You searched for: antikonkurenčními (Tjeckiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tjeckiska

Engelska

Info

Tjeckiska

Šéf ecb wim duisenberg odpověděl brilantně, když zatahal německého osla za jeho „protievropský“ ocas a uvedl, že euro je ohrožováno schröderovými antikonkurenčními akcemi.

Engelska

ecb chief wim duisenberg responded brilliantly, pinning an aanti-european@ tail on the german donkey by proclaiming that the euro was threatened by schroeder's anti-competitive actions.

Senast uppdaterad: 2015-05-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

(124) podpory jsou neslučitelné s obecnými zásadami. tiscalinet tvrdí, že podmínky poskytování podpory na restrukturalizaci nejsou splněny, zejména protože plán ambition 2005 neobsahuje dostatečná vyvážení na ochranu hospodářské soutěže. tiscalinet zdůrazňuje narušení hospodářské soutěže vyvolané podporou francouzského státu, pokud se jedná o trh s přístupem k vysokorychlostnímu internetu. tiscalinet tvrdí, že ft je schopen rozsáhle investovat do určitých složek sítě, do reklamního rozpočtu, což využívá wanadoo. navíc wanadoo nemusel postupovat větší aktiva a nadále využívá příjmy ze žlutých stránek a také ze sítě obchodních agentur ft. tiscalinet rovněž zdůraznil, že strategie uvedená ft, zejména pokud se jedná o uvedení smíšené zjednodušené veřejné nabídky k nákupu a výměně, směřující k akciím wanadoo ze dne 11. března 2004, má za následek nechat vyžívat ft daňovou podporu, kterou by nemohl využívat bez podpůrných opatření státu. tiscali se kromě toho ve svém dopise ze dne 5. dubna 2004 zaměřuje na antikonkurenční strategii, ustanovenou na trhu s dsl ve francii díky počáteční podpoře francouzského státu.

Engelska

(124) the aid is incompatible with the guidelines. tiscalinet maintains that the conditions for the granting of restructuring aid are not met, inter alia because the ambition 2005 plan does not contain sufficient compensatory measures to safeguard competition. it refers to the distortions of competition brought about by the french state's support in the case of the high-speed internet access market. it maintains that france télécom is able to invest heavily in certain aspects of the network, using advertising monies, which benefits wanadoo. moreover, wanadoo has not had to dispose of major assets and continues to benefit from yellow pages income and from france télécom's commercial agency network. tiscalinet also points out that the strategy introduced by france télécom, notably as regards the launch of the simplified mixed public purchase and exchange offer concerning wanadoo's shares of 11 march 2004, had the effect of enabling france télécom to benefit from fiscal aid which it would not have received without the state's support measures. tiscali draws attention, moreover, in its letter of 5 april 2004 to the anticompetitive strategy introduced in the dsl market in france thanks to the initial aid from the french state.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

má-li se eu stát nejdynamičtější ekonomikou na světě, není důležité pouze vyvíjet nové technologie, nýbrž je důležité také podporovat jejich rychlé šíření. je proto nutné vytvořit vhodný rámec podmínek v oblasti politiky hospodářské soutěže, který by usnadnil převod technologií na třetí strany. v oblastech, v nichž jsou vyvíjeny inovační technologie – a strojírenství v evropě se často zaměřuje na vedlejší trhy – není vhodné používat tržní limity, které rády aplikují evropské úřady pro hospodářskou soutěž za účelem stanovení konkrétních antikonkurenčních účinků.3.3.4 daně a financování

Engelska

4.5 as an industry in transition, mechanical engineering is evolving rapidly from an industry focused on products to a "value/access provider", integrating an ever-increasing service content and providing total solutions to its customers. this major challenge, which is key to maintaining sustainable growth and a strong position on world markets, has to be met by appropriate eu policies.the eesc hopes that the commission will take its recommendations into account as well as all the appropriate measures, leading europe to what, according to its president mr barroso, is one of its commission's main priorities, namely making the lisbon strategy a reality.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tjeckiska

(220) s cílem zajistit dodržování těchto ustanovení byla přijata dvě opatření. na jedné straně se francie zavázala, že nechá kontrolovat po dobu čtyř let dosahované průměrné roční marže v jednotlivých dílčích odvětvích, aby zabránila možnosti použití antikonkurenčních cen. na druhé straně, na základě jiného závazku, budou po stejnou dobu podstatně omezeny akviziční operace podniku v evropském hospodářském prostoru, aniž by se radikálně vylučovaly operace menšího rozsahu. tato opatření se týkají jedině odvětví transport. tato aktivita skupiny alstom totiž zaznamenala málo výjimečných ztrát a dosahované marže zůstaly na uspokojivé úrovni. velká většina podpory je tedy určena na restrukturalizaci jiných odvětví podniku. tato dvě opatření jsou zaměřena na to, aby bylo zajištěno, že skupina alstom nepoužije podporu v odvětví transport, aby financovala antikonkurenční cenovou politiku nebo rozsáhlou politiku externího růstu na úkor konkurentů. vzhledem k výše uvedenému je komise toho názoru, že podpory, nehledě na jejich velikost, se omezují na minimum nezbytné pro obnovení dlouhodobé životaschopnosti podniku, a poznamenává, že v souladu s pokyny je příspěvek soukromého sektoru velmi významný.

Engelska

(220) two measures have been taken in order to ensure that these provisions are complied with. firstly, france has undertaken to monitor annual average margins, by subsector, for four years so as to remove any possibility of predatory pricing. secondly, france has undertaken that corporate acquisitions within the european economic area will be substantially restricted during the same period, without ruling out entirely acquisition transactions that are modest in scale. these measures apply solely to the transport sector. alstom’s transport sector has suffered few exceptional losses, and margins have remained satisfactory. the bulk of the aid is therefore intended for the restructuring of other divisions within the company. these two measures are intended to ensure that the aid will not be used by alstom in the transport sector to finance predatory pricing policies or a major external growth policy to the detriment of competitors. in view of the above, the commission considers that, despite its volume, the aid is limited to the strict minimum needed to restore the long-term viability of the firm and notes that the private contribution is very significant, as required by the guidelines.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

3.5.1 zejména v této souvislosti by si ehsv přál, aby se pozornost komise zaměřila na nutnost posílení iniciativ omezujících přílišnou koncentraci v průmyslu, která by mohla poškodit pluralismus a rozmanitost a která by mohla mít ještě závažnější účinky tam, kde se zavádějí nové technologie, protože by mohla záporně ovlivňovat výrobu a distribuci. ehsv by rád upozornil na potřebu zajištění autorských práv a boj proti pirátství a rovněž potřebu konsolidace zdrojů, které by čelily jistým antikonkurenčním praktikám.

Engelska

3.5.1 in this context, the eesc wishes in particular to draw the commission's attention to the need to strengthen initiatives to prevent too much concentration in the industry, which could harm pluralism and diversity and which could prove even more damaging where new technologies are being introduced, as this could be detrimental to production and distribution. the eesc also wishes to highlight the need to ensure that copyright is protected and to combat piracy, while consolidating resources for countering certain anti-competitive practices.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

ehsv by rád upozornil na potřebu zajištění autorských práv a boj proti pirátství a rovněž potřebu konsolidace zdrojů, které by čelily jistým antikonkurenčním praktikám.

Engelska

the eesc also wishes to highlight the need to ensure that copyright is protected and to combat piracy, while consolidating resources for countering certain anti-competitive practices.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

tiscali se kromě toho ve svém dopise ze dne 5. dubna 2004 zaměřuje na antikonkurenční strategii, ustanovenou na trhu s dsl ve francii díky počáteční podpoře francouzského státu.

Engelska

tiscali draws attention, moreover, in its letter of 5 april 2004 to the anticompetitive strategy introduced in the dsl market in france thanks to the initial aid from the french state.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

na jedné straně se francie zavázala, že nechá kontrolovat po dobu čtyř let dosahované průměrné roční marže v jednotlivých dílčích odvětvích, aby zabránila možnosti použití antikonkurenčních cen.

Engelska

firstly, france has undertaken to monitor annual average margins, by subsector, for four years so as to remove any possibility of predatory pricing.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

tato dvě opatření jsou zaměřena na to, aby bylo zajištěno, že skupina alstom nepoužije podporu v odvětví transport, aby financovala antikonkurenční cenovou politiku nebo rozsáhlou politiku externího růstu na úkor konkurentů.

Engelska

these two measures are intended to ensure that the aid will not be used by alstom in the transport sector to finance predatory pricing policies or a major external growth policy to the detriment of competitors.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

tiscali se kromě toho ve svém dopise ze dne 5. dubna 2004 zaměřuje na antikonkurenční strategii, ustanovenou na trhu s dsl ve francii díky počáteční podpoře francouzského státu.

Engelska

tiscali draws attention, moreover, in its letter of 5 april 2004 to the anticompetitive strategy introduced in the dsl market in france thanks to the initial aid from the french state.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

i kdyby však opatření fungovala, jak mají, není obrana obchodu pravděpodobně namířena převážně proti antikonkurenčním obchodním praktikám.

Engelska

but, even if the measures worked as supposed, the majority of trade defense measures are probably not directed against anti-competitive business practices.

Senast uppdaterad: 2015-05-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

mnozí lidé tvrdí, že tyto problémy jsou nutnou cenou za zajištění, aby se firmy nezapojovaly do antikonkurenčního chování nebo nedostávaly dotace, které křiví obchod.

Engelska

many say that these problems are the price to be paid for ensuring that companies do not engage in anti-competitive behavior, or receive trade-distorting subsidies.

Senast uppdaterad: 2015-05-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

při absenci pravidel mezinárodní konkurence, jež by zabránila predátorským cenám a dalším antikonkurenčním aktivitám, je obrana obchodu druhou nejlepší možností.

Engelska

in the absence of international competition regulations to prevent predatory pricing and other anti-competitive activities, trade defenses are a second-best option.

Senast uppdaterad: 2015-05-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

tento „závod na samé dno“ antikonkurenčních opatření vyvolá korespondující „závod na samý vrchol“ evropského ekonomického růstu.

Engelska

this "race to the bottom" in anti-competitive measures will spark a corresponding "race to the top" in european growth rates.

Senast uppdaterad: 2015-05-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tjeckiska

zdaleka nejpoužívanějším nástrojem jsou přitom antidumpingová cla, jejichž cílem je uvalit restrikce na společnosti, které se chovají antikonkurenčně.

Engelska

by far the most widely used instrument are anti-dumping duties aimed at imposing some restraint on companies that behave in an anti-competitive way.

Senast uppdaterad: 2015-05-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

každá osoba nebo podnik, který byl poškozen antikonkurenčním jednáním popsaným v tomto případu, se může obrátit na soudy členských států a požadovat odškodnění.

Engelska

any person or firm affected by anti-competitive behaviour as described in this case may bring the matter before the courts of the member states and seek damages.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

sbližování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže mezi orgány pro hospodářskou soutěž je účinné, pouze pokud se jedná o klasické případy antikonkurenčních praktik (jako jsou kartely a klamavá reklama).

Engelska

harmonisation of competition legislation and cooperation between competition authorities are only effective in dealing with conventional cases of anti-competitive practices (such as cartels and misleading adverts).

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

stanoví náklady a výnosy pro jednotlivé služby (nebo skupiny služeb) s využitím příslušné metodiky nákladů, jak požaduje regulační subjekt, s cílem určit potenciálně antikonkurenční stanovení cen (křížové dotace, dravá tvorba cen a stanovení nadměrných cen).

Engelska

state costs and revenues for individual services (or groups of services) using the relevant cost methodology, as required by the regulatory body, to identify potentially anti-competitive pricing (cross-subsidies, predatory pricing and excessive pricing).

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

v oblastech, v nichž jsou vyvíjeny inovační technologie – a strojírenství v evropě se často zaměřuje na vedlejší trhy – není vhodné používat tržní limity, které rády aplikují evropské úřady pro hospodářskou soutěž za účelem stanovení konkrétních antikonkurenčních účinků.

Engelska

when an innovative technology is developed – and mechanical engineering in europe is often specialized in niche markets - the use of market thresholds, as favoured by european competition authorities for the purpose of determining specific anti-competitive effects, is inappropriate.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

výbor upozorňuje na postupy nadnárodních podniků v odvětvích špičkových technologií, které spočívají v získávání malých a středních podniků a inženýrů s portfoliem patentů inovujících podniků spíše než s licencemi, jež by rovněž mohly být přiznány konkurenci; směřuje to k využívání patentů a ostatních titulů průmyslového vlastnictví k monopolizujícím a antikonkurenčním strategiím.

Engelska

the committee again draws attention to the practices of multinationals operating in high-technology sectors, consisting of acquiring smes and engineers with the innovative companies' portfolios of patents, rather than licences which could also be granted to competitors, the aim being to use the patents and other industrial property rights in pursuit of monopolist, anti-competitive strategies.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK