-rigward tas-Sistema Komuni Ewropea ta'Ażil.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Samarbete om information om ursprungslandet bör ha tre huvudsakliga mål på kort till medellång sikt: att utarbeta gemensamma riktlinjer om framtagning av information om ursprungslandet, att utarbeta en gemensam portal för medlemsstaternas databaser med information om ursprungslandet samt annan relevant information, att nå en pragmatisk lösning på de översättningssvårigheter som medlemsstaterna ställs inför när de skall hantera information om ursprungslandet från olika källor. Det här arbetet bör på längre sikt leda till att man så småningom utvecklar en EU-databas med information om ursprungsländer. --15. Parallellt med samarbetet om information om ursprungslandet (men separerat i sak) kommer kommissionen att börja utarbeta en gemensam förteckning över säkra ursprungsländer enligt artikel 29 i asylprövningsdirektivet. Förteckningen skall utarbetas med hjälp av kommissionens delegationer i tredje land och rapporter från medlemsstaternas diplomatiska beskickningar. Ökat samarbete och samordning mellan medlemsstaterna och kommissionen på området är väsentligt och bidrar till information som är korrekt, konsekvent och pålitlig.

Maltesiska

Il-kooperazzjoni dwar is-COI għandu jkollha tliet għanijiet ewlenin għal perjodu ta'żmien medju: It-twaqqif ta'linji ta'gwida komuni dwar il-produzzjoni tas-COI. It-twaqqif ta''portal komuni'għad-databases tas-COI kif ukoll informazzjoni rilevanti oħra Soluzzjoni prammatika għad-diffikultajiet ta'traduzzjoni li jiltaqgħu magħhom l-Istati Membri meta jkollhom x'jaqsmu ma'informazzjoni dwar is-COI li tkun ġejja minn sorsi differenti. Ir-riżultat ta'dawn l-attivitajiet għandhom iwasslu, għat-tul, għall-iżvilupp fil-futur ta'database tas-COI għall-UE. --15. Għall-integrazzjoni tal-kooperazzjoni fir-rigward ta'l-informazzjoni dwar il-pajjiżi ta'l-oriġini (is-COI) (għalkemm qed tiġi ttrattata attività sostanzjalment distinta), il-Kummissjoni se tibda'l-ħidma meħtieġa biex tħejji lista minima komuni ta'pajjiżi ta'oriġini sikuri kif previst fl-Artikolu 29 tad-Direttiva dwar il-Proċeduri għall-Ażil. Fit-tħejjija ta'lista bħal din, il-Kummissjoni se tuża l-informazzjoni pprovduta mid-delegazzjonijiet tagħha stess f’pajjiżi terzi, kif ukoll rapporti mħejjija mir-rappreżentazzjonijiet diplomatiċi ta'l-Istati Membri. Kooperazzjoni u koordinazzjoni mtejba bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni f’dan il-qasam se jkunu essenzjali u se jikkontribwixxu għall-preċiżjoni, il-konsistenza u l-kredibilità ta'l-informazzjoni.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Verksamheten med ett enda förfarande bör inriktas på följande: Kontrollera vilka förändringar som krävs i medlemsstaternas förvaltningspraxis för att genomföra den första etappen. Bedöma hur man kan förbättra asylsystemens kvalitet och effektivitet genom att låta ett enda beslut omfatta samtliga skyddsskäl. Ta fram goda metoder för resursförvaltningen inom ramen för det enda förfarandet genom kostnadsjämförelser och samarbetsprojekt. Arbetet skall ligga till grund för att utarbeta lagstiftning så att de enligt asylprövningsdirektivet gemensamma garantierna för asylsökande även tillämpas på dem som ansöker om subsidiärt skydd. -

Maltesiska

L-attivitajiet għal Proċedura Waħda għandu jkollhom l-għan li: Jidentifikaw fejn għandu jsir tibdil fil-prattika amministrattiva ta'l-Istati Membri biex ikunu implimentati l-istrumenti ta'l-ewwel fażi. Jevalwaw kif il-kwalità u l-effiċjenza ta'sistemi ta'ażil ikunu jistgħu jittejbu billi jiddaħħlu l-possibbiltajiet kollha għall-protezzjoni f’deċiżjoni waħda. Jidentifikaw l-aħjar prattiċi għall-ġestjoni tar-riżorsi fi Proċedura Waħda, anki permezz ta'tqabbil ta'spejjeż involuti u eżerċizzji ta'ġemellaġġ. Ir-riżultati ta'dawn l-attivitajiet ikunu ta'tagħrif għal azzjoni leġiżlattiva, b’mod partikolari biex ikun żgurat li, mill-anqas, il-garanziji maqbula kif applikabbli għal talbiet għal status ta'refuġjat fid-Direttiva dwar il-Proċeduri ta'Ażil ikunu jgħoddu wkoll għal applikazzkjonijiet għal protezzjoni sussidjarja. -

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK