Fråga Google

You searched for: valcárcela (Tjeckiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tjeckiska

Engelska

Info

Tjeckiska

V příloze I rozhodnutí 2009/1014/EU se údaj týkající se D. Ramóna Luise VALCÁRCELA SISA nahrazuje tímto:

Engelska

In Annex I of Decision 2009/1014/EU, the entry concerning D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO is hereby replaced as follows:

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Během 103. plenárního zasedání Výboru regionů (VR) ve dnech 8. a 9. října se předseda VR Ramón Luis Valcárcel Siso a předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj v Evropském parlamentu Danuta Hübner zapojí do diskuse o stavu jednání o pravidlech pro strukturální fondy.

Engelska

During the Committee of the Regions' (CoR) 103rd plenary session on 8-9 October, CoR President Ramón Luis Valcárcel will be joined by the chair of the European Parliament's Committee on Regional Development, Danuta Hübner, to debate the state of play of the negotiations on Structural Funds rules.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Během 104. plenárního zasedání Výboru regionů (VR) ve dnech 28. a 29. listopadu bude předseda VR Ramón Luis Valcárcel Siso společně s předsedkyní Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu Danutou Hübner informovat o nových pravidlech unijní politiky soudržnosti pro léta 2014–2020.

Engelska

During the Committee of the Regions' (CoR) 104th plenary session of 28-29 November, CoR President Ramón Luis Valcárcel will be joined by the chair of the European Parliament's Committee on Regional Development, Danuta Hübner, to take stock of the new rules governing the EU Cohesion Policy 2014-2020.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Dne 7. října v 13:30 v budově Výboru regionů budou předseda Valcárcel s komisařem Hahnem pořádat kulatý stůl za přítomností novinářů.

Engelska

President Valcárcel and Commissioner Hahn will host a press roundtable on October 7th at 13:30 in the Committee of the Regions.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Dne 8. října ve 14:30 hodin: předseda Výboru regionů Ramón Luis Valcárcel a komisař Johannes Hahn se zúčastní panelové diskuse.

Engelska

President of the Committee of the Regions, Ramon Luis Valcárcel, and Commissioner Johannes Hahn: panel discussion on October 8th at 14:30.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Evropa musí využít možnosti otevírající se s Lisabonskou smlouvou k aktivaci nevyužitého potenciálu cestovního ruchu, vyzývá místopředseda VR Valcárcel

Engelska

Europe must use Lisbon Treaty powers to release untapped tourism potential, urges CoR Vice-President Valcárcel

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Hostiteli akce jsou evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn a předseda Výboru regionů Ramón Luis Valcárcel; zahájení se ujme předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

Engelska

Hosted by Johannes Hahn EU Commissioner for Regional Policy and Ramón Luis Valcárcel, President of Committee of the Regions, the event will be opened by José Manuel Barroso, President of the European Commission.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Mezi vystupujícími bude předseda VR Valcárcel, první místopředsedkyně VR Mercedes Bresso, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Pervenche Berès či předsedkyně sociální platformy Heather Roy.

Engelska

Speakers will include CoR President Valcárcel, CoR First Vice-President Mercedes Bresso, Member of the European Parliament and Chairwoman of the Committee on Employment and Social Affairs, Pervenche Berès, as well as President of the Social Platform, Heather Roy.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Na 105. plenárním zasedání Výboru regionů (VR) se k předsedovi VR Valcárcelovi připojí předseda Evropské komise Jose Manuel Durão Barroso a místopředseda EK pověřený hospodářskými a měnovými záležitostmi Olli Rehn, aby společně diskutovali o hlavních politických a hospodářských výzvách v roce 2014.

Engelska

During the Committee of the Regions' (CoR) 105th plenary session on 30-31 January, CoR President Valcárcel, will be joined by the European Commission's President, Jose Manuel Durão Barroso, and EC Vice-President in charge of Economic and Monetary Affairs, Olli Rehn, to debate the main political and economic challenges in 2014.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Na plenárním zasedání Výboru regionů, které se bude konat 30. května, se k předsedovi VR Ramónu Luisi Valcárcelu Sisovi připojí evropský komisař pro regionální politiku Johanes Hahn a společně provedou revizi současného stavu jednání o unijním balíčku soudržnosti na období 2014–2020.

Engelska

During the Committee of the Regions plenary on 30 May CoR President, Mr Ramon Luis Valcárcel Siso, will be joined by the European Commissioner for regional policy, Johannes Hahn, in reviewing the current state of play of the EU's cohesion package negotiations for the period 2014-2020.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Na plenárním zasedání Výboru regionů, které se bude konat ve dnech 3. a 4. července, přivítá předseda VR pan Ramón Luis Valcárcel evropského komisaře pro zemědělství pana Daciana Cioloşe a zamyslí se nad dohodou o společné zemědělské politice (SZP), které bylo před několika dny dosaženo v Bruselu.

Engelska

During the Committee of the Regions (CoR) plenary on 3-4 July, CoR President, Ramón Luis Valcárcel, will welcome the European Commissioner for agriculture, Dacian Cioloş, and consider the impact of the Common Agricultural Policy (CAP) agreement that took place in Brussels a few days ago.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Na závěr předseda Valcárcel zdůraznil, že v roce 2014 si připomeneme 20. výročí vzniku Výboru regionů.

Engelska

President Valcárcel was also keen to emphasise that 2014 will mark the 20th anniversary of the Committee of the Regions.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Oficiálními kandidáty na post předsedy a prvního místopředsedy jsou paní Mercedes Bresso (IT/SES), předsedkyně regionu Piemont (více informací naleznete zde ), paní Flo Clucas (UK/ALDE), členka městské rady Liverpoolu (více informací naleznete zde ), a pan Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/ELS), předseda autonomní oblasti Murcie (více informací naleznete zde ).

Engelska

The official candidates for the posts of President and First Vice-President are Mercedes Bresso (IT/PES), President of the Piedmont Region (more information here ), Flo Clucas (UK/ALDE), Member of Liverpool City Council (more information here ), and Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EPP), President of the Autonomous Community of Murcia (more information here ).

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Pan Ramon Luis Valcárcel, předseda Výboru regionů (VR), a předsedové všech hlavních orgánů EU na zahájení OPEN DAYS 2012 v pondělí 8. října jedním hlasem zdůraznili, jak je politika soudržnosti klíčová v podpoře oživení EU.

Engelska

Mr. Ramon Luis Valcárcel, President of the Committee of the Regions (CoR), and the Presidents of all major EU institutions joined voices at the opening of OPEN DAYS 2012 on Monday 8 October, stressing just how vital cohesion policy is in supporting EU recovery.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Pan Ramón Luis Valcárcel, předseda Výboru regionů, se shoduje s Evropskou radou na tom, že „rozpočet EU musí být katalyzátorem růstu a zaměstnanosti v celé Evropě.“ Rovněž ocenil úsilí, které bylo vyvinuto s cílem snížit navrhované škrty v oblasti politiky soudržnosti a soustředit zdroje na zaměstnanost mladých lidí.

Engelska

The President of the Committee of the Regions, Mr. Ramón Luis Valcárcel, agrees with the European Council that "the European budget must be a catalyst for growth and jobs across Europe."

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tjeckiska

Pan Valcárcel připomněl, že Výbor již dříve opakovaně požadoval, aby byla naléhavě zavedena celoevropská správa ekonomických záležitostí a posílen pocit sounáležitosti s Unií prostřednictvím veřejných a občanských služeb, které orgány územní správy všem poskytují.

Engelska

Mr Valcárcel pointed out that the CoR had repeatedly highlighted the urgent need to establish economic governance in the EU and to strengthen the sense of belonging via the civic and public services provided by local and regional authorities, from which everyone benefits.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Pan Valcárcel v současné politické fázi uvedl, že „aby bylo možné zajistit adekvátní plánování regionálních a místních investic v příštích letech, musí k dohodě o rozpočtu EU (víceletém finančním rámci) dojít do léta“.

Engelska

Mr Valcárcel said in the current political phase, "In order to ensure adequate planning of regional and local investment for the coming years, an agreement on the EU budget (Multiannual Financial Framework) must be reached before the summer".

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tjeckiska

Pan Valcárcel ve svém stanovisku zdůrazňuje, že cestovní ruch v celé Evropě musí zůstat udržitelný – nejen z hlediska životního prostředí, ale také sociálně a hospodářsky – a poukazuje na klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů v udržitelné správě turistických destinací.

Engelska

In his opinion, Valcárcel stresses the need for tourism across Europe to remain sustainable – not just in environmental terms, but also in social and economic terms – and underlines the key role that local and regional authorities play in sustainable management of tourist destinations.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tjeckiska

Pan Valcárcel zdůraznil, že „soudržnost je nejmocnějším nástrojem, který máme k dispozici k šíření inovací, prosazování energetické účinnosti i k boji proti nezaměstnanosti a chudobě.

Engelska

"Cohesion is the most powerful instrument available to spread innovation, promote energy efficiency, fight against youth unemployment and poverty.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tjeckiska

Poté se ujmou slova evropský komisař pro regionální politiku pan Johannes Hahn a paní Danuta Hübner, předsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj, již budou spolu s předsedou Valcárcelem diskutovat o významu politiky soudržnosti pro hospodářskou obnovu EU a pro dosažení cílů strategie Evropa 2020.

Engelska

The floor will then be given to the European Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn, and Danuta Hübner, Chair of the European Parliament's Regional Development Committee, who will join President Valcárcel in discussing the role of cohesion policy on EU economic recovery and in delivering the Europe2020 Strategy.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:



Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK