Fråga Google

You searched for: gyönyörűségét (Ungerska - Ryska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Ungerska

Ryska

Info

Ungerska

De ebben a pillanatban Levin Konsztantin képtelen volt rá, hogy ennek az ösmeretségnek a gyönyörűségét teljesen átérezze.

Ryska

Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать всего удовольствия этого знакомства.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A fényűző és durva pétervári élet után Moszkvában nyílt először alkalma megízlelni egy nagyvilági, kedves és ártatlan leánykához való közeledés gyönyörűségét, a ki bele is szeretett.

Ryska

В Москве в первый раз он испытал, после роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближения со светскою милою и невинною девушкой, которая полюбила его.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

"Köszönöm alássan a gyönyörűséget, magamat ajánlom", íme az egész dráma.

Ryska

"Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтенье", вот и вся драма.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Ungerska

- Áá! - szólott Anna egykedvűen, mintha a dolog vajmi kevéssé érdekelné, és mosolyogva folytatta: - Ugyan már hogy' kompromittálhatna valakit az ön társasága? Ez a szavakkal való játszás és a titkoknak elleplezése, mint minden asszonynak, Annának is különös gyönyörűséget szerzett.

Ryska

-- А! -- равнодушно сказала Анна, как бы мало интересуясь этим, и продолжала улыбаясь: -- Как может ваше общество компрометировать кого-нибудь? -- Эта игра словами, это скрывание тайны, как и для всех женщин, имело большую прелесть для Анны.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A pusztítás gyönyörűsége majd lángra lobbantotta lelkét, mégis egész idő alatt úgy érezte, az eredmény siralmasan csekély.

Ryska

Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее наслаждение, но при этом ей все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A szabadelvű párt úgy találta, hogy a házasság elavúlt intézmény, melyet föltétlenűl át kell alakítani, és csakugyan, a családi élet Arkágyevics Sztepánnak vajmi kevés gyönyörűséget szerzett s csak hazugságra és színlelésre késztette őt, a mi pedig teljesen ellenkezett a természetével.

Ryska

Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Akárhova teszszük, ez mégis csak egyike az élet gyönyörűségeinek, - mondotta Arkágyevics Sztepán. - Nos hát akkor, adj nekünk, barátocskám, két, - nem, az kevés lesz, - három tuczat osztrigát; levest zöldséggel...

Ryska

Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, -- оказал Степан Аркадьич. -- Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало -- три десятка, суп с кореньями...

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Anna, bár még mindig abban az aggodalmas hangulatban, a melyben egész napon át volt, gyönyörűséggel és nagy gonddal rendezkedett be az utazásra; ügyes és apró kezeivel hol kinyitotta, hol meg bezárta kis piros táskáját, elővette az útipárnáját, letette a térdére s a lábait gondosan betakarva, nyugodtan elhelyezkedett.

Ryska

Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу; своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Annához való viszonyának minden nyomasztó volta, mindaz a határozatlanság, a mi mai beszélgetésük után még megmaradt, mind kiment a fejéből; gyönyörűséggel és izgalommal gondolt most a versenyre, arra, hogy mégis csak odaér idejében, s csak néha lobbant föl átható fénynyel a képzeletében a ma éjjeli viszontlátás boldogságának az áhítozása.

Ryska

Все тяжелое, что было в его отношениях к Анне, вся неопределенность, оставшаяся после их разговора, все выскочило из его головы; он с наслаждением и волнением думал теперь о скачке, о том, что он все-таки поспеет, и изредка ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало ярким светом в его воображении.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Annát valósággal testi gyönyörűség fogta el, mikor a közelségét és gyöngéd beczézgetését érezte, és erkölcsi megnyugvás szállott a lelkébe, mikor őszinte, bizalommal teljes és szerető pillantását látta s naiv kérdéseit hallotta.

Ryska

Анна испытывала почти физическое наслаждение в ощущении его близости и ласки и нравственное успокоение, когда встречала его простодушный, доверчивый и любящий взгляд и слушала его наивные вопросы.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Attól a percztől kezdve, mikor Alexandrovics Alexej a Betszivel és Arkágyevics Sztepánnal folytatott tárgyalások során megtudta, hogy mindössze annyit kívánnak tőle, hagyna békét a feleségének, és ne terhelje őt a jelenlétével, és hogy a felesége is csak azt akarja, annyira kijött a sodrából, hogy semmiben se tudott határozni, maga se tudta, mit akar, s teljesen a kezére adván magát azoknak, a kik gyönyörűséggel foglalkoztak az ő dolgaival, beleegyezett mindenbe.

Ryska

С той минуты, как Алексей Александрович понял из объяснений с Бетси и со Степаном Аркадьичем, что от него требовалось только того, чтоб он оставил свою жену в покое, не утруждая ее своим присутствием, и что сама жена его желала этого, он почувствовал себя столь потерянным, что не мог ничего сам решить, не знал сам, чего он хотел теперь, и, отдавшись в руки тех, которые с таким удовольствием занимались его делами, на все отвечал согласием.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Az a gyönyörűség, a melyet magában a munkában talált, s mely a parasztokkal való közeli érintkezésből származott, az az irígység, a melyet irántuk, az életük iránt táplált, az a vágy, hogy maga is ilyen életre adja magát, a mely ezen az éjszakán az ábrándból elhatározássá érlelődött benne, melynek megvalósítására már a módozatokon is törte a fejét, - mindez annyira megváltoztatta eddigi gazdálkodása felől táplált véleményét hogy most már semmiképpen se tudott a régi érdeklődéssel viseltetni iránta, s lehetetlen volt nem látnia azt a munkásaihoz való kellemetlen viszonyt, a melyből mindez származott.

Ryska

Прелесть, которую он испытывал в самой работе, происшедшее вследствие того сближение с мужиками, зависть, которую он испытывал к ним, к их жизни, желание перейти в эту жизнь, которое в эту ночь было для него уже не мечтою, но намерением, подробности исполнения которого он обдумывал, -- все это так изменило его взгляд на заведенное у него хозяйство, что он не мог уже никак находить в нем прежнего интереса и не мог не видеть того неприятного отношения своего к работникам, которое было основой всего дела.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Azt is tudta Levin, hogy hazaérkezvén, mindenekelőtt a feleségéhez kellett bemennie, a ki gyöngélkedett, a parasztok pedig, a kik már amúgy is három órája vártak rá, várhattak még tovább; és tudta, hogy a nagy gyönyörűség ellenére is, a melyet neki egy-egy méhrajnak a befogása okozott, meg kellett magát olykor ettől az élvezettől fosztania, s el kellett tűrnie, hogy az öreg maga fogja be a rajt, ő nélküle, mert neki oda kellett menni a parasztokkal tárgyalni, a kik őt a méhesben fölkeresték.

Ryska

Левин знал тоже, что, возвращаясь домой, надо было прежде всего идти к жене, которая была нездорова; а мужикам, дожидавшимся его уже три часа, можно было еще подождать; и знал, что, несмотря на все удовольствие, испытываемое им при сажании роя, надо было лишиться этого удовольствия и, предоставив старику без себя сажать рой, пойти толковать с мужиками, нашедшими его на пчельнике.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Azt tartotta, hogy az orosz paraszt a majom és az ember közt lévő fejlődési fokon áll, de e mellett a zemsztvo-választások alkalmával a legnagyobb gyönyörűséggel szorongatta a parasztok kezét és meghallgatta a véleményüket.

Ryska

Он считал русского мужика стоящим по развитию на переходной ступени от обезьяны к человеку, а вместе с тем на земских выборах охотнее всех пожимал руку мужикам и выслушивал их мнения...

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

De gyönyörűséggel nézte Oblonszkijt.

Ryska

Но он любовался на Облонского.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Eleinte, azután hogy vele egyesűlt és polgári ruhát húzott, teljes gyönyörűségét érezte a szabadságnak általában, - a melyet addig nem ösmert, - és a szerelem szabadságának különösen, s meg volt elégedve, de nemsokára érezni kezdte, hogy felbukkant lelkében a vágyak vágya - az unalom.

Ryska

Первое время после того, как он соединился с нею и надел штатское платье, он почувствовал всю прелесть свободы вообще, которой он не знал прежде, и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Ez a lesiklás - mintha égi szánkón siklana a levegőn át - kimondhatatlan gyönyörűséget szerzett neki.

Ryska

И это скольжение, как на воздушных салазках, вниз принесло ей наибольшее наслаждение.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Ezek a kétségek teljesen megmérgezték új életének gyönyörűségeit.

Ryska

Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Ezt persze elpalástolta volna; de a fő érzése az öröm lett volna azon, hogy így megbűnhödtem azért a gyönyörűségért, a melyet annyira irígyelt tőlem.

Ryska

Она бы скрыла это; но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала мне.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Ezt épp oly gyönyörűséggel mondogatták, mint a mikor az ember "madame"-nak s az úra nevén szólít egy fiatal asszonyt.

Ryska

Это говорилось с тем же удовольствием, с каким молодую женщину называют "madame" и по имени мужа.

Senast uppdaterad: 2014-07-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK