Fråga Google

You searched for: underleverantören (Svenska - Maltesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Maltesiska

Info

Svenska

I fall som innefattar kontrakt med underleverantörer får exportdeklarationen även inges till det tullkontor som är behörigt på den plats där underleverantören är etablerad.

Maltesiska

F'każi li jinvolvu sub-kuntratti, id-dikjarazzjoni ta'l-esportazzjoni tista'wkoll tkun ippreżentata fl-uffiċċju doganali kompetenti għall-post fejn is-sub-kuntrattur ikun stabbilit.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Detta gäller särskilt om större delen av konstruktionsutvecklingen, tillverkningen, provningen eller andra kritiska processer utförs hos underleverantören eller leverantören.

Maltesiska

Dan japplika b’mod partikolari jekk il-parti ewlenija tal-iżvilupp, manifattura, ittestjar ta’ disinn jew proċess kruċjali ieħor tkun tinsab għand is-sottokuntrattur jew il-fornitur.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Stödmottagarenanordnar projektlednings-mötenen gångvar ellervarannan månad,i vilka den centrala finansierings- och upphandlingsenheten, Europeiska kommissionens delegation och underleverantören deltar.

Maltesiska

Il-benefiċjarjujorganizzalaqgħatdwaril-ġestjoni talproġett fuq bażi ta’ kull xahar jew kullxahrejnlifihomjipparteċipawis-CFCU, id-Delegazzjonital-KEul-kontrattur.S’issa l-EUSG għadu maattendix dawnil-laqgħat.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats och inspektioner, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering enligt programmet.

Maltesiska

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta' awditjar, abbażi ta' dokumenti u kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, fuq il-benefiċjarji tal-għotjiet, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li jkunu rċevew fondi tal-Unjoni taħt il-Programm.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ges befogenhet att på grundval av handlingar och genom kontroller på plats granska alla bidragsmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som har tagit emot medel från unionen inom ramen för programmet.

Maltesiska

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa tal-awditjar, fuq il-bażi tad-dokumenti u verifiki fuq il-post, fir-rigward tal-benefiċjarji kollha tal-għotja, il-kuntratturi u sottokuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni skont il-Programm.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionen, dess företrädare och revisionsrätten ska ha rätt att utföra revisioner på grundval av handlingar och utföra kontroller på plats iförhållande till alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer eller annan tredje part som erhållit EU-finansiering.

Maltesiska

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri huma b'dan mogħtija s-setgħa li jagħmlu tverifiki, fuq il-bażi ta’dokumenti u fuq il-post, fir-rigward tal-benefiċjarji kollha tal-għotja, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u partijiet terzi oħra li rċevew fondi tal-Unjoni.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och på plats, hos alla bidragsmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering inom ramen för Horisont 2020.

Maltesiska

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa tal-awditjar, abbażi ta' dokumenti u fuq il-post, fuq il-benefiċjarji tal-għajnuna finanzjarja, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha, li rċevew fondi tal-Unjoni taħt Orizzont 2020.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

I tillämpliga fall uppgifter om de företag, underleverantörer eller producenter i efterföljande led som sagt upp arbetstagare samt om berörda sektorer och kategorier av berörda stödmottagare fördelade efter kön och åldersgrupp.

Maltesiska

l-identifikazzjoni, fejn huwa applikabbli, tal-intrapriżi li keċċew lill-impjegati, il-fornituri jew il-produtturi aktar 'l isfel fil-katina tal-produzzjoni, is-setturi, u l-kategoriji ta’ benefiċjarji speċifikati mqassma skont is-sess u l-grupp tal-etajiet;

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha rätt att utföra granskningar av handlingar och kontroller på plats hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit EU-finansiering enligt denna förordning.

Maltesiska

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandhom ikollhom is-setgħa ta' verifika, abbażi ta' dokumenti u fuq il-post, fuq il-benefiċjarji tal-għotja, il-kuntratturi u s-subkuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Om så krävs för genomförandet av åtgärden får de anlita tredje parter, inklusive underleverantörer, för att utföra arbete inom åtgärden, eller utnyttja resurser som ställs till förfogande av tredje parter genom naturabidrag enligt villkoren i bidragsavtalet.

Maltesiska

Fejn ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, jistgħu jsejħu lil partijiet terzi, inkluż subkuntratturi, biex iwettqu ħidma taħt l-azzjoni jew jistgħu jużaw riżorsi magħmula disponibbli minn partijiet terzi permezz ta’ kontribuzzjonijiet in natura, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-għotja.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Tredje parter som inte är underleverantörer får utföra arbete inom åtgärden i enlighet med de villkor som fastställs i bidragsavtalet.

Maltesiska

Partijiet terzi minbarra subkuntratturi jistgħu jwettqu ħidma taħt l-azzjoni skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-għotja.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering inom ramen för denna förordning.

Maltesiska

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa li jwettqu verifika, abbażi ta' dokumenti kif ukoll fil-post, fuq il-benefiċjarji ta' għotjiet, il-kuntratturi u s-subkuntratturi kollha li jkunu rċevew fondi tal-Unjoni skont dan-ir-Regolament.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionen, dess företrädare och revisionsrätten ska ha rätt att granska stödjande handlingar och utföra kontroller på plats hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering inom ramen för programmet.

Maltesiska

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta’ awditjar, abbażi ta’ dokumenti u kontrolli fuq il-post, fuq il-benefiċjarji, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni skont il-Programm LIFE.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av både handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering inom ramen för programmet.

Maltesiska

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa tal-awditjar, fuq il-bażi ta' dokumenti u fuq il-post, fuq il-benefiċjarji ta' għotjiet, il-kuntratturi u s-subkuntratturi kollha li jkunu rċevew fondi tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

arbetstagare en person som utför arbete, oavsett om det är tillfälligt eller stadigvarande, om det liknar ett anställningsförhållande, även personal som arbetar för leverantörer och underleverantörer.

Maltesiska

“ħaddiem” ifisser kwalunkwe persuna li tagħmel xogħol, kemm jekk b’mod regolari kif ukoll b’mod temporanju, fil-kuntest ta’ relazzjoni ta’ impjieg inkluż il-persunal li jaħdem għal kuntratturi u sottokuntratturi;

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare, underleverantörer och andra tredjeparter som erhållit unionsfinansiering enligt den här förordningen.

Maltesiska

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandhom ikollhom is-setgħa ta’ verifika, abbażi ta' dokumenti u verifiki fuq il-post, fuq il-benefiċjarji, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u partijiet terzi oħrajn kollha li rċevew fondi tal-Unjoni skont dan ir-Regolament.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

underleverantör

Maltesiska

sottokuntrattur

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Svenska

anbud som inlämnats av europeiska anbudsgivare som anlitar underleverantörer eller experter i AVS-staterna.

Maltesiska

offerti ippreżentati minn appaltaturi Ewropew b'sub-kuntratturi jew esperti ACP.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Svenska

Om kontoavsändaren anlitar en underleverantör ska

Maltesiska

Meta l-kunsinnatur in konto juża kuntrattur:

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Svenska

Buteljeringsföretag – som köper PET för sina flasktillverkande/omvandlande underleverantörers räkning (”hard tolling”) eller förhandlar fram PET-priset för dessas räkning (”soft tolling”).

Maltesiska

il-bottiljaturi - li jixtru l-PET għall-konvertituri/produtturi tal-fliexken subkontrattati tagħhom (hard tolling) jew jinnegozjaw il-prezz li bih il-konvertitur subkontrattat u/jew il-produttur tal-flixkun se jakkwista l-PET (soft tolling).

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK