Fråga Google

You searched for: einbringungszeitpunkt (Tyska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tyska

Slovakiska

Info

Tyska

Stille Einlagen stellten also im Einbringungszeitpunkt bereits ein übliches Instrument der Kernkapitalbeschaffung der BayernLB dar.

Slovakiska

Tiché vklady teda v čase vkladu predstavovali bežný nástroj BayernLB na získavanie kapitálu.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Als Betafaktor wurde auf der Grundlage der Stellungnahme der KPMG zum relevanten Einbringungszeitpunkt ein Wert von 0,76 angesetzt.

Slovakiska

Ako koeficient beta bola na základe stanoviska KPMG k relevantnému časovému obdobiu dosadená hodnota 0,76.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Konkret ergab sich für die WestLB zum relevanten Einbringungszeitpunkt ein risikofreier Basiszinssatz von 7,15 %.

Slovakiska

Konkrétne pre WestLB vyšla v relevantnom období bezriziková základná úroková sadzba vo výške 7,15 %.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Der Wert von 1,5 Mrd. DEM wird seit dem Einbringungszeitpunkt in der Bilanz der NordLB als Eigenkapital ausgewiesen.

Slovakiska

Hodnota 1,5 mld. DEM sa od momentu vkladu v súvahe NordLB vykazovala ako vlastný kapitál.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

(161) Deutschland hat umfassende Daten über Vergütungen von befristeten Stillen Einlagen um den Einbringungszeitpunkt Ende 1998 herum und danach vorgelegt.

Slovakiska

(161) Nemecko predložilo obsiahle údaje o odmenách za časovo obmedzené vklady tichého spoločníka uplatňovaných v čase vkladu koncom roka 1998 a neskôr.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Es kommt hinzu, dass ein großes Volumen als Indiz für die Stammkapitalähnlichkeit einer Vermögenseinlage herangezogen werden kann, denn zum Einbringungszeitpunkt Ende 1991 waren großvolumige Stille Einlagen am Markt untypisch.

Slovakiska

Okrem toho veľký objem môže slúžiť ako indícia, že možno uplatniť podobnosť majetkového vkladu s kmeňovým kapitálom, pretože v čase vkladu koncom roku 1991 neboli veľkoobjemové tiché vklady na trhu typické.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Die Parteien haben zunächst auf der Basis des Capital Asset Pricing Modell (CAPM) die erwartete Mindestvergütung für eine hypothetische Stammkapitalinvestition in die WestLB zum relevanten Einbringungszeitpunkt ermittelt.

Slovakiska

Strany najprv na základe Capital Asset Pricing Modell (CAPM) stanovili očakávanú minimálnu odmenu za hypotetickú investíciu kmeňového kapitálu do WestLB v relevantnom období jej vykonania.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Zur Ermittlung der Nettorefinanzierungskosten wurde die maßgebliche Steuerlast der NordLB bezogen auf den Einbringungszeitpunkt mit 50 % pauschaliert, so dass sich ein Liquiditätsabzug von 3,57 % ergibt.

Slovakiska

Na určenie očistených nákladov na refinancovanie bolo rozhodujúce daňové zaťaženie NordLB vo vzťahu na okamih vkladu paušalizované na 50 %, z čoho vyplýva zrážka za likviditu vo výške 3,57 %.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Der Betrag von 1,5 Mrd. DEM wurde seit dem Einbringungszeitpunkt als zusammengefasste Zweckrücklage unter dem Eigenkapital der NordLB ausgewiesen, während der jeweilige Differenzbetrag zum Wert des Vermögens als Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem Einbringungsvertrag verbucht wurde.

Slovakiska

Hodnota 1,5 mld. DEM sa od okamihu vkladu vykazovala ako súhrnná účelová rezerva pod vlastným kapitálom NordLB, zatiaľ čo príslušný rozdiel k hodnote majetku sa zúčtoval ako rezerva na záväzky zo zmluvy o vklade.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Zur Ermittlung der maßgeblichen Nettorefinanzierungskosten wurde die maßgebliche Steuerlast der WestLB bezogen auf den Einbringungszeitpunkt mit 50 % pauschaliert, so dass sich ein Abzug von 3,57 % ergibt.

Slovakiska

Pre zistenie smerodajných čistých nákladov bolo smerodajné daňové zaťaženie WestLB v období kapitálového prísunu paušalizované 50 %-ami, z čoho vyplýva zrážka 3,57 %.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Art. 5: Keiner der 24 Mitgliedsstaaten, die den Fragebogen beantwortet haben, hat Rechtsvorschriften zur Festlegung des “Einbringungszeitpunkts” eines Zahlungsauftrags oder einer Wertpapierliefer- und -abrechnungsübertragung; alle Mitgliedsstaaten verweisen zur Entscheidung darüber im Einklang mit den Bestimmungen der SFD auf die vereinbarten Regeln des betreffenden Systems.

Slovakiska

Článok 5: Žiaden z 24 členských štátov, ktoré odpovedali na dotazník, nemá nejaký právny predpis, ktorým by definoval „okamih vstupu“ platobného príkazu alebo prevodu zúčtovania cenných papierov; všetky členské štáty uvádzajú v súlade s ustanoveniami SKZ, že sa má o tom rozhodnúť na základe dohodnutých pravidiel každého systému.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Die Parteien haben daher von der Verwendung einer stichtagsbezogenen am Markt zum Einbringungszeitpunkt beobachtbaren risikolosen Rendite für einen festen Investitionszeitraum (z. B. 10-jährige Renditen für Staatsanleihen) abgesehen, da eine solche Betrachtung das Reinvestitionsrisiko, d. h. das Risiko, nach Ablauf des Investitionszeitraumes nicht wieder in Höhe des risikolosen Zinssatzes zu investieren, außer Acht lassen würde.

Slovakiska

Strany preto odhliadli od použitia bezrizikového výnosu k rozhodujúcemu dňu pozorovateľného na trhu v čase vkladu na pevné investičné obdobie (napr. 10-ročné výnosy zo štátnych obligácií), keďže by takýto prístup nezohľadnil reinvestičné riziko, t. j. riziko neinvestovania po uplynutí doby investície vo výške bezrizikovej úrokovej sadzby.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Konkret ergab sich für die NordLB zum Einbringungszeitpunkt 31. Dezember 1991 ein risikoloser Basiszinssatz von 7,15 %. Als Beta-Faktor wurde auf der Grundlage der KPMG Studie ein Wert von 0,72 angesetzt.

Slovakiska

Konkrétne pre NordLB vyplýva k času vkladu 31. decembra 1991 bezriziková základná úroková sadzba vo výške 7,15 %. Ako beta faktor bola na základe štúdie KPMG použitá hodnota 0,72.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

In Deutschland seien als Kernkapital bei den jeweiligen Einbringungszeitpunkten, also insbesondere Ende 1991, lediglich Stammkapital (und Rücklagen im Sinne von § 10 Absatz 2 KWG) sowie Stille Einlagen gewesen.

Slovakiska

V Nemecku boli vlastným kapitálom v príslušných termínoch vkladov, teda najmä koncom roku 1991, jedine kmeňový kapitál (a rezervy v zmysle § 10 ods. 2 KWG) a tiché vklady.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Die Parteien haben daher von der Verwendung einer stichtagsbezogenen am Markt zum Einbringungszeitpunkt beobachtbaren risikolosen Rendite für einen festen Investitionszeitraum (z. B. 10-jährige Renditen für Staatsanleihen) abgesehen, da eine solche Betrachtung das Reinvestitionsrisiko, d. h. das Risiko, nach Ablauf des Investitionszeitraumes nicht wieder in Höhe des risikolosen Zinssatzes zu investieren, außer Acht lassen würde.

Slovakiska

Strany preto upustili od použitia bezrizikového výnosu v pevnom investičnom intervale (napr. 10-ročné výnosy štátnych dlhopisov) platného na trhu k momentu uskutočnenia vkladu, pretože takýto prístup ponecháva bez pozornosti reinvestičné riziko, t. j. riziko, že po uplynutí investičného intervalu už nebude možné investovať vo výške bezrizikovej úrokovej miery.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Die Parteien haben daher von der Verwendung einer stichtagsbezogenen am Markt zum Einbringungszeitpunkt beobachtbaren risikolosen Rendite für einen festen Investitionszeitraum (z. B. 10-jährige Renditen für Staatsanleihen) abgesehen, da eine solche Betrachtung das Reinvestitionsrisiko, d. h. das Risiko, nach Ablauf des Investitionszeitraumes nicht wieder in Höhe des risikolosen Zinssatzes zu investieren, außer Acht lassen würde.

Slovakiska

Strany preto upustili od použitia bezrizikového výnosu pre pevné investičné obdobie (napr. 10-ročné výnosy štátnych dlhopisov) platného na trhu k momentu uskutočnenia vkladu, pretože takéto vnímanie by nezohľadňovalo čisté investičné riziko, t. j. riziko, že po skončení investičného obdobia nebude možné investovať vo výške bezrizikovej úrokovej miery.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Konkret ergab sich für die BayernLB zum Einbringungszeitpunkt 31. Dezember 1994 ein risikoloser Basiszinssatz von 7,5 % und zum Zeitpunkt 31. Dezember 1995 ein risikoloser Basiszinssatz von 6,1 %.

Slovakiska

V prípade BayernLB z týchto výpočtov vyplynula ku dňu vkladu k 31. decembru 1994 bezriziková základná úroková sadzba vo výške 7,5 % a k 31. decembru 1995 bezriziková základná úroková sadzba vo výške 6,1 %.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Zur Ermittlung der maßgeblichen Nettorefinanzierungskosten wurde die maßgebliche Steuerlast der BayernLB bezogen auf beide Einbringungszeitpunkte mit 50 % pauschaliert, so dass sich Abzüge von 3,75 % (31. Dezember 1994) und 3,05 % (31. Dezember 1995) ergeben.

Slovakiska

Na zistenie rozhodujúcich čistých nákladov na refinancovanie sa rozhodujúce daňové zaťaženie BayernLB v prípade oboch tranží vkladu paušalizovalo na 50 %, takže výsledné zrážky predstavovali 3,75 % (k 31. decembru 1994) a 3,05 % (k 31. decembru 1995).

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Bei einem pauschalen Steuersatz von 50 % zum damaligen Einbringungszeitpunkt, gelangt somit auch die Kommission zu einem Nettorefinanzierungssatz und damit einem Liquiditätsabzug von 3,75 % p.a. für das zur Unterlegung des Wettbewerbsgeschäfts zur Verfügung stehende Wfa-Kapital.

Slovakiska

Pri paušálnej daňovej sadzbe 50 % k momentu fúzie sa takto aj Komisia dostala k čistej sadzbe refinancovania a tým aj zrážke na likviditu v hodnote 3,75 % p. a. pre kapitál Wfa, použiteľný na krytie obchodov na voľnom trhu.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tyska

Im Rahmen ihrer Diskussionen über den langfristigen risikolosen Basiszinssatz haben die Parteien deshalb von der Verwendung einer stichtagsbezogenen am Markt zum Einbringungszeitpunkt beobachtbaren risikolosen Rendite für einen festen Investitionszeitraum abgesehen, da eine solche Betrachtung das Reinvestitionsrisiko, d. h. das Risiko, nach Ablauf des Investitionszeitraumes nicht wieder in Höhe des risikolosen Zinssatzes zu investieren, außer Acht lassen würde.

Slovakiska

V rámci svojich diskusií o dlhodobej bezrizikovej základnej úrokovej miere strany preto upustili od použitia bezrizikovej rendity v pevnom investičnom intervale, vychádzajúcej z rozhodného dňa, ktorá platila na trhu v čase fúzie, pretože takýto prístup ponecháva bez pozornosti reinvestičné riziko, t. j. riziko, že po uplynutí investičného intervalu sa už nebude investovať vo výške bezrizikovej úrokovej miery.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK