You searched for: rizinussamen (Tyska - Lettiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tyska

Lettiska

Info

Tyska

(2) im laufe des für den absatz von rizinussamen aus der gemeinschaft repräsentativsten zeitraums wird der weltmarktpreis in regelmässigen zeitabständen ermittelt.

Lettiska

2. kopienas izcelsmes sēklu pārdošanas raksturīgākajā laikā pasaules tirgus cenu nosaka periodiski.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

verordnung (ewg) nr. 1853/78 des rates vom 25. juli 1978 zur festlegung der grundregeln betreffend die sondermaßnahmen für rizinussamen

Lettiska

padomes regula (eek) nr. 1853/78(1978. gada 25. jūlijs),

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

verordnung (ewg) nr. 1853/78 des rates vom 25. juli 1978 zur festlegung der grundregeln betreffend die sondermaßnahmen für rizinussamen

Lettiska

padomes regula (eek) nr. 1853/78 (1978. gada 25. jūlijs), ar ko pieņem vispārīgus noteikumus attiecībā uz īpašiem pasākumiem rīcinaugu sēklām

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

können für die ermittlung des weltmarktpreises für rizinussamen kein angebot und keine notierung zugrunde gelegt werden, so wird dieser preis anhand der angebote und notierungen auf dem weltmarkt oder dem markt der gemeinschaft für rizinusöl und rizinusölkuchen ermittelt.

Lettiska

ja nav piedāvājumu un cenu, ko izmantot, lai noteiktu pasaules tirgus cenu rīcinaugu sēklām, to nosaka, balstoties uz rīcineļļas un eļļas raušu piedāvājumiem un cenām pasaules vai kopienas tirgū.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

(1) der weltmarktpreis für rizinussamen wird nach dem verfahren des artikels 38 der verordnung nr. 136/66/ewg ermittelt.

Lettiska

1. pasaules tirgus cenu rīcinaugu sēklām nosaka saskaņā ar regulas nr. 136/66/eek 38. pantā paredzēto kārtību.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

es müssen besondere kontrollbestimmungen vorgesehen werden, um die kontrolle von rizinussamen zu gewährleisten, die in einem anderen mitgliedstaat verarbeitet werden als dem, in dem sie geerntet worden sind -

Lettiska

tā kā vajadzētu izveidot īpašus noteikumus to sēklu pārbaudēm, kas pārstrādātas dalībvalstī, kurā tās nav ražotas,

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

können für die ermittlung des weltmarktpreises für rizinussamen kein angebot und keine notierung zugrunde gelegt werden und kann ferner der wert des aus dieser Ölsaatenart gewonnenen Öls und Ölkuchens nicht festgestellt werden, so entspricht der weltmarktpreis dem zielpreis für rizinussamen.

Lettiska

ja rīcinauga sēklu pasaules tirgus cenas noteikšanai nevar izmantot piedāvājumus un cenas un, ja nav neiespējams noteikt vērtību no šādām sēklām iegūtiem eļļas raušiem, pasaules tirgus cena ir vienāda ar orientējošo rīcinaugu sēklu cenu.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

zu diesem zweck sollten während des zeitraums der vermarktung von rizinussamen aus der gemeinschaft die angebote auf dem weltmarkt sowie die notierungen an den für den internationalen handel wichtigen börsenplätzen berücksichtigt werden. es erscheint jedoch angezeigt, angebote unberücksichtigt zu lassen, die nicht als repräsentativ für die tatsächliche markttendenz angesehen werden können.

Lettiska

tā kā attiecīgie skaitļi ir tie, kas reģistrēti pasaules tirgū kopienas sēklu tirdzniecības laikposmā, un lielākajās starptautiskajās biržās noteiktās cenas; tā kā tomēr tos piedāvājumus, ko nevar uzskatīt par reprezentatīviem attiecībā uz tirgus patiesajām tendencēm, nevajadzētu ņemt vērā;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

(2) im laufe des für den absatz von rizinussamen aus der gemeinschaft repräsentativsten zeitraums wird der weltmarktpreis in regelmässigen zeitabständen ermittelt. der letzte, in dem genannten zeitraum ermittelte preis gilt für die festsetzung der beihilfe für den rest des wirtschaftsjahres.

Lettiska

2. kopienas izcelsmes sēklu pārdošanas raksturīgākajā laikā pasaules tirgus cenu nosaka periodiski. nosakot atbalstu, kuram var pieteikties attiecībā uz tirdzniecības gada atlikušo daļu, izmanto pēdējo minētajā laikposmā fiksēto cenu.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

12073010 und 12073090 -rizinussamen hierher gehören die samen des rizinusstrauchs (ricinus communis), die auch als samen von palma christi oder kastorsamen bezeichnet werden. -

Lettiska

12073010 un 12073090 -rīcineļļas sēklas rīcineļļas sēklas, sauktas arī par rīcineļļas pupām, kristi palmas sēklas jeb rīcineļļas sēklas ir ricinus communis auga sēklas. -

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

der anspruch auf beihilfe entsteht im augenblick der verarbeitung der rizinussamen. es sollte jedoch die möglichkeit vorgesehen werden, daß die beihilfe den interessenten vor der verarbeitung der samen im voraus ausbezahlt werden kann. um jedoch betrügerischen praktiken vorzubeugen, muß mit hilfe einer (1)abl. nr. l 332 vom 24.12.1977, s. 1.

Lettiska

tā kā tiesības uz atbalstu iegūst sēklu pārstrādes laikā; tā kā tomēr būtu jānorāda, ka atbalstu var piešķirt avansā ieinteresētajām personām pirms produkts ir pārstrādāts; tā kā, lai novērstu krāpšanu, jānorāda, ka ir jāsniedz garantija, lai nodrošinātu to produktu pārstrādi, par kuriem ir izmaksāts atbalsts;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

garantie gewährleistet werden, daß die erzeugnisse, für die die beihilfe gezahlt wird, auch verarbeitet werden.es ist vorzusehen, daß die mitgliedstaaten, in denen rizinussamen erzeugt und verarbeitet wird, die für ein reibungsloses funktionieren der beihilferegelung erforderlichen kontrollmaßnahmen treffen. diese kontrollmaßnahmen müssen es insbesondere ermöglichen, die einhaltung des in artikel 2 absatz 2 der verordnung (ewg) nr. 2874/77 vorgesehenen mindestpreises zu überprüfen und ungerechtfertigten beihilfeanträgen vorzubeugen. für diese kontrolle müssen die mitgliedstaaten sich gegenseitig beistand leisten.

Lettiska

tā kā ražotājām dalībvalstīm un dalībvalstīm, kurās sēklas pārstrādās, būtu jāizveido kontroles pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pienācīgu atbalsta sistēmas darbību; tā kā kontroles pasākumiem jo īpaši vajadzētu ietvert pārbaudes attiecībā uz regulas (eek) nr. 2874/77 2. panta 2. punktā minēto minimālās cenas ievērošanu un novērst nepamatotus atbalsta pieteikumus; tā kā attiecībā uz kontroli dalībvalstis cita citai sniedz atbalstu;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

gestützt auf die verordnung (ewg) nr. 2874/77 des rates vom 19. dezember 1977 über sondermaßnahmen für rizinussamen (1), insbesondere auf artikel 2 absatz 4 und artikel 3,auf vorschlag der kommission,

Lettiska

ņemot vērā padomes 1977. gada 19. decembra regulu (eek) nr. 2874/77, kurā izklāstīti īpaši pasākumi attiecībā uz rīcinaugu sēklām [1], un jo īpaši tās 2. panta 4. punktu un 3. pantu,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

gestützt auf die verordnung (ewg) nr. 2874/77 des rates vom 19. dezember 1977 über sondermaßnahmen für rizinussamen (1), insbesondere auf artikel 2 absatz 5,in erwägung nachstehender gründe:

Lettiska

ņemot vērā padomes 1977. gada 19. decembra regulu (eek) nr. 2874/77, kurā paredzēti īpaši pasākumi attiecībā uz rīcinauga sēklām1, un jo īpaši tās 2. panta 5. punktu,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

können für die ermittlung des weltmarktpreises für rizinussamen kein angebot und keine notierung zugrunde gelegt werden, so wird dieser preis anhand der angebote und notierungen auf dem weltmarkt oder dem markt der gemeinschaft für rizinusöl und rizinusölkuchen ermittelt. dafür wird der wert der durchschnittlichen Öl-und Ölkuchenmengen, die in der gemeinschaft aus der verarbeitung von 100 kilogramm rizinussamen gewonnen werden, berücksichtigt, wobei von diesem wert ein betrag abgezogen wird, der den kosten der verarbeitung von rizinussamen zu Öl und zu Ölkuchen entspricht.

Lettiska

ja nav piedāvājumu un cenu, ko izmantot, lai noteiktu pasaules tirgus cenu rīcinaugu sēklām, to nosaka, balstoties uz rīcineļļas un eļļas raušu piedāvājumiem un cenām pasaules vai kopienas tirgū. Šajā nolūkā ņem vērā eļļas, kas iegūta, kopienā pārstrādājot 100 kilogramus rīcinauga sēklu, un eļļas raušu vidējo daudzumu vērtību, no kuras atņem summu, kas raksturo sēklu pārstrādes eļļā un eļļas raušos izmaksas;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

nach artikel 2 absatz 4 der verordnung (ewg) nr. 2874/77 sind die allgemeinen regeln der gewährung der beihilfe für rizinussamen, die modalitäten für die kontrolle des beihilfeanspruchs und die von saaten-verarbeitungsbetrieben für den anspruch auf die beihilfe zu erfuellenden voraussetzungen festzulegen. ferner sieht artikel 3 der genannten verordnung vor, daß die kriterien für die bestimmung des weltmarktpreises erlassen werden.

Lettiska

tā kā regulas (eek) nr. 2874/77 2. panta 4. punkts paredz, ka ir jāpieņem vispārēji noteikumi par atbalsta piešķiršanu, sīki izstrādāti noteikumi, lai pārbaudītu tiesības saņemt atbalstu, kā arī vajadzīgos nosacījumus, kuriem jāatbilst sēklu pārstrādes uzņēmumiem, lai tie būtu tiesīgi saņemt atbalstu; tā kā tās 3. pants paredz, ka nepieciešams paredzēt kritērijus pasaules tirgus cenas noteikšanai;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

nach artikel 2 der verordnung (ewg) nr. 1193/78 der kommission (2) sind die verträge über den verkauf von rizinussamen spätestens am 30. april jeden jahres für die folgende ernte abzuschließen. unter berücksichtigung der überwiegensten handelsbräuche ist die festlegung einer derartigen frist nicht geeignet, den abschluß von verträgen zu erleichtern. diese frist sollte deshalb aufgehoben werden.

Lettiska

tā kā padomes regulas (eek) nr. 1193/782 2. pantā noteikts, ka rīcinaugu sēklu pirkuma līgumi attiecībā uz nākamo ražu jānoslēdz ne vēlāk kā katra gada 30. aprīlī; tā kā izplatītākās tirdzniecības prakses liecina, ka šāda veida termiņa noteikšana neatvieglo līgumu slēgšanu; tā kā attiecīgi ir lietderīgi atteikties no minētā termiņa;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

12073010 und 12073090 _bar_ rizinussamen hierher gehören die samen des rizinusstrauchs (ricinus communis), die auch als samen von palma christi oder kastorsamen bezeichnet werden. _bar_

Lettiska

12073010 un 12073090 _bar_ rīcineļļas sēklas rīcineļļas sēklas, sauktas arī par rīcineļļas pupām, kristi palmas sēklas jeb rīcineļļas sēklas ir ricinus communis auga sēklas. _bar_

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

dafür wird der wert der durchschnittlichen Öl- und Ölkuchenmengen, die in der gemeinschaft aus der verarbeitung von 100 kilogramm rizinussamen gewonnen werden, berücksichtigt, wobei von diesem wert ein betrag abgezogen wird, der den kosten der verarbeitung von rizinussamen zu Öl und zu Ölkuchen entspricht.

Lettiska

Šajā nolūkā ņem vērā eļļas, kas iegūta, kopienā pārstrādājot 100 kilogramus rīcinauga sēklu, un eļļas raušu vidējo daudzumu vērtību, no kuras atņem summu, kas raksturo sēklu pārstrādes eļļā un eļļas raušos izmaksas;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

der anspruch auf beihilfe entsteht im augenblick der verarbeitung der rizinussamen. es sollte jedoch die möglichkeit vorgesehen werden, daß die beihilfe den interessenten vor der verarbeitung der samen im voraus ausbezahlt werden kann. um jedoch betrügerischen praktiken vorzubeugen, muß mit hilfe einer (1)abl. nr. l 332 vom 24.12.1977, s. 1. garantie gewährleistet werden, daß die erzeugnisse, für die die beihilfe gezahlt wird, auch verarbeitet werden.

Lettiska

tā kā tiesības uz atbalstu iegūst sēklu pārstrādes laikā; tā kā tomēr būtu jānorāda, ka atbalstu var piešķirt avansā ieinteresētajām personām pirms produkts ir pārstrādāts; tā kā, lai novērstu krāpšanu, jānorāda, ka ir jāsniedz garantija, lai nodrošinātu to produktu pārstrādi, par kuriem ir izmaksāts atbalsts;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK