Fråga Google

You searched for: ráterhel (Ungerska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Ungerska

Engelska

Info

Ungerska

4.22 A visszaélések alaphelyzetei a következők: SMS-en keresztül fiataloknak küldött hitelajánlatok, telefonos „könnyű” hitelek, a későbbi jövedelemre előre ráterhelt hitel vagy a megkülönböztetés nélkül felajánlott hitel- vagy betéti kártyák.

Engelska

4.22 Practices such as text message loans targeting young people, "easy" telephone loans, payday loans and indiscriminate supply of credit or debit cards are the backdrop to abusive practices.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Ungerska

A költségeket a tüzelőanyag-ellátók elviekben ráterhelik a fogyasztókra.

Engelska

The costs are in principle passed on to consumers by fuel suppliers.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Ilyen csalás lehet például, amikor egy értékesítő azt a látszatot kelti, hogy a terméket egy másik tagállamba szállítja át, de az valójában ott helyben kerül fogyasztásra héamentesen, vagy egy másik jellemző példa, amikor egy határokon átnyúló tranzakcióban valaki héamentesen vásárol terméket vagy szolgáltatást, majd ráterheli a héát, anélkül, hogy azt befizetné az adóhatóságnak, miközben a vásárlója levonhatja32.

Engelska

Such fraud occurs when a supplier pretends to have transported the goods to another Member State but the goods are in fact consumed VAT-free locally or especially when a client of a cross-border transaction purchases goods or services VAT-free and charges VAT without remitting it to tax authorities while his/her customer can deduct it.32

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A költségvetési rovat, amelyre ezt az összeget ráterhelik nem lehet a kutatási vagy a transzeurópai közlekedési hálózatok költségvetése, hanem egy külön rovat, amelyet a GALILEO program telepítésére és üzemeltetésére alakítanak ki, minthogy:

Engelska

The budget line onto which this amount will be imputed will not be the research budget or the Trans-European network but rather a specific line created for the deployment and the commercial operating phases of the GALILEO programme given that:

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

jóváhagyja, egyszerű többséggel eljárva, azon változó és közvetlen költségek méltányos és kiegyenlített csoportosítását, amelyeket az egyes intézményekre analitikai célokból ráterhelnek, továbbá háromévente frissíti ezt;

Engelska

acting by a simple majority, approve a fair, balanced breakdown of the variable and direct costs to be charged for analytical purposes to the individual institutions and update it every three years;

Senast uppdaterad: 2016-12-21
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

A forgalom magában foglalja az összes egyéb díjat is (szállítás, csomagolás stb.), amit ráterhelnek a vevőre, még akkor is, ha e díjakat a számlán külön feltüntetik.

Engelska

Turnover also includes all other charges (transport, packaging, etc.) passed on to the customer, even if these charges are listed separately in the invoice.

Senast uppdaterad: 2016-12-21
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

(14) Mivel a hitelintézetekkel vagy befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségből eredő veszteségek éppolyan súlyosak lehetnek, mint a bármely más kitettségből eredő veszteségek, ezeket a kitettségeket is ugyanúgy kell kezelni és jelenteni, mint a többi kitettséget. Ezen felül az ügyfelek részére nyújtott fizetési, értékpapír-elszámolási, kiegyenlítési és letéti szolgáltatásokkal kapcsolatos igen rövid távú kitettségek a pénzügyi piacok és a kapcsolódó infrastruktúra akadálytalan működése érdekében mentességet kapnak. E szolgáltatások körébe tartozik például a készpénz-elszámolás és kiegyenlítés végrehajtása, a vállalati műveletek feldolgozása valamint az értékpapír-kölcsönzés és a kiegyenlítést elősegítő egyéb tevékenységek. A kapcsolódó kitettségek közé tartoznak többek között az ügyfél kifizetésekből – beleértve a jóváírt vagy ráterhelt díjakat, kamatokat és egyéb, ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokat, valamint a nyújtott vagy kapott biztosítékokat – származó bankközi számlák egyenlegei.

Engelska

(14) Since a loss arising from an exposure to a credit institutions or an investment firm can be as severe as a loss from any other exposure, such exposures should be treated and reported as any other exposures. In addition, very short-term exposures related to payment, clearing, settlement and custody services for clients are exempt to facilitate the smooth functioning of financial markets and of the related infrastructure. Those services cover, for example, the execution of cash clearing and settlement, the processing of corporate actions as well as securities lending and similar activities to facilitate settlement. The related exposures include, inter alia, balances on inter-bank accounts resulting from client payments, including credited or debited fees and interest, and other payments for client services, as well as collateral given or received.

Senast uppdaterad: 2016-12-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_report

Ungerska

Ugyanakkor, ha az ilyen költségek a biztosító által nem fedezett összegekre vagy lejáratokra is vonatkoznak, azokat arányosan ráterhelik a biztosított és nem biztosított összegekre vagy lejáratokra.

Engelska

However, if such costs also relate to amounts or maturities not covered by the insurer, they shall be attributed proportionally to the insured and uninsured amounts or maturities.

Senast uppdaterad: 2016-05-25
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

Ugyanez az indonéziai exportáló gyártó azt állította, hogy abban az esetben, ha a kamatkiadásokat ráterhelik az egyes üzemi egységekre, azokból le kell vonni a nekik megfelelő bevételeket.

Engelska

The same Indonesian exporting producer claimed that if interest expenses were allocated to the different operational divisions, these should be offset by corresponding income.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Ungerska

A kapcsolódó, előre nem látható és így a hitelintézet ellenőrzése alatt nem álló kitettségek közé tartoznak többek között az ügyfél kifizetésekből – beleértve a jóváírt vagy ráterhelt díjakat, kamatokat és egyéb, ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokat, valamint a nyújtott vagy kapott biztosítékokat – származó bankközi számlák egyenlegei.

Engelska

The related exposures include exposures which might not be foreseeable and are therefore not under the full control of a credit institution, inter alia, balances on inter-bank accounts resulting from client payments, including credited or debited fees and interest, and other payments for client services, as well as collateral given or received.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Ungerska

Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben az átadó társaság szerinti tagállam a teljes körű adókötelezettség rendszerét alkalmazza, akkor e tagállamnak joga van megadóztatni az állandó telephely egyesülésből, szétválásból, részleges szétválásból vagy eszközátruházásból származó nyereségét vagy tőkenyereségét, feltéve, hogy mentességet ad azon adóra, amelyet ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazása nélkül e nyereségekre vagy tőkenyereségekre az állandó telephely elhelyezkedése szerinti tagállamban felszámítottak volna, ugyanolyan módon és ugyanolyan összegben, mint ahogyan és amilyen összegben az adott tagállam a társaságot megadóztatta volna, ha az adót ténylegesen ráterheli, és az befizetésre kerül.

Engelska

By way of derogation from paragraph 1, where the Member State of the transferring company applies a system of taxing worldwide profits, that Member State shall have the right to tax any profits or capital gains of the permanent establishment resulting from the merger, division, partial division or transfer of assets, on condition that it gives relief for the tax that, but for the provisions of this Directive, would have been charged on those profits or capital gains in the Member State in which that permanent establishment is situated, in the same way and in the same amount as it would have done if that tax had actually been charged and paid.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Ungerska

Az (1) bekezdésben említett jogot gyakorló tagállam mentességet adhat azon adó tekintetében, amely ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazása nélkül az adózási szempontból átlátható társaságot terhelte volna jövedelme, nyeresége vagy tőkenyeresége tekintetében, ugyanolyan módon és ugyanolyan összegben, mint ahogyan és amilyen összegben e tagállam a társaságot megadóztatta volna, ha az adót ténylegesen ráterheli és az befizetésre kerül.

Engelska

A Member State exercising the right referred to in paragraph 1 shall give relief for the tax which, but for the provisions of this Directive, would have been charged on the fiscally transparent company on its income, profits or capital gains, in the same way and in the same amount as that Member State would have done if that tax had actually been charged and paid.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Ungerska

Szem előtt tartva, hogy az ilyen jellegű és mértékű kezességvállalások piaci árfolyamának meghatározása összehasonlítható referenciaérték hiányában meglehetősen nehéz, és figyelemmel arra, hogy a jelenlegi körülmények között a kezdeményezett számára esetleg nehézséget okoz a jogosan ráterhelt összegek viselése, arra kell törekedni, hogy a támogatásnyújtásra vonatkozóan felszámolt díjak a lehető leginkább megközelítsék a piaci árnak tekintett összeget.

Engelska

Bearing in mind the difficulty of determining a market rate for guarantees of this nature and dimension in the absence of a comparable benchmark, and taking into account the potential difficulties in the current circumstances for beneficiaries to bear the amounts that might properly be charged, the fees charged for the provision of the scheme should come as close as possible to what could be considered a market price.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Ungerska

Az OA-ról nem sokkal korábban választották le repülési üzletágait úgy, hogy ráterhelték az egyébként ezekhez az üzletágakhoz kapcsolódó kötelezettségek nagyobbik részét.

Engelska

Olympic Airways had just been deprived of its flight divisions, and had been left with most of the liabilities which would normally attach to those divisions.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Ungerska

A forgalom magában foglalja az összes egyéb díjat is (szállítás, csomagolás stb.), amelyet ráterhelnek a vevőre, még akkor is, ha e díjakat a számlán külön feltüntetik. A hatóságoktól vagy az Európai Unió intézményeitől kapott támogatásokat is be kell számítani.

Engelska

Turnover also includes all other charges (transport, packaging, etc.) passed on to the customer, even if these charges are listed separately in the invoice.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Ungerska

A Bizottság által a 2000/596/EK határozat 18. cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján az egyedi vagy a rendszerből fakadó szabálytalanságok miatt végrehajtott pénzügyi korrekciók összege, ahol ez lehetséges és kivitelezhető, az egyedi ügyiratok alapján állapítandó meg, és annak meg kell egyeznie az Alapra tévesen ráterhelt kiadások összegével, figyelembe véve az arányosság elvét.

Engelska

The amount of financial corrections made by the Commission under Article 18(4)(b) of Decision 2000/596/EC for individual or systemic irregularities shall be assessed wherever possible and practicable on the basis of individual files and be equal to the amount of expenditure wrongly charged to the Fund, having regard to the principle of proportionality.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben az átadó társaság szerint illetékes tagállam a teljes körű adókötelezettség rendszerét alkalmazza, akkor e tagállamnak joga van megadóztatni az állandó telephely egyesülésből, szétválásból, részleges szétválásból vagy eszközátruházásból származó nyereségét vagy tőkenyereségét, feltéve, hogy mentességet ad azon adóra, amelyet ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazása nélkül ezen nyereségekre vagy tőkenyereségekre az állandó telephely elhelyezkedése szerinti tagállamban felszámítottak volna, ugyanolyan módon és ugyanolyan összegben, mint ahogyan és amilyen összegben az adott tagállam a társaságot megadóztatta volna, ha az adót ténylegesen ráterheli és az befizetésre kerül.”

Engelska

By way of derogation from paragraph 1, where the Member State of the transferring company applies a system of taxing worldwide profits, that Member State shall have the right to tax any profits or capital gains of the permanent establishment resulting from the merger, division, partial division or transfer of assets, on condition that it gives relief for the tax that, but for the provisions of this Directive, would have been charged on those profits or capital gains in the Member State in which that permanent establishment is situated, in the same way and in the same amount as it would have done if that tax had actually been charged and paid.’;

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

Az (1) bekezdésben említett jogot gyakorló tagállam mentességet adhat azon adó tekintetében, amely ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazása nélkül az adózási szempontból átlátható társaságot terhelte volna jövedelme, nyeresége vagy tőkenyeresége tekintetében, ugyanolyan módon és ugyanolyan összegben, mint ahogyan és amilyen összegben az adott tagállam a társaságot megadóztatta volna, ha az adót ténylegesen ráterheli és az befizetésre kerül.

Engelska

A Member State exercising the right referred to in paragraph 1 shall give relief for the tax which, but for the provisions of this Directive, would have been charged on the fiscally transparent company on its income, profits or capital gains, in the same way and in the same amount as that State would have done if that tax had actually been charged and paid.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

Amennyiben létezik szerződéses megállapodás vagy kifejezett politika a jelen standard szerint értékelt, a program egészére vonatkozó nettó meghatározott juttatási költségnek a csoportba tartozó egyedi gazdálkodó egységekre való ráterhelésére, a gazdálkodó egységnek az ily módon ráterhelt nettó meghatározott juttatási költséget kell megjelenítenie az egyedi vagy különálló pénzügyi kimutatásaiban.

Engelska

If there is a contractual agreement or stated policy for charging to individual group entities the net defined benefit cost for the plan as a whole measured in accordance with this Standard, the entity shall, in its separate or individual financial statements, recognise the net defined benefit cost so charged.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

A Bizottság által az 1260/1999/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdése alapján egyedi vagy a rendszerből adódó szabálytalanságok miatt végrehajtott pénzügyi korrekciók összegét, ahol ez lehetséges és kivihető, egyedi akták alapján kell megállapítani, és ennek az összegnek meg kell egyeznie az Alapra hibásan ráterhelt kiadások összegével, figyelembe véve az arányosság elvét.

Engelska

The amount of financial corrections made by the Commission under Article 39(3) of Regulation (EC) No 1260/1999 for individual or systemic irregularities shall be assessed wherever possible and practicable on the basis of individual files and be equal to the amount of expenditure wrongly charged to the Funds, having regard to the principle of proportionality.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK