Fråga Google

You searched for: nangagsabi (Tagalog - Potawatomi)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tagalog

Potawatomi

Info

Tagalog

At ang buong karamihan ay nangagtaka, at nangagsabi, Ito kaya ang Anak ni David?

Potawatomi

IcI caye'k nishInape'k kimamkate'ntumwuk, otI cI kikItwut; ConI wiotI we'kwIsmukot iukwanIn Te'pItun?

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

Datapuwa't ang mga iba'y nanganglilibak na nangagsabi, Sila'y puno ng bagong alak.

Potawatomi

AnItcI okinaptotwawan kItwuk, kotIsI nInwuk Omoshkne'shkakwnawa wshkI shomnapo.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At nangagsabi, Sinabi ng taong ito, Maigigiba ko ang templo ng Dios, at muling itatayo ko sa tatlong araw.

Potawatomi

OtI cI kikItwuk, OtIsI otI kikIto, NtakshkIton e'wipnactoian okIc nume'okumuk Kshe'mIne'to, icI ntakishton nsokwnukuk.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong.

Potawatomi

IcI pInI, anIt we'npie'ke'cIk nInwuk otI KikItwuk; otI nInI; pcIkikito.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

Datapuwa't nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, Dapat muna kaming magsitalima sa Dios bago sa mga tao.

Potawatomi

IwcI Pitu, ipi kipe'kanse'cIk nwakancIk kinkwe'twawan, otI okinawan Kshe'mIne'to sI wusimI nta‘te'pwe'twamIn, icI nInwuk.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

Nang magkagayo'y nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus, at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon?

Potawatomi

IcI e'kipie'naskakot ni e'knomowacIn ni CisusIn nshukI, otI cI okikon, TInicI ninan kaocI ianwakIt e'wisakitInkIt?

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At pagdating nila sa Capernaum, ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo, at nangagsabi, Hindi baga pinagbabayaran ng inyong guro ang kalahating siklo?

Potawatomi

IcI kapiawat Ke'paniumuk; kiwe'tapnukuk maocIckate'k shonia, kipie' naskawawan ni PituIin, otI okinawan, ConI ke'knomakwie'k otupIsin i maocIcke'wun?

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

Nang magkagayo'y nagsisuhol sila sa mga lalake, na nangagsabi, Narinig naming siya'y nagsalita ng mga salitang kapusungan laban kay Moises at sa Dios.

Potawatomi

OkinokanawancI, nInwun e'wikItnIt nkinotwamIn otI, e'pcIknonat ni MosusIn, ipi ni Kshe'mIne'ton.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At nangagharap ng mga saksing sinungaling, na nangagsabi, Ang taong ito'y hindi naglilikat ng pagsasalita ng mga salitang laban dito sa dakong banal, at sa kautusan:

Potawatomi

Ipi okipie'nawan, waknoshkacmacIk otI kikItwuk, otI nInI co ponkikitosi e'pcItshItuk otI panakwuk nume'okumuk, ipi i tpakwnuke'wun.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At sila'y nagsiparoon sa mga pangulong saserdote at sa mga matanda, at nangagsabi, Kami ay nangagpanata sa ilalim ng mahigpit na sumpa, na hindi titikim ng anoman hanggang sa mapatay namin si Pablo.

Potawatomi

IcI okipie'naskawawan nkcI me'matmoncIn, ipi nakanse'cIk, kikItwuk, otI nkikItmIn, pnatsiwnunuk nkIshiamIn, kishpIn pwansukIt Pan, e'pwamshu wisne'iak,

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kaniya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo?

Potawatomi

IcI ni opmitakaimIn shiw wikwamuk kipie'n, okipie'kon, Te'pe'nmiak, ConukwnI, kiswe'pnIsin we'onuk minkan shi kItkanuk, TInipinukwe' we'cpiamkuk mIcImishkwIn?

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

Na nangagsabi naman, Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit.

Potawatomi

OtI cI ke'iapI okikowan, Ke'nIni tshI nInituk tacI we'cnipwoie'k shpumuk e'napie'k? OtI nasap Cisus, kaocI otapnImakoie'k shpumuk; iw nasap ke'shI piat kashu wapme'k shpumuk kashu shiat.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At kanilang pinakinggan siya hanggang sa salitang ito; at sila'y nangagtaas ng kanilang tinig, at nangagsabi, Alisin sa lupa ang isang gayong tao: sapagka't hindi marapat na siya'y mabuhay.

Potawatomi

OkipsItwawancI, nashcI otI kakItnIt. kiwishkwe'we'ksik, ipi otI kikItwuk, Macinuk, otI e'shwe'psIt nInI, shotI kik; cosupite'ntakwsIsi e'wi pmatsIt.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kaniya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo, at nangagsabi, Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? at sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito?

Potawatomi

Pic cI kapitike't shi kcI-nume'okumkok, ki kcI me'matmocIk ipi ki oke'ctaosunmwan kinIshInape'k, kipie'naskakon, me'kwa e'ie'kinomake't, otI cI okinawan, TInipi we'tnumIn, otI wishkIswun otI e'shIcke'n? We'ni cI ke' kaminkon otI wishkIswun?.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At sila, nang kanilang marinig ito, ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Dios, at nangagsabi, Oh Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat, at ng lahat ng nangasa mga yaon:

Potawatomi

IwcI i kanotmowat, mamawI okiwawinawan Kshe'mIne'ton, otI kItwuk Te'pe'nke'n Kin Kshe'mIne'to, KawshIton kishuk, ipi kI, ipi kcIkum, ipi caye'k pic iukwan e'te'k.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At pagdating sa kaniyang sariling lupain, ay kaniyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga, ano pa't sila'y nangagtaka, at nangagsabi, Saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan, at ng ganitong mga makapangyarihang gawa?

Potawatomi

IcI win kapiat e'citnukie't okiknomowan shiw otInume'okumkomwak, okimamkate'nmawan, ipi kikItwuk; TInipicI otI nInI we'tnuk npwakawun, ipi notI kcItotmonIn.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

Nang magkagayo'y nagsilapit sa kaniya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, Bakit kami at ang mga Fariseo ay nangagaayunong madalas, datapuwa't hindi nangagaayuno ang mga alagad mo?

Potawatomi

IcI e'kipianIt Can ke'knomowacIn; kItwun; TacI ninan, ipi ki Pe'nIsiuk we'cpwawisniak mce'shuk; kicI ke'knomocIk coponwisnIsik.

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tagalog

At ang lahat ng sa kaniya'y nakarinig ay namangha, at nangagsabi, Hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito? at sa ganitong nasa ay naparito siya, upang sila'y dalhing gapos sa harap ng mga pangulong saserdote.

Potawatomi

KicI caye'k kanotwacuk kimamkate'ntumwuk, ipi otI kikItwuk, ConI wi otI kanshonacat ni kawawitmInIt otI Noswun, shi Cinose'ne'muk, ipi shotI we'c piat e'witkopnat ipi e'wisha’otuwat ni kcI me'matmoncIn?

Senast uppdaterad: 2012-05-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK