Fråga Google

You searched for: steuerforderung (Tyska - Lettiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tyska

Lettiska

Info

Tyska

Die slowakischen Behörden machten in ihrer Stellungnahme zur Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens geltend, dass die staatliche Beihilfe nur dann gewährt wird, wenn die Steuerforderung im Staatshaushalt abgeschrieben wird.

Lettiska

Attiecībā uz oficiālās izmeklēšanas uzsākšanu Slovākijas iestādes norādīja, ka valsts atbalstu piešķir tikai tad, ja nodokļu debitoru parādu noraksta valsts kontos.

Senast uppdaterad: 2014-10-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Das Gericht hat diese Ansicht zurückgewiesen und hervorgehoben, dass die Anwendung des Kriteriums des privaten Kapitalgebers nicht allein deshalb ausgeschlossen werden kann, weil sich die Kapitalerhöhung bei EDF aus dem Verzicht des Staates auf eine ihm gegen EDF zustehende Steuerforderung ergibt.

Lettiska

Attiecīgās dalībvalstis Vispārējai tiesai norādīja, ka, nosakot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu robežvērtības, kuras pārsniedzot, to VSP tika noraidīti, un tā ietvaros dalībvalsts izmantoto analīzes metodi aizstājot ar savējo, Komisija esot pārkāpusi Direktīvāª2003/87 paredzēto kompetenču sadalījumu.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Für die Frage, ob das Kriterium des privaten Kapitalgebers Anwendung findet, kommt es daher nicht auf die Natur der in Kapital umgewandelten Forderung und damit nicht darauf an, dass ein privater Kapitalgeber nicht Inhaber einer Steuerforderung sein kann.

Lettiska

Komisijai savu kontroles pilnvaru ietvaros ir jāpierāda, ka dalībvalsts šajā sakarā izmantotie līdzekļi ir pretrunā Kopienu tiesībām.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Die Bewertung des Unternehmens wurde der Steuerbehörde vorgelegt, bevor die Maßnahmen der Kommission mitgeteilt wurden; die slowakischen Behörden vertraten die Ansicht, dass es sich dann um eine staatliche Beihilfe handele, wenn eine Steuerforderung vom Staatshaushalt abgeschrieben würde.

Lettiska

Nodokļu iestāde iesniedza novērtējumu pirms paziņojuma nosūtīšanas Komisijai, informējot par pasākumu, laikā, kad Slovākijas iestādes uzskatīja, ka konkrētais atbalsts ir valsts atbalsts tikai tad, ja nodokļu debitoru parādus noraksta no valsts kontiem.

Senast uppdaterad: 2014-10-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Drittens sind Rentenüberweisungen von Beschäftigten, die außerhalb der Niederlande arbeiten, an ausländische Anbieter nur steuerbefreit, wenn der Steuerzahler eine Sicherheit leistet oder wenn der ausländische Anbieter die Haftung für Steuerforderungen übernimmt.

Lettiska

Treškārt, pensiju pārskaitīšana ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem, ko veic darba ņēmēji, kas nodarbināti ārpus Nīderlandes, ir atbrīvota no nodokļa tikai tad, ja nodokļu maksātājs sniedz garantijas vai ja ārvalstu pakalpojumu sniedzēji uzņemas atbildību par nodokļu prasībām.

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Zu den Vorschlägen dazu gehören standardisierte Formulare für Steuerforderungen und -erklärungen, zentrale Info-Stellen, an denen Beschäftigte und Investoren klare und zuverlässige Steuerauskünfte einholen können, sowie gezielte Steuermaßnahmen auf nationaler Ebene, die den Bedürfnissen der mobilen Arbeitnehmer und Grenzgänger gerecht werden.

Lettiska

Ierosinājumu vidū ir standartizētas nodokļu prasījumu un deklarāciju veidlapas, vienoti informācijas centri visā ES, kur darba ņēmēji un ieguldītāji varētu iegūt skaidru un drošu informāciju par nodokļiem, un īpaši nodokļu pasākumi dalībvalstu līmenī, lai rūpētos par mobilo un pārrobežu darba ņēmēju vajadzībām.

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

"Beitreibung von Steuerforderungen"

Lettiska

Prasījumu piedziņa saistībā ar nodokļiem

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tyska

1.1 Unionsbürger, die in anderen Mitgliedstaaten belegene Vermögenswerte erben, sehen sich häufig mit Steuerforderungen aus zwei oder mehreren Mitgliedstaaten (d.h. Doppel- oder Mehrfachbesteuerung) und steuerlicher Diskriminierung konfrontiert.

Lettiska

1.1. ES iedzīvotāji, kas manto citā dalībvalstī esošus aktīvus, bieži saskaras ar problēmu, ka nodokļi tiek uzlikti divās vai vairākās dalībvalstīs (t. i., nodokļu dubultā vai daudzkāršā uzlikšana) un ka viņi tiek pakļauti nodokļu diskriminācijai.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

3.1 Zur Einziehung von Forderungen (Artikel 72 bis 73 a) sieht die neue Haushaltsordnung vor, "dass auf die Forderungen der Gemeinschaft auch die Instrumente Anwendung finden, die (in Form entsprechender Richtlinien im Bereich der) justizielle(n) Zusammenarbeit (...) ange­nommen wurden", und den Mitgliedstaaten wird vorgeschrieben, dass "Forderungen der Gemeinschaft (…) dieselben Vorrechte genießen" sollen wie eigene Steuerforderungen.

Lettiska

3.1 Attiecībā uz parādu atgūšanu (72.-73.a pants) jaunā FR paredz, ka Savienības parādiem piemērojami arī instrumenti, kas jau pieņemti direktīvās par tiesu iestāžu sadarbību un ka dalībvalstīm ES parādu atgūšanas prasības jāpielīdzina valsts fiskālajām prasībām.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tyska

Als Vorbild dienten dabei die für die Beitreibung von Forderungen der sozialen Sicherheit in der Verordnung Nr. 987/200978 bzw. für Steuerforderungen in der Richtlinie 2010/24/EU79 vorgesehenen Systeme.

Lettiska

Kā atsauces avots tika izmantotas sistēmas, kas ar Regulu 987/200978 izveidotas sociālā nodrošinājuma pieprasījumu atgūšanai un ar Direktīvu 2010/24/ES79 – nodokļu pieprasījumiem.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Amtshilfe bei der Beitreibung von Steuerforderungen

Lettiska

Savstarpējā palīdzība prasījumu piedziņā saistībā ar nodokļiem

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Beitreibung von Steuerforderungen

Lettiska

Parādu atgūšana

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Tyska

Beitreibung von Steuerforderungen

Lettiska

parādu atgūšana;

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Der Ausschuss ist sich zwar bewusst, dass eine Verordnung in jedem Mitglied­staat unmittel­bar Anwendung findet, fragt sich jedoch, ob diese Vorschrift nicht eine Änderung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erfordert, insbesondere im Konkursrecht, wo (einzel­staat­lichen) Steuerforderungen gewöhnlich ein Vorkaufsrecht eingeräumt wird, Schul­den gegenüber der Gemeinschaft jedoch nicht erwähnt werden.

Lettiska

Tā kā visās dalībvalstīs attiecīga regula piemērojama tieši, EESK interesē, vai šis noteikums neliek grozīt valsts tiesību aktus, jo īpaši likumu par bankrotu, kas parasti (valsts) fiskālajām prasībām paredz priekšrocības tiesības, bet nepiemin parādus Eiropas Savienībai.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Genießen die Steuerforderungen des Mitgliedstaates, in dem die Einziehung zwangsvollstreckt werden soll, allgemeine oder besondere Vorrechte und ist in diesem Zusammenhang eine Rangordnung je nach Steuerart vorgesehen, genießen die Forderungen der Gemeinschaft das Vorrecht, das die Mehrwertsteuerforderungen des betreffenden Mitgliedstaats genießen.

Lettiska

Ja dalībvalstī, kuras jurisdikcijā veicama atgūšana piespiedu kārtā, fiskālajiem prasījumiem ir piešķirtas vispārējas vai īpašas privilēģijas, Kopienas debitoru parādiem ir tādas pašas privilēģijas, kādas spēkā esošie valsts tiesību akti paredz pievienotās vērtības nodoklim.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

In Bezug auf die Einziehung von Forderungen gilt es, im Sinne des in der Haushaltsordnung festgeschriebenen Grundsatzes, dass Forderungen der Gemeinschaft in den nationalen Rechtsordnungen die gleichen Vorrechte eingeräumt werden wie Steuerforderungen der Mitgliedstaaten, festzulegen, welche Steuer für die Gleichstellung herangezogen wird, falls in dem betreffenden Mitgliedstaat eine Rangordnung der Vorrechte je nach Steuerart besteht.

Lettiska

Attiecībā uz parādu atgūšanu, pamatojoties uz Finanšu regulā ietverto principu, ka Kopienas prasījumiem ir tādas pašas privilēģijas valstu tiesību sistēmās kā dalībvalstu fiskālajiem prasījumiem, ir jānosaka, kuram nodoklim pielīdzināms Kopienas prasījums gadījumos, kad attiecīgā valsts fiskālo prasījumu prioritāro secību nosaka atkarībā no attiecīgā nodokļa.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

In den Anwendungsbereich dieser Richtlinie wurden inzwischen auch bestimmte Steuerforderungen aufgenommen30.

Lettiska

Šīs direktīvas piemērošanas jomu paplašināja attiecībā uz prasījumiem saistībā ar konkrētiem nodokļiem30.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

In der HO (neu vorgeschlagener Artikel 73a) soll der Grundsatz festgeschrieben werden, dass Forderungen der Gemeinschaft in den Mitgliedstaaten die gleichen Vorrechte genießen wie deren Steuerforderungen (bereits im EGKS-Bereich angewandtes „Gleichwertigkeitsprinzip“4).

Lettiska

Attiecībā uz privilēģijām ierosinātie FR grozījumi (FR jaunais 73.a pants) ievieš principu, ka Kopienas prasījumiem ir tādas pašas privilēģijas valstu tiesību sistēmās kā dalībvalstu fiskālajiem prasījumiem („ekvivalences princips”, kas jau zināms saistībā ar EOTK)4.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Steuerforderungen öffentlicher Körperschaften,

Lettiska

valsts nodokļu iestāžu prasījumiem prasības,;

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich wird schon seit Langem angestrebt: in diesem Bereich wurden Vorschriften zur Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten und Drittstaaten, zur Amtshilfe, zur Besteuerung von Zinserträgen und zur Beitreibung von Steuerforderungen erlassen, und es wurde ein Verhaltenskodex verab­schiedet, um schädlichen Steuerwettbewerb zu vermeiden.

Lettiska

Šajā jomā ir pieņemti noteikumi par ES valstu sadarbību un sadarbību ar trešām valstīm, savstarpēju palīdzību, nodokļu piemērošanu ienākumiem no noguldījumiem un nodokļu prasījumu piedziņu, kā arī publicēts rīcības kodekss, lai novērstu nodokļu sistēmu nelietderīgu konkurenci.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK