Fråga Google

You searched for: tőkeköltség (Ungerska - Italienska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Ungerska

Italienska

Info

Ungerska

e) tőkeköltség.

Italienska

e) costo del capitale.

Senast uppdaterad: 2012-03-19
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Ungerska

A szakértő érzékenységi vizsgálatot is végzett, melynek alapján a tőkeköltség, melyet a megvizsgált feltevésekben helyesnek ítélt, kulcsfontosságnak bizonyult.

Italienska

L'esperto ha inoltre effettuato un'analisi di sensibilità dalla quale si evince che l'elemento chiave è il costo del capitale, giudicato corretto nelle ipotesi esaminate.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A 6. cikkben említett valamennyi szubvenciós kategória esetében, azaz tőke, hitel, hitelgarancia, áru és szolgáltatás nyújtásakor, illetve áruvásárláskor az ellátás kiszámításához használt viszonyítási alap a megfelelő tőkeköltség értéke a versenypiacon.

Italienska

Per tutte le categorie di sovvenzioni menzionate all'articolo 6, cioè per il conferimento di capitale azionario, mutui, garanzie su mutui e la fornitura di beni o servizi ovvero l'acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione, la base per determinare il vantaggio è costituita dai corrispondenti costi di finanziamento che il beneficiario avrebbe normalmente dovuto sostenere sul mercato.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Ez jelentősen csökkenti tőkeköltségüket, és ezt az olcsó tőkét USD vagy EUR alapú hitelekhez használják fel a kiválasztott vállalatok és projektek számára a külföldre nyitási politikával összhangban.

Italienska

Ciò diminuisce notevolmente il loro costo di raccolta del capitale e tali «risorse finanziarie a basso costo» sono utilizzate per erogare prestiti in dollari e euro a determinate imprese e a taluni progetti in linea con la politica di internazionalizzazione.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Például i. az IMF 2006. évi munkadokumentumának megállapítása szerint Kínában nem teljes a banki liberalizáció, és a hitelkockázatot nem fejezik ki megfelelően; [54] ii. az IMF 2009. évi beszámolója kiemelte a kamatlábak liberalizációjának Kínában tapasztalható hiányát; [55] iii. az IMF 2010. évi országjelentése kijelentette, hogy Kínában viszonylag alacsony a tőkeköltség, a hitelkihelyezést néha olyan módszerrel határozzák meg, amely nem kapcsolódik az árhoz, a vállalatok nagymértékű megtakarításai pedig részben a különböző ráfordítási tényezők (ideértve a tőkét és a földterületet) alacsony költségéhez kapcsolódnak; [56] iv. az OECD Kínáról készített 2010. évi gazdasági felmérése [57], valamint az OECD Gazdasági Részlegének 747. számú, Kína pénzügyi ágazati reformjairól szóló munkadokumentuma [58] kimondta, hogy az, hogy a pénzügyi intézmények tulajdonjogával túlnyomórészt továbbra is az állam rendelkezik, problémákat vet fel abban a tekintetben, hogy a bankok hitelezési döntései milyen mértékben alapulnak tisztán kereskedelmi megfontolásokon, miközben a bankok hagyományos szerepe látszólag az, hogy kormányzati kapcsolatokkal rendelkező kormányzati ügynökségekként működnek.

Italienska

Ad esempio, i) il documento di lavoro dell'FMI del 2006 ha concluso che la liberalizzazione bancaria in Cina è incompleta e il rischio di credito non è adeguatamente considerato [54], ii) la relazione dell'FMI del 2009 ha evidenziato la mancata liberalizzazione dei tassi di interesse in Cina [55], iii) la relazione per paese dell'FMI del 2010 ha riscontrato che il costo del capitale in Cina è relativamente basso, l'allocazione del credito è talvolta determinata da elementi diversi dal prezzo e l'elevato risparmio d'impresa è in parte legato ai bassi costi di vari fattori (come terra e capitale) [56] e iv) l'indagine economica sulla Cina dell'OCSE del 2010 [57] e il documento di lavoro n. 747 del dipartimento economico dell'OCSE sulle riforme nel settore finanziario in Cina [58] hanno rilevato che la proprietà degli istituti finanziari resta prevalentemente nelle mani dello Stato, ciò che solleva dubbi sulla misura in cui le decisioni delle banche in materia di prestiti siano basate su considerazioni puramente commerciali, poiché il ruolo che tradizionalmente le banche sembrano rivestire è quello di agenzie statali legate al governo.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A gazdasági mutatók (például a tárgyi eszközök, a munkaerő, az infláció, a tőkeköltség, az ingatlanbérleti díjak stb.) változásainak figyelembevétele, valamint az előrejelzések vagy a kiindulási feltételezések aktualizálása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok gyakorta módosítják az előírt korrekciós intézkedések technikai részleteit.

Italienska

Le autorità nazionali di regolamentazione spesso modificano certi dettagli tecnici dei rimedi da esse imposti, in modo da tener conto dei cambiamenti verificatisi negli indicatori economici (impianti e apparecchiature, forza lavoro, inflazione, costo del capitale, affitto di immobili, ecc.), oppure per aggiornare determinate previsioni o ipotesi.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Mivel így a lipcsei repülőtér egy nagyobb piaci kockázatnak van kitéve, mint a Heathrow vagy a Gatwick, a 6,5 %-nál nagyobb (valódi, adózás előtti) tőkeköltségek lennének megfelelőek (lásd a (218) és azt követő preambulumbekezdéseket).

Italienska

Considerato che il rischio di mercato cui è esposto l'aeroporto di Lipsia risulta maggiore rispetto a quello di Heathrow e Gatwick, sarebbe più idoneo prevedere un costo del capitale superiore al 6,5 % (effettivo ante imposte) (cfr. anche considerando 218 e segg.).

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Németország utalt arra, hogy az angol szabályozási hatóság a 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó repülőtéri díjak megállapításának kiszámításában 6,2 %-os (Heathrow) és 6,7 %-os (Gatwick) (valódi, adózás előtti) tőkeköltséget becsült.

Italienska

La Germania ha indicato che le autorità normative britanniche hanno determinato le tariffe aeroportuali per il 2008-2013 preventivando un costo del capitale (effettivo ante imposte) del 6,2 % e 6,7 % per gli aeroporti di Heathrow e Gatwick rispettivamente.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Ezek a számítások a heathrow-i repülőtér 6,2 %-os és a gatwicki repülőtér 6,7 %-os összehasonlítható (valódi és adózás előtti) tőkeköltségein alapulnak.

Italienska

Tali calcoli si basano su costi capitali raffrontabili (reali e al netto delle imposte) del 6,2 % per l'aeroporto di Heathrow e del 6,7 % per l'aeroporto di Gatwick.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A görög hatóságok szerint a nettó jelenérték kiszámítására 7,83 %-os leszámítolási ráta alapján került sor, amely az OTE súlyozott átlagos tőkeköltségének becsült értékét (WACC) tükrözi, ahogyan azt a három gazdasági elemző által 2005-ben kiadott jelentésből megállapíthatjuk.

Italienska

Secondo le autorità greche, il valore netto attuale è stato calcolato in base al tasso di sconto del 7,83 % e riflette il costo medio ponderato del capitale («WACC» secondo la sigla inglese) dell’OTE, quale è stato stimato in tre relazioni di analisi finanziaria pubblicate nel 2005.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Emlékeztetőül meg kell jegyezni, hogy a görög hatóságok korábbi, 2005. decemberi beadványukban, amelyben az önkéntes korengedményes nyugdíjprogram névértékét 1161,0 millió EUR-ra becsülték, a nyugdíjprogam nettó jelenértékét 863 millió EUR-ra hozták ki, leszámítolási rátaként az OTE 7,8 %-ra becsült WACC-értékét (súlyozott átlagos tőkeköltség) alkalmazva.

Italienska

Si deve rammentare che in una loro precedente comunicazione del 20 dicembre 2005, all’epoca in cui il VNA nominale era stimato a 1161,0 Mio EUR, le autorità greche avevano calcolato il VNA del PPV a 863 Mio EUR, utilizzando come tasso di sconto il WACC (costo medio ponderato del capitale) dell’OTE, stimato al 7,83 %.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A CRA International szerint ajánlatos a vállalat súlyozott átlagos tőkeköltségének (WACC) alkalmazása, amelyet legtöbb esetben a közgazdászok is alkalmaznak [24].

Italienska

Secondo la CRA, quindi, è opportuno applicare il costo medio ponderato del capitale («WACC», secondo la sigla inglese) dell’impresa, che è quello che gli economisti utilizzano nella maggior parte dei casi [24].

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A vezetékes távközlési piac jelentős piaci szereplőjeként az OTE köteles betartani a megkülönböztetés-mentesség, az átláthatóság, a számviteli szétválasztás és a számviteli ellenőrzés elvét, továbbá a jelenlegi tőkeköltségek alapján számított hosszú távú átlagos költségnövekedés alapján árellenőrzési és költségszámítási kötelezettségek is terhelik [53].

Italienska

In qualità di operatore avente un considerevole potere sul mercato della telefonia fissa, l’OTE deve adempiere ad obblighi di non discriminazione, trasparenza, separazione e revisione dei conti ed è soggetto a controllo delle tariffe ed a contabilizzazione in base al costo incrementale medio di lungo periodo, basato a sua volta sui costi correnti degli attivi [53].

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

14,54 millió CYP összegű végértéket határoztak meg, ezt diszkontálták a 9,35 %-os „súlyozott átlagos tőkeköltséggel”, hogy megkapják a társaság 14,21 milliós CYP-os nettó jelenértékét.

Italienska

Si è arrivati quindi ad un valore finale di 14,54 mio CYP; tale cifra è stata aggiornata in funzione di un «costo di capitale medio ponderato» del 9,35 % per giungere ad un «valore attuale netto» della compagnia di 14,21 mio CYP.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Ezzel szemben ezek hátrányosak, mivel a tárgyalásos szerződések feltételei nem tükrözik megfelelően a berendezések felújítása iránti igényt (a kompszolgáltatások árába nem építették be teljesen a tőkeköltségeket).

Italienska

Al contrario, essi possono costituire uno svantaggio dato che le condizioni dei contratti a trattativa privata non tengono adeguatamente conto dell'esigenza di rinnovare le attrezzature (i costi di capitale non sono integralmente inclusi nel prezzo dei servizi traghetto).

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Finnország új közbeszerzési modellt dolgoz ki jövőbeli versenypályázati fordulókhoz, és ennek keretében felülvizsgálja a liberalizáció feltételeit a tőkeköltségekkel és a kompok felújításával kapcsolatban.

Italienska

La Finlandia sta mettendo a punto un nuovo metodo di acquisizione dei beni e servizi per le prossime gare d'appalto, rivedendo le disposizioni sulla liberalizzazione in rapporto ai costi di capitale e alla ristrutturazione dei traghetti.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Véleményük szerint a Tieliikelaitos csak azért nyújthat viszonylag alacsony áron kompszolgáltatást, mivel a Közúti Igazgatóságtól olyan kompberendezéseket kapott, melyeket nem kellett felújítani, vagy mivel a kapcsolódó tőkeköltségeket nem kell a berendezések értékén figyelembe venni.

Italienska

Ritengono che Tieliikelaitos sia in grado di fornire servizi traghetto a un prezzo comparativamente inferiore solo perché ha ricevuto dall'amministrazione impianti e attrezzature che non devono essere rinnovati o perché i relativi costi di capitale non devono essere presi in considerazione nel valore delle attrezzature.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A társaság passzív kamatai elviekben levonhatók, a tőkeköltség viszont nem, ezáltal a kamatbevételeket egyszer, a kötelezettség birtokosának szintjén (a kötelezettség birtokosára érvényes adókulccsal) adóztatják, a tőkebefektetők által tulajdonrészük után kapott osztalékot ezzel szemben a társaság szintjén és – elviekben legalábbis – a részvényes szintjén is megadóztatják.

Italienska

Gli interessi passivi della società sono, in linea di principio, detraibili, mentre non lo è il costo del capitale, il che si traduce in una singola tassazione esclusivamente a livello del detentore del debito (all’aliquota fiscale a livello del detentore del debito) sugli interessi percepiti, ed una doppia imposizione a livello di società e, perlomeno in linea di principio, dell’azionista sui dividendi relativi alle partecipazioni societarie possedute.

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A leginkább releváns, nyilvános összehasonlítási adatokat az azonos ágazatban tevékenykedő vállalkozások súlyozott átlagos tőkeköltségei („weighted average cost of capital” – (a továbbiakban: WACC)) jelentik.

Italienska

I dati comparativi più pertinenti, pubblicamente disponibili, sono costituiti dal costo medio ponderato del capitale (weighted average cost of capital — WACC) di altre imprese dello stesso settore.

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Az ellenőrző látogatás megállapította, hogy az NPV finanszírozta SRPC tőkeköltségeinek és forgó-/működő tőkéjének jelentős részét, valamint STPC bankkölcsön részleteinek visszafizetését azok lejártakor.

Italienska

Nel corso della visita di verifica è stato constatato che la NPC ha finanziato una parte importante del costo di capitale della STPC e del suo capitale circolante nonché le rate di prestiti bancari della STPC alla scadenza.

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK